Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lider ve Liderlik Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Lider, Grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir. Yönetici,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lider ve Liderlik Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Lider, Grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir. Yönetici,"— Sunum transkripti:

1 Lider ve Liderlik Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Lider, Grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir. Yönetici, karar verme ve yetkiyi kullanma gücüne sahip olan kişidir.

2 Yönetici ve Lider Arasındaki Farklılıklar
Yönetici düzeni korumaya çalışır, lider değişmeyle ilgilenir. Yönetici yetkisini, lider etkisini kullanır. Yönetici liste ve bütçe sahibidir, lider vizyon sahibidir. Yönetici kontrol eder, lider motive eder.

3 Vizyoner Liderlik Paylaşılan vizyon geliştirerek ,insanları arkasından sürükleme vizyoner liderlik olarak tanımlanabilir. Vizyoner lider, yeni bir manzaraya değil, yeni bir göze sahiptir

4 Vizyoner Liderlik Rolleri
Yolu Görmek Yolda Yürümek . Yol Olmak

5 Paylaşılan Vizyon Eğer insanlara hiçbir zaman geçmişten kurtulma fırsatı vermezseniz yeni bir sayfa açma şansınız olmayacaktır. Ortak bir vizyon olmadığı zaman, birçok insan işlerinin başında ölecektir. İşyerinde işin anlamlı kılınması, paylaşılan vizyonla gerçekleşebilir

6 Vizyon Geliştirme Süreci
Dünyaya yeni bir bakış Düşünceye dayalı bireysel vizyon Düşünsel vizyonu paylaşma Sezgiye dayalı bireysel vizyon Sezgisel vizyonu paylaşma Bütünleyici vizyon Mevcut gerçeklik evresi Eylem planı Vizyonu yeniden gözden geçirme

7 İş Ahlakı İnsanları uzun zaman aldatamazsınız. Çünkü insanlar bir gün aldatıldıklarını anlar. İnsanların başka insanları gözleyen çok keskin gözleri vardır.

8 İlke Merkezli Davranış
Etik baş dönmesi karşısında ilke merkezli davranmak zorundayız. İlkeler hep doğru yolu gösterir. Yöneticilerin diktatör oldukları yerlerde iş ahlakına aykırı davranışlar daha çok ortaya çıkmaktadır.

9 Ahlaki (Moral ) Liderlik
Ahlaki ilkeleri benimseyerek, insanları yönlendirmeye dayalı bir liderlik biçimidir. Ahlaki lider, iş ahlakını oluşturan liderdir. Ahlaki lider, personelin iş ahlakı ile ilgili ilkelerden sapmalarını önler. Ahlaki lider, iş ahlakı ilkelerini kurum kültürüne yerleştirir.

10 Ahlaki Liderlik Ahlaki lider, yukarıya gösterdiği sadakatten daha çok, astlarına karşı göstermek zorundadır. Alttakilere gösterilen sadakatin her zaman yukarıdakilere gösterilen sadakatten fazla olması gerekir.

11 Öğrenen Lider Öğrenen lider, öğrenen örgüt modeline uygun davranışlar gösterebilen liderdir. Öğrenen lider, öğrenen örgütü oluşturmaya çalışır. Öğrenen liderin en belirgin özelliği, öğrenmeye açık olması ve takım halinde öğrenmeye imkan sağlamasıdır.

12 Öğrenen Liderin İki Temel Sorumluluğu
Öğrenme liderliği hem kollektif hem de bireysel olmayı gerektirir. Öğrenen lider kollektif davranmak zorundadır. Öğrenen lider takım halinde öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Öğrenen lider, bireysel açıdan kendini sürekli yenilemek zorundadır.

13 Yetişkin Öğrenenler İsteksiz Öğrenenler: Bunların temel sloganı “ben gördüm geçirdim olarak görülebilir. Keyfi Öğrenenler: Bunların sloganı ise bu da geçer olarak tanımlanabilir. Yaşam boyu öğrenenler: Temel sloganı yeni ise deneyelimdir. Bu kişiler, yaşamları boyunca öğrenmeye çalışırlar.

14 Eğitim Liderinin Yeni Rolleri
Değişimi yönetmek Esnek bir yapı kurmak Düzen ve düzensizliği yönetmek Öğrenen örgüt oluşturmak ve yaşatmak Akılları buluşturmak ve kollektif aklı yönetmek

15 Kültürel Liderlik Örgütsel kültürü kurmaya ve geliştirmeye yönelik bir liderlik biçimidir. Kültürel bir lider olarak okul yöneticisinin görevi, paylaşılan bir okul kültürünün oluşturulmasıdır.

16 ORGANİZASYON KÜLTÜRÜNÜN TEMEL ÖĞELERİ
1. ORGANİZASYONUN TARİHİ 2. DEĞERLER ve NORMLAR 3. GELENEKLER VE ADETLER 4. HİKAYELER VE EFSANELER 5. KAHRAMANLAR 6. SEMBOLLER

17 Bir organizasyonun temel değer ve inançlarının bütünüdür.
ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ Bir organizasyonun temel değer ve inançlarının bütünüdür. Organizasyon kültürü, bir organizasyonun yazılı olmayan kurallar bütünüdür.

18 Şirket kültürü biçimleri 1. Dinamik Kültür 2. Bürokratik kültür 3
Şirket kültürü biçimleri 1. Dinamik Kültür Bürokratik kültür Kapalı (Durgun) kültür 4. Savaş kültürü

19 GÜÇLÜ ORGANİZASYON KÜLTÜRÜNÜN YARARLARI 1
GÜÇLÜ ORGANİZASYON KÜLTÜRÜNÜN YARARLARI 1. Personelin şirket ile bütünleşmesini sağlar 2. Personelin davranışlarını yönlendirir 3. Personeli motive eder. 4.Grup halinde hareket etmeyi sağlar

20 Okul Yöneticisinin Kültürel Liderlik Rolleri
Yorumlayıcı rol: Okulun görevlerini, normlarını ve değerlerini yorumlama. Sunucu Rol: Davranışı modelleştirme, davranışların ayrıntılarını belirleme ve grup önünde etkili sunu yapma. Resmi Rol: Geleneksel törenler ve halka açık etkinlikler düzenleme.

21 DEĞERLERLE YÖNETİM İşgörenlerin ortak değerler etrafında bütünleştiği değer odaklı davranmalarını sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. İnsanlar, yasal olmaktan çok değerlerle hareket eden varlıklardır.

22 DEĞERLERLE YÖNETİM SÜRECİ Misyon ve değerleri belirlemek Değerleri aktarmak Değerler ve örgütün gündelik etkinliklerinin bütünleştirilmesi

23 MİSYON Bir organizasyonun yerine getirmeye çalıştığı temel amaçtır
MİSYON Bir organizasyonun yerine getirmeye çalıştığı temel amaçtır. Ne yapıyoruz ve neye inanıyoruz sorularına cevap aramaya çalışmaktadır. Misyon vizyonla tutarlı olmak zorundadır. Misyondan sapma,şirketin amaçlarından uzaklaştığının en açık göstergesidir.

24 VİZYON Bir organizasyonun geleceğe yönelik resmidir
VİZYON Bir organizasyonun geleceğe yönelik resmidir. Geleceğin gerçeğe yakın hayalidir. Görünmeyeni görme sanatıdır

25 Örgüt Felsefesi Bir kurumda çalışan personelin davranışlarını yönlendiren paylaşılan düşünce ve inançların tümüdür. Örgüt felsefesinin yararları: 1. Davranışlara ve kararlara yol gösterir 2. Organizasyon kültürünü açıklar Organizasyonun performansını artırır

26 Örgüt Kimliği Bütün kuruluşların kendilerine özgü bir kimliği vardır
Örgüt Kimliği Bütün kuruluşların kendilerine özgü bir kimliği vardır. Kurum kimliği, bütün personelin duygusal olarak kendisine bağlandığı değeler, felsefe ve kurumsal bilinçtir. Her kurum, kendisini çevresindeki örgütlerden ayırdeden bir kurum kimliğine sahiptir.

27 Örgüt Kimliğinin Önemi Organizasyon kimliği bir organizasyona şu noktaları aydınlatmaktadır: 1. Biz Kimiz? 2. Biz Ne Yapıyoruz? Kimliği olmayan bir organizasyonun hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Organizasyon kimliği personel arasında biz duygusunu geliştiren psikolojik bir yapıştırıcıdır.

28 Öğrenemeyen Örgüt Kültürü
1.Pozisyonum neyse ben oyum 2. Düşman dışarıda 3. Sorumluluk üstlenme kuruntusu 4. Olaylara takılıp kalma 5. Haşlanmış kurbağa masalı 6.Tecrübe ile öğrenme hayali 7. Yönetici efsanesi

29 Kalite Liderliği Okullarda okul yöneticisinin liderliği olmadan kalite okulunun oluşturulması mümkün değildir. Kalite liderliğinde, yöneticinin öncülüğü önem taşımaktadır.

30 Okul Yöneticisinin Kalite Liderliği Rolleri
Kalite örgütlenmesini gerçekleştirmek Paylaşımcı bir okul kültürü oluşturmak Okulun vizyon ve misyonunu belirlemek Müşteri odaklı liderlik Takım liderliği


"Lider ve Liderlik Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Lider, Grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir. Yönetici," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları