Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

2 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? *Zaman ve mekândan tamamen bağımsız olan, * Öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, * Mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği; * Katılımcının istediği zaman dersleri tekrar tekrar izleyebileceği, görüntüleyebileceği, derslerin kaynak bilgilerine ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; * Günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

3 Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimine bakıldığında yaşanan süreçlerin genel olarak dört ana başlık altında toplandığı gözlenmektedir. * Birinci Evre: Posta ile Eğitim (Mektupla Öğretim) * ikinci Evre: Çoklu Ortam Modeli (Radyo ve Televizyon Yayınları) * Üçüncü Evre: Tele Öğrenme Modeli * Dördüncü Evre: Esnek Öğrenme Modeli Teknolojideki gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim sürecinde de farklılıklar yaşanmaktadır. Öncelikle örgün eğitime alternatif olarak görülen uzaktan eğitim, zaman içerisinde örgün eğitimi tamamlayıcı olarak da kullanıldığı ve çok başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür.

4 BİRİNCİ EVRE: POSTA İLE EĞİTİM
# ilk uzaktan eğitim uygulamaları posta hizmetleri ile başlamıştır. # Kültürel ve mesleki gelişim için her bilim dalında eğitim sağlamıştır. # Posta ile uzaktan eğitim modelinde öğrenciler öğretmenlerinin sesini duyamaz, yüzünü hiç göremez , karşılıklı olarak iletişim kuramaz. Öğrencilerde öğretmenlerinin gönderdiği ders materyallerini kendisi çalışır. Öğretmen, öğrencisi ile iletişimi posta ve mektup hizmetleri ile kurmaya çalışır. Öğrenci anlamadığı konuları yine posta ile öğretmenine sorar. Öğrencinin öğretmeni postadan gelen öğrencilerin sorularını cevaplayıp posta ile yine öğrencisine gönderir. Diğer bir ifade ile öğrenci öğrenme hizmetlerini tamamen posta hizmetlerinin sağladığı imkânlar ile gerçekleştirir. Öğrenci sınavlarını belirlenen merkezlerde alır ya da sınav posta ile gönderilir. Bunların yanında bazı uzaktan eğitim kurumları öğrencileri kendi merkezlerine çağırıp sınavları uygulamaktadır. Öğrenci sınavı posta ile aldığında cevap kâğıdını hazırlayıp posta ile gönderir Bazen sınav kâğıdı öğrencilerin bulunduğu yerdeki eğitim kurumuna gönderilir. Bu eğitim kurumu sınavı öğrenciye belirtilen saat ve günde uygular. Uygulama yapan eğitim kurumu öğrencinin sınav kâğıdını tekrar uzaktan eğitim kurumuna geri gönderir. Bu tür uygulamaların temel amacı sınavların gerçekliğini ve güvenirliğini sağlamaktır.

5 DEZAVANTAJLARI * iletişim sorunlarına neden olabilen bir modeldir. * Posta sistemini kullanan mektupla eğitim modelinde öğrencilere tanınan eşitlik ilkesi bazı durumlarda ortadan kalkabilir. * Posta dağıtımında yaşanan sıkıntılar, kayıplar veya gecikmeler öğrencilerin eğitimini direk olarak etkiler. * Bu model öğrencilerin gurup çalışmasına elverişli bir model değildir. Bu dezavantajlarından dolayı gelişen teknolojiyle birlikte uzaktan eğitim alanında da, mektupla eğitim modelinden diğer evrelere geçişler yaşanmıştır.

6 İKİNCİ EVRE: ÇOKLU ORTAM MODELİ
# ilk olarak 1919’da ABD'de eğitimsel yayın yapan bir radyo istasyonunun kurulması ile beraber ilgi odağı olmuş ve şu ana kadar da geçerliliğini sürdürebilmiştir. # Birden çok ortamı ayna anda kullanmamızı sağlar # Çeşitli sosyo-kültürel yapıdan birçok insana hitap eder. # Radyo ve televizyon gibi ekonomik, zaman ve mekandan bağımsız kitle yayınına uygun, görsel ve işitsel öğeleri aynı anda aktarabilme özelliği olan araçların eğitim sürecine katılmasıdır. Avrupa da sanayileşme dönemi 1800’lü yıllarda başlamıştır. Buna paralel olarak iletişim teknolojilerinden yeni buluşlar 1950’li yıllarda meydana gelmiş ve bu gelişmeler uzaktan eğitim sistemini etkilemiştir. Uzaktan eğitimciler basılı materyallerin yanında iletişim teknolojilerini mesela radyo ve televizyonu kendi derslerini yayınlamada kullanmayı düşünmüşlerdir. Bu dönem içinde, yazışmalı uzaktan eğitimin adı tamamen uzaktan eğitim haline dönüşmüştür.  Dünyadaki hemen hemen bütün uzaktan eğitim kurumları radyo ve televizyonu uzaktan eğitim derslerini yayınlamada kullanmışlardır.

7 * Ekonomik, zaman ve mekâna bağlı olmaksızın, kitle yayınına uygun, görsel ve işitsel öğeleri kolayca aktarabilme özellikleriyle uzaktan eğitimde bir çığır açmıştır. * Kolayca kayıt altına alınabilme, tekrar tekrar izlenebilme ve diğer sistemlere uyumlu olması radyo ve televizyonu uzaktan eğitimin önemli bir aracı haline getiriyor. * Radyo ve televizyon çeşitli sosyo-kültürel tabakadan birçok insana hitap edebilmektedir. * Bu da uzaktan eğitimde çoklu ortam araçlarının kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

8 DEZAVANTAJLARI * Etkileşimin tek yönlü olmasıdır. izleyiciye ileti verilir ama bir tepki alınamaz. Bu da konunun etkili bir şekilde öğrenilmesini kısıtlar. * Radyo veya televizyon yayınını herkesin yararlanabileceği bir saatte yayınlamanın zorluğudur. Bu da eğitim materyalinin öğrenciye ulaşmasını zorlaştırmaktadır.

9 ÜÇÜNCÜ EVRE :TELE ÖĞRENME MODELİ
Tele öğrenme modeli, * video konferanslar, * sesli konferanslar, * görsel metin tabanlı konferanslar * canlı televizyon ve radyo yayınlarını kapsamaktadır. iki yönlü ses, iki yönlü görüntülü sesli ve görüntülü konferans uygulamalarına verilen genel isim olan senkron model, aynı zamanda tele öğrenme modeli olarak da bilinir.

10 VİDEO KONFERANS: İki ya da daha fazla bölgede eş zamanlı olarak ses ve görüntü transferine olanak sağlayan bir etkileşimli telekonferans teknolojisidir. * Farklı yerlerdeki insanların oturdukları yerde sanki yüz yüzeymişçesine birbirleriyle iletişime geçebilmelerini sağlar.2 çeşit video konferans vardır: * Bir Noktayla Video Konferans * Birden Çok Noktayla Video Konferans

11 BİR NOKTAYLA VİDEO KONFERANS:
Bir öğretmenin bulunduğu yerden bir sınıftaki öğrencilere ses ve görüntü transferi ile ders anlatmasıdır. Bu teknolojiyle uzak bir yerde bulunan bir öğretmen sınıftaymışçasına öğrencilerine rahatlıkla ulaşabilir ve öğrenciler de anlayamadıkları konuları BİRDEN ÇOK NOKTAYLA VİDEO KONFERANS: öğretmenlerine sorabilir. Farklı yerlerde olan çok sayıda insanın bulundukları yerlerden birbirleriyle buluşmasıdır. Bu teknoloji sayesinde de aynı yerde bulunamayan öğretmenler öğrencilere ders anlatabilir ve öğrenciler de takıldıkları yerleri sorabilirler. İlk video konferans uygulaması Amerika da yapılmıştır. Buna en iyi örnek ulusal teknoloji üniversitesi, Amerika’nın farklı eyaletlerinde bulunan çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültelerinde uydu yardımı ile yüksek lisans derslerini video konferans sistemi ile verilmiştir. Bu sistem içinde öğretmen, farklı eyaletlerde bulunan öğrencilerle aynı anda yüz yüze görüşmeler yapmıştır

12 AVANTAJLARI * Çift yönlü etkileşimli televizyon yayını yüz yüze yapılan etkileşime yakın bir etkileşim sağlayabilmektedir. * Öğretmenler, öğrencilerin yüz ifadelerini ve diğer tepkilerini görebilir. * Gözlemler ve eleştiriler yapmaya olanağı vardır. * Çok uzak mesafelerde bulunanların da katılımıyla büyük bir sınıf ortamı ortaya çıkmaktadır. * Tek yönlü görüntü ve çift yönlü ses iletiminde öğretmen öğrencilerle anında etkileşim içinde bulunabilmektedir. * Öğretmen ayrıca öğrencilerin (kendilerini bizzat görmemekle birlikte) sordukları soruların düzeylerine bakarak onlardaki gelişmeyi gözlemleyebilmektedir.

13 SESLİ TELEKONFERANS: Bu yöntemle aynı anda farklı bölgelerde bulunan öğrencilere canlı olarak hitap edilmektedir. Öğretmen ve öğrenci arasında sesli iletişim kurulabilir. *En önemli avantajı, iki yönlü iletişimi sağlayabilmesidir. * En büyük dezavantajı ise, görsellikten yoksun olmasıdır.

14 CANLI TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARI
Bu yayınlara öğrenciler bilgisayar ve mail aracılığıyla veya telefon ya da faksla katılarak sorularını canlı yayın esnasında programı sunan öğretmen veya öğretmenlere iletebilmektedirler. *Amacı öğrencileri sınava daha iyi hazırlamaktır. *Soruların canlı yayında sunulması hem soran için hem de dersi takip eden diğer öğrenciler için faydalı olmaktadır. Bu yayınlara öğrenciler bilgisayar ve mail aracılığıyla veya telefon ya da faksla katılarak sorularını canlı yayın esnasında programı sunan öğretmen veya öğretmenlere ilete bilmektedirler. Ülkemizde ise bu uygulamaya örnek olarak, Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan öğretim için İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakülteleri öğrencilerine sınava hazırlık olması amacıyla canlı yayın programları hazırlanıp sunulması verilebilir. Bu programlar Mart 2007 tarihleri arasında ve 21:30 23:20 saatleri arasında TRT4'ten yayınlanmıştır. Bu canlı yayın programlarında 6 ders ve her ders için 30 dakikalık süreler mevcuttur. Genel Muhasebe, Genel Matematik, İktisada Giriş, Maliyet Muhasebesi, İstatistik, Finansal Yönetim derslerinde önceki yıllarda sorulan örnek sorular cevaplandırılmıştır. Bu uygulamanın amacı ise öğrencileri sınavlara daha iyi hazırlayabilmektir. Bu uygulamada öğrenciler canlı yayına telefonla bağlanarak derslere katılıp takıldıkları yerleri öğretmenlerine sorabiliyorlardı. Bu şekilde canlı yayına katılıp soru sorabilmek, sadece soruyu soran öğrenci için değil dersi takip eden diğer öğrenciler için de çok yararlı olmaktadır. Öğrenciler derslerle ilgili soracakları soruları faks ve yoluyla ayrıca da açık öğretim bürolarına dosya kâğıdına yazarak elle de ulaştırabilmektedirler.

15 DÖRDÜNCÜ EVRE:ESNEK ÖĞRENME MODELİ
* Etkileşimli çoklu ortamlar, * internet vasıtasıyla web tabanlı kaynaklara ulaşım, * iletişimi internet tabanlı yapmak ve * Kullanıcıya otomatik cevap veren sistemleri kullanmak, * Sanal kampüs ortamları oluşturmak yer almaktadır. Daugherty ve Funke (1998) ‘e göre uzaktan eğitimin öğrencilerin katılımı açısından teknik üstünlükleri de vardır. Mesela, 24 saat erişimin olduğu bir sistemin olması, öğrencilerin fiziksel katılımını gerektirmemesi ve planlamada çatışmanın olmaması gibi teknoloji temelli uygulamaların oluşturduğu üstünlüklerdir. Bütün bu üstünlüklere rağmen uzaktan eğitimde bir sınırın gözetilmesi söz konusu olabilir. Örneğin uzaktan eğitimin kurslara uygulanması sistemin öğretim planlaması ve içerik hazırlamasında zaman tasarrufuna büyük katkıda bulunabilir. Bu kurslar bunun yanı sıra teknolojiyle önlemeye çalışsalar da personel öğrenci iletişiminin azalması sorunuyla karşılaşabilirler.

16 AVANTAJLARI # Bireye zaman, mekan ve öğrenme hızında esneklik sağlar. # Öğretim elemanına, öğretim zamanı ve mekanına bağlı olmaksızın eğitim verme imkanı sağlar. # Uzaktan eğitim veren öğretmenlerin daha disiplinli, motive edilmiş ve olgun olduğundan öğrenci ve öğretmene eşit temelde çalışma ortamı sağlar. # Kurum maliyetlerinin azalması ve bununla rafine edilmiş bilginin en etkileşimli vasıtalarla öğrenciye sunulmasını sağlar.

17 UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

18 DÜNYA’DAKİ TARİHSEL GELİŞİM
* 1833 İsveç Üniversitesinde hanımlara "Mektupla Kompozisyon Dersleri" verilmiştir. * Mektupla eğitim 1840 yılında, İngiltere'de, bir stenograf olan Pitman, mektupla steno öğretmesiyle başlamıştır * 1883 ‘te NewYork-Ithaca da mektupla eğitim üniversitesi kuruldu. * 1992’de Chicago Üniversitesinde ilk mektupla eğitim bölümü açıldı. * 1898 İsveç’te kurulan ve uzaktan eğitimde dünyanın en önde gelen kurumlarından olan Hermands’ kurulmuştur. Bu kurumda dil eğitimi yapılmıştır. Pitman, gerçekleştirdiği uzaktan eğitim uygulamalarıyla, öğrencilere eğitim vermiştir. Bu eğitim uygulamalarında, öğrencilere İncil’de yer alan küçük parçaları steno ile yazmayı öğretmiştir. Bu derslerde öğrencilerin başarıları da notla değerlendirilmiştir.

19 1906 Yazışmalı ilköğretim ABD’de başlamıştır
* 1906 Yazışmalı ilköğretim ABD’de başlamıştır. * 1923 ABD‘ de mektupla lise eğitimi başlamıştır. * 1939 Fransa’da savaş yıllarında uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitimi sağlanmıştır. * 1919 yılında ABD' de eğitim ile ilgili ilk radyo istasyonu kurulana kadar mektupla eğitim hızlı bir şekilde farklı ülkelerde kullanım alanı bulmuştur. * 1919 ABD'de ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu kurulmuştur. * 1920 ile 1930 arasında 200’ün üstünde eğitim amaçlı radyo istasyonuna lisans verilmiştir.

20 * 1929 yılında Ohio hava okulu radyo eğitim yayınları ile model olmuştur.
* ABD'de eğitim televizyonu yayınları IOWA Üniversitesinde başlamıştır. Daha sonra 242 kanal daha eğitim yayınına katıldı. * 1951’de Western Reserve Üniversitesi bazı dersleri televizyon yoluyla vermeye başladı. * 1970’den sonra kablo ve uydu aracılığıyla eğitimsel TV yayınları verilmeye başlandı. * ABD’nin yanı sıra ingiltere’de BBC aracılığıyla, Kanada’da çeşitli televizyon kuruluşları aracılığıyla, İsrail’de “Every Man’s University” isimli TV programlarıyla uzaktan eğitime katkıda bulundular.

21 TÜRKİYE'DEKİ TARİHSEL GELİŞİM
* 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. *1958 yılında  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurulmuştur. * 1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür. * 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulmasıdır. * Bu merkez 1983 yılında Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını almıştır. * Uzaktan Öğretimin yükseköğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır. Bankada çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesini amaçlayan bu çalışmada banka çalışanları mektupla öğrenim görmüşlerdir. Mektupla Öğretim Merkezinin kurulma amacı dışarıdan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kurslarının mektupla verilmeye başlamasıdır.

22 * Türkiye'de ise 1981 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi - TRT işbirliği ile okul televizyonu hizmet vermektedir. * 1990’dan itibaren Fırat Üniversitesi eğitimsel radyo ve televizyon yayını yapmaya başladı. * Çeşitli nedenlerle başarısız olan Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu ve 1981 yılında yürürlüğe giren sayılı Yükseköğretim yasası nedeniyle ve aynı yasa ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur. * Türkiye’de Radyo ile eğitim «Okul Radyosu» olarak yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından deneme yayınları yapılmıştır. * Yayınlar 1968 yılında TRT tarafından başlatılmıştır. * 1992 Açık Öğretim Lisesi Öğretime başladı.

23 1996 İTÜ uzaktan eğitim merkezini kurdu
* 1996 İTÜ uzaktan eğitim merkezini kurdu. * 1998 ODTÜ IDE_A Sertifika Projesi başlatıldı * 1998 Anadolu Üniversitesinden Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesine görüntülü konferans İle sunum gerçekleşti * 1999 YÖK Uzaktan Öğretim Yönetmeliği Yayınlandı – Enformatik Milli Komitesi oluşturuldu. * 2001 UE Yönetmeliği Kapsamında Dersler/Programlar açılmaya başlandı * 2003 Ahmet Yesevi Üniv. TÜRTEP olarak Uzaktan Eğitime başladı. * 2005 YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Kuruldu. * 2009’da İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitime başladı * 2010 İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kuruldu.

24 Kaynakça *https://www.uzaktanegitim.com/hbrd192-uzaktan-egitim-radyo-ve- televizyon-donemi.aspx * https://www.uzaktanegitim.com/hbrd67-mektup-ile-uzaktan- egitim-nasil-olur.aspx * C5%9Fimi * https://www.uzaktanegitim.com/hbrd168-uzaktan-egitim-sesli- konferans.aspx * Kaya Z. , Uzaktan Eğitim , Pegem A yayıncılık * İşman, A. (2005) Uzaktan Eğitim, 2. Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara.

25 TEŞEKKÜRLER…


"UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları