Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 22.11.20101İbrahim KOCA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 22.11.20101İbrahim KOCA."— Sunum transkripti:

1 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 22.11.20101İbrahim KOCA

2 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Tanım: ve olmak üzere biçimindeki açık önermelere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu denklemi doğrulayan (eğer varsa) x değerlerinin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir. Çözüm kümesinin her bir elemanına denklemin bir kökü denir. a, b, c sayılarına da denklemin kat sayıları denir. 22.11.20102İbrahim KOCA

3 2.dereceden bir bilinmeyenli denklemin en genel yazılışı : kat sayı denklemin derecesi denklemin değişkeni veya bilinmeyeni 22.11.20103İbrahim KOCA

4 Örnek1) Aşağıda verilen 2.dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin katsayılarını yani a, b ve c değerlerini ifade ediniz. 22.11.20104İbrahim KOCA

5 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri şeklinde ki denklemlere 1.dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Örnek2) Aşağıda verilen 1.der.bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. 22.11.20105İbrahim KOCA

6 Örnek2) ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre, n kaçtır? Çözüm2) Verilen denklemi genel duruma göre düzenlersek: 22.11.20106İbrahim KOCA

7 Örnek3) denklemi x e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? Çözüm3) 22.11.20107İbrahim KOCA

8 22.11.2010İbrahim KOCA8 Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlışta bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. Farabi

9 Örnek4) ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre, m, k ve n değerlerini bulunuz. Çözüm4) 22.11.20109İbrahim KOCA

10 İkinci Dereceden Denklemin Çözüm Kümesinin Bulunuşu İkinci dereceden denklemlerin çözüm kümesi iki yolla bulunabilir. Bunlar çarpanlara ayırarak veya diskriminant bularak yapılan çözümlerdir. 1-) Çarpanlarına Ayırarak Denklem Çözme: Örnek5) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm5) veya 22.11.201010İbrahim KOCA

11 Örnek6) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm6) veya 22.11.201011İbrahim KOCA

12 Örnek7) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm7) veya 22.11.201012İbrahim KOCA

13 Örnek8) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm7) -2 22.11.201013İbrahim KOCA

14 22.11.2010İbrahim KOCA14 İşlemeyen demiri kendi pası mahveder. İnsanı tembelliğe alışması mahveder. (Hint atasözü)

15 Örnek9) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm9) 23 22.11.201015İbrahim KOCA

16 Örnek10) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm10) -52 22.11.201016İbrahim KOCA

17 Örnek11) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm11) -5 1 x 2x 2x.(-5)+x.1=-10x+x=-9x 22.11.201017İbrahim KOCA

18 Örnek12) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm12) 20 x 5x 5x.20+x.(-1)=100x-x=99x 22.11.201018İbrahim KOCA

19 22.11.2010İbrahim KOCA19 Hiç kimse, başarı merdivenlerine elleri cebinde tırmanmamıştır.

20 Örnek13) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm13) 2m-m 22.11.201020İbrahim KOCA

21 Örnek14) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm14) -3n2n 22.11.201021İbrahim KOCA

22 22.11.2010İbrahim KOCA22 Örnek15) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm15) karesi -4 olan reel sayı yoktur.

23 22.11.2010İbrahim KOCA23 Örnek16) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm16)

24 22.11.2010İbrahim KOCA24 Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.

25 22.11.2010İbrahim KOCA25 2-) Diskriminantı Bularak Denklem Çözme: denkleminde, olmak üzere, denklemin kökleri veya dir.

26 22.11.2010İbrahim KOCA26 denklem diskriminant kökler

27 22.11.2010İbrahim KOCA27 Örnek17) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm17)

28 22.11.2010İbrahim KOCA28 Örnek18) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm18)

29 22.11.2010İbrahim KOCA29 Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.

30 22.11.2010İbrahim KOCA30 Örnek19) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm19)

31 22.11.2010İbrahim KOCA31 denklemindeise kökler şeklinde de ifade edilir. Örnek20) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm20)

32 22.11.2010İbrahim KOCA32 Kural denklemindeolsun 1-)ise, denklemin farklı iki reel kökü vardır 2-) 3-) ise, denklemin reel kökü yoktur. ise, denklemin iki kökü vardır ve bunlar eşittir. Bu kökler, dır. Bu durumda denklem tam karedir.

33 22.11.2010İbrahim KOCA33 Örnek21) denkleminin R’ de çözüm kümesini bulunuz. Çözüm21) olduğundan, bu denklemin reel kökü yoktur. O halde,

34 22.11.2010İbrahim KOCA34 Çözüm22) denkleminin eşit iki reel kökü olduğuna göre, m kaçtır? Örnek22)

35 22.11.2010İbrahim KOCA35 Örnek23) denkleminin reel kökü olmadığına göre, m nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Çözüm23) 4 den büyük olan en küçük tam sayı 5 tir.

36 22.11.2010İbrahim KOCA36 Örnek24) denkleminin reel kökü olmadığına göre, m nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Çözüm24) den küçük olan en büyük tam sayı -2 dir.

37 22.11.2010İbrahim KOCA37 Çözüm25) denkleminin eşit iki reel kökü olduğuna göre, m kaçtır? Örnek25)

38 22.11.2010İbrahim KOCA38 İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN KÖKLERİ İLE KAT SAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR denkleminde köklerolduğunu biliyoruz, Kökler Toplamı: Sonuç:

39 22.11.2010İbrahim KOCA39 Örnek1) denkleminin kökleri ise kaçtır? Çözüm1) 1.Yol: denkleminin köklerini çarpanlarına ayırarak bulabiliriz. 2.Yol:

40 22.11.2010İbrahim KOCA40 Kökler Çarpımı: Sonuç:

41 22.11.2010İbrahim KOCA41 Örnek2) denkleminin kökleri ise kaçtır? Çözüm1) 1.Yol: denkleminin köklerini çarpanlarına ayırarak bulabiliriz. 2.Yol:

42 22.11.2010İbrahim KOCA42 Köklerin Mutlak Değerce Farkı: Sonuç:

43 denkleminin kökleri olsun, 22.11.2010İbrahim KOCA43 Örnek3) denkleminin köklerinin farkının mutlak değerini bulunuz. Çözüm3)

44 22.11.2010İbrahim KOCA44 denkleminde Kökler Toplamı: Kökler Çarpımı: Köklerin Mutlak Değerce Farkı:

45 22.11.2010İbrahim KOCA45 denkleminin kökleriolsun, Köklerin Kareleri Toplamı: Köklerin Küpleri Toplamı: Köklerin TerslerininToplamı:

46 kökler ise 22.11.2010İbrahim KOCA46 Örnek4) denkleminin kökler toplamını, kökler çarpımını ve köklerin terslerinin toplamını bulunuz. Çözüm4)

47 22.11.2010İbrahim KOCA47 Örnek5) denkleminin kökler toplamını, kökler çarpımını ve köklerin mutlak değerce farkını bulunuz. Çözüm5)

48 22.11.2010İbrahim KOCA48 Örnek6) denkleminin kökleri dir. ise ifadesinin değerini bulunuz. Çözüm6)

49 22.11.2010İbrahim KOCA49 Örnek7) denkleminin kökleri arasında bağıntısı varsa m kaçtır? Çözüm7) Örnek8) denkleminin kökleri arasında bağıntısı varsa n kaçtır? Çözüm8)

50 22.11.2010İbrahim KOCA50 Örnek9) denkleminin kökleri arasında bağıntısı varsa m kaçtır? Örnek10) denkleminin kökleri arasında bağıntısı varsa kaçtır?

51 22.11.2010İbrahim KOCA51 Örnek11) denkleminde, ise, m kaçtır? Örnek12) denkleminin köklerinden biri, diğerinin karesine eşittir. Buna göre, m kaçtır?

52 Kökleri ve olan ikinci dereceden denklem, 22.11.2010İbrahim KOCA52 Kökleri Verilen İkinci Dereceden Denklemi Kurma: dir. Örnek1) Kökleri 2 ve 3 olan ikinci dereceden denklemi kurunuz. Çözüm1) veya

53 22.11.2010İbrahim KOCA53 Örnek2) Kökleri 3 ve -2 olan ikinci dereceden denklemi kurunuz. Çözüm2)

54 22.11.2010İbrahim KOCA54 Örnek3) Kökleri -1 ve -4 olan ikinci dereceden denklemi kurunuz. Çözüm3)

55 22.11.2010İbrahim KOCA55 Örnek4) Kökleri ve 3 olan ikinci dereceden denklemi kurunuz. Çözüm4) her iki tarafı 2 ile çarpalım:

56 22.11.2010İbrahim KOCA56 Örnek5) Çözüm kümesi olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Çözüm5)

57 22.11.2010İbrahim KOCA57 Örnek6) Çözüm kümesi olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Çözüm6)

58 22.11.2010İbrahim KOCA58 İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler 1-) Polinomların Çarpımı veya Bölümü Şeklindeki Denklemler: ise, veya dır. Örnek1) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm1)

59 22.11.2010İbrahim KOCA59 Örnek2) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm2)

60 22.11.2010İbrahim KOCA60 Örnek3) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm3) ise ve dır.

61 22.11.2010İbrahim KOCA61 Örnek4) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm4) ve dır.

62 22.11.2010İbrahim KOCA62 2-) Değişken Değiştirilerek Çözülen Denklemler Örnek1) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm1) olsun

63 22.11.2010İbrahim KOCA63 Örnek2) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm2) olsun

64 22.11.2010İbrahim KOCA64 Örnek3) denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çözüm3) olsun

65 22.11.2010İbrahim KOCA65 İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri a, b, c, d, e, f birer reel sayı ve a, b, c sayılarından en az ikisi sıfırdan farklı olmak üzere, biçimindeki denklemlere ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. En az bir tanesi ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem olan iki ya da daha fazla denklemden oluşan sisteme ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir.

66 22.11.2010İbrahim KOCA66 Örnek1) olduğuna göre, farkını bulunuz.

67 22.11.2010İbrahim KOCA67 Örnek2) denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

68 22.11.2010İbrahim KOCA68 Örnek3) denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

69 22.11.2010İbrahim KOCA69 Örnek4) olduğuna göre, x kaçtır?

70 22.11.2010İbrahim KOCA70 Örnek5) denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

71 22.11.2010İbrahim KOCA71 Örnek6) denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

72 22.11.2010İbrahim KOCA72 Örnek7) denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

73 22.11.2010İbrahim KOCA73 Örnek8) denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

74 22.11.2010İbrahim KOCA74 Köklü Denklemler Ders kitabımızda sayfa 70 deki alıştımalar: Örnek: Aşağıda verilen köklü denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. b)a)

75 22.11.2010İbrahim KOCA75 ç) c)

76 22.11.2010İbrahim KOCA76 e)d)

77 22.11.2010İbrahim KOCA77 g)f)

78 22.11.2010İbrahim KOCA78 Mutlak Değerli Denklemler Ders kitabımızda sayfa 71 deki alıştımalar: Örnek: Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. b)a)

79 22.11.2010İbrahim KOCA79 d) c)

80 22.11.2010İbrahim KOCA80 f) e)

81 22.11.2010İbrahim KOCA81 ğ)g)


"İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 22.11.20101İbrahim KOCA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları