Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSYON-VİZYON-DEĞERLER TEMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSYON-VİZYON-DEĞERLER TEMALAR"— Sunum transkripti:

1 MİSYON-VİZYON-DEĞERLER TEMALAR
Aralık

2 MİSYON Misyon bir kurumun kişiliği, kimliği ve varlık sebebidir.
NE YAPTIĞINI NEDEN YAPTIĞINI NASIL YAPTIĞINI KİMİN İÇİN YAPTIĞINI açıkça ifade eder. Misyon; Kurumun şimdiki durumunu belirler, bugünü yansıtır, gerçekleri belirler ve performans ölçütlerini belirlemeye yarar. Misyon İfadesinin; Bir paragraftan uzun olmaması Açık, anlaşılır, Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir, Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.

3 ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYON ÖRNEĞİ ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Çağın gereksinimlerine uygun bir hizmet sunarak, yöneticileri, öğretmenleri ve diğer çalışanları değişim ve gelişim sürecine inanmalarını sağlayarak, çalışanları çözümün bir parçası haline getirmek.

4 ……….HALK EĞİTİM MERKEZİ
MİSYON ÖRNEĞİ ……….HALK EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, yapıcı yaratıcı, seçkin bir ortağı olan bireyler yetiştirilmesinde araç olan eğitim öğretim sürecini düzenleyen, kursların ve çalışanların etkinlik ve verimlilikleri ile çalışan ve hizmet alanların memnuniyetlerinin artırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

5 MİSYON ÖRNEĞİ ……İLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Biz, değişen dünyada ilgi, yetenek ve değerlerini bilerek, var olan potansiyelini hedefine ulaşmada kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, duygu, düşünce davranış bakımından tutarlı,  beden, zihin, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendine yetebilen bireyler yetiştirmek.

6 MİSYON ÖRNEĞİ …… İLİ BİLİM SANAT MERKEZİ Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilecekleri eğitsel ve sosyal ortamlar sunmak.

7 MİSYON ÖRNEĞİ ……İLİ ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU
Sosyal paydaşların konaklama ihtiyaçlarını karşılamak ve turizm-otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan eğitilmiş ara eleman gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bunun yanında üyelerin yeme-içme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak.

8 MİSYON ÖRNEĞİ …….İLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
………Mesleki Eğitim Merkezi personeli olarak, bizler öğrencilerin ve kursiyerlerin öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, milli,ahlaki ve insani değerleri tanıyarak benimsemelerine ortam hazırlamak.

9 MİSYON ÖRNEĞİ ……………….İLKÖĞRETİM OKULU Çocuklarımızın doğal bir ortamda, özgüveni gelişmiş, ne istediğini bilen, teknolojiyi, ve yabancı dili iyi kullanabilen, dürüst, sevecen ATATÜRK ilkelerine bağlı, sosyal insan olarak yetiştirilmesi amacı ile varlığını sürdürmektedir.

10 MİSYON ÖRNEĞİ ………………LİSESİ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan ve pozitif düşünen bireyleri, bilgiye ulaşma yollarını öğreterek yetiştirmektir.

11 VİZYON Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü tarif eder. Vizyon; Yarını gösterir, ilham vericidir, kurumun gitmek istediği yönü belirler ve Stratejik amaçları belirlemeye yardımcı olur. İyi ifade edilmiş bir VİZYON; İlham vericidir. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar. Doğru yada yanlış değildir. Heyecan vericidir. Kurumun ve çalışanların misyonuna ve faaliyetlerine anlam kazandırır. Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklayabilmesine yardımcı olur. Dikkatimizi günlük eylem ve sorunların üzerine çıkarıp gidiş yönümüzün doğru olduğunu görmemizi sağlar. Değişim için bir gerekçe- zorunluluk sunar. Mevcutla yetinmeden daha ileriye ve yukarıya bakmamızı sağlar.

12 ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
VİZYON ÖRNEĞİ ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Birlikte Yönetme anlayışını geliştiren, “Bilgi Çağı”nın gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak, birimleri  arasında iletişimi güçlü bir kurum olmak.

13 Çıkardığımız ürünlerle bir dünya markası olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ ….HALK EĞİTİM MERKEZİ Çıkardığımız ürünlerle bir dünya markası olmak.

14 …..REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
VİZYON ÖRNEĞİ …..REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Öğrencilerin temel farklılıklarına ve özelliklerine göre eğitim alabilecekleri, çağın gereklerine uygun okulların açılmasına ve okul, veli, öğretmen işbirliğini en üst noktaya çekecek, önder ve örnek bir kurum olmak.

15 VİZYON ÖRNEĞİ ……BİLİM SANAT MERKEZİ Türkiye de model BİLSEM olmak.

16 VİZYON ÖRNEĞİ ……ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU
Değişime açık, güçlü bir kültüre ve hizmet anlayışına sahip, bir kurum olmaktır.

17 VİZYON ÖRNEĞİ …..MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Öğrenen ve kendini sürekli yenileyen, öğrencilerin bilgi,beceri ve mesleki alışkanlık kazanmalarını sağlayan kurum olmak.

18 VİZYON ÖRNEĞİ ………………..İLKÖĞRETİM OKULU
Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda, Her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan, paylaşımcı, dinamik ve üretken bir okul toplumu olmak.

19 VİZYON ÖRNEĞİ ………………….LİSESİ
Ülkemizi temsil eden çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.

20 DEĞERLER Kurum çalışanlarının benimsemiş olduğu tutum ve davranışlardır. Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerleri ve inandıkları nelerdir?

21 DEĞER ÖRNEKLERİ Birbirimize saygılı davranırız.
Çalışana fırsat eşitliği tanırız. Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranırız. Açık ve dürüst iletişim içinde oluruz. Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleriz. Hizmet verdiklerimize göre hizmeti şekillendiririz. Çevreyi koruruz. Problemin değil, çözümün parçası oluruz. Karar almada ve uygulamada şeffaf davranırız.

22 TEMALAR Birimin temel görev alanlarını belirler.
Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımlarından çıkarılabilir. Ancak birebir olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır. İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar, Birimler, İller arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar. 22

23 TEMALARA ÖRNEK (İl Millî Eğitim Müdürlükleri için)
1. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ Eğitim kalitesi (Öğrenci akademik başarısı OKS, SBS, ÖSS, sınıf başarısı,taşımalı eğitim, memnuniyet) Rehberlik ve Yönlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim, Yaşam Boyu Eğitim, Sosyal-kültürel sportif faaliyetler 2. EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Personel Hizmetleri, Denetim, Okul ve derslik yapımı, arsa temini Araştırma, yayın, İstatistik,proje-işbirliği Donatım- onarım Bilgi-iletişim teknolojisi Yurt-burs Atama (Yönetici, Usta öğretici) 23

24 24

25 25

26 26

27 TEMALARA ÖRNEK MEB 2010-2014 Stratejik Planı Temaları
1.Tema: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 2.Tema: İLKÖĞRETİM 3.Tema: ORTAÖĞRETİM 4.Tema: ÖZEL ÖĞRETİM 5.Tema: ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK 6.Tema: YÜKSEKÖĞRETİM 7.Tema: HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU 8.Tema : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 9.Tema: DENETİM ve DANIŞMANLIK 10.Tema: ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve AB’YE UYUM 27

28 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ


"MİSYON-VİZYON-DEĞERLER TEMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları