Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JavaScript Birinci Hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JavaScript Birinci Hafta."— Sunum transkripti:

1 JavaScript Birinci Hafta

2 JavaScript Nedir? JavaScipt  Java Notepad kullanılarak yazılabilir.
HTML Kodları arasına <script>...</script> etiketleri arasında yazılır. JavaScript bir olay halinde işler.

3 JavaScript Yazım Kuralları
Belirleyiciler (Identifier) Değişkenleri, metotları ve nesnelerini belirleyen isimlerdir Harfle ya da alt çizgi (_) ile başlar Rakam veya diğer işaretler birinci karakter olarak kullanılamaz Doğru Yanlış eldekalan elde kalan sonuc sonuç _ikincisatir 2ncisatir

4 Anahtar Kelimeler (Keywords)
JavaScript için özel anlam taşıyan ve değişken olarak kullanılamayan kelimelerdir. Break (kes) if (eğer) true (doğru) null (boş değer) Continue (devam et) return (dön) while (... iken) switch (değiştir) Else (başka bir durum) new (yeni) var (variable, değişken) labeled (etiketli) False (yanlış) With (ile) int (integer, tam sayı) this (bu) do (yap) For (için) typeof (türü) function (işlev) void (geçersiz) in (içinde)

5 ‘Bugün hava güzel değil’, “123 adet yumurta”
Değerler (Literals) Tamsayı Değerler (Integer Literals) 45, 061, 0xEA1 Kesirli Değerler (Floating-point literals) , Boolean Mantık İfadeleri (Boolean Literals) true, false, 1, 0 Alfanümerik Değerler (String literal) ‘Bugün hava güzel değil’, “123 adet yumurta”

6 Ayrılmış Kelimeler (Reserved words)
Bazı kelimeler, ilerde JavaScript programlama ve yorumlama işlerinde kullanılabileceği düşüncesi ile ayrılmıştır; JavaScript kodlarında kullanılamazlar. Bazıları: boolean, if, goto, int, this, function, throw, …

7 Değişkenler var adi = “Ahmet”, soyadi = “Yıldız”
Büyük harf-küçük harf ayırt eder! Tanımlanarak kullanılabilir. var adi, soyadi, adres, siraNo İlk değer ataması ile kullanılabilir. degisken= “kitap”, sonuc= 34, sayac= true var adi = “Ahmet”, soyadi = “Yıldız”

8 Değişken Tipleri Sayı Değişkenleri var deger= 44.56
Boolean Değişkenler var dogruMu: true String Değişkenler var bas= “Java”, son=“Script” Dizi-değişkenler (Array) var dizi = new Array(eleman1,eleman2)

9 Operatörler +, -, *, /, %, +=, -=, *=, /=, ++, --
Assignment(atama) operatörü var sayi = 34 ; var sayi2 = sayi Aritmetik operatörler +, -, *, /, %, +=, -=, *=, /=, ++, -- Karşılaştırma Operatörleri ==, !=, <, <=, >, >= Mantıksal Operatörleri && (and), || (or) , ! (not) Şart operatörü mesaj = (a==b)? “İki değişken eşittir!”:”İki değişken eşit değildir!”

10 a = a + b yerine a+=b yazabiliriz.
+ operatörü //sonuç 4 2 + “2” //sonuç 22 “2” //sonuç 42 a = a + b yerine a+=b yazabiliriz. (Benzer şekilde a-=b; a/=b, a*=b yazılabilir.) a = a + 1 ifadesini a++; a = a - 1 ifadesini ise a-- şeklinde yazabiliriz.

11 JavaScript’te Kod Yazma
JavaScript kodları HTML kodları içine gömülür. <HTML> <TITLE>İstenilen Başlık</TITLE> <BODY> <PRE><SCRIPT LANGUAGE=“Javascript”> <!-- …………….. // --> </SCRIPT> </PRE> </BODY> </HTML>

12 prompt açılan bir pop-up pencere yoluyla kullanıcının bilgi girmesi sağlanır. var isim=prompt(“Adınızı aşağıya yazın”, “ “) var no=prompt(“Numaranız”, “Buraya girin”) confirm açılan bir pop-up pencere yoluyla kullanıcının onay bilgisi girmesi sağlanır. cevap=confirm(“İşlemi onaylıyor musunuz ?”) document HTML kaynak metni yazılmasını sağlar. document.write(“a + b =”) document.write(“a + b =” . a+b) document.writeln("a değişkeninin değeri: \""+a+"\".")

13 Değerler (Literals) Özel Değerler
\b - Klavyede Geri (backspace) tuşunun görevini yaptırır. \f - Yazıcıya sayfayı bitirmeden çıkarttırır (formfeed). \n - Yazı imlecini Enter-Return tuşunun görevini yaptırır (new line) \r – Satır başı işlemi yaptırır. \t - Sekme (tab) işaretini koydurur. \\ - Yazıya ters-bölü işareti koydurur. \’ - Yazıya tek-tırnak işareti koydurur. \” - Yazıya çift-tırnak işareti koydurur.

14 alert açılan bir pop-up pencere yoluyla kullanıcının uyarı mesajı ve bir OK düğmesi görüntülemesi sağlanır alert(“Cevabınız doğru") alert(“sonuc =“+sayı)

15 JavaScript’te Karar Verme
Basit Karşılaştırma degisken = (karşılaştırma işlemi)? değer1 : değer2 durum = (notu>=45)?"Başarılı!" : "Başarısız!"

16 JavaScript’te Karar Verme
‘if’ komutu if (soru/şart) {    komut } else {   komut  } 

17 JavaScript’te Karar Verme
Switch switch( değişken ) { case değer1 : case değer2: komut1 break case değer3: komut2 komut3 break default: komut4 }


"JavaScript Birinci Hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları