Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUM KÜLTÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUM KÜLTÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUM KÜLTÜRÜ
Şubat 2014

2 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Nedir ? Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan “is” anlamını taşır. İsim, hukuk, evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessesedir.

3 GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN KURUMLARDIR.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet BAŞARILI KURUM BAŞARILI KURUMLAR; GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN KURUMLARDIR.

4 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kültür Nedir? Toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevî değerler ile bunları oluşturmada sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

5 Aidiyet; Ait olma durumu içinde bulunma, sahip olma demektir.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet AİDİYET Aidiyet; Ait olma durumu içinde bulunma, sahip olma demektir. Bir Kurumun Ruhu; İçinde çalışan insanların meydana getirdikleri Kurum Kimliği ve Kurum Kültürüdür.

6 Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Kimliği Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır. Bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir.

7 Neden Kurum Kültürü? Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Neden Kurum Kültürü? Kurumların büyümesi ve karmaşıklaşması ile birlikte, mekanik-bürokratik denetim, işgörme ve teşvik mekanizmalarının yetersiz hale gelmesi, Bu yetersizliği gidermeye yönelik yönetim tekniklerinin başarısızlığı, Çalışanların kurumlarına yabancılaşması; maddi getiri ve başarı ötesinde manevi tatmin aramaları, Kurumsal başarıda "kültür" olgusunun önemi anlaşılmalıdır. :45

8 Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Başarılı Kurumlar Güçlü Kültüre Sahip Olan Kurumlardır; Kurumu başarıya götürecek açık ve seçik bir misyona, Bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı değerlere, Bu değerleri temsil eden ve rol modeli oluşturan kahramanlara, Kurum kültürünü pekiştiren ve yaşatan öykülere, geleneklere ve törenlere, ve Kurum kültürünü yöneten yöneticilere sahiptirler.

9 Kurum Kültürü Nedir? Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Kültürü Nedir? Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, Kurumun Ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır.

10 Kurum Kültürünün Unsurları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Kültürünün Unsurları Görünür simgeler, törenler, öyküler, sloganlar, davranışlar, giyim, fiziksel ortamlar Temelde yer alan değerler, inançlar, varsayımlar :45

11 Kurum Kültürünün Unsurları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Kültürünün Unsurları İnsanların; Giyim tarzları, Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri Telefon konuşmaları, Toplantı düzeni, fiziksel ortamları Yeni fikir geliştirme, Öğrenme ve öğretme, Araştırma, Yaratıcılık, Fedakârlık konuları Kurum Kültürünün parçalarıdır.

12 Kurum Kültürünün Temel özellikleri
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Kültürünün Temel özellikleri Öğrenilir Hem neden hem sonuçtur Hem sürekli hem değişkendir Kısmen bilinçdışıdır Tarihseldir Ortak olarak anlaşılır, paylaşılmayabilir :45

13 Kurum Kültürünün Temel Özellikleri
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Kültürünün Temel Özellikleri Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar motivasyonu ve verimliliği artırır. İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır. Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim biçimini belirler. Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi verir. İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. Çalışanlar arasında sinerji yaratır.

14 Kurumsal Kültürü Etkileyen Faktörler
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurumsal Kültürü Etkileyen Faktörler Bireysel Kalite Ürün Kalitesi Hizmet Kalitesi Takım Kalitesi Kurum Kalitesi :45

15 KURUMSAL İMAJ Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler,
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet KURUMSAL İMAJ Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, deneyimler, inanç ve değerler, bunların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan ve o kurumun dış görünümünün özünü temsil eden izlenim olarak tanımlanır. Çalışan kişi, kurumun aslî ve en önemli organıdır.

16 KURUMSAL İMAJ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurumun tarihçesi
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet KURUMSAL İMAJ Kurumun tarihçesi Kurumun misyon ve vizyonu Kurumun hedefleri, ortak inanç ve değerleri Kurumun ürünleri/verdiği hizmetler Kuruma bağlı birimler ve iştirakler Kurumun ortakları Şubeler/Genel müdürlük Reklâm ve tanıtım faaliyetleri Çalışan kalitesi, niteliği, davranışları, verdiği mesajlar Logosu, broşürleri Sosyal/kültürel etkinlikler, sponsorlukları Kurumun fiziksel dış görünümü Kurumun mal varlıkları, tesisleri Kullandıkları teknoloji

17 Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Bireylerin kültürle olan ilişkisinde 4 boyut bulunmaktadır. Kurum çalışanı, kurum kültürünün Eseri Kullanıcısı Taşıyıcısı Temsilcisidir. Bu dört boyut yerine gelebildiğinde kurum kültürü güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olacaktır.

18 Kurum Kültürünü Oluşturan Kavramlar
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Kurum Kültürünü Oluşturan Kavramlar Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri, Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni, Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler, Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları, Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri, Misyon, vizyon, ilke ve değerler, Politika ve prosedürler.

19 Aidiyet Kültürü Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Aidiyet Kültürü Bir yere ait olmak için; diğerlerinden farklılaşan, kendine özgü kültürü ve değerleri olan BİR YER olması gerekir. Tanınma ve takdir, çok önemlidir.

20 Aidiyet Kültürü Döngüsü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Aidiyet Kültürü Döngüsü SAĞLIKLI BİR GELİŞMENİN BAŞLANGIÇ NOKTASI AİDİYET KÜLTÜRÜDÜR.

21 Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan 4 Ana Eksiklik: 1. Güvenli Davranış Eksikliği : Sert olmadan kararlı olmak, güler yüzlü ve ciddi olmak, karşımızdakini kırmadan düşüncelerimizi dile getirmek konusunda eksikliklerimiz var. Ya kavgaya giriyoruz yada çekimser kalıyoruz.

22 Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan 4 Ana Eksiklik: . 2. Geri bildirim almaktan hoşlanmamak : Kurumlarda görüşmelerin sağlıklı işlememesine neden olunmakta. 3.Büyük çoğunlukla kontrol odağı dışarıda bir toplumuz : Problem yaşanan durumların sorumlusunu dışarıda aramaya yatkınız.

23 Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Günümüzün İş Yaşamında Yaşanan 4 Ana Eksiklik: 4. Merak duygusu : İnsanların özel hayatlarında yaptıklarına yöneliyor ve kurumlarda dedikodu kültürü oluşuyor.

24 Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet SONUÇ !!! Kurumdaki her şeyin yapılış biçimi kurum kültürü kapsamında değerlendirilmektedir. Bir kurumun kültürünü tanımlamada, Kurumda sergilenen davranışlar, paylaşılan değerler ve inanç olarak ortaya konulanlar önemli göstergelerdir. Bu göstergeler, kurum kültürünü tanımlamada yeterli değildir. Ayrıca, kurumda uygulanan kurallar, normlar, tutumlar, beklentiler, paylaşılan anlamlı sembollerin de üzerinde durulması gerekmektedir

25 Başarılı olmak isteyen bir kurum !!!
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Başarılı olmak isteyen bir kurum !!! Çalışanlarının kurumsal değerleri benimsemeleri, kurumu sahiplenmeleri ve kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayacak toplantı, eğitim, tören, kurucu hikayeleri anlatımı vb. etkinliklere önem vermeli ve özen göstermelidir. Kendini kurumun önemli bir parçası olarak gören bir çalışanın, aynı zamanda ekip ruhuyla kolektif aklın gücünü de kullanarak kurumunu başarıya taşıyacağı unutulmamalıdır.

26 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER Şubat 2014


"VE KURUMSAL AİDİYET KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUM KÜLTÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları