Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİL 102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3. HAFTA İŞLENECEK KONULAR ARİTMETİK İŞLEMLER ARİTMETİK İŞLEMLER KONTROL KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI DÖNGÜ KOMUTLARI DÖNGÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİL 102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3. HAFTA İŞLENECEK KONULAR ARİTMETİK İŞLEMLER ARİTMETİK İŞLEMLER KONTROL KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI DÖNGÜ KOMUTLARI DÖNGÜ."— Sunum transkripti:

1 BİL 102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3. HAFTA İŞLENECEK KONULAR ARİTMETİK İŞLEMLER ARİTMETİK İŞLEMLER KONTROL KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI DÖNGÜ KOMUTLARI DÖNGÜ KOMUTLARI

2 ARİTMETİK İŞLEMLER Visual Basic’te kullanılan aritmetik işlemler şunlardır. Toplama+ Toplama+ Çıkarma- Çıkarma- Çarpma* Çarpma* Bölme/ Bölme/ Tamsayı bölme\ Tamsayı bölme\ Modmod Modmod Üs alma^ Üs alma^

3 Toplama ve çıkarma işlemi Toplama ve çıkarma işlemi iki basit matematiksel işlemdir. Toplama ve çıkarma işlemi iki basit matematiksel işlemdir. toplam = sayı1+sayı2 toplam = sayı1+sayı2 fark = 5 - eldekalan sonuc = Sayı1 – Sayı2

4 String verilerin toplanması İki karekter bilgi + operatörü ile birleştirilebilir. İki karekter bilgi + operatörü ile birleştirilebilir.Örnek: Sonuc = “Visual” + “ ”+ “Basic” Bu işlem sonucunda Sonuc=“Visual Basic” olur. Karekter bilgileri birbirine eklemek için toplama (+) operatörü yerine birleştirme (& Ampersand) operatörünü kullanabilirsiniz. Sonuc = “Visual” & “ ”& “Basic”

5 Çarpma, Bölme ve Tamsayı Bölme İşlemleri( *, /, \ ) Çarpma işlemi toplama işlemi gibi düzdür. Sayılar sırasıyla birbiri ile çarpılarak sonuç elde edilir. Çarpma işlemi toplama işlemi gibi düzdür. Sayılar sırasıyla birbiri ile çarpılarak sonuç elde edilir. Sonuc = Sayı1*Sayı2*Sayı3 Bölme işleminde ise birinci sayının ikinci sayıya bölünmesiyle elde edilir. Sonuc = Sayı1 / Sayı2 Sonuc = 10 / 6 ‘ Sonuc değişkeninin değeri 1.66 Tamsayı bölme işleminde bölüm sonucunun tamsayı kısmı döndürülür. Sonuc = Sayı1 \ Sayı2 Sonuc = 10 \ 6 ‘ Sonuc değişkeninin değeri 1 ‘dir.

6 Üs(^) ve Mod ( mod) işlemi Bir sayının üssü alınmak istenirse, ^ operatörü kullanılır. Sonuc = 3 ^ 2 ‘ Sonuc 9 olur. Sonuc = 10 ^ 0 ‘ Sonuc 1 olur. Sonuc = 10 ^ -2 ‘ Sonuc.01 olur. Mod işlemi bölme işleminde kalanı verir. Sonuc = 11 mod 3 ‘ Sonuc 2 olur.

7 İşleçlerin (Operatörlerin) öncelikleri Aritmetik ifadelerde öncelik parantez içindeki ifadededir. Eğer parantez kullanılmıyorsa, o zaman operatörlerin öncelikleri, 1. Üs alma (^) 2. Negatif (-) 3. Çarpma ve bölme (*/) 4. Tamsayı bölme (\) 5. Mod işlemi (Mod) 6. Toplama ve çıkarma (+-)

8 a = 5 + 2 / (5 + 6) VB ile a = 5 + 2 / 5 + 6 YANLIŞ DOĞRU a = 5 + 2 *6/ 15 *6*5 YANLIŞ a = 5 + (2 *6)/(15 *6)*5 DOĞRU a = 5 + 2 *6/(15 *6)*5 DOĞRU a = 5 + 2 * 6 / 15 / 4 * 8 a = 5 + 2 * 6 /( 15 / 4) * 8 YANLIŞ DOĞRU

9 Karşılaştırma operatörleri Bu operat ö rler ile verilen ifadeler arasında karşılaştırmalar yapılır. Genel karşılaştırma operat ö rleri aşagıda verilmiştir. 1. = operatörü ( eşittir) 2. operatörü ( eşit değildir) 3. > operatörü ( büyüktür) 4. < operatörü (küçüktür) Eşittir operatörü verilen iki ifadenin eşit olup olmadığını anlamak için kullanılmaktadır. A=12: B=45 Sonuc = (A=B) 'Sonuc=False C=23: D=23 Sonuc = (A=D) 'Sonuc=True A=12: B=45 Sonuc = (A=B) 'Sonuc=False C=23: D=23 Sonuc = (A=D) 'Sonuc=True

10 KONTROL DEYİMLERİ Kontrol deyimleri belirli ifadeleri kontrol etmek veya bazı şartların ger ç ekleşip ger ç ekleşmedigini kontrol etmek amacıyla kullanılan komutlardır. Visual Basic ‘te kullanılan kontrol deyimleri If-End If kontrol yapısı If-End If kontrol yapısı Select Case yapısı Select Case yapısı

11 IF - END IF Deyimi If Kosul Then Koşul dogru ise yapılması istenen işlemler End If Kullandığımız her If kontrolü için mutlaka bir End If kullanmalıyız. Bu kontrol yapısının sonlandığını belirtir. Örnek: If ad="FATIH" Then Maas=1800 End If

12 Eğer koşul ger ç ekleşmemiş ise yapılması istenen bazı işlemler varsa o zaman şu şekilde bir kontrol yapısını kullanabiliriz. If Koşul Then Koşul dogru ise yapılması istenen işlemler. Else Koşul yanlış ise yapılması istenen işlemler. End If Aynı anda bir ka ç koşul i ç in karşılaştırma yapılmak isternirse; If Koşul Then Koşul dogru ise yapılması istenen işlemler. ElseIf Koşul2 Then Koşul2 dogru ise yapılması istenen işlemler. ElseIf Koşul3 Then Koşul3 dogru ise yapılması istenen işlemler. Else B ü t ü n koşullar yanlış ise yapılması istenen işlemler. End If Eğer koşul ger ç ekleşmemiş ise yapılması istenen bazı işlemler varsa o zaman şu şekilde bir kontrol yapısını kullanabiliriz. If Koşul Then Koşul dogru ise yapılması istenen işlemler. Else Koşul yanlış ise yapılması istenen işlemler. End If Aynı anda bir ka ç koşul i ç in karşılaştırma yapılmak isternirse; If Koşul Then Koşul dogru ise yapılması istenen işlemler. ElseIf Koşul2 Then Koşul2 dogru ise yapılması istenen işlemler. ElseIf Koşul3 Then Koşul3 dogru ise yapılması istenen işlemler. Else B ü t ü n koşullar yanlış ise yapılması istenen işlemler. End If

13 Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dim ay As Integer ay = InputBox("İstediginiz Ayı Rakam İle Giriniz (1-12)", "If-EndIf Ornegi") Form1.Cls Form1.FontSize = 16 Form1.FontBold = True Form1.ForeColor = RGB(255, 0, 0) Form1.CurrentX = 2500 Form1.CurrentY = 1500 If ay = 12 Or ay = 1 Or ay = 2 Then Print "KIŞ" ElseIf ay >= 3 And ay <= 5 Then Print "İLKBAHAR" ElseIf ay >= 6 And ay <= 8 Then Print "YAZ" ElseIf ay >= 9 And ay <= 11 Then Print "SONBAHAR" Else Print "Bir yılda 12 ay vardır!" End If End Sub Private Sub Form_Load() Form1.Caption = "If-Then-End If Kontrol Bloğu Örneği" Command1.Caption = "BAŞLA" Form1.BackColor = RGB(255, 255, 255) End Sub

14 Select Case Yapısı Bu kontrol yapısında sadece bir degişkenin durum kontrol ü yapılır.Kontrol ü yapılacak degişkenin genel olarak alabilecegi degerler belirli ise bu yapının kukllanılması If yapısına g ö re daha avantajlıdır. Yazılış bi ç imi genel olarak aşagıdaki şekildeki gibidir. Select Case Degisken Case Deger1 Degisken=Deger1 oldugu durumda yapılması istenen işlemler Case Deger2 Degisken=Deger2 oldugu durumda yapılması istenen işlemler Case Else Degisken yukarıdaki degerler den hicbirine eşit degil ise yapılacak işlemler End Select Kullandıgımız her Select ifadesi i ç in bir End Select kullanmalıyız.

15 Örnek : Private Sub Command1_Click() Dim ay As Double giris: ay = InputBox("Yilin Hangi Ayi (1-6 Arasinda)") Select Case ay Case 1 Print "Ocak" Case 2 Print "Subat" Case 3 Print "Mart" Case 4 Print "Nisan" Case 5 Print "Mayis" Case 6 Print "Haziran" Case Else Print "Lutfen 1-6 Arasinda deger Giriniz" GoTo giris End Select End Sub Örnek: Private Sub Command1_Click() Dim ay As Double giris: ay = InputBox("Yilin Hangi Ayi (1-12 Arasinda)") Select Case ay Case 3 To 5 Print "Ilkbahar" Case 6 To 8 Print "Yaz" Case 9 To 11 Print "Sonbahar" Case 12, 1 To 2 Print "Kış" Case Else Print "Lutfen 1-12 Arasinda deger Giriniz" GoTo giris End Select End Sub

16 Döngüler Bu komutlar belirli işlemleri belirli sayıda veya herhangi bir şart sağlanana kadar tekrarlamak amacı ile kullanılırlar. Bu komutlar aşagıda verilmiştir. For ….. Next D ö ng ü s ü For ….. Next D ö ng ü s ü Do …Loop Döngüsü Do …Loop Döngüsü Do While …. Loop D ö ng ü s ü Do While …. Loop D ö ng ü s ü Do Until …… Loop D ö ng ü s ü Do Until …… Loop D ö ng ü s ü Do …… Loop While D ö ng ü s ü Do …… Loop While D ö ng ü s ü Do …… Loop Until D ö ng ü s ü Do …… Loop Until D ö ng ü s ü

17 For...Next Döngüsü B ü t ü n dillerde bulunan en temel d ö ng ü yapısıdır. Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir. For sayac=başlangı ç To bitiş Step artım Arada işletilecek komutlar Next sayac B ü t ü n dillerde bulunan en temel d ö ng ü yapısıdır. Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir. For sayac=başlangı ç To bitiş Step artım Arada işletilecek komutlar Next sayac Dim i As Integer For i = 1 To 5 Print i, i ^ 2 Next i Dim Faktoriyel As Double Dim i As Integer Faktoriyel=1 For i=1 To Sayi Faktoriyel= Faktoriyel *i Next i Print Faktoriyel

18 Örnek (For Next Döngüsünden Çıkış) Dim a As Double Dim i As Integer For i = 1 To 5 a = InputBox("Bir sayi giriniz (Döngüden çikmak için -1)", "Döngu Ornegi") Print a ^ 2 If a = -1 Then Print "Programi Bitirdiniz..." Exit For End If Next i Private Sub Command1_Click() Dim a As Double 10 a = InputBox("Sayi Giriniz...(Bitirmek Icin -1 Giriniz)") If a = -1 Then Exit Sub Print a, a ^ 2 GoTo 10 End Sub

19 Örnek: Sonsuz Döngü (Ctrl+Break ile kesilebilir), Command2 işe yaramaz. Private Sub Command1_Click() Do Print "VB ile Programlama" Loop End Sub Private Sub Command2_Click() End End Sub Örnek: Sonsuz Döngü Command2 ile sonlandırılabilir. Private Sub Command1_Click() Do Print "VB ile Programlama" DoEvents Loop End Sub Private Sub Command2_Click() End End Sub

20 Do While Koşul … Loop deyimi Bir blok deyimi, verilen KOŞUL doğru (True) olduğu sürece işletir. Yapısı: Do While Kosul Komutlar Loop Örnek : Fact=1: I=2: Sayi=10 Do While I<=Sayi Fact=Fact * I I=I+1 Loop Print Fact

21 Do Until Koşul … Loop Deyimi Bu blok deyimi verilen koşul doğru (True) olana kadar işletir. Yapısı Yapısı Do Until Koşul Komutlar Loop Örnek : Fact=1: I=5 Do Until I=1 Fact=Fact * I I=I-1 Loop Print Fact Print Fact

22 İki Do...Loop döngüsünü iç içe kullanabiliriz. İki Do...Loop döngüsünü iç içe kullanabiliriz. Do Until Kosul1 … Do Until Kosul2...... Loop … Loop Loop … Loop Her Do-Until için mutlaka bir Loop yerleştirmeliyiz. Her Do-Until için mutlaka bir Loop yerleştirmeliyiz.

23 Now: Bilgisayar Saati,Gün, Ay, Yıl Bilgilerini verir. Time: Bilgisayar saatini verir Date: Bilgisayar tarihini verir. Zaman ve Tarih Komutları Private Sub Timer1_Timer() Form1.Cls Form1.FontBold = True Form1.FontSize = 14 Form1.FontName = "Verdana" Form1.CurrentX = 1000 Form1.CurrentY = 1000 Print "Su anki zaman: " & Time Form1.CurrentX = 1000 Form1.CurrentY = 1500 Print "Su anki tarih:" & Date End Sub Private Sub Command1_Click() Dim a a = Now Label1.Caption = Format(a, "hh:mm:ss") Label2.Caption = Format(a, "dd:mm:yy") Label3.Caption = Format(a, "dddd") Label4.Caption = Format(a, "mmmm") Label5.Caption = Format(a, "yyyy") End Sub


"BİL 102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3. HAFTA İŞLENECEK KONULAR ARİTMETİK İŞLEMLER ARİTMETİK İŞLEMLER KONTROL KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI DÖNGÜ KOMUTLARI DÖNGÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları