Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı. Romatizmal ateş n Birkaç hafta önce geçirilen A grubu  hemolitik streptekokal farinjiti takiben gelişen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı. Romatizmal ateş n Birkaç hafta önce geçirilen A grubu  hemolitik streptekokal farinjiti takiben gelişen."— Sunum transkripti:

1 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı

2 Romatizmal ateş n Birkaç hafta önce geçirilen A grubu  hemolitik streptekokal farinjiti takiben gelişen akut,immun ilişkili kalbi etkileyen,multisistem yangısal hastalık n Akut romatizmal kardit, kronik kapak deformitesine kadar ilerler

3 Romatizmal ateş (morfoloji) n Kalpte en belirgin özellik Aschoff cismi n Fibrinoid dejenerasyon odağını çevreleyen lenfositler(primer T lenfositler), n nadiren plazma hücreleri n şişkin makrofajlar Anitschkow hücreleri (patognomonik) n büyük amfofilik sitoplazmalı Caterpillar hücreleri n Bazıları büyük multinükleer histiositler-Aschoff dev hücreleri

4

5

6 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n Pankardit-diffüz her üç tabakada yangı ve Aschoff cismi n fibrinöz veya serofibrinöz (tereyağlı ekmek görünümü) perikardit, sekel bırakmaz n myokardit, interstisiyel bağ dokusunda ve sıklıkla perivaskuler Aschoff cisimleri n endokardda soldaki kapaklarda kapanma çizgisinde kusp ve tendinöz kordlarda küçük (1-2mm) vejetasyonlar n sol atriumda irreguler kalınlaşmalar-Mac Callum plakları

7 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n Kronik romatizmal kalp hastalığı akut yangının organizasyonu ve fibrozis n kapakta kalınlaşma ve retraksiyon

8 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n kronik hastalıkta mitral kapakta her zaman deformite olur ;kalınlaşma, kommussural füzyon, kısalma, tendinöz kordlarda füzyon gibi n Mik:diffuz fibrozis,neovaskularizasyon n Aschoff cismi görülmez bu nedenle nadiren tanısal (otopsi ve cerrahi materyal)

9 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n Çoğu olguda mitral stenoz (%99) n mitral kapak sadece %65-70 n mitral +aort kapağı %25 n trikuspid ve nadiren pulmoner n kommussürlerdeki fibröz köprüleşme ve kalsifikasyon balık ağzı ve düğme deliği

10 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n MS--sol atrium dilate--mural trombüs--akciğerde uzun süreli konjestif değişiklikler-vaskuler ve parenkimal değişiklikler--sağ ventriküler hipertrofi n sol ventrikül izole MS da normal

11

12 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n Kalp kapakları,mural endokard ve diğer kardiyovaskuler alanlarda kopabilen vegetasyonlar-trombotik debriler organizm- sıklıkla kalp dokusunu harap n fungus,riketsiya,klamidya,bakteri n bakteriyel endokardit n klinik akut,subakut

13 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n Akut ve subakut formlarda kırılgan,potensiyel olarak destrikltif fibrin, yangı hücreleri,bakteri veya diğer organizm içeren vejetasyonlar,kapak-en sık aort ve mitral - n sağ taraf daha çok IV ilaç kullanan n vegetasyonlar tek veya multipl n sıklıkla destrüktif ve myokardda abse formasyonu- ring abse n fungal endokardit bakteriyel olana göre daha büyük vejetasyon../..

14 Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı n Subakut formlarda vejetasyonlar küçük ve kuspleri erode ve perfore etmez n Sistemik emboli,her hangi bir zamanda olabilir beyin,böbrekler,myokard ve diğer dokularda infarktüs-sıklıkla septik infarktüs- n Subakut infektif endokarditlerde doku bazal kısmında granülasyon dokusu

15

16

17

18

19

20 vejetasyonlar

21 n RKH: kapakta kapanma alanında küçük vejatasyonlar n IE: kusp üzerinde kord üzerine doğru uzanan büyük irreguler kitleler n NBTE: kapanma alanında küçük vejetasyonlar bir veya birkaç tane n LSE : (Libman -Sacks endokardit)kapağın her iki tarafında da küçük-orta çaplı vejetasyonlar

22

23 Noninfekte vejetasyonlar Nonbakteriyel trombotik endokardit: n Steril lezyon n marantik endokardit: eski isimlendirme (kanser ve sepsis) n nondestrüktif, noninflamatuar ve küçük (1-5 mm) tek veya multipl, kusp ve kapakçıkta n Mik: yangı ve kapak zedelenmesi olmadan trombüs n Klinik:beraberinde pulmoner embolizm veya venöz trombozis hiperkoagülopati,pank.musinöz adeno Ca, promyelositik lösemi,

24 Noninfekte vejetasyonlar Sistemik Lupus Eritematozis endokardit (Libman-Sacks endokardit) n Dolaşan antifosfolipid antikorları veya trombositopeni n Morf:Küçük,tek veya multipl,steril ve granüler 1-4 mm Av kapak arka yüz,valvular endokardda ve mural endokardda vejetasyonlar n Mik:hemotoksilen cisimler (lupus hücresinin eşdeğeri) içeren fibrinöz eozinofilik materyal n yoğun valvulit n IE veya NBTE ile benzer

25 Karsinoid kalp hastalığı

26 n Kalp boşlukları, kapak yaprakçıklarda daha çok sağ ventrikül triküspid ve pulmoner kapakda fibröz intimal kalınlaşma n Klinik ve patolojik bulgular serotenin,kallikrein,bradikinin,histamin,,prostaglandin ve taşikinin n kalbin sağ taraf olması serotenin ve bradikinin akciğer endotelde MOA ile inhibisyonu


"Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı. Romatizmal ateş n Birkaç hafta önce geçirilen A grubu  hemolitik streptekokal farinjiti takiben gelişen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları