Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN

2 KONUNUN İÇERİĞİ: 1.Bilişim Ortamları                1.1. Akıllı Telefonlar                1.2. Sanal Ortam                1.3. Veri Tabanları                1.4. Bilgisayarlar 2.Bilişim Teknolojileri                2.1. Vcd/Dvd                2.2. Network                2.3. Veritabanı                2.4. Mobil Teknolojiler                2.5. İnternet                2.6. Çoklu & Hiper Ortam                2.7. Sanal Öğretim 3.Bilgisayar                 3.1.Mobil bilgisayar                 3.2.El bilgisayarları                 3.3.Tablet                 3.4.Notebook                 3.5.CD                 3.6.Vcd/Dvd                 3.7.Bilgisayar Ağları

3 4. Bilgisayar Destekli Öğretim 4. 1. B. D. Ö’nün Uygulama Biçimleri 4
4.Bilgisayar Destekli Öğretim 4.1.B.D.Ö’nün Uygulama Biçimleri 4.2.B.D.E’in Olumlu Yanları 4.3.B.D.Ö’in Sınırlılıkları 4.3.B.D.Ö’in Programları 4.4.B.D.Ö Yazılımlarında Öğrenci ile Etkileşim 5.İnternet 5.1.Yararları 5.2.Sınırlılıkları 5.3.İnternetin Sınıflarda Eğitim Aracı Olarak Kullanımı 6.Çokluortam ve Etkileşimli Çoklu Ortam 7.Hiper Ortam ve Hiper Metin 8.Veri Tabanları 8.1.Veritabanlarının Yararları ve Sınırlılıkları 9.Uzman Sistemler 10.Bilişim Ortam ve Teknolojilerin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları 11.İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim 12.İnternetin Örgün Eğitimde Kullanımı 13.Web’e Dayalı Uzaktan Eğitim Modeli 13.1.Sanal Öğretimin Avantajları ve Dezavantajları 14.E-Öğrenme 14.1.E-Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları 14.2.E-Öğrenmenin Kapsamı

4 BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine katıldığı ,akıllı telefonlar,bilgisayarlar,bilgisayar ağları ve veritabanı aracılığıyla bilişim ortamlarında öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebildiği ortamlardır. Bilişim ortamları, bilgisayar, görüntülü telefon, sanal ortamlar, gelişmiş uydu ve fiber optik kablolar kullanılarak, öğrencinin istediği anda ve yerde öğretim etkinliklerine katılabildiği uzaktan öğretim ortamıdır.

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilişim teknolojileri; bilgiye ulaşıp, işleyip ve bunları insanlara hızlı ve kolay bir şekilde bilgisayar ve ağ sistemleriyle ulaştıran teknolojilerdir [UŞUN,S.(2006).UZAKTAN EĞİTİM.ANKARA:NOBEL YAYINEVİ] Web’e Dayalı Elektronik Ortamlar Sanal Öğretim E-Öğrenme

6 BİLGİSAYARLAR Bilgisayar; 1 ve 0 lardan oluşan ,verileri mantıksal ve aritmetiksel işleme sokan ve bu işlem sonuçlarını depolayıp, istediğimizde bize ulaştıran elektronik makinedir. Verileri belleğinde tutar ve depolama ünitelerine kaydeder.

7 MOBİL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
EL BİLGİSAYARLARI TABLET NOTEBOOK CD-VCD-DVD MOBİL TELEFONLAR El bilgisayarı ;PDA olarak da bilinir.İnternete bağlanabilen, masaüstü bilgisayarlarla yapabileceklerinizin çoğunu yapar. Tabletler el bilgisayarlarının gelişmiş şeklidir Çeşitli web 2.0 araçlarıyla birlikte kullanılır.

8 BİLGİSAYAR AĞLARI Ağdakilerin bilgisayarlardaki bilgi ve verilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayan ve aralarında etkili iletişim kuran sistemdir. LAN WAN

9 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM
Öğretim gerçekleşirken, kazanım ve amaçlara uygun şekilde bilgisayar teknolojisinden yararlanmaya BDÖ denir. BDÖ öğrencinin derse olan ilgisini artırır, öğrenciyi güdüler. Öğrenci daha aktif şekilde öğrenim gerçekleştirirken öğretmen de, takıldığımı durumlardan rehber olarak görev yapar. Öğrenci merkezli ve bireysel öğrenmeyi hedef alan bir öğretim gerçekleşir. Teknolojiyi yalnızca oyun ve eğlence amacıyla kullanmaktan uzaklaşıp eğitim amacıyla kullanmaya yaklaşır.

10 Bilgisayar Destekli Öğretimin Olumlu Yanları
Öğrencinin görmesinin çok zor olacağı mekanlar ve yerler öğrenciye bilgisayar teknolojisinden yararlanarak gösterildiği için zaman ve mekandan tasarruf edilmiş olur. Konu öğretilirken yalnızca düz anlatım tekniği kullanılmaz tamamlayıcı olarak kullanılan sunumlar, videolar öğretim çeşitliliğini ve buna paralel olarak kaliteyi artırır. Alıştırma ve testle öğrenciye hızlı geri bildirim yapılmış olur. Yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlanmış olunur. Dersin çekiciliği artar.

11 Bilgisayar Destekli Öğretimin Uygulama Biçimleri
Öğretmen sunumuna görsel ögeler, grafikler, sesler ekleyerek öğretimini güçlendirir. Sunum Hızlı geri bildirimi olan, hedef kitleye uygun olarak hazırlanmış sorularla öğrenmeyi pekiştirir. Bu sorular ileride öğrencinin gireceği sınavlar için de temel oluşturur. Alıştırma ve Test Oyunlar öğretimi güçlendirir ve motivasyonu artırır. Oyunlar

12 Bilgisayar Destekli Öğretimin Programları
Özel Öğretici Programlar : Özel öğretim programlarıyla dersi kaçıran öğrenci öğrenimini kendi kendine gerçekleştirebilir. Öğrenimi kendi hızına göre ayarlar ve birebir öğrenmeyi gerçekleştirmiş olur.

13 Alıştırma ve Tekrar Programları :
Bu programlar hızlı geri bildirime sahip olduklarından dolayı çok tercih edilmekte ve sevilmektedir. Öğrencilerin kazanım durumları değerlendirilmiş olur ve aynı zamanda öğrenim pekişmiş olur. Edpuzzle, edmodo padlet programları bu programlara örnektir.

14 Benzeşim (Simülasyon) Programları :
Masraflı deneyler, kontrol gerektiren deneyler benzetim yöntemiyle öğrenciye uygulanır. Öğrencinin yaşıyormuş gibi öğrenmesine imkân sağlanır. Google Glass aracı bu programlara örnektir.

15 Eğitici Oyun Programları :
Öğrencilerin en çok hoşlandıkları program türlerinden biri eğitici oyunlardır. Öğrenci bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenimini kuvvetlendirmektedir. Scratch ve alice programları bu programa örnek olarak verebiliriz.

16 İNTERNET İnsanların bilgisayarlar üzerinden bilgi paylaşıp, ulaşmalarını sağlayan çeşitli protokollerle bilgi transferini gerçekleştiren iletişim ağıdır. Genel ağ da denilir.

17 Eğitimde İnternet Kullanmanın Yararları
İnternet dünyanın farklı yerlerinde bulunan öğrencilerin veya öğretmenlerin karşılıklı iletişime geçerek farklı bilgiler öğrenmesini sağlar. Öğrenciler, internet aracılığıyla aldıkları bilgilerin dışında da araştırma yaparak öğrenebilirler. Dünya çapında yapılan projerlerden ,çalışmalardan, öğrenme etkinliklerinden haberdar olmalarını sağlar. hizmetiyle posta alıp gönderebilirler.Dosya paylaşabilirler.

18 Eğitimde İnternet Kullanmanın Sınırlılıkları
Bir disiplin sağlanamadığında bazı öğrenciler için uygun olmayabilir. İletişim sorunları yaşanabilir. Öğrencinin doğru ortamı bulamayıp sadece pasif olarak bilgiyi almasına neden olabilir. Her yerde internete erişim sağlanamadığından fırsat eşitsizliği yaşanabilir.

19 ÇOKLU ORTAM VE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM
Çoklu ortam,içeriğin yani verilecek bilgilerin bilgisayar ortamında ses ,görüntü,animasyon, grafik ve videolardan oluşmasıdır.Bunların bir arada kullanılması çoklu ortamı oluşturur

20 Etkileşimli Çoklu ortam
Öğrenenler, iletişim kurarak linkler aracılığıyla istenilen bilgilere ulaşabilmektedir. Etkileşimli çoklu ortamı kullananan bireyler; üç boyutlu uygulamalarla,video konferanslarla veya sanal ortamlarla zenginleştirilmiş eğitim ortamlarına katılmaktadırlar.

21 HİPER ORTAM VE HİPER METİN
Hiper metine ek olarak ses ,video gibi hareketli ortamları içeren ortamdır. Hiper Metin: Bireyler ihtiyaçlarına göre edinmek istedikleri bilgi ve verilere erişimlerini sağlayan metin ve resimlerden oluşan bilgisayar yazılımı sistemidir.

22 VERİTABANLARI Bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen verilere denir. Tüm bu verilerin birbiriyle ilişkisi olmak zorundadır. Kaynakların hepsinin bir arada işlenmiş ve saklanıyor olması açısından yararlıdır. Sistem hatası durumunda veriler kaybedilebileceğinden bazı hatalar doğurabilir.

23 UZMAN SİSTEMLER Uzman sistemler bir uzmanı taklit ediyormuş gibi çalışan yazılımlara denir. Bu yazılımların kendilerini geliştirebilme özelliği vardır. Ayrıca tercih edilmesinin bazı özellikleri şunlardır; İstenildiğinde kullanıcıya ara yanıt verebilir, Sonuçları kullanıcıya anlayabileceği bir dille anlatabilir, Birden fazla uzman bir kişiye bilgi verebilir, Bilgi kayıplarını önleyebilir.

24 BİLİŞİM ORTAM VE TEKKNOLOJİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI
Uzaktan eğitim gerçekleşirken zaman ve mekan kısıtı olduğu için öğrencilerle bilişim teknolojisi yardımıyla iletişim sağlanır. Öğrenim sunumunun haricinde birçok uygulama da tamamlayıcı nitelik gösterir. Sanal sınıflar: Sanal sınıflar, öğrencilerin hepsinin kayıt olmasıyla başlar. Öğrencilerin bu platformda birbiriyle iletişimde bulunmalarını ve bilgi paylaşımlarını kolaylaştırır. Blandspace ve Edmodo sanal sınıflara örnek olarak verilebilir. Soru Programları: Bu programlar sayesinde öğrencilere çoktan seçmeli sorular ve alıştırma soruları hazırlanır. Bu programlara örnek olarak captivate programını örnek verebiliriz. Bloglar: Öğretmenin kendine ait olan bloğu üzerinden öğrencilerle etkileşim sağlanır ve bilgi paylaşımında bulunulur. Öğrenci konu anlatımıyla ilgili bir soru sormak istediği zaman blog üzerinden iletişimde bulunabilir.

25 İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim
İnternet Tabanlı Eğitim’in doğuşunu tetikleyen etmenler; Okullardaki öğrenci sayısının artması, Öğretmenlerin yetersizliği, Kişisel farklıların önem kazanması ve kendi kendine öğrenmenin artması.

26 İnternetin Örgün Eğitimde Kullanımı
1. Öğrenci okula isteyerek gelir ve okula duyduğu korku azalır. 2. Yalnızca düz anlatımla yeterli öğrenemeyen çocuklar, internetin de eğitimde kullanılmasıyla daha iyi bir öğrenmeye sahip olurlar. 3. Öğrencilerin derse olan merakları artar ve onları yeni konular öğrenmeye karşı teşvik eder

27 Web’e Dayalı Uzaktan Eğitim Modeli
Bu model uzaktan eğitimin, BDÖ’nün ve internetin birleşimi sonucu ortaya çıkmıştır. Bilgisayar Destekli Öğretim Uzaktan Eğitim İnternet Web Tabanlı Eğitim

28 E-Öğrenme Bilişim teknolojilerinden yararlanılarak web’e dayalı uzaktan eğitim modelinin benimsenmesiyle gerçekleşen öğrenim sürecidir.

29 Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eder. Çalışan insanlara da yardımcı olur.
E-öğrenme Zaman sınırsızdır ve öğrenci dilediği zaman öğrenimini gerçekleştirebilir Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eder. Çalışan insanlara da yardımcı olur.

30 KAYNAKÇA UŞUN,S. (2006).UZAKTAN EĞİTİM.ANKARA:NOBEL YAYINEVİ
Dergipark.com scroll.com shazinem.com tojet.net Wikipedia.org


"UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları