Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EDUTIME Java Day 4 Serdar TÜRKEL. İçerik  Kontrol deyimleri ve döngüler  Java’da prosedürsel kod yazımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EDUTIME Java Day 4 Serdar TÜRKEL. İçerik  Kontrol deyimleri ve döngüler  Java’da prosedürsel kod yazımı."— Sunum transkripti:

1 EDUTIME Java Day 4 Serdar TÜRKEL

2 İçerik  Kontrol deyimleri ve döngüler  Java’da prosedürsel kod yazımı

3 Algoritma  Algoritma Belli bir sırada takip edilen işlerBelli bir sırada takip edilen işler  İşler gerçekleştirilir.  Sıra, hangi işin gerçekleştireceğini tespit eder.  Program kontrolü Kontrol ifadeleri bu sıranın oluşumuna yardım eder.Kontrol ifadeleri bu sıranın oluşumuna yardım eder.

4 Kontrol ifadeleri  Sıralı çalışma Program kodları baştan başlayıp satır satır çalışır.Program kodları baştan başlayıp satır satır çalışır.  Kontrolün transferi 3 tip kontrol ifadesi bu kodlar arasında transfer sağlar.3 tip kontrol ifadesi bu kodlar arasında transfer sağlar.  Sıralı yapılar  Seçimli yapılar  Döngüsel yapılar  Akış diagramı İş akışını modellerİş akışını modeller  İşi tanımlayan semboller  İş sırasını gösteren oklar

5 Sıralı akış Diyagramı Notu toplama ekle Sayacı 1 artır Java karşılığı: toplam = toplam + not; Java karşılığı: sayac = sayac + 1;

6 Java’da Kontrol İfadeleri  Java sıralı akışa sahiptir.  Java 3 farklı seçim komutu sağlar. ifif If…elseIf…else İf else ifİf else if İç içe ifİç içe if switchswitch  Java 3 farklı döngü komutu sağlar. whilewhile do…whiledo…while İç içe forİç içe for  Bu komutların herbiri ayrılmış kelimelerdir.

7 İf deyimi  Tek-giriş/tek-çıkış kontrol ifadeleri  Şart doğru ( true ) olduğu zaman komut çalışır. İf(koşul)İf(koşul){ işlem deyimleri }  Koşul burada true yada false olabilir.

8 İf deyimi [not >= 60] [not < 60] print “Geçti”

9 İf deyimi Class ifLoop{ public static void main(Strign args[]) { int num = 10; if(num==10){ System.out.println(“Sayı 10’dur”); }}}

10 İf…else deyimi  Şart doğru ( true ) olduğu zaman komut çalışır.  Şart yanlış ( false ) olduğu zaman başka bir komut çalışır.  Şart operatörü ( ?: )  İçiçe if…else ifadeleri

11 İf…else deyimi [not >= 60][not < 60] print “Kaldı”print “Geçti”

12 İf…else deyimi if(kosul){ islem1 deyim1 }Else{ }

13 İf…else deyimi class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int num = 10; if((num%2)==0){ System.out.println("10 çift sayidir"); System.out.println("10 çift sayidir");}else{ System.out.println("10 tek sayidir"); System.out.println("10 tek sayidir");}}}

14 İf…else if…else deyimi [a=b][ab]

15 İf…else if…else deyimi class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int num1,num2; num1=10; num2 = 20; if(num1>num2){ System.out.println(num1 + " > " +num2); System.out.println(num1 + " > " +num2);} else if(num1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/9/2590002/slides/slide_15.jpg", "name": "İf…else if…else deyimi class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int num1,num2; num1=10; num2 = 20; if(num1>num2){ System.out.println(num1 + > +num2); System.out.println(num1 + > +num2);} else if(num1num2){ System.out.println(num1 + > +num2); System.out.println(num1 + > +num2);} else if(num1

16 İç içe if deyimi İf(kosul1){if(kosul2){ action1 deyim1 }}Else{ action2 deyim2 }

17 İç içe if deyimi class ifLoop{ public static void main(String args[]) { String ad = “Ahmet”; String soyAd = “Demirci”; if( ad = “Ahmet”) { if( soyAd = “Demirci”) if( soyAd = “Demirci”) { { System.out.println(“Ahmet Demirciyi buldum”); System.out.println(“Ahmet Demirciyi buldum”); }} else { System.out.println(“Ahmet Demirciyi bulamadım”); System.out.println(“Ahmet Demirciyi bulamadım”);}}}

18 Swicth-case deyimi  ‘switch-case’ deyimi ‘if-else’ deyimi yerine koyulabilir  switch-case’ deyiminin kullanımı basit bir kod ve daha iyi bir performans sağlar.

19 Swicth-case deyimi case a action(s) break default action(s) [ true ] case b action(s) break case z action(s) break...... [ false ] case a [ true ] case b case z [ false ]

20 Swicth-case deyimi  Sözdizimi switch (deyim) { case ‘deger1': olay1 deyim(ler); break; break; case ‘deger2': olay 2 deyim(ler); case ‘deger2': olay 2 deyim(ler); break; break;:: case ‘degerN': olay N deyim(ler); case ‘degerN': olay N deyim(ler); break; break; default: default olay deyim(ler); default: default olay deyim(ler);}

21 Swicth-case deyimi class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int gun = 4; switch ( gun ) { case 0: System.out.println("Pazar");break; case 1: System.out.println("Pazartesi");break; case 2: System.out.println("Sali");break; case 3: System.out.println("Carsamba");break; case 4: System.out.println("Persembe");break; case 5: System.out.println("Cuma");break; case 6: System.out.println("Cumartesi");break;default: System.out.println("Gecersiz gun"); }}}

22 break ve continue deyimleri  break/continue Programın akış sırasını değiştirir.Programın akış sırasını değiştirir.  break deyimi Kontrol yapısından çıkışı sağlar.Kontrol yapısından çıkışı sağlar.  while, for, do…while or switch ifadelerinde kullanılır  continue deyimi Döngünün başına döner.Döngünün başına döner. while, for or do…while ifadelerinde kullanılır.while, for or do…while ifadelerinde kullanılır.

23 Etiketli break ve continue İfadeleri  Etiketli blok {} arasındaki kodlar {} arasındaki kodlar Parantez öncesi blokğu adalandırıcı etiketParantez öncesi blokğu adalandırıcı etiket  Etiketli break ifadesi İçinde bulunduğu bloktan çıkmasını sağlar.İçinde bulunduğu bloktan çıkmasını sağlar. Blok sonından çalışmaya devam eder.Blok sonından çalışmaya devam eder.  Etiketli continue ifadesi Blok içindeki kodları atlarBlok içindeki kodları atlar Etiketin başına gelerek programa devam eder.Etiketin başına gelerek programa devam eder.

24 Döngüler  Tekrarlanan bir iş var ise döngüler kullanılır

25 While döngüsü  ‘while’ döngüleri belirli bir koşul doğru iken çalışacağı zaman kullanılır  Döngünün kaç defa çalıştırılacağı önceden belli değildir ama koşula bağlıdır  Şart doğru ( true) olduğu müddetçe dögüye ait komutları çalıştır.

26 While döngüsü [ürün <= 1000] [ürün > 1000] Ürün değerinin 2 katını al birleşim karar Java karşılığı: ürün = 2 * ürün;

27 While döngüsü   Sözdizimi while(kosul) { olay deyimler; : }

28 While döngüsü class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int a = 5, fact = 1; while ( a >= 1 ) { fact *= a; a--;} System.out.println("The factorial of 5 is " + fact); }}

29 Do…while döngüsü  ‘while’ döngüsü gibi belirtilmiş bir koşul False olana kadar deyimleri çalıştırır.  Bu döngüler, belirtilen koşul False olsa bile en az bir kere ‘do-while’ döngüsünün çalışması dışında, ‘while’ döngülerin benzeridir.

30 Do…while döngüsü Blok kodları [true] [false] şart

31 Do…while döngüsü  Sözdizimi do{ olay deyimler; :: } while(kosul);

32 Do…while döngüsü class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int a = 1, sum = 0; do{ sum += a; a++; }while (a <= 100); System.out.println("Sum of 1 to 100 numbers is " + sum); }}

33 For döngüsü  Tüm döngülerin ortak özellikleri vardır: Döngü başlamadan önce başlangıç değeri verilen bir sayaç değişkeniDöngü başlamadan önce başlangıç değeri verilen bir sayaç değişkeni Sayaç değişkenini test eden bir koşulSayaç değişkenini test eden bir koşul Sayaç değişkeninin değerini değiştirien bir deyimSayaç değişkeninin değerini değiştirien bir deyim  ‘for’ döngüsü bu özellikleri sıkışmış bir şekilde barındıran bir düzen sunar

34 For döngüsü Kontrol değişkeni (döngü sayacı)Kontrol değişkeni (döngü sayacı) Kontrol değişkenine ilk değer vermeKontrol değişkenine ilk değer verme Her dönüşte kontrol değişkenini artırma/azaltmaHer dönüşte kontrol değişkenini artırma/azaltma Kontrol değişkeninin son değere ulaşıp ulaşmadığını döngüdeki şart ile tesbitiKontrol değişkeninin son değere ulaşıp ulaşmadığını döngüdeki şart ile tesbiti

35 For döngüsü for ( int counter = 1; counter <= 10; counter++ ) Kontrol değişkenin bir artımı Kontrol değişkeni Kontrol değişkenin son değeri for anahtar kelime Döngünün şartıKontrol değişkenin ilk değeri Noktalı virgül ile ayrım Noktalı virgül ie ayrım

36 For döngüsü  Sözdizimi for(deger atama deymimleri; kosul; artırma deyimleri) for(deger atama deymimleri; kosul; artırma deyimleri) { olay deyimler; :: } }

37 For döngüsü class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int i = 1, sum = 0 ; for(i = 1, sum=0; i <=10; i+=2 ) {sum+=i;} System.out.println("Sum of first five odd numbers is " + sum) }}

38 İç içe for döngüsü  Söz dizimi for(deger atama deymimleri; kosul; artırma deyimleri) for(deger atama deymimleri; kosul; artırma deyimleri) { { olay deyimler; :: } }

39 İç içe for döngüsü ********** class ifLoop{ public static void main(String args[]) { int i = 1, j = 0 ; for(i = 1; i <=5; i++ ) { for(j = 1; i <=5; i++ ){ System.out.print("*");}System.out.println("");}}}

40 Özet


"EDUTIME Java Day 4 Serdar TÜRKEL. İçerik  Kontrol deyimleri ve döngüler  Java’da prosedürsel kod yazımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları