Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anamnez  Adı, Soyadı: M. U  Yaş: 72, erkek  Şikayeti: B el ağrısı  1 hafta önce kendiliğinden şiddetli bir şekilde başlamış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anamnez  Adı, Soyadı: M. U  Yaş: 72, erkek  Şikayeti: B el ağrısı  1 hafta önce kendiliğinden şiddetli bir şekilde başlamış."— Sunum transkripti:

1 Anamnez  Adı, Soyadı: M. U  Yaş: 72, erkek  Şikayeti: B el ağrısı  1 hafta önce kendiliğinden şiddetli bir şekilde başlamış

2 Hikaye  B ir sağlık ocağında NSAİİ ve kas gevşetici ile biraz rahatlamış ancak şikayetleri devam ediyor

3 Hikaye  Ağrıları yürümekle ve ayakta durmakla artıyor, istirahatle azalıyor. istirahatle azalıyor.  Gece ağrısı yok, sabah tutukluğu yaklaşık 5-10 dakika sürüyor.  DBK (-) Valsalva ( - ), Nörojenik Klodikasyo (-)

4 Özgeçmiş  Hipertansiyon  Travma (-)  Sigara 1 paket/gün/35 yıldır

5 Sosyal Anamnez  E vli ve 3 çocuk sahibi  İlkokul mezunu  E mekli işçi  Kasımpaşa’da kendilerine ait bir apartmanın 4. katında eşi ile yaşıyor  Sosyal güvencesi: SGK

6 Fizik Muayene Kilo: 72kg Boy: 165 cm TA: 120/80 mmHg Kilo: 72kg Boy: 165 cm TA: 120/80 mmHg Nabız: 82/dk R Vücut ısısı: 36.5 °C Nabız: 82/dk R Vücut ısısı: 36.5 °C  Genel durumu iyi  Sistemik muayenesi normal  Periferik nabızlar palpabl

7 Lokomotor Sistem Muayenesi  Hastanın postürü bozuk, baş ve omuzları önde  Dorsal kifoz artmış, l omber lordoz azalmış  Öne fleksiyon postür ünde yürüyor

8 Fizik Muayene Nörolojik muayene; Nörolojik muayene;  Duyu Muayenesi: normal  Kas Kuvveti : Üst ve alt ekstremitede 5/5  Refleksler: Normoaktif –Patolojik refleks yok

9 Lokomotor Sistem Muayenesi  Servikal EHA : Her yönde hafif kısıtlı / ağrılı  Lomber EHA: Ekstansiyonda belirgin ağrılı/kısıtlı   EPZ: 20 cm   Schober: 4 cm

10 Lokomotor Sistem Muayenesi  DBK : 80°/80°  Laseque : - / -  Hamstring kısalığı: + / +  Femoral germe (Lerry testi) : - / -  F abere /F adır : -/-  Sakroiliak eklem disfonksiyonu (-/-)

11 Biyokimya –Glukoz: 97 mg/dl –Ca: 9.8 mg/dl –P: 3.9 mg/dl –Trigliserit: 214 mg/dl (35-135) –Kolesterol: 218 mg/dl (130-200) –ALT: 28 U/L –AST: 23 U/L –LDH:427U/L –GGT:19 U/L –WBC: 7.4 –RBC: 4.30 –Hb: 13.6 g/dl –HCT: % 40.2 –PLT: 286000 –ESH: 27 mm/saat –PTH:105 (15-75) pg/ml –25 (OH) D3: 22 ng/ml

12 Kırmızı bayraklar   İnfeksiyon   Tümör   Kırık   Kauda ekina sendromu   İlerleyici nörolojik hasar: motor kayıp veya miyelopati-servikal ve torakalde

13 Kanser   50 yaş üzeri   Önceki kanser hikayesi   Açıklanamayan kilo kaybı   1 aylık konservatif tedaviye yanıtsızlık   İstirahatle azalmayan ağrı   1 aydan uzun süreli ağrı   Sigara

14 İnfeksiyon   Diskit, osteomiyelit, epidural abse:Hematojen   Yasadışı İV ilaç   Aktif veya yeni enfeksiyon: üriner, pulmoner, cilt, diş   İmmünsüpresyon   Diyabetes Mellitus   Tbc öyküsü veya endemik bölgede bulunma

15 Kırık   50 yaş (özellikle 70 yaş) üzeri   Kortikosteroid kullanımı   Osteopeni veya osteoporoz   Travma (minör-majör)

16 Acil Nörolojik sorunlar   Kauda ekina sendromu: 1-saddle anestezi 2-Bağırsak mesane ve seksüel fonks. kaybı 3-Alt ekstremitede ağrı ve kuvvetsizlik   İlerleyici nörolojik kayıp: kuvvetsizlik ve his kaybı

17

18 Lomber MRI

19 <>

20

21

22 Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü DXA BMD T-Skoru BMD T-SkoruLomber L1-L4: 0.786 - 1.90 L1-L4: 0.786 - 1.90Femur Boyun: 0.651 -3.24 Boyun: 0.651 -3.24 T oplam: 0.716 -2. 80 T oplam: 0.716 -2. 80

23 Tedavi   İstirahat   Torakolomber korse   Analjezik + miyorelaksan   Kalsitonin, Kalsiyum + D vit   Egzersiz

24 Yatak İstirahati

25 Bilgilendirme ve Hasta Eğitimi

26

27

28

29

30


"Anamnez  Adı, Soyadı: M. U  Yaş: 72, erkek  Şikayeti: B el ağrısı  1 hafta önce kendiliğinden şiddetli bir şekilde başlamış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları