Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ KİTAP MODÜLÜNE GİRİŞİ

2 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ
10/01/2013 tarihli, /115/ sayılı ve 2013/2 nolu Genelge'de (Ocak tarih ve 2664 sayılı Tebliğler Dergisi) Eğitim - Öğretim Yılı ders kitabı ihtiyaçlarının kitap seçim modülüne girişi resmi ve özel okulların kitap seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin "Kitap Seçim Modülü" girişinde ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.

3 28/01/2013 tarihinde açılmış olup,
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ Kitap Seçim Modülü 28/01/2013 tarihinde açılmış olup, 25/02/2013 tarihinde kapatılacaktır.

4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ
Resmî ilköğretim ve resmî ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları, eğitim-öğretim yılında da Bakanlığımızca ücretsiz olarak verilecektir. Ücretsiz verilmek üzere satın alınacak ve baskısı yapılacak ders kitabı miktarı, "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda okul/kurumlardan alınan verilere göre belirlenecektir. Bakanlığımızca ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarının il/ilçe ve okul bazında dağıtım planlarında bu veriler esas alınacaktır.

5 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç olarak girilebilecek ders kitapları listesi "Kitap Seçim Modülü'nde veri girişine hazırlanmıştır. Kitapların isim listesine Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adresinde de yer verilmektedir

6 eğitim-öğretim yılında kitap ihtiyacının karşılanmasında eksiklik ve aksaklıkların yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir Takım kitaplarda Ders Kitabı sayısı ile Öğrenci Çalışma Kitabı sayısının eşit girilmesi gerektiği bütün yazışma ve açıklamalarda belirtilmesine rağmen bu eşitliğin sağlanmadığı gibi bunlardan birisinin unutulduğu belirlenmiş ve eksik veya fazlalıkların önemli ölçüde bu durumdan kaynaklandığı görülmüştür. Veri girişinde bu konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bu durum veri girişi sırasında denetlenecektir.

7 Öğrenci çantalarının hafifletilmesi amacıyla Ders Kitabı ile Öğrenci Çalışma Kitabının birleştirilerek birinci ve ikinci yarıyılda okutulmak üzere 2 kitap halinde basılması uygulamasına devam edilecektir. "Kitap Seçim Modülü"ne ihtiyaç girilirken Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap) ile Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabının (2. Kitap) da eşit sayıda olmasına dikkat edilecektir.

8 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde:
1, 2 ve 3'üncü sınıfların birleştirilmiş olarak öğrenim gördüğü okullarda Hayat Bilgisi 3'üncü sınıf kitaplarının kullanılacağı göz önünde tutulacak ve kitap ihtiyacı bu duruma göre belirlenecektir. Ders, Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitapları kullanılacağı göz önünde tutulacak kitap ihtiyacı bu duruma göre sisteme girilecektir.

9 İlköğretimde tamamı Bakanlık yayını eğitim aracı olan Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri, Medya Okur Yazarlığı, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitapları, birden çok sınıf seviyesine hitap ettiğinden bu kitapların, öğretmenlerinde kullanılabilir 2008, veya baskıları bulunan okullar adı geçen öğretmen kılavuz kitaplarına yeniden ihtiyaç göstermeyecektir.

10 Tebliğler Dergileri'nde Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri başlığı altında yer almasına ve "Kitap Seçim Modülü"nde açıklama konulmasına rağmen her yıl Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde okutulan bazı ders kitaplarına diğer genel ve meslekî teknik liseler tarafından ihtiyaç gösterildiği görülmektedir. Bu nedenle her kitapla ilgili "Açıklamalar" mutlaka okunacak ve kitabın hangi okul türüne ait olduğu görülerek ihtiyaç gösterilecektir. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri kitaplarına sadece adı geçen okullar tarafından ihtiyaç gösterilecektir.

11 Her kitaba ait “Açıklamalar” bölümünde “Yeni program, Henüz kitap yok, Yazım çalışmaları devam ediyor” gibi ibareler bulunan kitaplar tamamlanıp Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edildiği veya uygun bulunduğu takdirde gönderilebilecektir. İhtiyaçların girilmesinde bu durum göz önüne alınacaktır.

12 Bilindiği üzere İlköğretim ve Ortaöğretim Haftalık Ders Çizelgelerinde değişiklik yapılmış ve çizelgelere zorunlu ve seçmeli bazı dersler eklenmiştir. Bu dersler için "Kitap Seçim Modülü'ne ders kitabı veya öğretim materyali isimleri eklenmiştir. Bu ders kitapları veya öğretim materyalleri henüz planlama ve hazırlık aşamasında olup bunlardan Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilenlerin baskı ve dağıtımları yapılacaktır.

13 Seçmeli olarak ilk defa Arapça dersi görecek öğrencilerin bulundukları sınıflara bakılmaksızın bu öğrenciler için Arapça 4 Ders, öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitabı ihtiyaç olarak gösterilecektir.

14 Okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını “Kitap Seçim Modülü”ne girerken özellikle okutacağı seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.

15 Bilindiği üzere Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretim Programları değiştirilmiş ve Talim ve Terbiye Kurulunun 24/08/2011 tarihli 118 sayılı Kararı ile İngilizce. 119 sayılı Kararı ile Almanca ve 120 sayılı Kararı ile Fransızca Öğretim Programı kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu alana yönelik ders kitapları seviyelere göre hazırlandığından kitap isimlerinde sınıf belirtilmemiştir. Bu nedenle yabancı dil İçin bildirilecek ders kitabı ihtiyacı daha da önem kazanmaktadır.

16 Ortaöğretim Yabancı Dil (İngilizce
Ortaöğretim Yabancı Dil (İngilizce. Almanca ve Fransızca) ders kitaplarına ihtiyaç bildirirken "Talim ve Terbiye Kurulunun 24/08/201 tarihli ve 118 sayılı İngilizce. 119 sayılı Almanca ve 120 sayılı Fransızca Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik “Açıklamalar” Bölümünde belirtilen hususlar incelenecek, ihtiyaç duyulan kitap miktarı bu açıklamalar dikkate alınarak belirlenecektir.

17 İhtiyaç bildirilen kitapların baskı ve dağıtımları okullar açılmadan önce yapıldığından kitap fazlalığına meydan verilmemesi bakımından gerekli tedbirler alınacaktır. Yabancı Dil kitaplarına ihtiyaç bildirmede tereddüde düşülmesi halinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.

18 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda "Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" MEGEP kapsamında modüler program uygulandığından bu okullarda sadece genel bilgi ders kitabı ihtiyacı bildirilecektir.

19 "Kitap ihtiyacının MEBBİS ortamına girilmesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin dokümanlar. "Kitap Seçim Modülü"nün "Okutulan Kitap Güncelleme/Ekleme” ekranındaki "Kitap Seçim Modülü Kılavuzu" linkindeki dosyada bulunmaktadır. Bu link tıklanarak dosyada bulunan "Kullanım Kılavuzu" ve "Genelge" okunacak ve veri girişi bu dokümanlarda da yer alan aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır:

20 KİTAP SEÇİM MODÜLÜ”NE İHTİYAÇ GİRECEK OKUL/KURUMLAR İÇİN MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU
“Kitap Seçim Modülü”ne ilk giriş işlemi yapıldığında bizi Şekil 1 deki gibi bir ekran karşılamaktadır. Bu ekranda, Yayımlar Dairesi Başkanlığı tarafından sisteme eklenilen duyuru bilgileri yer almaktadır. Bu ekrana giriş yaptıktan sonra “Yeni Duyurular” olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

21 Şekil 1

22 Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”na tıkanılarak ihtiyaçların girilmesi sağlatılır. Bu ekrana ilk giriş yapıldığında kitap ihtiyaçları daha önce girilmediği için aşağıda görüldüğü gibi çıkar. Şekil 2

23 Kitap ihtiyacı belirlemek için “Yeni” butonuna basılır
Kitap ihtiyacı belirlemek için “Yeni” butonuna basılır. Bu işlemden sonra aşağıdaki gibi bir ekran açılır. Şekil 3

24 Açılan bu ekranda “Sınıf/Kitap” gurubu bölümü seçimi yapıldığında o grupta bulunan kitaplar listelenir. Listelenen kitaplardan uygun olan seçildikten sonra Açıklama alanı ve Yayınevi adı otomatik olarak dolar. Bu ekranda yapılacak olan son işlem, istekte bulunulacak olan kitap sayısının “Kitap Sayısı” bölümüne girilmesidir. “Kaydet” butonuna basıldıktan sonra Şekil 4 deki gibi bir sayfa ekranda görülür.

25 Şekil 4

26 ilköğretimde “SINIFLAR” ve “DİĞER”
"Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na veri girişi aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. "Kitap Seçim Modülü" açılınca "sol menü" de yer alan Kitap İhtiyacı Belirleme düğmesine tıklanarak "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı" gelecektir. "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda eğitim- öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının isimleri ilköğretimde “SINIFLAR” ve “DİĞER” ortaöğretimde ise “ALFABETİK GRUPLAR” halinde listelenmiştir.

27 "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda kayıt eklemek için "yeni" düğmesi seçilecektir. Gelen ekranda kitabın ilköğretim okullarının sınıfına göre İÖ1, İÖ2, İÖ3, İÖ4, İÖ5, İÖ6, İÖ7, İÖ8'inci sınıf veya "DİĞER", ortaöğretim okullarının kitabın ismine göre A-D, E-İ, K-S, T-Z alfabetik grupları seçeneklerinden biri seçilecektir.

28 Bu ekranda, Kurum için seçilmiş kitaplar bölümünden eklediğiniz kitaplar otomatik olarak liste oluşturacaktır. Kitap ihtiyacının sisteme girilmesi için öngörülen tarihler arasında istenildiği zaman kitap isimlerinin sol yanlarında bulunan dosya şeklindeki seçim butonu tıklanarak seçilen kitapla ilgili kitap sayıları düzeltilebilir ya da yanlış seçim yapıldıysa bu kitapla ilgili sayı silinebilir.

29 İhtiyaç duyulan tüm kitaplar için seçim işlemi bittikten sonra yukarıdaki “Yazdır” butonuna basılarak raporlar ekranın açıklaması sağlatılır. Bu işlemle seçmiş olduğunuz kitapların listesi çıkartılarak dosyalanır. Bu ekranın görüntüsü Şekil 5 deki gibidir. Şekil 5

30 Alınan liste incelenerek ihtiyaç duyulan bütün kitapların “Kitap Seçim Modülü”ne girilip girilmediği kontrol edilir. Girilmeyen/unutulan kitap varsa bunların da girilmesi sağlanır. Bu işlemlerden sonra “Kitap seçim Modülü”ndeki işleminiz tamamlanacaktır.

31 Okutulacak ders kitabının adı, gelen listeden seçilecek ve kitaba ilişkin özel "Açıklamalar" dikkatle okunarak ihtiyaç duyulan kitap sayısı ilgili kutucuğa girilecektir. Kitap ihtiyacı; öğrenci ve dersi okutan öğretmen sayısı toplamı dikkate alınarak girilecektir. Takım kitaplarda ise; Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı, veya Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap) ile Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. Kitap) eşit sayıda ve öğrenci ile dersi okutan öğretmen sayısı toplamına, Öğretmen Kılavuz Kitabı dersi okutan öğretmen sayısına eşit olacaktır.

32 Kitap sayısı ilgili kutucuğa girildikten sonra mutlaka "üst menü" de yer alan "kaydet” düğmesine tıklanacaktır. Belirtilen işlemler, okulun ihtiyaç duyduğu her bir ders kitabı için ayrı ayrı uygulanacaktır .

33 İlköğretimde DİĞER bölümünde;
Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitabı 6, 7 ve 8 (Seçmeli) ile Bilişim Teknolojileri Öğretmen Kılavuz Kitabı 6-8 (Seçmeli), Müzik 4-5 ve 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitapları, Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8, Düşünce Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Medya Okur-Yazarlığı Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar için "DİĞER" bölümü tıklanacaktır.

34 Ortaöğretim Haftalık Ders Çizelgelerinde yapılan değişiklik sonucu ortaöğretim kurumlarına seçmeli olarak konulan Ortaöğretim Kur'an-ı Kerim, Ortaöğretim Hz. Muhammed'in Hayatı ve Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler seçmeli ders kitaplarına K-S alfabetik grubunda yer verilmiştir.

35 Girilmiş olan herhangi bir kayıt ile ilgili düzeltme yapmak veya kayıt silmek için sayfanın altında oluşan listedeki kitap kodunun başında yer alan "açık klasör" şeklindeki resim tıklanarak ve tekrar bu kitaba ait ekrana dönülerek istenilen işlem yapılabilecektir.

36 Kitap sayıları girildikçe okul için belirlenen kitaplar ve miktarları aynı sayfanın altında liste halinde yer alacaktır Oluşan liste incelenecek, ihtiyaç duyulan kitapların tamamının girilip girilmediği kontrol edilecektir.

37 Kitap ihtiyacının giriş işlemi tamamlanıp verilerin dökümü alındıktan sonra ekranın "sağ üst" köşesinde yer alan "çıkış düğmesi" tıklanarak "Kitap İhtiyacı Belirleme Modülü"nden çıkılacaktır.

38 İhtiyaç duyulan bütün kitapların giriş işlemi tamamlanıp kaydedildikten sonra "üst menü" de yer alan "yazıcı resmine“ tıklanarak girilmiş olan verilerin dökümü alınacak ve alınan liste okul/kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanacaktır. Onaylı listenin bir sureti dosyalanacak, bir sureti de ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Kitapların okullara dağıtımında bu listelerde yer alan sayılar esas alınacaktır.

39 İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, İnternet bağlantısı olan okullardan ve/veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden girilecektir. eğitim ve öğretim yılında ilk defa açılması planlanan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının kitap ihtiyaçları, okulun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, en yakın okuldan girilecek ve kitaplar teslim alındığında yeni açılan okula verilmesi sağlanacaktır.

40 Kitap Seçimi yapan veya yapmayan kurumlar ile tercih edilen kitap sayıları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından sistemin kapatılma tarihinden önce kontrol edilecektir. Bu işlem için "Kitap Seçim Modülü"nün açılış ekranı olan "Kurum Bilgileri" sayfasındaki "Raporlar" seçeneği tıklanarak kitap seçimi yapmayan veya eksik yapan kurumların listeleri alınacak; seçim yapmaları ve eksiklerini tamamlamaları için gerekli uyarılar zamanında yapılacaktır.

41 "Kitap Seçim Modülü" veri girişine kapatıldıktan sonra kitap isminin eklenmesi söz konusu olmayacağından Modülde sınıflara ve alfabetik gruplara göre hazırlanan kitap isim listesinin tamamının taranması ve ihtiyaç bildirilmeyen kitap kalmaması sağlanacaktır eğitim-öğretim yılı için bildirilecek ders kitaplarının tamamının listesi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün adresinde yer almaktadır.

42 "Kitap Seçim Modülü" veri giriş işlemlerine 25 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati sonunda kapatılacaktır. Ancak listelerinin doğruluğunu, eksik yada hatalı girişlerin kontrolü için tüm okul/kurumların kitap veri girişlerini Şubat 2013 Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekmektedir.

43 Sisteme girilen verilerin doğruluğundan ve ileride doğacak kitap ihtiyacı veya fazlalığından veri girişlerini yapan okul/kurum müdürlükleri sorumlu olacaktır eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na girilecek; okul müdürlüklerince il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ya da doğrudan Bakanlığımıza kesinlikle yazılı veya şifahi olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecek bildirilen kitap ihtiyaçları değerlendirmeye alınmayacak ve kitap ihtiyaçları karşılanmayacaktır.

44 "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na bilgi girişi sürecinde karşılaşılan sorunlar Yayımlar Dairesi Başkanlığının / numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir. Ancak, "Kitap Seçim Modülü"nde yer almayan kitap isimleri ile MEGEP kapsamında okutulacak modüllerle ilgili bilgi talebinde bulunulmayacaktır eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitabı sayısının doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit edilerek sisteme girilmesi için gerekli her türlü önlem okul/kurum müdürleri tarafından alınacaktır.

45 ÜCRETSİZ KİTAP GİRİŞLERİNDE EN ÇOK GÖRÜLEN YANLIŞLIKLAR
Kitap girişleri öncesi hazırlık yapılmıyor, kitap listeleri çıkarılmıyor. Kitap girişleri yapılırken öğrenci hareketliliği göz önüne alınmıyor, eksik giriş yapılıyor. Herhangi bir sınıfın 1 veya 2 dersi unutuluyor. Ders Kitabı ile çalışma kitabı eşit girilmiyor. Ders Kitabı giriliyor çalışma kitabı girilmiyor veya tersi oluyor. 1 veya 2 dersin bir ders kitabı tüm sınıflarda girilmiyor. Öğretmen Kılavuz kitabı girişleri unutuluyor.

46 ÜCRETSİZ KİTAP GİRİŞLERİNDE EN ÇOK GÖRÜLEN YANLIŞLIKLAR
Öğretmen Kılavuz kitapları, öğretmen sayısı kadar değil öğrenci sayısı kadar giriliyor. Bilgisayar kitapları seviye olarak girilmiyor, sınıf olarak giriliyor. Yabancı dil dersleri öğretmen eşliğinde girilmediğinden yanlış işleniyor. Anadolu lisesi yabancı dil kitapları normal liselerde de giriliyor Seçmeli dersler yanlış giriliyor. Açıklamalar iyi okunmuyor. Kitap girişlerini tek kişi yapıyor kontrolü sağlanamıyor.

47


"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları