Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım H.Ü. AB OFİSİ – ECTS Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım H.Ü. AB OFİSİ – ECTS Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım H.Ü. AB OFİSİ – ECTS Koordinatörü

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI  DİPLOMA EKİ VE ECTS  ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)  ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ  İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?  İŞYÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  İŞYÜKÜ TAHMİNİNDE 4 ADIM  İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR?  İŞ YÜKÜ KONTROLÜ

3 Bologna sürecindeAvrupa’da ortaya konan reform paketinin temel unsurlarından biriortak kredi sistemi’nin kullanılmasıdır. Bologna sürecinde Avrupa’da ortaya konan reform paketinin temel unsurlarından biri ortak kredi sistemi’nin kullanılmasıdır. (AKTS / DE) ise, Kurumun uluslar arası düzeyde tanınırlığı, Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde programa devamlarında kolaylık, Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlaması açısından önemlidir. Diploma Eki ve ECTS

4 Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlanabilmesi DE’nin verilmesine bağlıdır. Bunun ön koşulu ise ECTS çalışmalarının tamamlanmasıdır. Diploma Eki

5 ECTS Kredisi ECTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir. Öğrenci iş yükü  Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir Pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders içi ve ders saati dışında dersle ilgili yapılan tüm çalışmaları kapsar.

6 Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında;  ECTS kredisi  Öğrenme çıktıları  Öğrenme ve öğretme yöntemleri ve  değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. (Tuning Educational Structures in Europe) ECTS Kredisi

7 ECTS’de,  30 kredi  1 sömestre,  60 kredi  1 yıllık iş yüküne,  Bir sömestre 900 saat,  Bir yıl 1800 saate, 1 kredi = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir! 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarf etmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saat olarak hesaplanmıştır. 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarf etmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saat olarak hesaplanmıştır. ECTS Kredisi

8 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NEDİR?  Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar,  Bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.)  Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler setidir ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

9 NEDEN ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ? Öğrenme çıktısı  Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır.  Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder.  Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter. Bu nedenle dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı anlama gelmez  Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

10 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ ve KREDİLER  Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılması ve öğrencinin başarılı olması durumunda dersin/modülün kredisi kazanılır ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

11 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ ve DÜZEY Düzey: Öğrenmenin ve öğrencinin gereksinimleri,karmaşıklığı ve derinliğinin ifadesidir (Inter-Consortium Credit Agreement Project-1998)  Farklı düzeylerde, başka bir anlatımla, öğrencinin ön koşul davranışlarına göre geliştirilmelidir. Basitten karmaşığa, Kolaydan zora, Somuttan soyuta ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

12 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ VE DEĞERLENDİRME  Hedeflere ulaşılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde ölçme/değerlendirme teknikleri çok önemlidir.  Hedefe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ölçme/değerlendirme teknikleri seçilmelidir. Öğrenme çıktılarımızdan biri grupla çalışma becerisi ise, öğrencimizin bu beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile ölçemeyiz Ör. Öğrenme çıktılarımızdan biri grupla çalışma becerisi ise, öğrencimizin bu beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile ölçemeyiz. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

13 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Özellikleri  Ulaşılabilir olmalıdır (Öngörülen düzey için ve zamanda)  Genel olmalıdır (spesifik olursa öğrenme çıktılarının sayısı artar, gerçekçi olmaz)  Bir ders ya da modul için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır.  Herkes için anlaşılır olmalıdır.

14 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Özellikleri  Öğrenci için kazanımın önemini vurgulamalıdır.  Ölçülebilir olmalıdır.  Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına uzanacaksa ) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.).  Dersin seviyesine uygun olmalıdır.

15 ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne dayandırılmıştır.  Bilişsel,  Psiko-motor ve  Duyuşsal alanların yanı sıra  Anahtar becerilere de yer verilir. Anahtar Beceriler yaşam boyu öğrenme becerileri olarak da isimlendirilir. ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)

16 Yazarken :  Bir ders düzeyinde başlamalısınız.  Öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri “bilişsel, psiko-motor, duyuşsal ya da anahtar becerilere göre sınırlandırmanız gereklidir.  “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir.

17 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) Yazarken (2) :  Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem fiiliyle başlayın (uygun fiiller için bir kılavuz kullanın) Eylem fiilleri (örneğin ad verme) ve dersin/ünitenin konusu (cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerini listeleme) öğrenciden beklenenleri gösterir.  Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusunu ele alın; Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verme Bir video kayıt cihazını çalıştırma Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırma

18 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) Yazarken (3) :  Her bir öğrenme çıktısı için yalnızca bir fiil kullanın. söyler, eşleştirir gibi.  Belirsiz fiillerden kaçının. bilir, anlar gibi.  Öğrenme çıktısı öğretim elemanının değil, öğrencinin yapacaklarını göstermelidir.

19 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes) Yazarken (4): Öğrenme çıktılarını belirledikten sonra  Öğrenme - öğretme yöntemini seçin.  Ölçme/değerlendirme tekniklerini belirleyin.  Seçtiğiniz ölçme tekniklerinin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olun.  Ölçme tekniklerinin seçiminde kılavuzdaki fiiller yardımcı olacaktır.

20

21

22

23

24 ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ Bu dersin sonunda öğrenci  bilişim teknolojilerini tanır (tanıması beklenir).  yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar (açıklaması beklenir).  bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir)..  bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını günlük yaşamında uygular (uygulaması beklenir).

25 İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? İş yükü nedir? Öğrencinin dersle ilgili olarak yaptığı tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, başka bir deyişle ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmalardır. Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir.

26 İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  Hedeflenen öğrenme çıktıları  Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri  Seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri  Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb.)  Öğrencinin yeteneği ve çabası  Öğrenim süresi

27 İŞ YÜKÜ TAHMİNİNDE 4 ADIM  Modül/Ders ünitesinin ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi,  İş yükünün tahmin edilmesi,  Öğrenci anketleriyle iş yükünün kontrolü,  İş yükü ve/veya eğitimsel etkinliklerin ayarlanması, düzenlenmesi.

28 Öğretim elemanının tahmini olarak hesapladığı bu iş yükü, öğrencilere de sorularak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalıdır.

29 İŞ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR? Örnekler: Eğitimsel etkinliklerDeğerlendirme Seviye tespit sınavıSınıf katılımı Sınıf tartışmasıSözel Sunum Rapor hazırlamaVaka analizi GözlemKendi kendini değerlendirme Yazma-Sunum(Grup)Sözel sunum UygulamaDeneyim/uygulama raporu OkumaÇoktan seçmeli/klasik sınav

30 İŞ YÜKÜNÜN KONTROLÜ  Öğrenci anketleri ile sağlanabilir. İki yöntem bulunmaktadır: Prospektif yöntem (olası, geleceğe yönelik) (zor bir yaklaşım) Retrospektif (geçmişe yönelik) yöntem (minimal bir yaklaşım)

31 İŞ YÜKÜNÜN KONTROLÜ  Prospektif Yöntemde:  Akademik yıl içinde 4 hafta seçilir  2 normal hafta  1 çalışma haftası  1 sınav haftası Rasgele (random) seçilen bir öğrenci grubundan bu süreler içinde aynı anda günlük tutması istenir (planlanan etkinlikler, yer, çalışma materyalleri, çalışma etkinlikleri ve süreleri) (!) Bütün dersleri aynı anda yapmak mümkün olamayabilir

32 İŞ YÜKÜNÜN KONTROLÜ (Gent Üniversitesi Modeli)  Prospektif Yöntem Avantajları Avantajları  Güçlü ve objektif bilgi verir  Öğrenci katılımı yüksektir (%60-65)  Çok sayıda bilgi içerir  Manuple etmek (etkilemek) güçtür Dezavantajları: Dezavantajları:  Karmaşık bir prosedür  Çok fazla veri ve bilgi oluşur  Maliyeti yüksektir

33 İŞ YÜKÜNÜN KONTROLÜ Retrospektif yöntemde: Her bir yılı veya sömestri takiben öğrenciden aşağıdaki bilgiler toplanır:  Planlanan etkinliklere katılım  Derse hazırlanma süresi  Sömestre süresince yapılan diğer çalışmalar  Sınavlara hazırlanma.. gibi

34 İŞ YÜKÜNÜN KONTROLÜ Retrospektif Yöntem Avantajları Avantajları  Kolay bir yöntemdir  Az sayıda bilgi ve veri birikir  Hızlı analiz mümkündür  Düşük maliyet Dezavantajları: Dezavantajları:  Öğrenci katılımı azdır (% 50).  Sıklıkla formlar yanlış doldurulabilir.  Hafıza çeşitliliği ( öğrenci yaptıklarını hatırlamayabilir ya da farklı hatırlayabilir) öne çıkar.  Diğer faktörlerden etkilenebilir (sınav notları vb)

35 Başarılı bir çalışma dönemi dileğiyle, Teşekkür ederiz...


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım H.Ü. AB OFİSİ – ECTS Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları