Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 9. Gün Performans Anlaşmaları 10 Şubat 2011 Tapio Laamanen

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 2 Performans Müzakerelerinin Hazırlık Süreci (1/2)  Bakanlığın genel direktifleri Stratejik temel Bakanlığın bütçe teklifine uygun olarak verilen kaynaklar. Her bir ajansın talep edilen hedefler doğrultusundaki görüşleri. for Özel yatay temalar Ajansların operasyonel ve finansal plan tasarılarına ilişkin direktifler. Ajanslardan bakanlığa gönderilecek materyal.  Paydaş Toplantıları Kurum yönetim birimi, performans yönetimi personeli, ajansların yönlendirici personeli. Direktiflerle ilgili tartışmalar  ortak anlayış

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 3 Performans Müzakerelerinin Hazırlık Süreci (2/2)  Bir ajansın performans anlaşmasının taslağının içeriği Performans yönetimi memuru  Bakanlık-içi hazırlık toplantısı (ajansla ilgili olarak) Yapılacak olan müzakerelerinin başkanı tarafından yönetilir (genel müdür, müsteşar ya da daimi müsteşar) Diğer bakanlık departmanı/birimlerinden gelen katılımcılar.  Bakanlığın “ortak görüşü”  Müzakere Belgesinin bakanlıktan diğer ajanslara gönderilmesi. Gündem Performans yönetimi tasarısı Diğer tamamlayıcı belgeler

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 4 İEB Strateji ve Performans Yönetimi Takvimi (½) 4 OcakŞubatMartNisanMayısHaziran Kurum Stratejisi Stratejinin Hazırlanması (n + 1) Strateji nin hedef politikal arı (n +1) Strateji üzerine karar verilme si (n +1) Sektörel Strateji Sektörel stratejinin hazırlanması (n + 1) Strateji üzerine karar verilmesi (n + 1) Bütçe Teklifi Ajanslara gönderilen bütçe teklifi direktifleri (n + 1) Bütçe teklifinin hazırlanması (öncelikli performans hedeflerinin dahil edilmesi) (n+ 1) Bütçe teklifi üzerine karar verilmesi (n + 1) Performans Anlaşmaları Bir sonraki planlama döneminin direktifleri(n+1, n+2)

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 5 5 TemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık Kurum Stratejisi Kurum stratejisinin ön hazırlığı (n +2) İçerik stratejisi Harcama limiti hazırlıkları Bağlı ajansların planlamaları (n+2) Bakanlığın harcama limiti hazırlıkları (n + 2) Harcama limiti teklifi üzerine kara alınması (n + 2) Bütçe Teklifi Maliye Bakanlığ ının geri bildirimi (n + 1) Müzaker eler Maliye- İstihdam ve Ekono- mi Bakanlı- ğı( n + 1) Hükü- met müzake- releri (n + 1) Parlemento ya Bütçe Teklifi-nin Sunulması (n + 1) Bütçe Kararı- nın alınması (n +1) Performans Anlaşması Ajansların performans hedefi hazırlıkları ( n + 1) Müza ke-re hazırl ık- ları (n +1) Bakanlık ve ajanslar arasında performans hedefi müzakereleri (n + 1) İEB Strateji ve Performans Yönetimi Takvimi(2/2)

6 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 6 Performans Yönetimi Müzakerelerinin Gündemi Tavsiyeler (1/2) 1.Müzakerelerin açılışı Mevcut duruma ilişkin temel noktalar Kurum stratejisi ve içerik stratejisinden başlangıç noktaları Bir önceki yılın performans hedeflerinin kazanımları Bakanlığın bildirilerinin ilgili bölümlerinin ele alınması Ulusal Denetleme Kurumunun görüşleri; mevcut faaliyetler 3.Performans hedeflerinin içinde bulunulan yılın ilk yarısına ilişkin kazanımları Başarılar, başarısızlıklar, zorluklar Yılın en önemli projeleri 4.Ajansın takip eden yılın ardından başlayacak olan 4 yıllık dönemle ilgili operasyonel ve finansal hazırlığı 5.Operasyonel çevredeki değişikler. En önemli gelişim projeleri Anlaşma yılını takip eden yıla ilişkin öncelikli başlangıç noktaları ve hedefler. Preliminary starting points and targets to the year after the agreement year (gelecek bahar ayına ait bütçe teklifi hazırlığına ait görüşler)

7 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 7 Performans Yönetimi Müzakerelerinin Gündemi Tavsiyeler-(2/2) 5. Performans Anlaşması Taslağı Ele alınması Düzeltmeler gerekmiyorsa anlaşmanın imzalanması 6. Bütün yönetimsel birimi ilgilendiren özel yapıları ve hizmetler (Örnek: Verimlilik programları, bilgi teknolojileri yapıları ve hizmetleri) 7. Ajansla ilgili özel sorunlar 8. Diğer gündem konuları 9. Müzakerelerin sona ermesi, başkanın kapanış muhassalası


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 1 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları