Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen Deneysel ve klinik araştırmalara giriş Ekspirasyon havasında Ekspirasyon havasında NO ölçümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen Deneysel ve klinik araştırmalara giriş Ekspirasyon havasında Ekspirasyon havasında NO ölçümü."— Sunum transkripti:

1 Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen Deneysel ve klinik araştırmalara giriş Ekspirasyon havasında Ekspirasyon havasında NO ölçümü

2 AMAÇ Kurs sonunda deneysel çalışmalarla ilgilenen doktorlara nitrik oksit, ölçüm teknikleri ve ölçüm ekipmanı ile ilgili bilgi kazandırmak.

3 Öğrenim Hedefleri Ekshale nitrik oksidin oluşum mekanizmasını ve ölçüm amacını tanımlayabilmek Ölçüm tekniklerini tanımlayabilmek Ölçüm yapan cihazlar hakkında bilgi sahibi olabilmek Ekshale hava ölçümlerini yorumlayabilmek Klinik araştırmalardaki yerini tanımlayabilmek Geçerliliği ve güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olabilmek

4 Havayolu inflamasyonunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler İndirek yöntem BHR gösterilmesi İnvaziv yöntem Bronkoskopik örneklem Ekshale Gazlar Noninvaziv yöntemler: İndükte balgam Yoğunlaştırılmış ekspiryum havası

5 Ekspirasyon havasındaki inflamasyon belirteçleri: Nitrik Oksid (NO) Karbon Monoksid (CO) Etan-Pentan Ekspirasyon havası ısısı Bronşiyal kan akımı Ekshale Gazlar

6 Nitrik Oksid (NO) Ekspirasyon havasında en uzun süreden beri ve en çok çalışılan ekshale gazdır. İNFLAMASYON belirtecidir.

7 Astımlı hastalarda ekspirasyon havasında NO artışı Endotel kaynaklı gevşetici faktör = NO Ekspirasyon havasında NO ölçümü Palmer RMJ et al. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium- derived relaxing factor. Nature 1987; 327: Gustafsson LE et al. Endogenous nitric oxide is present in the exhaled air of rabbits, guinea pigs and human. Biochem Biophys Res Commun 1991; 181: Alving K et al. Increased amount of nitric oxide in exhaled air of asthmatics. Eur Respir J 1993; 6:

8 Hava yolu inflamasyonunun değerlendirilmesinde noninvaziv yöntemlerin avantajları: Hastalar tarafından kolay kabul edilir olmaları Tekrarlanabilir olmaları Ağır olgularda dahi uygulanabilir olmaları Çocuklarda uygulanabilir olmaları Hastalığın seyri, tedaviye yanıt ve hastalık kontrolü amacıyla kullanılabilir olmaları

9 Havayolunda NO oluşum patogenezi Eozinofilik İnflamasyon  Vazodilatasyon Ödem LÜMEN Makrofaj NO Ekspiryum havası IL-1  +TNF  Epitel hücresi iNOS NO MUKOZA NO

10 Ekshale NO analizörleri:

11 NO analizörleri NIOX®, Aerocrine, Sweden, LR2000, Logan Res Ltd, Rochester, UK ECO Physics, ECOPHYSICS, Duernten, Switzerland //ic.net/ecophys Sievers ®, Ionics Instruments, Boulder, USA

12 Kemiluminisans – Aerocrine®, Logan®, Ecomedics®, Sievers® Elektrokimyasal – Medisoft®, Aerocrine® Nitrik Oksit Analizör çeşitleri

13 Cihazın hazırlanması Ortam koşulları Oda havasındaki NO Kalibrasyon Kalibrasyon gazı İlgili malzemelerin gözden geçirilmesi Ağız parçasının kontrolü Hastanın hazırlanması Ölçümden 1 st önce yemek yememeli birşey içmemeli Öçlümden 1 st içerisinde ciddi egzersiz yapmamış olmalı Aldığı ilaçlar kaydedilmeli Nitrik Oksit ölçüm hazırlıkları

14 Kharatinov S, Alving K, Barnes PJ. Exhaled and Nasal Nitric Oxide Measurements: Recommendations (ERS TASK FORCE). Eur Respir J 1997; 10: ATS. Recommendations for Standart Procedures for the Online and Offline Measurement of Exhaled Lower Respiratory Nitric Oxide and Nasal Nitric Oxide in Adults and Children AJRCCM 1999; 160: ERS/ATS Statement. Measurement of exhaled nitric oxide in children, Eur Respir J 2002; 20: ATS/ERS Recommendations for Standardized Procedures for the Online and Offline Measurement of Exhaled Lower Respiratory Nitric Oxide and Nasal Nitric Oxide, Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: Ekshale NO ölçümü standartize edilmiştir:

15 Solunum sistemini farklı seviyelerinde kemilüminisans analizörle ölçülen NO değerleri Nat Med 1995;1:370–3. Sinüs örnekleri ( ppb) Nasal soluk havası (15-40 ppb) Oral soluk havası (5-15 ppb) Trakeal soluk havası (<3 ppb)

16 Rahat pozisyonda oturan hastaya ağız parçasından 2-3 sn boyunca “NO-free hava” inhalasyonu yaptırılmalıdır (NO<5ppb). Hasta TLC’ye kadar soluduktan sonra, nefesini tutmadan 0.05 L/sn lik akım hızı ile ağız parçacığı tarafından oluşturulan 5-20 cm H 2 O’luk basınca karşı nefesini verir. (Rezistansa karşı yapılan ekspirasyonla levator veli palatini kası aktivasyonu ile yumuşak damak kapanarak nasal NO kontaminasyonu önlenmiş olur). Ekshale NO ölçüm tekniği:

17 Ekshale NO ölçüm tekniği-2: Ekshalasyon süresi erişkinlerde 6 sn’nin üzerinde olmalıdır. Bu süre plato konsantrasyonuna ulaşılması için gerekli süredir. Plato değeri birbiri ile %10 uyum içinde olan en az iki ölçümün ortalaması sonuç değerini verir. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:

18 Ağız parçası Ekspiratuvar rezistans İnspire edilen gaz Akım ölçer 3 yönlü valv NO Analizörünün mekanizması (online ölçüm)

19 Online ölçüm (Kemilüminisans)

20 Taşınabilir analizörle online ölçüm (Elektrokimyasal)

21

22

23 NO Analizörünün mekanizması (offline ölçüm)

24 Offline ölçüm

25 Farklı analizörlerin birbiri ile korelasyonu çok iyi bulunmuştur. Alving K et al. Respir Res 2006; 7: Muller et al.Respir Med 2006 Muller et al. Respir Med 2006

26 Ekshale edilen havadaki NO’in fraksiyone konsantrasyonunun (F E NO ) ölçüm birimi milyardaki parça miktarı (parts per bilion: ppb) olarak ifade edilir. Bu değer litredeki nanolitreye eşdeğerdir. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:

27 Astım tanısı için eşik değer? F E NO > 15 ppb Astım tanısı için spesifisitesi %90, PPV %95 1 F E NO > 16 ppb Astım tanısı için spesifisite %90, PPV>% Dupont LJ et al. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: A861 2 Dupont LJ et al.Chest 2003;123: Dupont LJ et al. Chest 2003;123:751-6.

28 Olgu (n) FENO (ppb) Akım hızı (mL/sn) Chatkin et al, Foresi et al, Kharotinov et al, Malerba et al, Olin et al, Olin et al, Papi et al, Sandrini et al, ElHalawani et al, Tornberg et al, Sağlıklı erişkinler FENO düzeyleri Sağlıklı erişinlerin %97’sinde NO < 35 ppb

29 Ölçümleri yorumlamak (tanı)

30 Ölçümleri yorumlamak (tedavi)

31 Ekshale NO değerlerini etkileyen faktörler Yaş, cinsiyet Solunum manevraları Nefesi tutmak Sigara Balgam indüksiyonu Kafein Nirtatdan zengin diyet Alkol tüketimi Menstrual siklus Gebelik Sirkadyen ritm Solunum yolu enfeksiyonları İlaçlarEgzersiz Orak hücreli anemi Kardiyopulmoner bypass Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:

32 Ekshale NO’nun kullanıldığı hastalıklar: Astım Primer siliyer diskinezi KOAHSakoidozIPFBronşektazi AC transplantasyonu Kharitonov SA, Eur Respir Rev, 1999

33 Ekshale NO ölçümünün astım kliniğindeki yeri

34 Astımlı olgularda ekshale NO: Astımlı olgularda ekshale NO: Ekshale NO (ppb) Yazar, yıl Astımlı olgular Kontrol grubu Oran Oran Kharitonov et al, (çocuk) Olin et al, (erişkin) Kharitonov et al, (erşkin) Scollo et al, (çocuk) Malmberg et al, (çocuk) Sacco et al, (çocuk) Silvestri et al (çocuk) Smith et al, (erişkin+çocuk) Leung et al, (çocuk) 402.0

35 Astım tanısı-astım ağırlığı Barnes PJ et al. Thorax 1996 Jatakanon A et al. AJRCCM 1999 Fabri LM et al. AJRCCM 2003

36 Latent havayolu inflamasyonunun saptanması ve monitorizasyonunda. Normal SFT, negatif BPT olan, balgam ECP düzeyi yüksek olan “subklinik astım” lı hastaların tanısında. Epidemiyolojik çalışmalarda Ekshale NO (ppb) Astım Remisyon Kontrol Astım Remisyon Kontrol p<0.001 p<0.001 van den Toorn LM et al. AJRCCM 2000 Withers NJ et al. Eur Respir J, 1998 Van Amsterdam JG et al. Int Arch Occup Environ Health, 1999

37 Astım kontrolünde. Astım kontrolünde Hafta Balgamda eosinofil (%) NO (ppb) & PEF var. (%) Jatakanon A et al. AJRCCM 2000 Pre Mens. Post Mens. F E NO p<0.05 p<0.005 p<0.05 Oguzulgen IK et al. J Asthma, 2002

38 Astımda tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde Hafif astım n:12/grup Budesonid/plasebo Steroid kesilince Placebo Budesonide 100µg Budesonide 400µg Günler Ekshale NO (% değişim) Kharatinov S et al. Thorax eNO (ppb) p<0.05 Budesonid Nedocromil sodium Tedavi öncesi Tedavi sonrası Türktaş H et al. Gazi Med J 1998

39 r= P=0.015 Oguzulgen IK et al. WAM, 2007 Astım kontrolünün değerlendirilmesinde

40 Kronik öksürük ayırıcı tanısında. Kontrol Non-astmatik Öks-varyant Astım öksürük Astım NO (ppb) Chatkin JM et al. AJRCCM, 1999

41 Steroid yanıtının belirlenmesinde: Payne D et al. Thorax 2001;56:345–50. Silkoff PE et al. J Allergy Clin Immunol 2005;116:1249–55. Başlangıç NO düezyi yüksek olan ve uygun antiinflamatuvar tedavi ile NO düzeyi düşmeyen olgularda steroid rezistansı veya ağır zor astım akla gelmelidir

42 Mesleksel astım tanısında: Laboratuvar hayvanlarına bağlı mesleksel astımda Laboratuvar hayvanlarına bağlı mesleksel astımda Kızıl sedir ağacına bağlı mesleksel astımda Kızıl sedir ağacına bağlı mesleksel astımda Difenildiizosiyanat ve latekse bağlı mesleksel astımda Difenildiizosiyanat ve latekse bağlı mesleksel astımda Kaynak işçiliğine bağlı astımın erken tanısında Kaynak işçiliğine bağlı astımın erken tanısında Adisesh LA et al. Clin Exp Alergy,1998 Obata H et al. Eur Respir J, 1999 Allmers H et al. Int Arch Occup Environ Health, 2000 Lund MB et al. Occup Environ Med, 2000 Ekshale NO düzeyinin artışı tanıda anlamlıdır.

43 KOAH ataklarının tanısında p< p<0.002 p<0.01 p<0.05 p<0.001 Kronik bronşitli Sigara içmeyenler Stabil KOAH Sigara içenler Sigarayı bırakanlar KOAH Atağı Ekshale NO (ppb) Maziak W et al. AJRCCM, 1998

44 Koening JQ et al. Environt Health Perspect, 2003 İç ve dış ortamda partikül yoğunluğunda 10 microg/m 3 artışın ekshale NO artışına neden olduğu gösterilmiştir. Ekshale NO ölçümü hava kirliliğinin etkilerinin değerlendirildiği epidemiyolojik çalışmalarda kullanılabilir.

45 Diğer mesleksel Akciğer Hastalıklarının tanısında *Ulvestad B et al. Eur Respir J, 2001 Olin AC et al. Ur Respir J, 1999 Kolbeck KG et al. Eur Respir J, Dış ortamda Yeraltında Dış ortamda Yeraltında çalışanlar (n:26) çalışanlar (n:29)* %95 GA NO (ppb)

46 Jatakanon et al. Thorax, 1998 Turktas H et al. J Asthma 2003 Ekshale NO’nun diğer inflamasyon belirteçleri ile korelasyonu iyi bulunmuştur. Eozinofiller Metakolin provokasyonu Ekshale NO (ppb) log PC 20 (mg/mL) Balgam eozinofilisi(%) Ekshale NO (ppb) r=0.48 p=0.003 r=-0.64 P<0.001

47 Geçerlilik, güvenilirlik, tekrarlanabilirlilik: Aerocrin pdf Tekraralanabilirliği çok yüksek 637 olguda ortalama standart sapma 2.1 ppb bulunmuş. NO’da 4 ppb değişiklik inflamasyondaki değişikliği yanıttığı gösterilmiş. NO’da 4 ppb değişiklik inflamasyondaki değişikliği yanıttığı gösterilmiş.

48 Steroid tedavisine çok duyarlı ve hızlı yanıt veren bir belirteç olarak astım tedavisinin takibinde kullanılabilir. Astım kontrolünün kaybını erken öngörebileceğine dair artan sayıda kanıtlar vardır NO’da yanıtsızlık steroid rezistansını veya tedaviye uyum sorununu akla getirmelidir. NO’da yanıtsızlık steroid rezistansını veya tedaviye uyum sorununu akla getirmelidir. Nonspesifik olması nedeni ile üst solunum yolu enfeksiyonu, tüberküloz, bronşektazi KOAH’da da artabilir Astımı, kronik öksürük, siliyer diskinezi ve kistik fizrozis ayırıcı tanısında yeri nettir. ÖZET:

49


"Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen Deneysel ve klinik araştırmalara giriş Ekspirasyon havasında Ekspirasyon havasında NO ölçümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları