Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMEKLİLİK BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU: Suat ZEYDAN İletişim: 0312 705 10 40.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMEKLİLİK BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU: Suat ZEYDAN İletişim: 0312 705 10 40."— Sunum transkripti:

1 EMEKLİLİK BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU: Suat ZEYDAN İletişim:

2 EMEKLİLİK NEDİR? Belirli bir süre çalıştıktan sonra yasalar gereği çalışanların çalışma hayatının sonlanması ve/veya emekli aylığının bağlanması sürecidir.

3 5434 SAYILI MÜLGA T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BELİRLENEN EMEKLİLİK HALLERİ
A - İsteğe Bağlı Emeklilik B - Re’sen Emeklilik C - Yaş Haddinden Emeklilik D - Malülen Emeklilik

4 A - İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK
Dayanak : 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 39. maddesi 1- Hizmet Yılı: 20 fiili hizmet yılını dolduran kadın iştirakçiler ile 25 fiili hizmet yılını dolduran erkek iştirakçiler, 2- Emeklilik Yaşı :23/05/2002 tarih ve 4759 sayılı Kanun ile emeklilikte kademeli geçiş süreci getirilmiştir.

5 A-İSTEĞİ İLE EMEKLİLİK
Dayanak: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 39. maddesinin (j) fıkrası ile sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Geçici 4. maddesi Göreve girişlerinde Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az %40 olanlardan fiili hizmeti 15 yılı olanların isteği üzerine emekli edilir.

6 B – RE’SEN EMEKLİLİK Dayanak : 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 39. mad.(b) fıkrası İştirakçilerin isteklerine bakılmaksızın kurumlarınca yapılan zorunlu (re’sen) emeklilik işlemidir.

7 C- YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
Dayanak:5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 40. maddesi İştirakçilerin kanunla belirlenen yaş hadlerini doldurmaları halinde yapılan re'sen emeklilik işlemidir. Yaş haddi genel olarak 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. Yaş haddi bir kısım personel için 65 yaşın altında tespit edildiği gibi, 65 yaştan sonra da tabip kadrosundaki personelin Aile Hekimi olarak çalıştırılması ve ayrıca istisnai görevlerde mevcuttur.

8 D – MALÜLEN EMEKLİLİK Dayanak : 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 44. maddesi İştirakçilerin vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkansız hastalıklar sebebiyle vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde uygulanan emeklilik işlemidir.

9 İKRAMİYE ONAYI NEDİR? İstifa sonucu görevinden ayrılmış olan personelin dışarıdan emekliye esas hizmet yaşını ve süresini doldurmasıyla SGK’ya başvurması sonucu Mülga sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’inci maddesi ile değişik 89’uncu maddesi uyarınca SGK’na gönderilmek üzere emekli ikramiyesi için alınan onaydır

10 EMEKLİLİK İŞLEMİ 5510 Sayılı Yasanın Geçici 4
EMEKLİLİK İŞLEMİ 5510 Sayılı Yasanın Geçici 4. Maddesi İle 5434 SAYILI KANUNUN ŞU MADDELERİNİ KAPSAR İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK : 5434 sayılı Kanunun 39.maddesi ile aynı maddenin (c) ve (j) fıkrası. RE’SEN EMEKLİLİK : 5434 sayılı Kanunun Mülga 39. maddesi (b) fıkrası. YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK: 5434 sayılı Kanunun Mülga 40. maddesi. MALÜLEN EMEKLİLİK: 5434 sayılı Kanunun Mülga 44. maddesi Hükümleri uygulanır.

11 EMEKLİLİK BİRİMİ İLE GENEL SEKRETERLİKLER ARASINDAKİ YAZIŞMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- Genel Sekreterliklerden istenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz gönderilmesi (askerlik terhis belgesinin mutlaka gönderilmesi) 2- Emeklilik dilekçesinin gönderilmeden önce hizmet süresinin ve yaşının hesaplanması 3- Emeklilik dilekçelerinde ilgilinin imzasının ve iletişim bilgilerinin mutlaka belirtilmesi 4- Yaş haddi ayrılış tarihinin hafta sonu ya da resmi tatile gelmesi durumunda tatilin bittiği ilk iş günü emeklilik onayının ilgiliye tebliğ edilmesi 5-Emeklilik dilekçesindeki fotoğraf ile ayrılış işlemleri sonrası gönderilen fotoğrafların aynı olmasına dikkat edilmesi


"EMEKLİLİK BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU: Suat ZEYDAN İletişim: 0312 705 10 40." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları