Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014."— Sunum transkripti:

1 KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014

2 Kurum Nedir ? Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan “is” anlamını taşır. İsim, hukuk, evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessesedir. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

3 BAŞARILI KURUM BAŞARILI KURUMLAR; GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN KURUMLARDIR. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

4 Kültür Nedir? Toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevî değerler ile bunları oluşturmada sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

5 AİDİYET Aidiyet; Ait olma durumu içinde bulunma, sahip olma demektir. Bir Kurumun Ruhu; İçinde çalışan insanların meydana getirdikleri Kurum Kimliği ve Kurum Kültürüdür. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

6 Kurum Kimliği Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır. Bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

7 10.04.2015 22:277 Neden Kurum Kültürü? Kurumların büyümesi ve karmaşıklaşması ile birlikte, mekanik-bürokratik denetim, işgörme ve teşvik mekanizmalarının yetersiz hale gelmesi, Bu yetersizliği gidermeye yönelik yönetim tekniklerinin başarısızlığı, Çalışanların kurumlarına yabancılaşması; maddi getiri ve başarı ötesinde manevi tatmin aramaları, Kurumsal başarıda "kültür" olgusunun önemi anlaşılmalıdır. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

8 Başarılı Kurumlar Güçlü Kültüre Sahip Olan Kurumlardır; Kurumu başarıya götürecek açık ve seçik bir misyona, Bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı değerlere, Bu değerleri temsil eden ve rol modeli oluşturan kahramanlara, Kurum kültürünü pekiştiren ve yaşatan öykülere, geleneklere ve törenlere, ve Kurum kültürünü yöneten yöneticilere sahiptirler. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

9 Kurum Kültürü Nedir? Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, Kurumun Ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

10 10.04.2015 22:2710 Temelde yer alan değerler, inançlar, varsayımlar Görünür simgeler, törenler, öyküler, sloganlar, davranışlar, giyim, fiziksel ortamlar Kurum Kültürünün Unsurları KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

11 Kurum Kültürünün Unsurları İnsanların; Giyim tarzları, Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri Telefon konuşmaları, Toplantı düzeni, fiziksel ortamları Yeni fikir geliştirme, Öğrenme ve öğretme, Araştırma, Yaratıcılık, Fedakârlık konuları Kurum Kültürünün parçalarıdır. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

12 10.04.2015 22:2712 Kurum Kültürünün Temel özellikleri Öğrenilir Hem neden hem sonuçtur Hem sürekli hem değişkendir Kısmen bilinçdışıdır Tarihseldir Ortak olarak anlaşılır, paylaşılmayabilir KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

13 Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar motivasyonu ve verimliliği artırır. İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır. Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim biçimini belirler. Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi verir. İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. Çalışanlar arasında sinerji yaratır. Kurum Kültürünün Temel Özellikleri KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

14 10.04.2015 22:2714 Kurumsal Kültürü Etkileyen Faktörler Bireysel Kalite Ürün Kalitesi Hizmet Kalitesi Takım Kalitesi Kurum Kalitesi KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

15 KURUMSAL İMAJ Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, deneyimler, inanç ve değerler, bunların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan ve o kurumun dış görünümünün özünü temsil eden izlenim olarak tanımlanır. Çalışan kişi, kurumun aslî ve en önemli organıdır. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

16 Kurumun tarihçesi Kurumun misyon ve vizyonu Kurumun hedefleri, ortak inanç ve değerleri Kurumun ürünleri/verdiği hizmetler Kuruma bağlı birimler ve iştirakler Kurumun ortakları Şubeler/Genel müdürlük Reklâm ve tanıtım faaliyetleri Çalışan kalitesi, niteliği, davranışları, verdiği mesajlar Logosu, broşürleri Sosyal/kültürel etkinlikler, sponsorlukları Kurumun fiziksel dış görünümü Kurumun mal varlıkları, tesisleri Kullandıkları teknoloji KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

17 Bireylerin kültürle olan ilişkisinde 4 boyut bulunmaktadır. Kurum çalışanı, kurum kültürünün Eseri Kullanıcısı Taşıyıcısı Temsilcisidir. Bu dört boyut yerine gelebildiğinde kurum kültürü güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olacaktır. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

18 18 Kurum Kültürünü Oluşturan Kavramlar Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri, Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni, Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler, Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları, Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri, Misyon, vizyon, ilke ve değerler, Politika ve prosedürler. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

19 Aidiyet Kültürü Bir yere ait olmak için; diğerlerinden farklılaşan, kendine özgü kültürü ve değerleri olan BİR YER olması gerekir. Tanınma ve takdir, çok önemlidir. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

20 Aidiyet Kültürü Döngüsü SAĞLIKLI BİR GELİŞMENİN BAŞLANGIÇ NOKTASI AİDİYET KÜLTÜRÜDÜR. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

21 Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan 4 Ana Eksiklik: 1. Güvenli Davranış Eksikliği : Sert olmadan kararlı olmak, güler yüzlü ve ciddi olmak, karşımızdakini kırmadan düşüncelerimizi dile getirmek konusunda eksikliklerimiz var. Ya kavgaya giriyoruz yada çekimser kalıyoruz. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

22 . Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan 4 Ana Eksiklik: 2. Geri bildirim almaktan hoşlanmamak : Kurumlarda görüşmelerin sağlıklı işlememesine neden olunmakta. 3.Büyük çoğunlukla kontrol odağı dışarıda bir toplumuz : Problem yaşanan durumların sorumlusunu dışarıda aramaya yatkınız. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

23 Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan 4 Ana Eksiklik: 4. Merak duygusu : İnsanların özel hayatlarında yaptıklarına yöneliyor ve kurumlarda dedikodu kültürü oluşuyor. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

24 SONUÇ !!! Kurumdaki her şeyin yapılış biçimi kurum kültürü kapsamında değerlendirilmektedir. Bir kurumun kültürünü tanımlamada, Kurumda sergilenen davranışlar, paylaşılan değerler ve inanç olarak ortaya konulanlar önemli göstergelerdir. Bu göstergeler, kurum kültürünü tanımlamada yeterli değildir. Ayrıca, kurumda uygulanan kurallar, normlar, tutumlar, beklentiler, paylaşılan anlamlı sembollerin de üzerinde durulması gerekmektedir KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

25 Başarılı olmak isteyen bir kurum !!! Çalışanlarının kurumsal değerleri benimsemeleri, kurumu sahiplenmeleri ve kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayacak toplantı, eğitim, tören, kurucu hikayeleri anlatımı vb. etkinliklere önem vermeli ve özen göstermelidir. Kendini kurumun önemli bir parçası olarak gören bir çalışanın, aynı zamanda ekip ruhuyla kolektif aklın gücünü de kullanarak kurumunu başarıya taşıyacağı unutulmamalıdır. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

26 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014


"KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları