Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B OŞ Z AMANLARı D EĞERLENDIRME. Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir programa bağlanmalıyız. Zamanı boşa geçirmek,yaşamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B OŞ Z AMANLARı D EĞERLENDIRME. Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir programa bağlanmalıyız. Zamanı boşa geçirmek,yaşamı."— Sunum transkripti:

1 B OŞ Z AMANLARı D EĞERLENDIRME

2 Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir programa bağlanmalıyız. Zamanı boşa geçirmek,yaşamı boşa geçirmektir.Boşa geçen zaman asla telafi edilemez.

3 “ZAMAN, HAYATIN KENDİSİDİR” Benjamin Franklin

4 B U DÜŞÜNCE ILE ÇOCUK, PLANLı VE PROGRAMLı BIR YAŞAM IÇINDEKI BOŞ ZAMANLARıNDA ;

5 1-K ENDINI TANıMA : Önce kendi kendilerini tanımaya yönlendirilmeli, bilgi ve beceri yönlerini tanımalı çocuğun bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini kendisi ve toplum için en uygun şekilde geliştirmesi, kendisi için gerekli ve yararlı donanımları kazanması,bireysel farklılıklarını görmesi, güçlü, sınırlı yönlerini anlaması lazımdır. Bu da ancak çeşitli aktiviteler ve yaşantılar içinde kendini keşfetmesiyle olur.

6

7 2-Ç EVREYI TANıMA : Çocuk kendine yararlı ve gerekli donanımları kazanabilmesi için faydalanacağı araç, kişi ve kuruluşları tanımalı.

8 3-O KUL VE MESLEK SEÇIMI : Çocuklar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.Meslekler de çeşitli niteliklere sahip olmayı gerektirir.Çocuk kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip kendi ihtiyaçları ve beklentileri açısından değerlendirmeli.

9 Çocuklukta çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu,çeşitli meslekler olduğunu görmeye ve anlamaya

10 4-K ITAP OKUMA : Kitap okuma alışkanlığının kazanmanın sonrasında yoğun olarak çeşitli türde kitaplar okumak (roman,şiir, macera, bilimsel, deneme, makale,öykü vs.)zamanı en iyi değerlendirmenin yolu olduğunu bilmeli.

11 5-G AZETE OKUMA : Düzenli olarak fanatizme kaçmayan gazeteleri ( gazetelerin sadece beğendiği değil gelişimini sağlayabilecek diğer köşelerini de okuyabilmek) okuma alışkanlığı edinmeli.

12 6-B ULMACA ÇÖZMEK : Kelime bilgisi ve hazinesinin gelişimine yarar sağlar. Entelektüel bilginin temeli atılır.Kendi bulmacalarını yapması tavsiye edilmeli.

13 7-T ELEVIZYON IZLEME : Televizyonda izlenebilecek programı seçmek ve izleme zamanını tayin etmek kişisel gelişimin olması noktasında çok önemlidir. Eğitime dönük yayınları izleme k ve ayrıca tv haberlerini takip etme alışkanlığı kazanmalı.

14 8-S INEMA VE TIYATROYA GITME : Sanatsal mesajları olan yaşına uygun oyun ve filmlerin izlenilmesi de kişisel bir kazançtır.

15 9-M ÜZIK DILEME : Çocuk ve gençlerimizin akıl sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek,hayata daha iyimser gözle bakılması konusunda mesajları olan konusu ahlaki prensiplere duyarlı müzik türlerini dinlemeli.

16 10-K OLEKSIYON YAPMA : Çeşitli türde koleksiyonlar ( pul,kelebek,atasözü,vecize,kartpostal,kitap,p ara vs.) yapmak araştırmacı bir kişilik kazanımına yardım eder ve alınan bilginin hazzı koleksiyon yapan kişiyi mutlu eder.Çocuğa bu yönde teşvik ve yardım etmeli

17 11-B IR IŞTE ÇALıŞMAK : Sevebileceği ve yapmasında hiçbir sakıncanın olmadığı bir işte çalışmak hem mesleksel yetenekler kazanmasına hem maddi doyumu gerçekleştirmesine hem de dinamik bir kişiliğin yerleşmesini sağlar.Ancak yoğun emek ya da aşırı yüklenme gerektiren işlerden korunması önemlidir.

18 12-S ANATSAL ÇALıŞMALAR YAPMA : Plastik,seramik,heykel, yontma işleri,vs.sanatlarla yoğunlaşmak amatör olarak yazarlık çalışmaları gibi etkinlikler de zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar.Özllikle günlük tutma alışkanlığı kazandırılmalı.

19 13-S POR YAPMAK : Hoşlandığımızı düşündüğümüz bireysel ya da toplu olarak yapabileceğimiz sportif faaliyetlerimizin olması fiziksel,ruhsal ve düşünsel gelişime ve sosyal kaynaşıma yardım eder.

20 14-E V IŞLERINE YARDıM ETMEK : Anne ve babaya ev işlerinde yardım etmesi paylaşım ve sorumluluk alma yetilerinin gelişimini sağlar.

21 Çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiği gelecekleri için önemli bir konudur. Derslerinden ve ev işlerinden arta kalan zamanlarda duyusal ve düşünsel gelişimlerini ve hatta bedensel beceri gelişimini sağlayacak uygun faaliyetlerin seçimi, olumlu yeni özellikler edinmeleri sağlayacaktır.

22 HAZıRLAYAN


"B OŞ Z AMANLARı D EĞERLENDIRME. Çaba, enerji ve zamanı en ekonomik şekilde kullanmak istiyorsak bir programa bağlanmalıyız. Zamanı boşa geçirmek,yaşamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları