Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 1 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Erol Asker.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 1 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Erol Asker."— Sunum transkripti:

1 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 1 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Erol Asker

2 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 2 TEKNOLOJİ Tanım: Endüstriyel ve ticari hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan bilimsel yöntem ve materyaller.  Eğitim Teknolojisi: Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme yada eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır. (Cevat Alkan, 1998)

3 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 3  Öğretim Teknolojisi Bilimsel yöntem ve materyallerin öğretimsel problemlere uygulanması sürecidir.  Öğretim Teknolojisi İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi için bilginin ve ortamın düzenlenmesi.

4 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 4 Öğrenme, bireyin davranışlarındaki gözlemlenebilir değişimlerdir (davranışçı kuram), dışsal uyarıcıların içsel ya da zihinsel süreçlerle işlenmesi (bilişsel kuram), öğrenenin duyu organları aracılığıyla algıladığı nesne, olay, olgu ya da kavramlara ilişkin zihninde kendi gerçeğini (bilgilerini) yapılandırması ya da önceki deneyimlerine dayalı olarak gerçeği yorumlaması sürecidir (yapılandırmacı yaklaşım)

5 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 5 Öğretim Teknolojisi İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler, devam... Öğrenci, eğitim sırasında yeni davranışlar geliştirmek veya davranış değişikliği oluşturmak üzere öğretmenle ya da eğitimciyle ve onun düzenlediği çevreyle etkileşimde bulunan kişi. İletişim, iki birim arasında konuşma, sinyal, yazı yada davranış gibi yollarla bilgi, mesaj ve düşünce alış-verişi.

6 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 6 Öğretim teknolojisi, öğrenci-öğretmen veya öğrenci-çevre arasında bilgi, mesaj ve düşünce alış-verişinin en etkili biçimde gerçekleştirmek için bilgi ve materyallerin işe koşulmasıdır. İletişim sürecini etkili kılabilme çabası da denilebilir.

7 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 7 İLETİŞİM SÜRECİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ KANAL MESAJ YÖNTEM

8 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 8 İLETİŞİM SÜRECİ devam...  Kaynak bilgiyi, mesajı ileten birimdir.  Alıcı mesajın gönderildiği birimdir.  Mesaj iletişimin içeriğidir.  Kanal mesajın sunuluş biçimidir.  Dönüt alıcının mesaja verdiği tepkidir.

9 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 9 İLETİŞİM SÜRECİ TEMEL ÖGELERİ KAYNAK DAVRANIŞLAR Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri MESAJ SEMBOLLER Gerçek Eşya Modeller Resim Yazı İşaretler Hareket Ses Çizim KANAL İLETİCİ ARAÇ VE YÖNTEMLER Sözsüz İletişim Ses İleten Araçlar Sözlü İletişim Resim İleten Araçlar Basılı ve Yazılı Araçlar Yöntemler ALICI DAVRANIŞLAR Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri DÖNÜT (GERİ-BİLDİRİM)

10 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 10 Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Arasındaki Benzerlik ÖĞRETMEN (Kaynak) ÖĞRENCİ (Alıcı) İÇERİK (Mesaj) Öğretim Araç ve Yöntemleri (Kanal) Öğrenme Tepkileri (Dönüt)

11 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 11 Eğitimde İletişim Sürecinin Ögeleri  Kaynak, hedeflediği kişi yada grupta davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatan kimse.  Mesaj, bir iletişim sürecinde iletişime esas olan haber yada bilgi.  Kanal, mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler.  Alıcı, kaynaktan gelen mesajın iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi.  Dönüt, kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması surecidir.

12 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 12 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı  Yaşantı alanı, bireyin etkileşimde bulunduğu sosyal ve fiziksel çevresi. (İ. Zencirci)  Öğrencilere sunulan bir materyal öğrencilerin yaşantı alanlarının kapsama alanı içinde ise, yani öğrenciler sunulan materyal ile ilgili gerekli ön öğrenmelere sahip iseler ve materyal ile sunulan kavramlara yabancı değilseler istenen davranış değişikliği gerçekleşebilir.

13 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 13  Sınıf içinde iletişimin hedeflerine ulaşabilmesi için, “öncelikle alıcının kaynak tarafından iyi tanımlanması, iletilmesi istenen özelliklerin alıcıya uygunluğu ve mesajın alıcı üzerindeki anlamlılığının iyi bir şekilde belirlenmesi gerekir.”

14 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 14  Ortak yaşantı alanı, kaynak ve alıcının yaşantı alanlarının kesiştiği bölüm olarak tanımlanmaktadır. (K. Çilenti, 1984) Kaynak Kodlama Mesaj Ortak Yaşantı Alanı Kod Çözme Alıcı Yaşantı Alanı Geri Bildirim

15 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 15 Bir iletişim sürecinin etkililiği;  Simgelerin benzer biçimde tanımlanmasına,  Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılmasına,  Çoklu kanal kullanılmasına,  Dönüt sisteminin sağlanmasına bağlıdır.

16 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 16 Sağlıklı bir iletişim kurulmasını engelleyen bazı noktalar şunlardır:  Psikolojik engeller  Semantik engeller: konuşma dili ile ilgili engeller  Statü: Kaynak ve alıcının sosyal ve formal statüler  Korunma:Savunma mekanizmaları (yükümlülükten kaçma)  Alan: İletişim merkezi ile birimler arasındaki uzaklık  Hiyerarşi: Katı ve hiyerarşik sınıflamadan dolayı kanalların tıkanıklığı  Uyutma: Mesajların ihmali yada önemsiz sayılması  Sınırlama: Mesajların iletim sırasında sınırlanması ve gizli tutulması

17 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 17 Sınıf içi iletişimi geliştirmek için,  Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli  Ders iyi bir şekilde planlanmalı  Öğrenci ihtiyaç, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli  Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı  Birden fazla duyu organına hitab eden araç- gereçler kullanılmalı  Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalıdır.


"ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 1 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Erol Asker." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları