Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Visual Basic 6.0 Ders Notları Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Visual Basic 6.0 Ders Notları Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi,"— Sunum transkripti:

1 1 Visual Basic 6.0 Ders Notları Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul, Program Kontrol ve Döngü Deyimleri, Operatörler

2 2 Program Kontrol Deyimleri VB’de kullanılan kontrol deyimleri : –If … Then … –Select Case … –IFF –Choose –Switch Kontrol deyimleri ile belirli şartlar aranarak programın bir kısmının çalıştırılması sağlanır.

3 3 If Yapısı Bazı şartların gerçekleşmesi durumunda kodların çalıştırılmasına imkan veren bir yapıdır. Şartın gerçekleşmesi halinde Then deyiminden sonraki, aksi halde Else deyiminden sonraki satırlar işletilir. Else bloğu istenirse verilmeyebilir. Ayrıca tek satırda şart yazılıyorsa End if deyimi kullanılmaz. If Şart Then Komutlar Else Komutlar End If If Şart Then Komutlar Else Komutlar End If

4 4 Örnek

5 5

6 6

7 7 Select Case Yapısı Bir değişkenin aldığı bir çok değere göre ayrı komutların çalıştırılması gereken durumlar için Case yapısı kullanılır. Select Case Değişken Case Durum1 :Komutlar Case Durum2, Durum3 :Komutlar Case Durum4 to Durum7 :Komutlar Case is < Durum8 :Komutlar Case is > Durum9 :Komutlar … Case Durum N :Komutlar Case Else: Komutlar End Select Select Case Değişken Case Durum1 :Komutlar Case Durum2, Durum3 :Komutlar Case Durum4 to Durum7 :Komutlar Case is < Durum8 :Komutlar Case is > Durum9 :Komutlar … Case Durum N :Komutlar Case Else: Komutlar End Select

8 8 Örnek

9 9 IIF Bir değişkenin değeri iki durumdan birine göre değer alıyorsa if yapısı yerine IIF kullanılabilir. IFF(şart;doğru ise; yanlış ise)

10 10 Choose Yapısı Bir değişkenin aldığı değer bir sayıya bağlı ise Choose yapısı kullanılır Sonuç= Choose(Sayı, deger1, deger2, …, deger N) gun= Choose(GunNo,”Pa”, “Pt”,”Sa”,”Çar”, “Per”, “Cum”, “Ctesi”) 1 5

11 11 Switch Switch fonksiyonunda birden fazla şartı aynı satırda kontrol etmek mümkündür. Sonuç= Switch(şart1,deger1, şart2, deger2, …,şartN, deger N) Dim n n=Val(InputBox(“Notunuz”)) Print Switch(n>0 and n =40 and n =60 “iyi”) Dim n n=Val(InputBox(“Notunuz”)) Print Switch(n>0 and n =40 and n =60 “iyi”)

12 12 Döngü Deyimleri Belirli bir komut parçasını belirli şartlar gerçekleşinceye kadar defalarca çalışmasını sağlayan yapılardır. Çalışma Sayısı Belirli ise -For … Next, Diğer Durumda -While… Wend, -Do… Loop, Döngüleri kullanılır.

13 13 For … Next For döngüsü sayacın “BaşlangıçDeğeri”nden başlayarak “BitişDeğeri”ne kadar birer artarak Next’e kadar olan komutları çalıştırır. Eğer sayacın birer birer değil de belirleyeceğimiz aralıklarla artıp azalmasını istiyorsanız step parametresinden sonra “Artım” miktarını yazmanız gerekir. Başlangıç değeri bitiş değerinden küçük ise döngüye hiç girilmeyecektir. Sayacın azalarak çalışması isteniyorsa, BaşlangıçDeğeri BitişDeğerinden büyük ve step’ten sonraki Artım değeri negatif sayı olmalıdır. For sayaç= BaşangıçDeğeri to BitişDeğeri [Step Artım] Komutlar Next For sayaç= BaşangıçDeğeri to BitişDeğeri [Step Artım] Komutlar Next

14 14 For …. Next Örneği

15 15 For …. Next Örneği

16 16 For …. Next Örneği

17 17 For Döngüsü Örneği

18 18 While-Wend ve Do-Loop Döngüleri Bir döngünün kaç defa çalışacağı önceden bilinmiyor ancak belirli şartlar sağlandığı sürece işlemleri tekrar etmesi isteniyor ise while döngüleri kullanılır. While şart Komutlar Wend While şart Komutlar Wend Do While şart Komutlar loop Do While şart Komutlar loop Do Komutlar loop While şart Do Komutlar loop While şart Do Until şart Komutlar loop Do Until şart Komutlar loop Do Komutlar loop Until şart Do Komutlar loop Until şart Komutlar en az bir kez çalışırŞart sağlanırsa komutlar çalışır

19 19 While-Wend ve Do-Loop Döngüleri- Örnekler

20 20 Exit Do & Exit For İfadeleri Exit Do komutu Do-Loop, While Wend döngülerinde bazı şartlar sağlandığında döngüden çıkmak için kullanılır. Exit For For next döngüsünden çıkmak için kullanılır

21 21 Exit Sub, Exit Function, End Exit Sub ve Exit Function Alt programları sonlandırmak için kullanılır. End, Programı sonlandırmak için kullanılır.

22 22 With… End with Bir kontrole ait bir özellik değiştirilmek istendiğinde veya bir metod çağrıldığı durumlarda kontrol adının verilmesi gerekir, –Örneğin: Text1.left =0 Herhangi bir kontrol elemanının birden fazla özelliğini değiştirmek ya da metodlarına ulaşmak için with … End with bloğu kolaylık sağlar With kontrol_adı.özellik1= deger1.özellik2= deger2 … End With With kontrol_adı.özellik1= deger1.özellik2= deger2 … End With With text1.clear.text = “eskisehir”.height= 300.width = 1500 End With With text1.clear.text = “eskisehir”.height= 300.width = 1500 End With

23 23 Operatörler =Atamax=5 +ToplamaPrint 20+525 -ÇıkarmaPrint 10-55 *ÇarpmaPrint 3*515 /BölmePrint 9/24.5 \Tam BölmePrint 9\24 &String toplamaPrint "Bayram" & "paşa"Bayrampaşa ^ÜstPrint 4^216 ModBölmeden KalanPrint 5 Mod 21 AndVePrint 5 And 171 : 00101 And 10001= 00001 OrVeyaPrint 7 Or 1723 (00111 Or 10001 = 10111) Xor Print 7 Xor 1722 (00111 Xor 10001 = 10110) NotDeğilPrint Not &H1&HFFFE Not 0000 0000 0000 0001 = 1111 1111 1111 1110

24 24 Üst ve Mod İşlemleri Üst işlemlerinin özelliğinden dolayı ^operatörü yüksek dereceden kökleri bulmak için de kullanılır. Mod işlemi bir sayının bir başka sayıya bölümünden kalanı verir. Bir sayı başka bir sayının tam katı ise o sayıya bölümünden kalan sıfır olacaktır. Dim i, top As integer For i=1 to 100 top=top+i If (i Mod 10) = 0 Then Print top Next Print “sonuç :” & top Dim i, top As integer For i=1 to 100 top=top+i If (i Mod 10) = 0 Then Print top Next Print “sonuç :” & top Print 81^(1/3)

25 25 Lojik İşlemler And, Or, Xor ve Not operatörleri Lojik operatörlerdir ve bit seviyesinde işlem yaparlar. Bu operatörlerin bit seviyesinde yaptıkları işlem tabloları şöyledir. 0 And 00 0 10 1 00 1 11 0 Or 00 0 11 1 01 1 11 0 XOr 00 0 11 1 01 1 10 Not 01 10

26 26 Karşılaştırma İşlemleri = Eşit If x=5 Then Print “5” Else “5 degil” <> Eşit Değil If x<>5 Then Print “ 5 degil” Else “5” < Küçük If x<5 Then Print “5 den küçük” Else “5 veya büyük” > Büyük If x>5 Then Print “5 den büyük ” Else “5 veya küçük” <= Küçük veya Eşit If x<=5 Then Print “5 veya küçük” Else “5 den büyük” >= Büyük veya Eşit If x>=5 Then Print “5 veya büyük” Else “5 ten küçük”

27 27 Karşılaştırma İşlemleri Like operatörü ile stringler üzerinde daha detaylı karşılaştırma işlemleri yapılabilmektedir. ?Herhangi bir karakter If x Like “?abc” Then vabc, xabc, Zabc #Herhangi bir rakam If x Like “#abc” Then 1abc, 5abc, 9abc * Bir veya daha fazla karakter If x Like “*abc” Then araabc, deneabc, a13abc [aralık] Verilen aralıkta bir karakter If x Like “[a-f]abc” Then aabc, eabc, Fabc [!aralık] Verilen aralık dışında bir karakter If x Like “[!a-f]abc” Then gabc Habc

28 28 İşlem Önceliği VB’de İşlem önceliği, her zaman parantez içi önce olmak üzere aşağıdaki gibidir. Aritmetik >> Karşılaştırma>>Lojik Tabloda verilen Aritmetik, Karşılaştırma ve Lojik operatörlerin öncelikleri yukarıdan aşağıya doğru azalan şekildedir. Aynı önceliğe sahip operatörlerden öncelik soldan sağa doğru azalı AritmetikKarşılaştırmaLojik ^=Not Negatiflik (-)<>And *, /Xor Mod<=Eqv +, ->=Imp &Like is Print 4+7*2-2/2^3*20 or (8+2)*4 4+7*2-2/8 *20 or 10*4 4+14 -.25 *20 or 40 4+14 - 5 or 40 13 or 40


"1 Visual Basic 6.0 Ders Notları Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları