Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SİCİL BİRİMİ

2 Personel kimlik bilgilerinin; ÇKYS-İKYS sicil ana menüsü altında yer alan kimlik bilgileri bölümünden NVİ nüfus kayıt sisteminden aktarılması gerekmektedir. NVİ’den aktar denildiğinde aktarılamıyor ise kimlik bilgileri kontrol edilmelidir. NVİ’den aktarılamaması halinde nüfus cüzdanı verilerine göre manuel kayıt yapılması gerekmektedir.

3 Personel kimlik bilgilerinin; ÇKYS-İKYS sicil ana menüsü altında yer alan kimlik bilgileri bölümünden NVİ nüfus kayıt sisteminden aktarılması gerekmektedir. NVİ’den aktar denildiğinde aktarılamıyor ise kimlik bilgileri kontrol edilmelidir. NVİ’den aktarılamaması halinde nüfus cüzdanı verilerine göre manuel kayıt yapılması gerekmektedir.

4 Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz olarak kaydı gerekmektedir.
Örnek :Doğum tarihi 01/01/1982 şeklinde kaydedilmelidir.

5 Aşağıdaki 1 nolu alana kaza-i rüşt kararı ve yaş tahsisi bilgileri girilmelidir.. ÇKYS’ye mahkemenin tarihi ayrı yere, sayı kısmına da sadece tarihsiz sayı yazılmalıdır.ÖRNEK: Karar no olan bir mahkeme kararında 1999 karar tarihi kısmına, 335 karar sayısı kısmına yazılmalıdır. Emekli sandığı sicil no mutlaka olmalı - Yukarıdaki 2 nolu alana da soyadı değişikliğinin girilmesi gerekmektedir.

6

7 657 Devlet Memurları kanunun 36
657 Devlet Memurları kanunun 36.maddesine istinaden görevde iken okul bitiren personelin okul bilgileri önce ÇKYS’ye girilmeli sonra intibakında değerlendirilmek üzere diploma üst yazı ekinde dilekçesi ile birlikte Genel Sekreterliğimize gönderilmelidir. Gönderilen diploma suretlerinin arka-önlü aslı gibidir yapılması gerekmektedir.

8 Personel kimlik bilgilerinin; ÇKYS-İKYS sicil ana menüsü altında yer alan kimlik bilgileri bölümünden NVİ nüfus kayıt sisteminden aktarılması gerekmektedir. NVİ’den aktar denildiğinde aktarılamıyor ise kimlik bilgileri kontrol edilmelidir. NVİ’den aktarılamaması halinde nüfus cüzdanı verilerine göre manuel kayıt yapılması gerekmektedir.

9 Personel kimlik bilgilerinin; ÇKYS-İKYS sicil ana menüsü altında yer alan kimlik bilgileri bölümünden NVİ nüfus kayıt sisteminden aktarılması gerekmektedir. NVİ’den aktar denildiğinde aktarılamıyor ise kimlik bilgileri kontrol edilmelidir. NVİ’den aktarılamaması halinde nüfus cüzdanı verilerine göre manuel kayıt yapılması gerekmektedir.

10 Personel kimlik bilgilerinin; ÇKYS-İKYS sicil ana menüsü altında yer alan kimlik bilgileri bölümünden NVİ nüfus kayıt sisteminden aktarılması gerekmektedir. NVİ’den aktar denildiğinde aktarılamıyor ise kimlik bilgileri kontrol edilmelidir. NVİ’den aktarılamaması halinde nüfus cüzdanı verilerine göre manuel kayıt yapılması gerekmektedir.

11 6- SİCİL ANA MENÜSÜ/İŞLEMLER/KARAR ONAY SONUCU AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ BİLGİLERİ (İŞLEMLERİ) GİRİŞ EKRANINDAN YAPILAN KAYITLAR: 1-Tüm açıktan ve naklen atamalarda ayrılış ve başlayış tarihlerinin kayıt işlemleri 2-Tüm Geçici görevlerde ayrılış ve başlayış tarihlerinin kayıt işlemleri 3-Tüm onaylarda ayrılış ve başlayış tarihleri (asalet hariç) ayrılış başlayış ekranına kaydedilmelidir.

12 Daha sonra hangi kararın veya geçici görevin ayrılış ve başlayışı girilecek ise o satır seçilir ve “AYRILIŞ/BAŞLAYIŞ GİR “ butonuna basılarak kayıt yapılır.

13 Personel kimlik bilgilerinin; ÇKYS-İKYS sicil ana menüsü altında yer alan kimlik bilgileri bölümünden NVİ nüfus kayıt sisteminden aktarılması gerekmektedir. NVİ’den aktar denildiğinde aktarılamıyor ise kimlik bilgileri kontrol edilmelidir. NVİ’den aktarılamaması halinde nüfus cüzdanı verilerine göre manuel kayıt yapılması gerekmektedir.

14 Askerlikten muaf, bedelli veya tecilli olanlar ÇKYS Sicil Ana Menüsü/İşlemler/Genel Bilgiler ekranından girilmelidir.

15 Personel kimlik bilgilerinin; ÇKYS-İKYS sicil ana menüsü altında yer alan kimlik bilgileri bölümünden NVİ nüfus kayıt sisteminden aktarılması gerekmektedir. NVİ’den aktar denildiğinde aktarılamıyor ise kimlik bilgileri kontrol edilmelidir. NVİ’den aktarılamaması halinde nüfus cüzdanı verilerine göre manuel kayıt yapılması gerekmektedir.

16

17 HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ
İlgi : a) 05/02/2014 tarihli,1968 sayılı yazımız. b) 05/02/2014 tarihli,1968 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtlı yazılarımız ile Hastane/ADSM merkezlerine dağıtımlı yazılmış olup,yapılacak işlem sefahatı ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ancak halen eksikliklerin olduğu görülmemektedir.

18 HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ
657 Devlet Memurları Kanunun 36.maddesinin C bendinde; ‘Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87. maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196. maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.’ denilmektedir.

19 Hizmet Birleştirme İşleminde Bulunan Personel;
1- Dilekçesi 2- Askerlik Terhis Belgesi 3- Çalıştığı İşyerinde alacağı görev/unvan belgesinin ASLI 4- BAĞ-KUR’lu olarak görev yapan personelin Vergi Mükellefiyet belgesi (Vergi Dairesinden temin edilecektir.) Belgede başlayış- ayrılış tarihlerine dikkat edilmesi. 5- Kendi unvanında görev yapmaması halinde ise dilekçesinde belirtmesi gerekmektedir. 6- görev unvan belgesinde onaylayanın adı-soyadı,unvanı ve imzasının bulunması.

20 EKSİKLİKLER ; 1- Gönderilen yazışma evraklarının fotokopi veya fax olması. 2- Birim sorumlusunun aslı gibidir yapması. 4- Vergi mükellefiyet Belgesi, vergi levhası demek değildir. 3- Eksik belge gönderilmesi halinde zaman ve kaynak israfı ve yazışma süresi uzadığından Hizmet Birleştirme talebinde bulunan personeller hak kaybına uğramaktadır.

21

22

23 Metin AVAZ


"HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları