Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birinci Hafta. JavaScript Nedir?  JavaScipt  Java  Notepad kullanılarak yazılabilir.  HTML Kodları arasına... etiketleri arasında yazılır.  JavaScript.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birinci Hafta. JavaScript Nedir?  JavaScipt  Java  Notepad kullanılarak yazılabilir.  HTML Kodları arasına... etiketleri arasında yazılır.  JavaScript."— Sunum transkripti:

1 Birinci Hafta

2 JavaScript Nedir?  JavaScipt  Java  Notepad kullanılarak yazılabilir.  HTML Kodları arasına... etiketleri arasında yazılır.  JavaScript bir olay halinde işler.

3 JavaScript Yazım Kuralları Belirleyiciler (Identifier)  Değişkenleri, metotları ve nesnelerini belirleyen isimlerdir  Harfle ya da alt çizgi (_) ile başlar  Rakam veya diğer işaretler birinci karakter olarak kullanılamaz DoğruYanlış eldekalan sonucsonuç _ikincisatir2ncisatir

4 Anahtar Kelimeler (Keywords)  JavaScript için özel anlam taşıyan ve değişken olarak kullanılamayan kelimelerdir. Break (kes)if (eğer)true (doğru)null (boş değer) Continue (devam et)return (dön)while (... iken) switch (değiştir) Else (başka bir durum) new (yeni) var (variable, değişken) labeled (etiketli) False (yanlış) With (ile) int (integer, tam sayı) this (bu)do (yap) For (için)typeof (türü)function (işlev) void (geçersiz)in (içinde)

5 Değerler (Literals)  Tamsayı Değerler (Integer Literals) 45, 061, 0xEA1  Kesirli Değerler (Floating-point literals) 3.1415924, -1.1  Boolean Mantık İfadeleri (Boolean Literals) true, false, 1, 0  Alfanümerik Değerler (String literal) ‘Bugün hava güzel değil’, “123 adet yumurta”

6 Ayrılmış Kelimeler (Reserved words)  Bazı kelimeler, ilerde JavaScript programlama ve yorumlama işlerinde kullanılabileceği düşüncesi ile ayrılmıştır; JavaScript kodlarında kullanılamazlar. Bazıları: boolean, if, goto, int, this, function, throw, …

7 Değişkenler  Büyük harf-küçük harf ayırt eder!  Tanımlanarak kullanılabilir. var adi, soyadi, adres, siraNo  İlk değer ataması ile kullanılabilir. degisken= “kitap”, sonuc= 34, sayac= true var adi = “Ahmet”, soyadi = “Yıldız”

8 Değişken Tipleri  Sayı Değişkenleri var deger= 44.56  Boolean Değişkenler var dogruMu: true  String Değişkenler var bas= “Java”, son=“Script”  Dizi-değişkenler (Array) var dizi = new Array(eleman1,eleman2)

9 Operatörler  Assignment(atama) operatörü var sayi = 34 ; var sayi2 = sayi  Aritmetik operatörler +, -, *, /, %, +=, -=, *=, /=, ++, --  Karşılaştırma Operatörleri ==, !=,, >=  Mantıksal Operatörleri && (and), || (or), ! (not)  Şart operatörü mesaj = (a==b)? “İki değişken eşittir!”:”İki değişken eşit değildir!”

10  + operatörü  2 + 2//sonuç 4  2 + “2”//sonuç 22  2 + 2 + “2”//sonuç 42  a = a + b yerine a+=b yazabiliriz. (Benzer şekilde a-=b; a/=b, a*=b yazılabilir.)  a = a + 1 ifadesini a++;  a = a - 1 ifadesini ise a-- şeklinde yazabiliriz.

11 JavaScript’te Kod Yazma  JavaScript kodları HTML kodları içine gömülür. İstenilen Başlık

12 promptaçılan bir pop-up pencere yoluyla kullanıcının bilgi girmesi sağlanır. var isim=prompt(“Adınızı aşağıya yazın”, “ “) var no=prompt(“Numaranız”, “Buraya girin”) confirmaçılan bir pop-up pencere yoluyla kullanıcının onay bilgisi girmesi sağlanır. cevap=confirm(“İşlemi onaylıyor musunuz ?”) documentHTML kaynak metni yazılmasını sağlar. document.write(“a + b =”) document.write(“a + b =”. a+b) document.writeln("a değişkeninin değeri: \""+a+"\".")

13 Değerler (Literals)  Özel Değerler \b - Klavyede Geri (backspace) tuşunun görevini yaptırır. \f - Yazıcıya sayfayı bitirmeden çıkarttırır (formfeed). \n - Yazı imlecini Enter-Return tuşunun görevini yaptırır (new line) \r – Satır başı işlemi yaptırır. \t - Sekme (tab) işaretini koydurur. \\ - Yazıya ters-bölü işareti koydurur. \’ - Yazıya tek-tırnak işareti koydurur. \” - Yazıya çift-tırnak işareti koydurur.

14 alertaçılan bir pop-up pencere yoluyla kullanıcının uyarı mesajı ve bir OK düğmesi görüntülemesi sağlanır alert(“Cevabınız doğru") alert(“sonuc =“+sayı)

15 JavaScript’te Karar Verme  Basit Karşılaştırma degisken = (karşılaştırma işlemi)? değer1 : değer2 durum = (notu>=45)?"Başarılı!" : "Başarısız!"

16 JavaScript’te Karar Verme  ‘if’ komutu if (soru/şart) { komut } else { komut }

17 JavaScript’te Karar Verme  Switch switch( değişken ) { case değer1 : case değer2: komut1 break case değer3: komut2 komut3 break default: komut4 }


"Birinci Hafta. JavaScript Nedir?  JavaScipt  Java  Notepad kullanılarak yazılabilir.  HTML Kodları arasına... etiketleri arasında yazılır.  JavaScript." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları