Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M A T E M A T İ K Y O L C U L U Ğ U ÖĞRETMEN  Fatma AYDUR HAZIRLAYAN  Arife YAĞMUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M A T E M A T İ K Y O L C U L U Ğ U ÖĞRETMEN  Fatma AYDUR HAZIRLAYAN  Arife YAĞMUR."— Sunum transkripti:

1 M A T E M A T İ K Y O L C U L U Ğ U ÖĞRETMEN  Fatma AYDUR HAZIRLAYAN  Arife YAĞMUR

2 AMACIM  Matematiğin geçmişten günümüze olan yolculuğu.  Bu konu üzerinde çok araştırma yapacağım çünkü bende matematiğin yolculuğunu merak ediyorum.  Hadi hep birlikte matematik yolculuğuna çıkalım kemerlerinizi takın. 

3 İşlemim:61.7=427.3=1281 Bütçe  Ümraniye’deki bütün ilköğretim okulları. (61)  Sadece 7.sınıf olmalı.  Her sınıfa 1 adet tanesi 3 TL ’den,  Her okuldan 7 şube alsak…

4 •İ•İnternetten araştırmalar sonucu elde ettiğim matematik buluşlarını sizlerle paylaşıyorum.Milattan önce, milattan sonra ve günümüze kadar matematik alanında yapılan buluşlar birazdan göreceğiniz gibi olamaktadır.şimdi size kendim yaptığım tarih şeridini göstereyim. 

5 M İ L A T T A N Ö N C E 3000-2000550540485-415380 Matematik ilk olarak Mezopotamya ve Mısırda doğdu. Babil'de ilk toplama makinesini kullandı. Matematik sözcüğü ilk olarak Pisagor okulunda kullanıldı. Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi Herodotos’a göre matematik Mısır’da başlamıştır Yazılı literatüre girmesi, Platon’la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur

6 M İ L A T T A N S O N R A 16141642165417131855 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icat etti Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti Olasılığın (prior) tanımı yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiks el olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı

7 İnternetten bulduğum bir harita şeridi.

8 M a t e m a t i k A l a n ı n d a İ l g i n ç B u l u ş l a r v e B i l g i l e r b u n l a r ı y a p t ı ğ ı m t a r i h ş e r i d i n e k o y a m a d ı m. Ç ü n k ü t a r i h o l a r a k t a m b e l l i d e ğ i l

9  İLK LOGARİTMA CETVELİ 1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur.  İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI Battanî 10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.  İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI Ebu’l Vefa10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.  İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI Harezmî9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.

10  İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASI Harezmî9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin değişmiş hâlidir.)  İLK BİNOM AÇILIMI Ömer Hayyam. 11.yy.  İLK PASCAL ÜÇGENİ Ömer Hayyam. 11.yy.  Pİ SAYISININ HESAPLANAN EN BÜYÜK DEĞERİ Yıllarca pi sayısının tam değeri bulunamadı.Günümüzde ise 1 milyarıncı basamağa kadar biliniyor.  İSİMLENDİRİLMİŞ EN BÜYÜK SAYI 10 üzeri 100 sayısı (1 ve yanında 100 tane sıfır) googol olarak adlandırılır.

11 ATATÜRK’ÜN MATEMATİK ALANINDA YAPTIĞI YENİLİKLER Tabi ulu önder Atatürk ‘de Matematiği desteklemiş ve daha kolay hale getirmiştir…

12 Yeni Eski Bölen Maksumunaleyh Bölme Taksim Bölüm Haric-i Kısmet Çarpanlara Ayırma Mazrubata Tefrik Çember Muhit-i Daire Çıkarma Tarh Dikey Amudi Limit Gaye Ondalık Aşar’i Parabol Kat’ı Mükafti Piramit Ehram Prizma Menşur Sadeleştirme İhtisar Teğet Hatt-ı Mümas

13 Kaynakça • http://www.veriindir.com/matematik-tarihi-ve- matematik-buluslari.html#ixzz1JKFFE45Khttp://www.veriindir.com/matematik-tarihi-ve- matematik-buluslari.html#ixzz1JKFFE45K • http://www.veriindir.com/ataturkun-matematik- alaninda-yaptigi-calismalar.html#ixzz1JKGIz6gK http://www.veriindir.com/ataturkun-matematik- alaninda-yaptigi-calismalar.html#ixzz1JKGIz6gK • www.bilgispot.com/.../matematik-tarih- seridi-ve-matematik-buluslari/

14 Yani her ne kadar bazı insanlar matematiği sevmese de Matematik biz insanlar için çok önemli buluştur.Bu slaytım da size matematiğin geçmişini anlattım, size tarih şerit oluşturdum. Umarım slaytımdan bişeyler öğrenmişsinizdir ve bundan sonra matematiğe daha çok önem vereceksinizdir …

15


"M A T E M A T İ K Y O L C U L U Ğ U ÖĞRETMEN  Fatma AYDUR HAZIRLAYAN  Arife YAĞMUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları