Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUM KÜLTÜRÜ VE GELİŞTİRİLMESİ

2 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Birlikleri, Federasyonları ve Konfederasyon 5362 sayılı kanun ile kurulmuş Tüzel Kişiliğe sahip Kamu Kurumu niteliğinde kurumlardır.

3 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Kuruluş Kanunu olan kurumların yapacağı bütün faaliyetler de kanunla ve bağlı olarak yayımlanan Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler ile belirlenir. Ayrıca Kamu kurumlarının işleyişini düzenlemek üzere yayımlanmış yasalar da işlemlerimizde bağlayıcıdır. (İş Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu Muhasebe işlemleri vb.)

4 KURUM; KURULUŞ, TESİS ANLAMINI İFADE EDER.
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ KURUM; KURULUŞ, TESİS ANLAMINI İFADE EDER. Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü bir takım törelere dayalı toplumsal örgütlenmedir. Kişilere dayalı olmayıp sürdürülebilir politikalar izlenir. Kişiler değişse bile politikalar ve hizmetler değişmez. BELİRLİ BİR AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE KURULAN ÖZEL VEYA KAMU ÖRGÜTÜDÜR.

5 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
RESMÎ KURUM DEVLETİN (KAMUNUN) OLAN, DEVLETE (KAMUYA) AİT, DEVLETLE (KAMU İLE) İLGİLİ KURULUŞ, MÜESSESE VE TESİSLERE RESMİ KURUM DENİR. KURUMSALLAŞMA; BİR İŞLETMENİN, FAALİYETLERİNİ KİŞİLERİN VARLIĞINA BAĞIMLI OLMADAN SÜRDÜREBİLMESİNİ VE GELİŞTİREBİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR YAPI OLUŞTURMASI OLARAK TANIMLANABİLİR.

6 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
BAŞARILI KURUM BAŞARILI KURUMLAR; GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN KURUMLARDIR.

7 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KÜLTÜR NEDİR? Toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.

8 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUM KİMLİĞİ; Kurumun çalışanları, üyeleri ve kamu önünde kendini sunduğu tüm aktivitelerin bütünüdür. Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır. Bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir.

9 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUM KÜLTÜRÜ; Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, Kurumun Ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır.

10 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUM KÜLTÜRÜ; İnsanların; •Giyim tarzları, •Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri •Telefon konuşmaları, •Toplantı düzeni, fiziksel ortamları •Yeni fikir geliştirme, •Öğrenme ve öğretme, •Araştırma, •Yaratıcılık, •Fedakârlık konuları Kurum Kültürünün parçalarıdır.

11 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUM KÜLTÜRÜ; • Üyeler ve çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar, motivasyonu ve verimliliği artırır. • İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır. • Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim biçimini belirler. • Üyelere aidiyet hissi verir. • İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. • Üyeler arasında sinerji yaratır.

12 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
TÜRK KÜLTÜRÜ Plânlı ve programlı çalışmaktan çok, insanlara odaklıdır. Sözel anlaşmalara göre hareket etme alışkanlığı egemendir. Plânlar her zaman değişebilir. Randevular kolaylıkla iptal edilebilir. Durumsal ruh hâllerine göre davranılır. Durumsallık ve sözsüz iletişim ağırlıktadır. Ortak değerler ve biz duygusu egemendir.

13 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
TÜRK KÜLTÜRÜ Çalışanlar, kurumun kendilerinden sorumlu olmasını ve onları korumasını bekler. Çalışan, görüşlerini yöneticiye söylemekten çekinir. Otoriter yönetici tarzı tercih edilir. Kararlar babacan tavırlı yöneticiler tarafından verilir.

14 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
TÜRK KÜLTÜRÜ İnsanlar ödün vermekten kaçınır, uzlaşma yenilgi olarak görülür. Anlaşmaya varmak uzun zaman alır. Yöneticiler çatışmayı görmezden gelir, ya da hafifletmeye çalışır. Yönetici tarzı talimat ağırlıklıdır. Çalışan yöneticiden kesin yanıtlar bekler, ayrıntılı iş tanımlarına ihtiyaç duyar.

15 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUMSAL İMAJ; Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, deneyimler, inanç ve değerler, bunların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan ve o kurumun dış görünümünün özünü temsil eden izlenim olarak tanımlanır.

16 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUMSAL İMAJ; Kurumun tarihçesi Kurumun misyon ve vizyonu Kurumun hedefleri, ortak inanç ve değerleri Kurumun ürünleri/verdiği hizmetler Kuruma bağlı iştirakler Kurumun ortakları Şubeleri Reklâm ve tanıtım faaliyetleri

17 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUMSAL İMAJ; Çalışan kalitesi, niteliği, davranışları, verdiği mesajlar Logosu, broşürleri Sosyal/kültürel etkinlikler, sponsorlukları Kurumun fiziksel dış görünümü Kurumun mal varlıkları, tesisleri Kullandıkları teknoloji

18 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Bireylerin kültürle olan ilişkisinde dört boyut bulunmaktadır. Kurum çalışanı, kurum kültürünün; Eseri Kullanıcısı Taşıyıcısı Aynı zamanda yaratıcısı’ dır. Bu dört boyut yerine gelebildiğinde kurum kültürü güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olacaktır.

19 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN KAVRAMLAR •Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler •Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri •Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni •Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları •Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri •Misyon, vizyon, ilke ve değerler •Politika ve prosedürler

20 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KURUM OLMAK •SORUMLULUK SAHİBİYİZ, •GÜVENİLİRİZ, •GİRİŞİMCİYİZ, •SONUÇ ALMAYA ODAKLIYIZ, •DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞIRIZ, •SİNERJİ YARATMAYA ÇALIŞIRIZ, •PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRME KONUSUNDA İSTEKLİYİZ, •GÜCÜMÜZÜ İNSANIMIZDAN ALIRIZ.

21 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Güven Nedir ? Güvenmek, inandığını açıkça ifade etmek ve buna uygun biçimde davranmaktır. Güven önce güvenmekle başlar. Güven Duygusu; kişilerin birbirlerine değer verdiği, destek olduğu bir ilişki ortamı içinde gelişir.

22 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Güven Nedir ? Bireyler kendilerini doğru ifade edebildikleri sürece güvenilir olurlar. Güven duygusu zayıf olan insan, karşısındakine güvenmez. Benzer şekilde de; onlardan kendisine güvenmelerini beklemez. Bu kısır döngü zamanla; korku, kaygı, endişe ve sinirlilik davranışlarıyla gelişir.

23 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Güven Nedir ? Hayatta başarılı olmak istiyorsak birlikte çalıştığımız insanlara güvenmeyi öğrenmeliyiz. Kendinizi ve işinizi paylaşmak güveni artırır. Güven Duygusu değişik durumlarda kişilerin hiçbir art düşünce olmadan kendine yardım edeceği ve karşılaşılan zorlukları çözmede işbirliği yapacağı duygusudur.

24 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Güven Nedir ? Güven Duygusu; İletişimin yönünü belirler. Birey, güvene dayalı ilişkiler kurmak istiyorsa, her şeyden önce kendisinin de güvenilir olması gerekir. Sözünün sahibi olan, söylediği sözü yerine getiren ve bunu yaşam biçimi olarak benimseyen kişi ya da kişiler, güvenilir insanlardır.

25 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KENDİMİZE SORALIM 1- Eğer ayrılıp kendinize bir iş kuruyor olsa idiniz, buradan hangi değerleri alırdınız? 2- Uzun yıllar sonra, bu kuruluşun hangi bölümleri ayakta kalır? 3- Çalışanlar ve paydaşlarımız hangi duygularla kapıdan giriyor?

26 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
KENDİMİZE SORALIM 4- Burada hizmet edip ayrıldıktan sonra, ülke ve insanlık için neyi sağlamış olmakla övüneceksiniz? 5- Şu andaki kurumsal işleviniz nedir? 6- Kuruluşun kapanmasının topluma en büyük zararı ne olur?

27 KURUM KÜLTÜRÜNE DOĞRU DEĞİŞİM HER KURUMUN BİR KÜLTÜRÜ VARDIR!
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ KURUM KÜLTÜRÜNE DOĞRU DEĞİŞİM HER KURUMUN BİR KÜLTÜRÜ VARDIR! “BİZ BU İŞİ BÖYLE YAPARIZ”

28 DERNEK KÜLTÜRÜNDEN ODA KÜLTÜRÜNE
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ DERNEK KÜLTÜRÜNDEN ODA KÜLTÜRÜNE • SAYGI +SEVGİ +BİLGİ =BİRLİK • HOŞGÖRÜ +PAYLAŞIM • AİLE OLMAK SİZLERE BIRAKILAN ALTIN MİRASTIR • … ODASININ KÜLTÜRÜ …………?????? • ZENGİN MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIP ZAMANIMIZIN GÜZELLİKLERİ İLE GELECEK NESİLLERE ELMAS MİRAS BIRAKMAK DA SİZLERİN SORUMLULUĞUDUR.

29 Güçlü Bir Mirasla Geleceğinizi Sağlama Alabilirsiniz
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Güçlü Bir Mirasla Geleceğinizi Sağlama Alabilirsiniz Her gün yüz defa iç ve dış hayatımın, yaşayan veya ölmüş başka insanların emeğine bağlı olduğunu ve aldığım kadar vermem gerektiğini hatırlarım. Albert EINSTEIN

30 Güçlü Bir Mirasla Geleceğinizi Sağlama Alabilirsiniz
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Güçlü Bir Mirasla Geleceğinizi Sağlama Alabilirsiniz Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK

31 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
 TEŞEKKÜRLER  Uzm.Öğr. Muzaffer GARİP İSTESOB Eğitim Müdürü


"İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları