Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günümüzün bilim ve teknolojisinin bel kemiği olan matematik, kendine özgü doğulara, yanlışlara ve dile sahiptir. ATATÜRK VE MATEMATİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günümüzün bilim ve teknolojisinin bel kemiği olan matematik, kendine özgü doğulara, yanlışlara ve dile sahiptir. ATATÜRK VE MATEMATİK."— Sunum transkripti:

1 Günümüzün bilim ve teknolojisinin bel kemiği olan matematik, kendine özgü doğulara, yanlışlara ve dile sahiptir. ATATÜRK VE MATEMATİK

2 Sadece matematik ile yakından ilgilenenlerin anlayabileceği veya "üçgen, kare, dikdörtgen, çember, daire vb.." gibi herkesin yakından bildiği terimler ve çeşitli sembolik gösterimlere sahiptir matematik. ATATÜRK VE MATEMATİK

3 Hiç düşündünüz mü, nereden geliyor bu terimler? Kim, neden üç kenarı olan kapalı eğriye üçgen adını vermiş diye. Bu konu üzerine bir araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak tek isim vardır ki O da şüphesiz önünde saygıyla eğildiğimiz, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. ATATÜRK VE MATEMATİK

4 Atatürk’ ün yaşamında ilk olağan üstü başarısı çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni O’ nun adına “Kemal” adını vermiştir. Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesinde geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor: ATATÜRK VE MATEMATİK

5 “...Rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı soruları düzenliyordum. Matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki: ATATÜRK VE MATEMATİK

6 -“ Oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun.” O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu...” ATATÜRK VE MATEMATİK

7 Atatürk’ün yaşamında matematiğin önemi bu güne kadar bildiğimiz veya ilkokullarda öğrenmiş olduğumuz gibi matematik öğretmeninin Kemal ismini vermesinden çok ötedir. ATATÜRK VE MATEMATİK

8 Cumhuriyetten önce çeşitli okullarda okutulmuş matematik kitaplarını incelerseniz; içlerinde Arap harfleriyle yazılmış formüller; Müselles, murabba veya hatt-ı mübas gibi günümüz matematiğinde bir anlam ifade etmeyen bir çok terim görürsünüz. ATATÜRK VE MATEMATİK

9 Atatürk 1937 yılında yayınlanan bir geometri kitabı yazmıştır. Bu kitapta kullanılan yeni terimler ayrıntılarıyla açıklanmış ve üzerlerine örneklerde verilmiştir. Bu kitap geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi edinmek isteyenlere kılavuz olarak kültür bakanlığınca yayınlanmıştır. ATATÜRK VE MATEMATİK

10 Mustafa Kemal bu geometri kitabını yazarak matematiğe daha anlaşılır yeni terimler kazandırmak isteğini Sivas’ ta girdiği bir geometri dersinde ortaya koymuştur. ATATÜRK VE MATEMATİK

11 Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'a gitmiş ve 1919 yılında Sivas kongresinin yapıldığı lise binasında bir geometri dersine girmiştir. ATATÜRK VE MATEMATİK

12 Atatürk “ bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez. Dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır.” Diyerek dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimleriyle anlatmıştır. ATATÜRK VE MATEMATİK

13 ATATÜRK MATEMATİĞE ATATÜRK VE MATEMATİK NELER KAZANDIRDI ?

14 Müsellesin sathı yatalay, dikeley zarbının müsavatına müsavidir. ATATÜRK VE MATEMATİK ?

15 Üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir. ATATÜRK VE MATEMATİK Taban Yükseklik ALAN=(Taban x Yüks.)/2

16 Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir ATATÜRK VE MATEMATİK ?

17 Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir. ATATÜRK VE MATEMATİK b a + b + c = 180 c a

18 MAKSUMUNALEYH ATATÜRK VE MATEMATİK ?

19 MAKSUMUNALEYH ATATÜRK VE MATEMATİK BÖLEN 10 / 2 = 5

20 İHTİSAR ATATÜRK VE MATEMATİK ?

21 İHTİSAR ATATÜRK VE MATEMATİK SADELEŞTİRME

22 NIFS-I KUTUR ATATÜRK VE MATEMATİK ?

23 NIFS-I KUTUR ATATÜRK VE MATEMATİK YARIÇAP

24 RE’SEN MÜTEKABİL ZAVİYELER ATATÜRK VE MATEMATİK ?

25 RE’SEN MÜTEKABİL ZAVİYELER ATATÜRK VE MATEMATİK TERS AÇILAR

26 MUSTATİL ATATÜRK VE MATEMATİK ?

27 MUSTATİL ATATÜRK VE MATEMATİK DİKDÖRTGEN

28 MÜNHARİF ATATÜRK VE MATEMATİK ?

29 MÜNHARİF ATATÜRK VE MATEMATİK YAMUK

30 HATTI MUNASSIF ATATÜRK VE MATEMATİK ?

31 HATTI MUNASSIF ATATÜRK VE MATEMATİK AÇIORTAY

32 ŞAKULİ ATATÜRK VE MATEMATİK ?

33 ŞAKULİ ATATÜRK VE MATEMATİK DÜŞEY

34 MAZRUBATA TEFRİK ATATÜRK VE MATEMATİK ?

35 MAZRUBATA TEFRİK ATATÜRK VE MATEMATİK ÇARPANLARA AYIRMA

36 HARİC-İ KISMET ATATÜRK VE MATEMATİK ?

37 HARİC-İ KISMET ATATÜRK VE MATEMATİK BÖLÜM

38 ATATÜRK VE MATEMATİK Yeni ismi Limit Ondalık Parabol Piramit Prizma Sadeleştirme Pay Payda Teğet Üçgen Eski ismi Gaye Aşar'i Kat‘ı Mükafti Ehram Menşur İhtisar Suret Mahrec Hatt-ı Mümas Müselles

39 ATATÜRK VE MATEMATİK Yeni ismi Bölen Bölme Bölüm Bölünebilme Çarpma Çarpan Çarpanlara Ayırma Çember Çıkarma Dikey Eski ismi Maksumunaleyh Taksim Haric-i Kısmet Kabiliyet-i Taksim Zarb Mazrup Mazrubata Tefrik Muhit-i Daire Tarh Amudi

40 ATATÜRK VE MATEMATİK Eski ismi Zaviye Kaaide Muhammes Müştak Dılı Re’s Murabba Mahrut Kutur Mesaha-i Sathiyye Yeni ismi Açı Taban Beşgen Türev Kenar Köşe Kare Koni Çap Alan


"Günümüzün bilim ve teknolojisinin bel kemiği olan matematik, kendine özgü doğulara, yanlışlara ve dile sahiptir. ATATÜRK VE MATEMATİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları