Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK VE MATEMATİK. ATATÜRK’ÜN MATEMATİK HAYRANLIĞI Atatürk’ün yaşamında ilk olağan üstü başarısı,1893 yılında,çocukluk çağında,orta öğrenimi döneminde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK VE MATEMATİK. ATATÜRK’ÜN MATEMATİK HAYRANLIĞI Atatürk’ün yaşamında ilk olağan üstü başarısı,1893 yılında,çocukluk çağında,orta öğrenimi döneminde."— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK VE MATEMATİK

2 ATATÜRK’ÜN MATEMATİK HAYRANLIĞI Atatürk’ün yaşamında ilk olağan üstü başarısı,1893 yılında,çocukluk çağında,orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuştur.

3 Bunun sonucu olarak dersin öğretmeni O’nun adına ‘KEMAL’ ismini eklemiştir.Atatürk, Selanik Askeri rüştiyesinde geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:

4 …..Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi, bir gün bana dedi ki : - " Oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun. " O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu.

5 ATATÜRK’ÜN MATEMATİKLE İLGİSİ SADECE DERSLERDE Kİ BAŞARISI İLE MİKALMIŞTIR.

6 TABİ Kİ HAYIR

7

8 ATATÜRK ÖLÜMÜNDEN BİR BUÇUK YIL KADAR ÖNCE BİR GEOMETRİ KİTABI YAZMIŞTIR.

9

10

11 GEOMETRİ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR

12

13

14

15

16 ATATÜRK MATEMATIGE NELER KAZANDIRDI

17 Müsellesin sathı yatalay, dikeley zarbının müsavatına müsavidir. ATATÜRK VE MATEMATIK ?

18 Üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir. ATATÜRK VE MATEMATIK Taban Yükseklik ALAN=(Taban x Yüks.)/2

19 Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir ATATÜRK VE MATEMATIK ?

20 Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir. ATATÜRK VE MATEMATIK b a + b + c = 180 c a

21 MAKSUMUNALEYH ATATÜRK VE MATEMATIK ?

22 MAKSUMUNALEYH ATATÜRK VE MATEMATIK BÖLEN 10 / 2 = 5

23 İHTİSAR ATATÜRK VE MATEMATIK ?

24 İHTİSAR ATATÜRK VE MATEMATIK SADELEŞTİRME

25 NIFS-I KUTUR ATATÜRK VE MATEMATIK ?

26 NIFS-I KUTUR ATATÜRK VE MATEMATIK YARIÇAP

27 RE’SEN MÜTEKABİL ZAVİYELER ATATÜRK VE MATEMATIK ?

28 RE’SEN MÜTEKABİL ZAVİYELER ATATÜRK VE MATEMATIK TERS AÇILAR

29 MUSTATİL ATATÜRK VE MATEMATIK ?

30 MUSTATİL ATATÜRK VE MATEMATIK DİKDÖRTGEN

31 MÜNHARİF ATATÜRK VE MATEMATIK ?

32 MÜNHARİF ATATÜRK VE MATEMATIK YAMUK

33 HATTI MUNASSIF ATATÜRK VE MATEMATIK ?

34 HATTI MUNASSIF ATATÜRK VE MATEMATIK AÇIORTAY

35 ŞAKULİ ATATÜRK VE MATEMATIK ?

36 ŞAKULİ ATATÜRK VE MATEMATIK DÜŞEY

37 MAZRUBATA TEFRİK ATATÜRK VE MATEMATIK ?

38 MAZRUBATA TEFRİK ATATÜRK VE MATEMATIK ÇARPANLARA AYIRMA

39 HARİC-İ KISMET ATATÜRK VE MATEMATIK ?

40 HARİC-İ KISMET ATATÜRK VE MATEMATIK BÖLÜM

41 ATATÜRK VE MATEMATIK Yeni ismi Limit Ondalık Parabol Piramit Prizma Sadeleştirme Pay Payda Teğet Üçgen Eski ismi Gaye Aşar'i Kat‘ı Mükafti Ehram Menşur İhtisar Suret Mahrec Hatt-ı Mümas Müselles

42 ATATÜRK VE MATEMATIK Yeni ismi Bölen Bölme Bölüm Bölünebilme Çarpma Çarpan Çarpanlara Ayırma Çember Çıkarma Dikey Eski ismi Maksumunaleyh Taksim Haric-i Kısmet Kabiliyet-i Taksim Zarb Mazrup Mazrubata Tefrik Muhit-i Daire Tarh Amudi

43 ATATÜRK VE MATEMATIK Yeni ismi Zaviye Kaaide Muhammes Müştak Dılı Re’s Murabba Mahrut Kutur Mesaha-i Sathiyye Eski ismi Açı Taban Beşgen Türev Kenar Köşe Kare Koni ÇapAlan

44 ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI BU KİTAP SAYESİNDE MATEMATİKTE KULLANILAN TERİMLER DAHA KOLAY VE ANLAŞILIR HALE GELMİŞTİR.

45 TEŞEKKÜRLERATAM


"ATATÜRK VE MATEMATİK. ATATÜRK’ÜN MATEMATİK HAYRANLIĞI Atatürk’ün yaşamında ilk olağan üstü başarısı,1893 yılında,çocukluk çağında,orta öğrenimi döneminde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları