Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI"— Sunum transkripti:

1 4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI
KONTROL KOMUTLARI Kontrol deyimleri belirli ifadeleri kontrol etmek veya bazı şartların gerçekleşip gerçekleşmedigini kontrol etmek amacıyla kullanılan komutlardır. Visual Basic ‘te kullanılan kontrol deyimleri If kontrol yapısı Select Case yapısı If-End If Deyimi Kullanılan her If kontrolu için mutlaka bir End If kullanılır; bu terim kontrol yapısının sonlandığını belirtir. Deyim 1: If Şart Then Komutlar... End If

2 Eger koşul gerçekleşmemiş ise yapılması istenen bazı işlemler varsa o zaman şu şekilde bir kontrol yapısı kullanılabilir. Deyim 2: If Şart Then Komutlar... Else Komutlar... End If Örnek: not=val(text1.text) If not>=50 Then text2.text=“geçti” Else text2.text=“kaldı” End If

3 Aynı anda birkaç koşul için karşılaştırma yapılmak istenirse;
Deyim 3: If Şart1 Then Komutlar... ElseIf Şart2 Then Komutlar... ElseIf Şart3 Then Komutlar... Else Komutlar... End If Hiç bir şart doğru değil ise... Örnek: If yas < 5 Then Print "anaokulagitmeli" ElseIf yas < 12 Then Print "ilkokula gitmeli" ElseIf yas < 18 Then Print "liseye gitmeli" Else Print "üniversiteye gitmeli" End If

4 End If terimini kullanmadan ve tek koşulun gerçekleşmesi için;
Deyim 4: If Şart Then Komutlar... Örnek: If yas>12 Then msgbox(“ilkokul bitmiş”) If yas>30 Then Print “Geçmiş olsun !” If a>50 Then x=x+1: z=5*x

5 Select Case Deyimi Bu kontrol yapısında sadece bir degişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak degişkenin genel olarak alabilecegi değerler belirli ise bu yapının kullanılması If yapısına göre daha avantajlıdır. Her Select Case ifadesi için bir End Select kullanılır. Select Case degisken Case deger1 Komutlar... Case deger2 Komutlar... Case > değer3 Komutlar... Case Else Komutlar.... End Select

6 Örnek : Dim no As String no = InputBox("") Select Case no Case Print "Murat Tuna" Case Print "Ayse Sinem" Case Print "Hakan Kaya" Case Print "Abdullah Kahyalı" Case Print "Hatice Uygun" End Select

7 Örnek : Select Case ogrnot End Select Dim ogrnot As Integer
ogrnot = Val(Text1.Text) Select Case ogrnot Case Is < 0, Is > 100 Text2.Text = "Notunuzu Yanlış Girdiniz !" Case 1 To 49 Text2.Text = "FF" Case 50 To 59 Text2.Text = "FD" Case 60 To 64 Text2.Text = "DD" Case 65 To 69 Text2.Text = "DC" Case 70 To 74 Text2.Text = "CC" Case 75 To 79 Text2.Text = "CB " Case 80 To 84 Text2.Text = "BB " Case 85 To 89 Text2.Text = "BA" Case Else Text2.Text = "AA" End Select

8 DÖNGÜ KOMUTLARI Belirli işlemleri belirli sayıda veya herhangi bir şart sağlanana kadar tekrarlamak amacı ile kullanılırlar. Döngü çeşitleri sağda verilmiştir. For … Next Do While ... Loop Do Until …Loop For...Next Döngüsü Bütün dillerde bulunan en temel döngü yapısıdır. Genel formatı aşağıdaki gibidir. For sayac=başlangıç To bitiş [Step artım] Komutlar... Next sayac

9 Örnek : Fact=1:n=5 For i=1 To n Fact= Fact * i Next i Örnek :
5 ! ’i hesaplayınız. Fact=1:n=5 For i=1 To n Fact= Fact * i Next i Örnek : Dim i As Integer For i = 0 To 10 Step 2 Print i Next i Örnek : Dim i As Integer For i = 10 To 0 Step -2 Print i Next i

10 Örnek : 1’den 10’a kadar olan sayıları toplatınız. Dim a As Integer Dim b As Integer For a = 1 To 10 b = b + a Next a Print b Örnek : 1’den 10’a kadar olan sayıları toplatınız. (print’ e dikkat!) Dim a As Integer Dim b As Integer For a = 1 To 10 b = b + a Print b Next a

11

12

13

14

15 Do While... Loop deyimi Bir blok deyimi, verilen şart doğru (True) olduğu sürece işletir. Do While Şart Komutlar... Loop Do Until ...Loop Deyimi Bir blok deyimi, verilen şart doğru (True) olana kadar işletir. Do Until Şart Komutlar... Loop

16

17

18

19

20 1’den 10’a kadar olan sayıları toplatınız.
Örnek : 5 ! ’i hesaplayınız. Fact=1: i=1: n=5 Do While i<=n Fact=Fact * i i=i+1 Loop Fact=1: i=5 :n=1 Do Until i<=n Fact=Fact * i i=i-1 Loop Örnek : 1’den 10’a kadar olan sayıları toplatınız. i = 1 Do While i <= 10 Print i; i= i + 1 Loop i=1 Do Until i > 10 Print i; i = i + 1 Loop

21 Do Until (ogrnot > 0) AND (ogrnot < 100)
Örnek : Girilen not aralığı dışında ise, bu aralıkta not girilene kadar tekrar tekrar sorulsun. Dim ogrnot As Integer Do Until (ogrnot > 0) AND (ogrnot < 100) ogrnot = InputBox("not girişi", "sınav notunuz", "50") Loop MsgBox ("Girilen Not =" & ogrnot) VB’de Mantıksal Karşılaştırma Operatörleri 1. AND (VE) Örnek : if a>50 and b>70 then 2. OR (VEYA) Örnek : if a>50 or b>70 then 3. NOT (DEĞİL) Örnek : if not a=50 then 4. XOR (AYNI İSE 0 FARKLI İSE 1 YAP) Örnek : Print xor ’

22 IIF() Fonksiyonu: Yapısı: IIF(Koşul,birinci ifade,ikinci ifade) Bir bakıma , IF deyiminin kısıtlı bir şeklidir. Yalnızca iki olasılığın söz konusu olduğu durumlarda IF deyimi yerine IIF fonksiyonu kullanılabilir. Private Sub Command2_Click() sonuc = IIf(ortalama >= 50, "Geçer Not", "Zayıf Not") MsgBox sonuc End Sub Dim Sonuç As String Notu = 45 Sonuç = IIF(Notu > 50, "Geçer","Kalır")   ‘ Sonuç = "Kalır"

23

24

25 PROGRAM AKIŞI SIRASINDA BİLGİ VERMEK VE ONAY ALMAK İÇİN KULLANILAN MESAJ KUTULARIDIR.

26 1 6 7 2 3 4 5 256 512 1024 16 32 48 64

27 DİKKAT!!! KULLANICININ SEÇTİĞİ DÜĞMEYE GÖRE MESAJ KUTUSUNDAN BİR TAMSAYI DÖNER. ÖRNEĞİN KULLANICI “OK” BUTONUNA TIKLADIYSA 1 SAYISI DÖNER.

28 DÖNEN SAYILAR 1 >>vbOK (TAMAM) 2 >>vbCancel (İPTAL)
3 >>vbAbort (DURDUR) 4 >>vbRetry (YENİDEN DENE) 5 >>vbIgnore (YOKSAY) 6 >>vbYes (EVET) 7 >>vbNo (HAYIR)

29 ÖRNEK Dim cevap If cevap=1 then End if
Cevap=msgbox(“bugün kendinizi iyi hissediyormusunuz?”, ,”Nasılsınız?”) If cevap=1 then Print “kendini iyi hissediyor” Else Print “kendini kötü hissediyor” End if

30 ÖRNEK Dim cevap Cevap=msgbox(“dosya silinsin mi?”,vbYesNo+vbDefaultButton2+vbQuestion, “Dikkat! Dosya silinecek”)

31

32 KULLANICILARDAN DEĞER ALMAK İÇİN KULLANILIR
KULLANICILARDAN DEĞER ALMAK İÇİN KULLANILIR. BU FONKSİYONDA STANDART OLARAK SADECE “OK” VE “CANCEL” BUTONU BULUNUR.

33


"4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları