Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARİ YAPI Dekan Vekili Prof. Dr. Ali BAHADIR Dekan Yardımcısı Doç.Dr. M. Özgür ÖZYİĞİT Fakülte Sekreteri Soltobay ZARİPBEKOV Dekan Sekreteri Nazgül ŞAYKİEVA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARİ YAPI Dekan Vekili Prof. Dr. Ali BAHADIR Dekan Yardımcısı Doç.Dr. M. Özgür ÖZYİĞİT Fakülte Sekreteri Soltobay ZARİPBEKOV Dekan Sekreteri Nazgül ŞAYKİEVA."— Sunum transkripti:

1

2 İDARİ YAPI Dekan Vekili Prof. Dr. Ali BAHADIR Dekan Yardımcısı Doç.Dr. M. Özgür ÖZYİĞİT Fakülte Sekreteri Soltobay ZARİPBEKOV Dekan Sekreteri Nazgül ŞAYKİEVA YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ali BAHADIRBaşkan (Dekan Vekili) Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEVÜye Prof. Dr. Erdoğan ŞEKERÜye Doç. Dr. Orhan YAPICIÜye Doç. Dr. Kürşat ALTAYÜye Araştırma Uygulama Merkezi (Klinik) Sorumlusu Doç. Dr. Murat Kibar

3 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI AKADEMİK TEŞKİLAT Bölüm / Anabilim DalıBölüm Başkanı Veteriner Hekimliği Temel Bilimler BölümüProf. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV Anatomi Anabilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali BAHADIR Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV Hastalıklar ve Klinikler BölümüDoç. Dr. Orhan YAPICI Patoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Viroloji Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Doç. Dr. Kürşat ALTAY Doç. Dr. Orhan Yapıcı Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV Doç. Dr. Orhan YAPICI Doç. Dr. Murat KİBAR Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA Zootekni ve Hayvan Besleme BölümüProf. Dr. Erdoğan ŞEKER Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Besin Hijyeni ve Teknolojisi BölümüDoç. Dr. Kürşat ALTAY Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim DalıDoç. Dr. Kürşat ALTAY

4 AKADEMİK KADRO NoUnvanAdı SoyadıUyrukStatüsü 1Prof. Dr.Ali BAHADIR (Dekan Vekili)T. C TZ 2Prof. Dr.Askarbek TÜLÖBAEV (Fakülte Senatörü) K. CTZ 3Prof. Dr.Erdoğan ŞEKERT. C TZ 4Doç. Dr.Orhan YAPICIT. C TZ 5Doç. Dr.Tamer ÇAĞLAYANT. C TZ 6 Doç. Dr.Murat KİBART. C TZ 7Doç. Dr.Musa Özgür ÖZYİĞİT (Dekan Yardımcısı)T. C TZ 8Doç. Dr.Ethem Mutlu TEMİZELT. C TZ 9Doç. Dr.Kürşat ALTAYT. C TZ 10Yard. Doç. DrBilginer TUNAT. C TZ 11 Doç. Dr.Ruslan SALIKOV K. C YZ 12UzmanNariste KADIRALİEVA K. CTZ 13UzmanŞamil SEFERGİLT. C TZ 14Uzmanİhsan KISADERET. C TZ 15UzmanFatih Ramazan İSTANBULLUGİLT. C TZ İDARİ KADRO 1Faülte SekreteriSoltobay ZARİPBEKOVK. CTZ 2Dekan SekreteriNazgül ŞAYKİEVAK. CTZ VETERİNER FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ KADROSU

5 2013-2014 Güz Yarıyılında Üniversitemizin Muhtelif Birimlerine Mensup Olup Fakültemize Hizmet Veren Öğretim Elemanları Ünvanı / Adı - SoyadıUyrukStatüsü 1 Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALANTCMesleki Ders 2 Prof. Dr. Musa BALBAYEVKGMesleki Ders 3 Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVAKGMesleki Ders 4 Doç. Dr. Tamara KARAŞEVAKGMesleki Ders 5 Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROVKGMesleki Ders 6 Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROVKGMesleki Ders 7 Anara BEKTUROVAKGServis Dersi 8 Dr. Camila BOKOEVAKGServis Dersi 9 Saliya VAYSKANOVAKGServis Dersi 10 Mererim MENDESOVAKGServis Dersi 11 Dr. Çolponbek BALDEVKGServis Dersi 12 Cüneyt BALABANTCServis Dersi 13 Dr. Cengiz BUYARTCServis Dersi 14 Prof. Dr. Ümüt ASANOVAKGServis Dersi

6 31.01.2014 Tarihi İtibariyle Öğrenci Sayılarımız HAZIRLIKÖNLİSANS + LİSANS GENEL TOPLAM KIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAM KGTCDgKGTCDgKGTCDgKGTCDg 141-410-2947113110-90119

7 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ 1.1. YILLIK İŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLER Yıllık İş Planı ve İş Takvimi Eylül 2013 ayı başında hazırlanmış, 31.10.2013 günü yapılan genel kurulda sunulduktan sonra Kırgızca ve Türkçe olarak Rektörlük makamına sunuldu ve üniversitemiz WEB sayfasında da yayınlanması sağlandı. Bu plan çerçevesinde başta fakültemiz yeni yönetim kurulu teşkil olmak üzere akademik teşkilat şamamıza uygun olarak idari görev dağılımları yapılarak rektörlük makamına sunuldu. Fakültemizdeki başta eğitim öğretim hizmetleri olmak üzere her türlü akademik ve idari faaliyetleri daha iyi yürütmek üzere kurulmuş olan komisyonların başkan ve üye güncellemeleri yapıldı. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öncesinde kabul edilen yeni eğitim öğretim çerçeve programı ve KTMÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği esaslarına göre açılacak dersler tespit edildi. Dersleri verecek öğretim elamanlarının planlaması yapıldı. Fakültemiz Öğretim elemanları tarafından okutulması mümkün olmayan dersler için üniversitemizin diğer birimleriyle temasa geçilerek öğretim üyeleri tespit edildi.

8 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ 1.1. YILLIK İŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLER Ders planlar çerçevesinde hazırlanan ders bilgi formları Rektörlük makamına sunuldu. Öğretim üyelerimizin haftalık çalışma programları hazırlatılarak WEB sayfamızda yayınlatıldı. 2013-2014 Güz yarıyılı ders programları yapılarak ilan edildi. Akademik Danışmanların tayini yapıldı. Kayıt yenileme ve ekle sil dönemlerinde öğrenci derslere yazılmaları danışmanlarca hassasiyetle takip edildi. Program ve yönetmelik değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan kayıt problemleri tespit edildi, not güncellemeleri ve ders denklikleri yapıldı. Yeni Eğitim Öğretim Çerçeve programına göre okutulacak olan derslerin Syllabus ve Ders İçeriklerinin Türkçe ve İngilizceleri hazırlandı. Yıllık İş Planı’na bağlı olarak, anabilim dallarının teknolojik, kimyasal, dokuman, laboratuvar materyalleri ve diğer ihtiyaçlarını belirledi ve temini için rektörlük makamına arz edildi.

9 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ 1.1. YILLIK İŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLER Öğretim üye ve yardımcılarının sunmayı planladıkları seminerlerin konu ve tarihleri belirlendi. Uluslar arası işbirlikleri çerçevesinde 04.09.2013 Japan Internatinol Cooperation Agency temsilcileriyle (Prof. Dr. Hiroshi KANAGAWA ve Masayoshi NAKATANİ) yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüşme yapıldı. Ekim 2013 itibariyle hasta kabulüne başlanan klinik binalarımız, 13 Kasım 2013 tarihinde Mütevelli heyet başkan ve üyelerimizin katıldığı bir törenle hizmete girdi. Klinik eğitim ve hizmetleri sırasında kullanılacak kullanılması muhtemel hasta kabul defteri, muayene istek, laboratuvar tetkik formu vb. dokümanlar tespit edilerek rektörlük matbaası marifetiyle bastırıldı. Sektör temsilcileriyle görüşmeler çerçevesinde 06.09.2013 Kırgız Cumhuriyeti Çevre Koruma Kurumu Avcılık Departmanı bir temsilci ile (Tınımseyit Cusumambetov) Marka Polo Koyununun tip tayini konusunda genetik analiz imkanları görüşüldü.

10 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ 1.1. YILLIK İŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLER Bişkek Evsiz Hayvanlara Yardım Vakfı Mensuplarıyla bir görüşme düzenlenerek sahipsiz hayvanların sağlık ve sterilite problemlerine yönelik hekimlik hizmetleri verilmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında ihtiyaç duyulacak tıbbi malzeme ve barınma kafesleri ilgili vakıf tarafından sağlanması hususunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede hizmetlerimiz Ekim 2013 ayı başından itibaren başlamıştır. Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümümüzde eğitim öğretime hizmet ve araştırma amaçlı olarak başlatılan Bıldırcın ve Keklik yetiştirme faaliyetleri sürdürülmektedir. Mikrobiyoloji anabilim dalımız tarafından üniversitemizin değişik bölümlerinden alınan su numunelerinin tahlil işlemleri periyodik olarak sürdürülmektedir. 16.09.2013 TEMPUS’un düzenlediği “Yüksek Öğretimde finansman, otonomi ve stratejik planlama” konulu TEMATİK seminere fakülte öğretim elemanlarıyla birlikte katılım sağlandı.

11 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ 1.1. YILLIK İŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLER 16 Ekim Dünya Gıda günü münasebetiyle ‘Gıda Güvenliği ve Beslenme İçin Sürdürülebilir Gıda Sistemleri’ isimli hazırlanarak Üniversitemiz WEB sayfasında yayınlatıldı. Kurban Bayramı münasebetiyle ‘Kurbanlık Hayvan Alınması ve Kurban Kesiminde Nerelere Dikkat Etmeliyiz’ başlıklı bir yazı Üniversitemiz WEB sayfasında yayınlatıldı. Fakültemize yeni kayıt yaptıran ve eğitimlerini hazırlık sınıfında sürdüren öğrenciler için Uzman Ramazan Fatih İSTANBULLUGİL danışman olarak görevlendirildi. Ekim Ayı başında söz konusu öğrencilerle fakültemizde bir tanışma toplantısı düzenlendi. 31 10. 2013 Tarihinde Akademik Genel Kurulumuz geçekleştirildi. Kasım ayı içerisinde Kırgızistan’da faaliyet gösteren ilaç firması temsilcileriyle toplantı yapıldı. Bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizi motive etmek ve mesleğe ısındırmak adına 03.12.2013 tarihinde 5. Geleneksel Meslek Giyme Töreni düzenlendi. Aynı gün öğrenci aileleri konseyi üyeleriyle birlikte bir yemek yendi.

12 1.1. YILLIK İŞ PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLER 07.12 2013 tarihinde, öğrencilerin fakülte dışı paydaşlarla işbirliği çerçevesinde Kekedi vadisindeki bazı çiftliklere ziyaretlere ziyaret düzenlendi. Akabinde çiftlik sahibi ve yöneticileriyle fakültemizde bir görüşme düzenlenerek danışmanlık ve hekimlik hizmetleri karşılığında öğrencilerimize sağlayabilecekleri uygulama imkanları görüşüldü. Öğretim üyelerimizden Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA’nın 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 5. Veteriner Doğum ve Jinekoloji kongresine katılımına destek verildi. Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerimiz sürdürülmüş ve bu kapsamda öğretim üyelerimizin güz yarıyılında 15 tanesi Manas Üniversitesi adresli, 12’si SCİ olmak üzere toplam 20 yayını bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Kişisel gelişim anlayışı çerçevesinde öğretim üyelerimizin Kırgızca, Rusça ve İngilizce kurslarına katılımlarına teşvik ve destek verildi. Eğitim öğretim hizmetleri kapsamında derslerimizin düzenli bir şekilde yürütülüp, yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının yapılması sağlandı. 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ

13 KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONBAŞKANÜYELER Kalite Geliştirme Ekibi Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER (Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi), Doç. Dr. Kürşat ALTAY, Soltobay ZARİPBEKOV (Fakülte Sekreteri), Canılbübü MAMATOVA (Öğrenci Temsilcisi) Kalite Güvence ve Bologna TemsilcisiDoç. Dr. Kürşat ALTAY Fakülte Yayın Komisyonu Prof. Dr. Askarbek TÜLOBAYEV Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL, Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Bilimsel Araştırma Projeleri Geliştirme Değerlendirme ve AR-GE Komisyonu Doç. Dr. Orhan YAPICI Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Doç. Dr. Kürşat ALTAY Bilimsel Etkinlikler Komisyonu Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Doç. Dr. Murat KİBAR WEB Sitesini İzleme ve Geliştirme Komisyonu Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER, Uzman Şamil SEFERGİL Kalite Yönetim Temsilcilikleri İlgili Anabilim Dalı Başkanları Aile Konseyi Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Uzm. Nariste KIDIRALİYEVA, Uzm. İhsan KISADERE Fakülte Tanıtım ve Dokümantasyon Komisyonu Doç. Dr. Kürşat ALTAY Doç. Ethem Mutlu TEMİZEL, Uzm. Şamil SEFERGİL

14 KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONBAŞKANÜYELER Staj Komisyonu Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Prof. Dr. Askarbek TÜLOBAYEV, Doç. Dr. Murat KİBAR, Eğitim-Öğretim Planlama ve Geliştirme Komisyonu Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Anabilim Dalı Temsilcileri Altyapı, Klinikler ve Laboratuar Mal ve Hizmet İhtiyacını Belirleme, Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu Doç. Dr. Murat KİBAR Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm. Şamil SEFERGİL Toplumla İlişkiler ve Mezunlar Komisyonu Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER, Doç. Dr. Orhan YAPICI, Yurt Dişi İlişkiler Komisyonu Doç. Dr. Orhan YAPICI Doç. Ethem Mutlu TEMİZEL, Doç. Dr. Murat KİBAR, Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA Sosyal, Kültürel, Sportif ve Özel Meslek Günleri Faaliyetler Komisyonu Doç. Dr. Murat KİBAR Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm Fatih İSTANBULLUGİL Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA

15 1.2. Öğretim Üyelerimiz ve Ders Yükleri 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ Sıra No Sicil No Ders Sorumlusunun Adı - Soyadı Statü Ders Kodu Dersin Adı Ders Şb. Zorunlu/S eçmeli (Z/S) Kredisi Ders Yükü Toplam ders Yükü Dersin verildiği fakülte/bölüm 11541 Prof. Dr. Ali BAHADIR TZ VET-101Anatomi I Z47 9 Veteriner Fakültesi VET-115Tıbbi Latince Z22 21192 Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV TZ VET-111Fizyoloji I Z34 6 Veteriner Fakültesi VET-111 Veteriner Hek. Tarihi, Mesleki Etik, Deontoloji Z22 31695 Prof.Dr.Erdoğan ŞEKER TZ VET-313Yem Hijyeni ve Teknolojisi Z34 5 Veteriner Fakültesi VET-111Biyoteknoloji Z11 41697 Doç. Dr. Orhan YAPICI TZ VET-205İmmunoloji-Seroloji Z23 15 Veteriner Fakültesi VET-209Mikrobiyoloji I Z34 VET-301Viroloji I Z34 VET-307Viral ve Bakteriyel Zoonozlar Z34 51694 Doç. Dr. Kürşat ALTAY TZ VET-303Entomoloji Z11 15 Veteriner Fakültesi VET-305 Parazitoloji Z22 VET-309Helmintoloji Z34 VET-417Klinik II Z36 VET-319Zoonoz Parazitler SAD11 VET-521Su Ürünleri ve Hastalıkları SAD11

16 1.2- Öğretim Üyelerimiz ve Ders Yükleri 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ Sıra No Sicil No Ders Sorumlusunun Adı - Soyadı Statü Ders Kodu Dersin Adı Ders Şb. Zorunlu /Seçmel i (Z/S) Kredisi Ders Yükü Toplam ders Yükü Dersin verildiği fakülte/bölüm 61790 Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT TZ VET-211Klinik Hematoloji Z23 21 Veteriner Fakültesi VET-401Patoloji I Z34 VET-417Klinik II Z36 VET-515Klinik IV Z48 71795Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYANTZ VET- 113Genetik SAD11 7 Veteriner Fakültesi VET-215Laboratuar Hayvan Yetiştiriciliği SAD11 VET-311Zootekni I Z34 VET-315 Populasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi SAD11 81804Doç. Dr. Murat KibarTZ VET-411Cerrahi I Z22 22 Veteriner Fakültesi VET-417Klinik II Z36 VET-505Cerrahi III Z22 VET-509Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi Z22 VET-515Klinik IV Z48 VET-517Operasyon Bilgisi Z22 91892 Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL TZ VET-409İç Hastalıklar I Z22 21 Veteriner Fakültesi VET-417Klinik II Z36 VET-501İç Hastalıklar III Z22 VET-503Geviş Getiren Hayvan Hastalıkları Z22 VET-513Veterinerlik Mevzuatı ve Adli Tıp Z11 VET-515Klinik IV Z48

17 1.2- Öğretim Üyelerimiz ve Ders Yükleri 1. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YARIYILI SONU DEĞERLENDİRMELERİ Sıra No Sicil No Ders Sorumlusunun Adı - Soyadı StatüDers KoduDersin Adı Ders Şb. Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) Kredisi Ders Yükü Toplam ders Yükü Dersin verildiği fakülte/bölüm 101893 Yrd.Doç.Dr. Bilginer TUNA TZ VET-413Doğum Bilgisi ve Jinek I Z22 20 Veteriner Fakültesi VET-417Klinik II Z36 VET-423Reprodüktif Biyoteknoloji SAD11 VET-507Dölerme ve Suni Tohum Z23 VET-515Klinik IV Z48 111557 Doç. Dr. Ruslan SALIKOV YZ VET-207Farmakaloji I Z34 7 Veteriner Fakültesi VET-511Toksikoloji Z22 VET-511Çevre Toksikolojisi SAD11

18 1.3- TEKNİK-TEKNOLOJİK ALT YAPI Fakültede Mevcut Teknolojik Malzeme Listesi Fakültenin Teknolojik Malzeme Durumu ve İhtiyaç Listesi CİHAZ Mevcut Sayı İhtiyaç Masaüstü Bilgisayar 31 - Taşınabilir Bilgisayar 5 - Netbook 1 - Projeksiyon 6 - Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı (3’ü bir arada) 2 1 Fotoğraf Makinesi 2 -

19 1.4- FİZİKSEL ALT YAPI Şu anki eğitim binamız 950 m2 kapalı alana sahip olup Bina içerisinde; 3 derslik 2 araştırma-uygulama laboratuvarı, 1 genel amaçlı öğrenci uygulama laboratuvarı, 1 anatomi uygulama laboratuvarı (diseksiyon salonu), Öğretim üye ve yardımcılarının kullanımına sunulan 5 ofis ve 1 depo yer almaktadır. EĞİTİM BİNAMIZ

20 GEÇİCİ KLİNİK BİNASI Geçici klinik binası ve Deneysel amaçlı hayvan barınağının da yer aldığı yaklaşık 450 m2 lik da 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başından itibaren hizmete girmiştir. İçersinde ; 2 Muayene salonu, 1 Operasyon salonu, 1 Derslik, 3 Öğretim üyesi ofisi, 1 Laboratuvar, 2 Öğrenci soyunma odası ve 1 Hayvan barınağı bulunmaktadır.

21 Kliniğimizde Genel Cerrahi Operasyonları, Doğum ve Jinekolojik Muayeneler, Ultrason Muayeneleri ve EKG tetkikleri yapılmaktadır.

22 Şu ana kadar kliniklerimizde 5 koyun, 69 köpek ve 5 kedi muayenesi ve operasyonu yapılmıştır.

23 Kliniklerimizde yapılan Cerrahi Operasyonlar kamera sistemi ile aynı anda sınıflarımızda öğrenciler tarafından izlenebilmektedir.

24 Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümümüz faaliyetleri kapsamında bıldırcın ve keklik ünitesinde üretimler devam etmekte olup, şu ana kadar 720 adet bıldırcın yetiştirilmiştir. Ünitede 8450 adet yumurta üretimi sağlanmıştır.

25 1.4- FİZİKSEL ALT YAPI 21 Aralık 2011 tarihinde ihalesi yapılıp akabinde arak inşaatı başlatılan fakültemiz. Yaklaşık 14 500 m2 kapalı alana sahiptir. Hizmete girmesiyle birlikte üniversitemiz Kırgızistan’ın da ötesinde Orta Asya’nın en büyük ve en modern Veteriner Fakültesine sahip olacaktır. 2016 SONRASI FAKÜLTEMİZ

26 1.4- FİZİKSEL ALT YAPI 2016 SONRASI FAKÜLTEMİZ

27 1.4- FİZİKSEL ALT YAPI FAKÜLTE İNŞAATLARIMIZ

28 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde devam eden seminerler: S.NoÖĞRETİM ÜYESİ/ELEMANISeminer KonusuSeminer Tarihi 1 Yrd. Doç. Dr. Bilginer TUNA Kısraklarda ve ineklerde genitalorganlarda şekillenen konformasyon bozukluklarının şirurjikal olarak düzeltilmesi 05.02.2014 2 Doç. Dr. Gülsüm ÖZYİĞİTKalbin Anatomisi ve İstatiksel Şekil Analizi12.02.2014 3 Doç Dr. M. Özgür ÖZYİĞİT Kalp yetersizliği, sebepleri, oluşan cevaplar ve makroskobik olarak incelenmesi19.02.2014 4 Doç Dr. Murat KİBARAtlarda Ekokardiografik Muayene26.02.2014 5 Uzm. Vet. Hek. Nariste KADIRALIEVA Mast hücresi ve heterojenitesi05.03.2014 6 Doç. Dr. E. Mutlu TEMİZELVeteriner Hekimlik Kliniğinde Rasyonel Antibiyotik Kullanımı12.03.2014 7 Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Yumurta iç kalitesi üzerine beslemenin etkisi19.03.2014 8 Uzm. Vet. Hek İhsan KISADERE Vücut Isısının Termo-regülasyonu26.03.2014 9 Doç. Dr. Kürşat ALTAYKeneler ve Kenelerle Taşınan Hastalıklar02.04.2014 10 Prof. Dr. Askerbek TÜLÖBAEV Kırgızistan’da hayvancılığın mevcut durumu23.04.2014 11 Uzm. Vet. Hek Şamil SEFERGIL Üç boyutlu Ders Materyalleri hazırlama teknikleri (Uygulamalı)07.05.2014 12 Uzm. Vet. Hek Fatih. R. İSTANBULLUGİL Gıda Katkı Maddeleri14.05.2014 13 Doç. Dr. Orhan YAPICI Kırgizistan’ın çeşitli bölgelerindeki koyunlarında mavi dil, küçük ruminant vebası ve border disease infeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması 21.05.2014 14 Doç.Dr. Tamer ÇAĞLAYANSüt Sığırlarında Sıcaklık Stresi ve Korunma Yolları28.05.2014

29 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) YAYINLAR: ( 15 tanesi Manas Üniversitesi adresli, 12’si SCİ olmak üzere toplam 20 yayın) * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır. 1.Polat E.S., T. Çağlayan, M. Garip, B. Coşkun. “Improving mobile sheep walk-over weighing system designed for quick, easy and accurate evaluation of herds’ status in field”. Current Opinion in Biotechnology 24S (2013). 2. *Tamer Caglayan and Erdogan Seker, 2013. Effect of Mentha caucasica on Growth Performance and Carcass Characteristics of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Journal of Animal and Veterinary Advances, 12 (8): 909-913. 3.*Kibar M, Aslan O, Arslan K. Uveadermatological syndrome (Vogt-Koyanagi-Harada-like syndrome) with depigmentation in a Siberian Husky. Rewiev Veterinary Medicine, 165, 57-60. 4.*Kibar M, Çakır L, Oner A, Gumussoy KS, Kutsal O. Surgical removal of a luxated lens in a Common buzzard (Buteo buteo). Rewiev Veterinary Medicine, (Basımda). 5.*Kibar M, Evereklioğlu C, Doğan Z. Bilateral extracapsular cataract extraction and intraocular lens implantation in an ophidism case in a dog. Iranian Veterinary Journal, (Revised). 6.*Kibar M. Imaging report: Doppler ultrasonographic diagnosis of persistent hyperplastic posterior vitreous and patent hyaloid artery in a golden retriever. Australian Veterinary Practitioner, (Revised). 7.Yeşilbağ K, Förster C, Ozyiğit MO, Alpay G, Tuncer P, Thiel HJ, König M.Characterisation of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) isolates from an outbreak with haemorrhagic enteritis and severe pneumonia. Vet Microbiol. 2014 Feb 21;169(1-2):42-9. doi: 10.1016/j.vetmic.2013.12.005. Epub 2013 Dec 18.

30 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) YAYINLAR: 8.Bagdas D, Cam Etoz B, Inan Ozturkoglu S, Cinkilic N, Ozyigit MO, Gul Z, Isbil Buyukcoskun N, Ozluk K, Gurun MS. Effects of Systemic Chlorogenic Acid on Random-Pattern Dorsal Skin Flap Survival in Diabetic Rats. Biol Pharm Bull. 2013 Dec 27. 9.Yildar M, Aksit H, Korkut O, Ozyigit MO, Sunay B, Seyrek K. Protective effect of 2-aminoethyl diphenylborinate on acute ischemia-reperfusion injury in the rat kidney. J Surg Res. 2013 Nov 15. pii: S0022-4804(13)01050-0. doi: 10.1016/j.jss.2013.11.009. [Epub ahead of print] 10.Karakaya E, Alpay G, Yilmazbas-Mecitoglu G, Alasonyalilar-Demirer A, Akgül B, Inan-Ozturkoglu S, Ozyigit MO, Seyrek-Intas D, Seyrek-Intas K, Yesilbag K, Gumen A, Keskin A. Perosomus elumbis in a Holstein calf infected with bovine viral diarrhea virus. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2013;41(6):387-91. 11.*Yavru S., Kale M., Gulay M.S., Yapici O., Bulut O., Ata A. (2013). Effects of bovine viral diarrhoea virus on the fertility of cows. Acta Veterinaria Hungarica. 61(2), 281-289. 12.*Bulut O., Yapıcı O., Avci O., Sımsek A., Atlı K., Dık I., Yavru S., Hasırcıoglu S., Kale M., Mamak N. The Serological and Virological Investigation of Canine Adenovirus Infection on the Dogs. Hindawi Publishing Corporation The ScientificWorld Journal Volume 2013. 13.*2013-сентябрь. Staple foods in Kyrgyz Republic which might be the object of the biologic threats //European Applied Sciences, September, 2013, 9 (1) - pp. 102-108.

31 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) YAYINLAR : 14.*2013-сентябрь. Staple foods in Kyrgyz Republic which might be the object of the biologic threats //European Applied Sciences, September, 2013, 9 (1) - pp. 102-108. 15.*Влияние аливека на центральную нервную систему. Салыков Р. С., эшимбеков Т. Весник КНАУ им. Скрябина. Бишкек, 2013 год. 16.*Avcı, O., Bulut, O., Yapıcı, O., Şimşek, A., Hasırcıoğlu, S., Yavru, S., Kale, M., Dik, I. ve Atlı, K., ‘’Köpeklerde Canine Parainfluenza Virus Tip 2'nin immunfloresan ile araştırılması’’. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29,2, 87- 91, (2013). 17.*Yavru S, Şimşek A, Kale M, Bulut O, Yapıcı O, Avcı O, Dik I ‘’Sütçü sığırların kan ve süt serumlarında BVDV antikorlarının ELISA ile belirlenmesi’’ Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29,2, 97-102, (2013). 18.*Oğuzhan AVCI, Oya BULUT, Orhan YAPICI, Kamil ATLI, Irmak DİK. Sütçü ineklerin kan ve süt serumlarında Bovine Leukosis Virus enfeksiyonunun ELISA ile araştırılması. Erciyes Veteriner Fakültesi Dergisi. 10 (3) 171-176 2013. 19.*Oya BULUT, Oguzhan AVCI, Orhan YAPICI, Sibel YAVRU, Atilla SİMSEK. (2013) Serological and virological investigation of bovine viral diarrhea virus infection in cattle with abortion problem. Eurasian Journal of Veterinary Science, 2013,29, 3, 165-168. 20.*Orhan YAPICI, Oğuzhan AVCI, Irmak DİK, Kamil ATLI, Sibel YAVRU (2013). Saanen keçilerinde Caprine Arthritis- Encephalitis Virus enfeksiyonunun serolojik araştırılması. Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Dergisi ( AVKAE) 3(1), 51-54

32 KONGRELER ( Toplam 24 adet ulusal ve uluslar arası kongrede tebliğ sunulmuştur ) 1.НАН КР. Международный симпозиум посвященный 60-летиию академика Алдашева А.А. г. Бишкек, 7-9 ноября 2013 года. 2.Центр ОБСЕ в Кыргызстане. Конференция по проблемам опасных стойких органических загрязнителей и их отходов в Кыргызстане. Г. Бишкек, 4-декабря 2013 года. 3.Фонд Кристенсен. Круглый стол «Обсуждение программы междисциплинарного курса по традиционным знаниям и подготовка руководства для преподавателей». Г. Бишкек. 20-декабря 2013 года. 4.Avcı O., Bulut O, Yapıcı O, Kale M, Yavru S, Şımsek, A.,’Serologıcal Investıgatıon Of Antıbodıes Agaınst Bovıne Herpesvırus-1 In Yak (Bos Grunnıens) In Kyrgyzstan.’ 4th Esvv Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, 17-18 January 2013, Zurıch, Switzerland (2013). 5.Yapıcı O, Avcı O., Bulut O, Hasırcıoğlu S, Kale M, Şımsek, A., Yavru S, Seroprevalence Of Antıbodıes Agaınst Canıne Herpesvırus In Dog Shelters In Turkey.’ 4th ESVV Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, 17-18 January 2013, Zurıch, Switzerland (2013). 6.Oya BULUT, Oğuzhan AVCI, Orhan YAPICI, Sibel YAVRU, Atilla ŞİMŞEK. (2013) Serologıcal and virologıcal investigation of bovine viral diarrhea virus infection in cattle with abortion problem. FEBS, Spain, Journal 279 (Suppl. 1), 2012, 573. 7.Kale M, Gür S, Yapıcı O, Mamak N, Yavru S, Hasırcıoğlu S, Bulut O, Gürçay M (2013). Seroprevalance of West Nile Virus in Domestic Horses and Donkeys in Turkey. 16th International Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp.,383, pp.382. 8.M. Kale, N. Mamak, S.Gür, O. Yapıcı, S. Yavru, S. Hasırcıoğlu (2013). West Nile Virus Infection in Domestic Birds in the West Mediterranean Region, Turkey. 16th Inetrnational Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp. 240. 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM)

33 KONGRELER 9.Oguzhan AVCI, Oya BULUT, Orhan YAPICI, Mehmet KALE, Sibel YAVRU, Atilla SIMSEK ’Serologıcal Investıgatıon Of Antıbodıes Agaınst Bovıne Herpesvırus-1 In Yak (Bos Grunnıens) In Kyrgyzstan.’ 4th Esvv Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, 17-18 January 2013, Zurıch, Swıtzerland (2013). 10.Orhan YAPICI, Oguzhan AVCI, Oya BULUT, Sibel HASIRCIOGLU, Mehmet KALE, Atilla SIMSEK, Sibel YAVRU ’ Seroprevalence Of Antıbodıes Agaınst Canıne Herpesvırus In Dog Shelters In Turkey.’ 4th Esvv Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, 17-18 January 2013, Zurıch, Swıtzerland (2013). 11.AVCI, O., DIK, I., DIK, B., BULUT, O., YAPICI, O., SIMSEK, A., YAVRU, S.(2013) Determınatıon Of Nerıum Oleander Dıstıllate Cytotoxıcıty On Vero Cell Lıne. 17th International Congress 8-10 July, 2013, Vienna, Austria. Pp.28-29. 12.Yapıcı O., Sımsek A., Avcı O., Bulut O., Atlı K., Dık I., Yavru S. Kinetics of antibody response in heifers vaccinated with inactivated gE negative BHV 1 marker vaccine by enzyme linked immunosorbent assay. 5. European Congress of Virology 11-14 September 2013, Lyon, France. Pp.132. 13.Kale M., Hasırcıoglu S., Ozmen O., Mamak N., Gur S., Yapıcı O., Yavru S., Halıgur M., Bulut O., Atlı K. The Serological, Virological and Pathological Investigations of Rift Valley FeverVirus Infection in Aborted Cattle, Sheep, Goats and Their Foetuses. 5. European Congress of Virology 11-14 September 2013, Lyon, France. Pp.204. 14.Sibel GUR, Mehmet KALE, Sibel YAVRU, Orhan YAPICI, Nuri MAMAK, Nural EROL. A Serological Investigation of Rift Valley Fever (RVF) Infection in Camel (Camelus dromedarius), Goitred gazella (Gazella subgutturosa subgutturosa) and Domestic Anatolian water buffaloes (Bubalus bubalis Linneaus). 5. European Congress of Virology 11-14 September 2013, Lyon, France. Pp.205. 15.Bulut O., Yapıcı O., Avcı O., Sımsek A., Atlı K., Dık I., Yavru S., Hasırcıoglu S., Kale M., Mamak N. Serological and virological investigation of Canine Adenovirus Infection in dogs. 5. European Congress of Virology 11-14 September 2013, Lyon, France. Pp.207-208. 16.Yapıcı O., Avcı O., Dık I., Atlı K., Yavru S. Antibody prevalence against Caprine Arthritis Encephalitis in Saanen Goats in Adana Province. 5. European Congress of Virology 11-14 September 2013, Lyon, France. Pp.208. 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM)

34 KONGRELER 17.Yapıcı O., Bulut O., Avcı O., Kale M., Tursumbetov M., Yavru S., Sımsek A., Abdıkerımov K. Investigaton of BDV, PPR and BTV infections in sheep in Kyrgyzstan.. 5. European Congress of Virology 11-14 September 2013, Lyon, France. Pp.263. 18.Avcı O., Yapıcı O., Bulut O., Kale M., Yavru S., Sımsek A. Detection of antibodies against Blue Tongue Virus in Yaks (BOS GRUNNIENS) in Issyk Kul. 5. European Congress of Virology 11-14 September 2013, Lyon, France. Pp.207. 19.Mehmet Kale, Sibel Hasircioglu, Sibel Yavru, Orhan Yapici, Sibel Gür, Oguzhan Avci, Omer Sunar, Nuri Mamak, Mehmet Şükrü Gülay. Investigation of Bovine Leukemia Virus antibodies in dairy cattle farms and milk cooling tanks in Burdur region. 31th World Veterinary Congress. 17-20 September 2013, L Prague, Czech Republic. P:23. 20.Atalan G, Kibar M, Erol M, Doğan Z, Erol H., “Cast Bandage Applicatio in Cattle Extremities Fractures: 31 Cases”, 31st World Veterinary Congress, Prague, 2013. 21.Doğan Z, Atalan G, Kibar M, Erol M, Erol H, Yönez Mk, “Rectoumbilical Fistula, Atresia Ani and Perosomus Elumbis in a Holstein Calf”, 31st World Veterinary Congress, Prague, 2013. 22.B.Tuna, D.Nak, Y.Nak, G. Şimşek (2013): İneklerde akut puerperal metritislerin seftiofur, sefapirin ve dinoprost tromhetamin ile tedavisini takiben subklinik metritislerin oluşum insidansının ve fertilitenin izlenmesi, 5. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Sözlü Tebliğ, 31 Ekim – 03 Kasım 2013, Mardan Palas, ANTALYA. 23.Y.Nak, S.B.Dağalp, C.Çetin, D.Nak, F.Alkan, E.Borum, B.Tuna (2013): Bovine Herpes Virus 4 (BOHV-4) ile enfekte olmuş postpartum metritisli ineklerde antibiyotik ve PGF 2α Uygulamaları takiben postpartum metritis vakalarının seyri ve şiddeti, 5. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Sözlü Tebliğ, 31 Ekim – 03 Kasım 2013, Mardan Palas, ANTALYA. 24.B.Tuna (2013): Kısraklarda ve ineklerde genital organlarda şekillenen konformasyon bozukluklarının şirurjikal olarak düzeltilmesi, 5. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, workshop, 31 Ekim – 03 Kasım 2013, Mardan Palas, ANTALYA. 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM)

35 KİTAPLAR 1.ЭТОЛОГИЯ (айбандардын жүрүш-турушу тууралуу илим): Окуу китеби. – Б.: 2013. 2.Kibar, M., “Ekokardiografi”, Ed: D. Seyrek-İntaş, Veteriner Ultrasonografi, Medipress Matbaacılık Ltd. Şti, Malatya, 2013. PROJELER 1.*Askarbek TÜLÖBAEV 25.11.2013 РЕЦЕНЗИЯ к промежуточному отчету научной темы “Разработка гистологических и иммуногистохимических исследований при эхинококкозе животных” – руководитель двн, профессор А.Ш.Иргашев. 2.Altay K, Sivas Yöresinde Sığırlarda ve Kenelerde Theileria, Babesia ve Anaplasma Türlerinin Reverse Line Blotting (RLB) ve Sekans Analizi ile Araştırılması, CUBAP-V005, Proje Yürütücüsü, 2012 (devam ediyor). 3.Altay K, Sivas Yöresinde Koyun, Keçi ve Kenelerde Theileria ve Babesia Türlerinin Moleküler İdentifikasyonu ve Yaygınlıklarının Araştırılması, CUBAP-V009, Proje Yürütücüsü, 2012 (devam ediyor). 1.5- BİLİMSEL FAALİYETLER 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM)

36 V. Kış Sağlıklı Yaşam Turnuvası kapsamında fakültemiz akademik ve idari personeli futbol, voleybol ve masa tenisi branşlarındaki müsabakalara katılarak Veteriner Fakültesini temsil etmişlerdir. 1.6- SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

37 2. 1- 2013-2014 EĞİTİM BAHAR YARI YILI HAZIRLIKLARI 2013-2014 Bahar yarıyılında açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları planlaması yapıldı. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından verilemeyecek olan dersler için üniversitemiz diğer birimlerinden temini mümkün olan öğretim elemanları için ilgili birimlerle temas ve mutabakat sağlandı. Bahar yarıyılı ders bilgi formları Rektörlük Makamına gönderildi. Ders programları yapılarak ilan edildi. İlan edilen ders programları çerçevesinde öğrencilerin derse kayıtları ve ders seçimleri sağlandı. Öğretim elemanlarımızın haftalık çalışma takvimlerini oluşturarak dekanlığa gönderilmesi sağlandı. Öğrencilerin moral motivasyonlarını artırmak ve bahar yarı yarıyılı çalışmalarını teşvik amacıyla şeref ve yüksek şeref listelerine giren öğrencilere şeref ve yüksek şeref belgeleri düzenlenerek verildi. Sınıflarında ilk üç dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler sınıflarında yapılan törenlerle verildi.

38 2.2- EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU KTMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 2013-2014 BAHAR YARIYILINDA VERECEĞİ DERSLER VE DERS YÜKLERİ Sıra No Sicil No Ders Sorumlusunun Adı - Soyadı StatüDers KoduDersin Adı Ders Şb. Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) Kredisi Ders Yükü Toplam ders Yükü Dersin Sunulduğu Bölüm 11541Prof. Dr. Ali BAHADIRTZ VET-102Anatomi II Z3 4 57 10 Veteriner Fakültesi VET-202Topografik Anatomi Z1 2 22 VET-502İntörn Z 1 21192Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEVTZ VET-108Fizyoloji II Z2 2 34 6 Veteriner Fakültesi VET-212Etholoji Z1 0 11 VET-502İntörn Z 1 31695Prof.Dr.Erdoğan ŞEKERTZ VET-310Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Z2 2 34 10 Veteriner Fakültesi VET-326Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama SAD0 2 12 VET-502İntörn Z 2 Danışmanlık 2 41697Doç. Dr. Orhan YAPICITZ VET-208Mikrobiyoloji II Z2 2 34 18 Veteriner Fakültesi VET-304Viroloji II Z2 0 22 VET-302Epidemiyoloji Z1 0 11 VET-404Kanatlı Hayvan Hastalıkları Z1 0 11 VET-320Klinik III Z0 8 48 VET-502İntörn Z 2

39 2.2- EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU KTMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 2013-2014 BAHAR YARIYILINDA VERECEĞi DERSLER VE DERS YÜKLERİ Sıra No Sicil No Ders Sorumlusunun Adı - Soyadı StatüDers KoduDersin Adı Ders Şb. Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) Kredisi Ders Yükü Toplam ders Yükü Dersin Sunulduğu Bölüm 51874Doç. Dr. Kürşat ALTAYTZ VET-308Protoozoloji Z2 2 34 15 Veteriner Fakültesi VET-320Klinik III Z0 8 48 VET-502İntörn Z 1 Danışmanlık 2 6 Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİTTZ VET-402Patoloji II Z2 2 34 17 Veteriner Fakültesi VET-416Fizyopatoloji Z1 0 11 VET-420Klinik III Z0 8 48 VET-428Onkoloji SAD1 0 11 VET-502İntörn Z 1 Danışmanlık 2 71795Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYANTZ VET-306Hayvancılık İşletme Ekonomisi Z2 0 22 11 Veteriner Fakültesi VET-312Zootekni II Z2 0 22 VET-314Hayvan Islahı Z2 0 22 VET-502İntörn Z 3 Danışmanlık 2 81804Doç. Dr. Murat KibarTZ VET-316Dış Hastalıklara Giriş Z2 0 22 17 Veteriner Fakültesi VET-320Klinik I Z0 2 12 VET-406Radyoloji Z1 0 11 VET-410Cerrahi II Z2 0 22 VET-414Anestezoloji Z06 VET-418Göz Hastalıkları Z1 0 11 VET-420Klinik III Z0 8 48 VET-502İntörn Z 6

40 2.2- EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU KTMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 2013-2014 BAHAR YARIYILINDA VERERECEĞi DERSLER VE DERS YÜKLERİ Sıra No Sicil No Ders Sorumlusunun Adı - Soyadı StatüDers KoduDersin Adı Ders Şb. Zorunlu/Se çmeli (Z/S) Kredisi Ders Yükü Toplam ders Yükü Dersin Sunulduğu Bölüm 91892 Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL TZ VET-318İç Hastalıklara Giriş Z2 0 22 20 Veteriner Fakültesi VET-320Klinik I Z0 2 12 VET-408İç Hastalıkları II Z2 0 22 VET-420Klinik III Z0 8 48 VET-502İntörn Z 6 101893Yard.Doç. Dr. Bilginer TUNATZ VET-412Doğum Bilgisi ve Jinekoloji II Z2 0 22 20 Veteriner Fakültesi VET-420Klinik III Z0 8 48 VET-422Meme Hastalıkları SAD0 2 12 VET-502İntörn Z 1 Danışmanlık 7 111557Doç. Dr. Ruslan SALIKOVYZ VET-110İş Güvenliği ve Sağlığı Z1 0 11 8 Veteriner Fakültesi VET-206Farmakoloji II Z2 2 34 VET-210Veteriner Ekoloji Z1 0 11 VET-214Klinik Farmakoloji SAD1 0 11 VET-502İntörn Z 1

41 2.3- Üniversitemizin Muhtelif Birimlerine Mensup Olup 2013-2014 Bahar Yarıyılında Fakültemize Hizmet Verecek Olan Öğretim Elemanları Ünvanı / Adı - SoyadıUyrukStatüsü 1 Prof. Dr. Camgırbek BÖKOŞOVKGServis Dersi 2 Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVAKGMesleki Ders 3 Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROVKGMesleki Ders 4 Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANTCServis Dersi 5 Dr. Kişimjan EŞENKULOVAKGServis Dersi 6 Dr. Gülay KENENBAEVAKGServis Dersi 7 Saliya VAYSKANOVAKGServis Dersi 8 Meerim MENDESOVAKGServis Dersi 9 Okutman Aydar AKMATOVKGServis Dersi

42 2.4- DERS PROGRAMLARI SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 VET-106 Biyokimya I Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Sınıf I VET-106 Biyokimya I Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA FEN-LAB VET-112 Matamatik ve Enformatik Prof. Dr. Gülay Kenenbaeva Sınıf I 09 50 – 1o 35 VET-102 Veteriner Anatomi II Prof. Dr. Ali Bahadır Sınıf I VET-102 Veteriner Anatomi II Prof. Dr. Ali Bahadır LAB-4 10 45 – 11 30 VET-109 Histoloji I Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV Sınıf I VET-109 Histoloji I Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV LAB-3 VET-112 Matamatik ve Enformatik Prof. Dr. Gülay Kenenbaeva LAB-3 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 KGZ-102 KIRGIZCA Dr. Elöira TÖLÖKOVA Mes.Yük.Okulu 126. Sınıf RUS -102 Rusça Natalya Santo Sınıf I VET-108 Fizyoloji II Prof. Dr. Askarbek Tülöbaev Sınıf I İNG -102 İngilizce Öğr. Gör.Saliya VAYSKANOVA Sınıf I VET-102 Veteriner Anatomi II Prof. Dr. Ali Bahadır LAB-4 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 VET-108 Fizyoloji II Prof. Dr. Askarbek Tülöbaev Sınıf I VET-110 İş Güv. ve Sağlığı Prof. Dr. Ruslan SALIKOV Sınıf I BES-106 Beden Eğitimi ve Spor II Okutman Aydar AKMATOVA 16 15 – 17 00 I. Sınıf Ders Programı ve Öğretim Üyesi Dağılımı

43 2.4- DERS PROGRAMLARI II. Sınıf Ders Programı ve Öğretim Üyesi Dağılımı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 VET-106 Biyokimya I Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Sınıf I VET-106 Biyokimya I Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA FEN-LAB 09 50 – 1o 35 VET- 202 Topografik Anatomi Prof. D r. Ali Bahadır Sınıf II 10 45 – 11 30 İNG -204 İngilizce Öğr. Gör. Meerim MENDEŞOVA Sınıf 2 VET-204 Biyokimya II Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Sınıf II İNG/RUS -204 Aygül Elebayeva Lab III Mat-102 Yard. Doç. Dr. Ahmet Doğan 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 VET-206 Farmakoloji II Prof. Dr. Ruslan Salıkov Sınıf II VET-210 Veteriner Ekoloji Prof. Dr. Ruslan Salıkov Sınıf II VET-212 Etholoji Prof. Dr. Askarbek Tülöbaev Sınıf II VET-208 Veteriner Mikrobiyoloji II Doç. Dr. Orhan Yapıcı Sınıf II 14 25 – 15 10 VET-206 Klinik Farmakoloji Prof. Dr. Ruslan Salıkov Sınıf II VET-206 Klinik Biyokimya II Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Fen Fak Lab. 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00 TAR-202 Dünya ve Türk Uygarlıkları PROF. DR. CamgırbekK Bököşov TUR-226 MANASŞİNASLIK ÇARŞAMBA 16,15-17,15 İİBF-209 PROF. DR. CAMGIRBEK BÖKÖŞOV DÜNYA TÜRK UYGARLIĞI ÇARŞAMBA 16,15-17,15 İİBF-210 TAR-154 CUMA 16,17-17,15 İİBF-209

44 2.4- DERS PROGRAMLARI III. Sınıf Ders Programı ve Öğretim Üyesi Dağılımı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 VET-308 Protozoloji Doç. Dr. Kürşat ALTAY Sınıf 3 VET-320 Klinik I Klinikler VET- 314 Hayvan Islahı Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Sınıf 3 VET-310 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Prof. Dr. Erdoğan Şeker Sınıf 3 VET-310 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Prof. Dr. Erdoğan Şeker Sınıf 3 09 50 – 1o 35 VET-326 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri Prof. Dr. Erdoğan Şeker Lab III 10 45 – 11 30 VET-306 Hayvancılık İşletme Ekonomisi Doç. Dr. Tamer Çağlayan Sınıf 3 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 VET – 316 Dış Hastalıklara Giriş Doç. Dr. Murat Kibar Klinik Dershanesi VET-312 Zootekni II Doç. Dr. Tamer Çağlayan Sınıf 3 VET- 302 Epidemiyoloji Doç. Dr. Orhan Yapıcı Sınıf III 14 25 – 15 10 VET-308 Protozoloji Doç. Dr. Kürşat ALTAY Sınıf 3 VET-304 Viroloji II Doç. Dr. Orhan Yapıcı Sınıf 3 15 20 – 16 05 VET – 318 İç Hastalıklara Giriş Doç. Dr. E. Mutlu Temizel Klinik Dershanesi 16 15 – 17 00

45 2.4- DERS PROGRAMLARI IV. Sınıf Ders Programı ve Öğretim Üyesi Dağılımı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 VET-406 Radyoloji Doç. Dr. Murat Kibar Klinik Dershane VET-428 Onkoloji Doç. Dr. M. Özgür Özyiğit LAB-3 VET-420 Klinik III Sınıf II VET-420 Klinik III Klinik VET-402 Patoloji II Doç. Dr. M. Özgür Özyiğit LAB-3 09 50 – 10 35 VET-414 Anestezioloji-Reanimasyon Doç. Dr. Murat Kibar Klinik Dershane VET-422 Meme Sağlığı ve Hastalıkları Yard. Doç. Dr. Bilginer Tuna Klinik Dershane 10 45 – 11 30 VET-408 İç Hastalıkları II Doç. Dr. E. Mutlu Temizel Klinik Dershane VET-412 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji II Yard. Doç. Dr. Bilginer Tuna Klinik Dershane VET-402 Patoloji II Doç. Dr. M. Özgür Özyiğit Sınıf 1 11 40 – 12 25 VET-404 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Doç. Dr. Orhan Yapıcı Sınıf 3 VET-416 Fizyopatoloji Doç. Dr. M. Özgür Özyiğit Sınıf 2 13 30 – 14 15 VET-410 Cerrahi II Doç. Dr. Murat Kibar Klinik Dershane 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 VET-418 Göz Hastalıkları Doç. Dr. Murat Kibar Klinik Dershane 16 15 – 17 00

46 2.4- DERS PROGRAMLARI V. Sınıf Ders Programı ve Öğretim Üyesi Dağılımı (İNTÖRN Eğitimi Programı ) SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 Klinik Uygulama Besin Hijyeni ve TeknolojisiKlinik Uygulama 09 50 – 10 35 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Klinik Uygulama 1.Parazitoloji 2.Farmakoloji 3.Patoloji 4.Mikrobiyoloji 5.Viroloji 6.Fizyoloji 7.Biyokimya 8.Histoloji -Embriyoloji Klinik Uygulama Besin Hijyeni ve Teknolojisi Zootekni ve Hayvan Besleme Anatomi 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00

47 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı * İdari İşler Ders Hazırlığı * 08 55 – 09 40 VET-102 Veteriner Anatomi II VET-102 Veteriner Anatomi I VET-202 Topografik Anatomi VET-102 Veteriner Anatomi I 09 50 – 1o 35 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 İdari İşler Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Toplantıları Fakülte kurulu ve komisyon çalışmaları Öğrencilerle görüşme İdari işler ve gelecek haftanın planlanması 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50 2.5- BAHAR YARIYILI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Ali BAHADIR'ın 2013-2014 Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Programı Tablosu

48 2.5- BAHAR YARIYILI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Askarbek TULOBAEV’in 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 Dış ilişkiler**Ders Hazırlığı Ders Hazırlığı Komisyon çalışmalarıDış İlişkiler 09 50 – 10 35 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Ders Hazırlığı (T)Fizyoloji I(U) Etholoji Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri* Dış İlişkiler 14 25 – 15 10 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri* 15 20 – 16 05 Fizyoloji I Komisyon çalışmaları Gelecek Haftanın Planlanması 16 15 – 17 00 * Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi ** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve Hayvan Yetiştiricileri ile temas.

49 2.5- BAHAR YARIYILI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 Araştırma faaliyetleri*** Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** Ders Hazırlığı* VET-310 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları VET-310 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 09 50 – 10 35 Araştırma faaliyetleri*** VET-326 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri 10 45 – 11 30 Danışmanlık** 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Araştırma faaliyetleri***Dış İlişkiler Yönetim Kurulu ve Komisyon çalışmaları Danışmanlık**İntörn Uygulamaları 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00 * Verilecek Dersler için hazırlık yapılması ** Lisans öğrencileriyle görüşmeler *** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi **** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve hayvan yetiştiricileri ile temas

50 2.5- BAHAR YARIYILI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Orhan YAPICI’nın 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Danışmanlık** Ders Hazırlığı* VET-420 Klinik III Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** 08 55 – 09 40 09 50 – 10 35 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Ders Hazırlığı* VET-502 Mikrobiyoloji ve Viroloji Laboratuvar İntörn Eğitimi Kanatlı Hayvan Hastalıkları VET-502 Epidemiyoloji VET-208 Mikrobiyoloji II 14 25 – 15 10 VET-304 Viroloji II Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı ve Komisyon çalışmaları 15 20 – 16 05 Dış ilişkiler**** 16 15 – 17 00 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** * Verilecek Dersler için hazırlık yapılması ** Lisans öğrencileriyle görüşmeler *** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi **** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve Hayvan Yetiştiricileri ile temas.

51 2.5- BAHAR YARIYILI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Ders Hazırlığı* VET-314 Hayvan Islahı Ders Hazırlığı* 09 50 – 10 35 Danışmanlık** 10 45 – 11 30Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** VET-306 Hayvancılık İşletme Ekonomisi 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Ders Hazırlığı* VET-312 Zootekni II Komisyon Çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** VET-502 İntörn Uygulamaları 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** 16 15 – 17 00 * Verilecek Dersler için hazırlık yapılması ** Lisans öğrencileriyle görüşmeler *** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi **** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve Hayvan Yetiştiricileri ile temas.

52 BAHAR YARIYILI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Kürşat ALTAY’ın 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 VET-308 ProtozoolojiÖğrenci Uygulamalarına yönelik laboratuvar hazırlığı VET-420 Klinik III VET-420 Klinik III Ders Hazırlığı* 09 50 – 10 35 Danışmanlık** 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Danışmanlık** VET-502 Parazitoloji Laboratuvar İntörn Eğitimi Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı ve Komisyon Çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** 14 25 – 15 10 VET-308 Protozooloji 15 20 – 16 05 Dış ilişkiler**** 16 15 – 17 00 Laboratuvarların temizliği, düzenlenmesi ve bir sonraki haftaya hazırlanması * Verilecek Dersler için hazırlık yapılması ** Lisans öğrencileriyle görüşmeler *** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi **** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve Hayvan Yetiştiricileri ile temas.

53 2.5- BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Murat KİBAR’ın 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 VET-406 Radyoloji VET-502 İntörn Uygulaması ve Rutin Klinik Hasta Muayenesi VET-420 Klinik III VET-420 Klinik III VET-502 İntörn Uygulaması ve Rutin Klinik Hasta Muayenesi VET-414 Anesteziyoloji 09 50 – 10 35 Araştırma görevlilerinin eğitimi 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 VET-316 Dış Hastalıklara Giriş VET-410 Cerrahi II Komisyon çalışmaları Öğrenci Danışmanlığı **** Ders Hazırlığı* 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 VET-418 Göz Hastalıkları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** Gelecek haftanın planlanması Dış İlişkiler *** 16 15 – 17 00 Ders Hazırlığı* * * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi ***Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkilileriyle temas **** Lisans Öğrencileriyle görüşmeler

54 2.5- BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT’in 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 Araştırma görevlilerinin eğitimi **** II VET-428 Onkoloji VET-420 Klinik III VET-420 Klinik III VET-402 Patolojı II 09 50 – 10 35 Ders Hazırlığı* 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 İdari Faaliyetler VET-502 İntörn Eğitimi Komisyon çalışmaları VET-416 Fizyopatoloji Patoloji Laboratuvar Çalışmaları Rutin ve Testler 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 Dış İlişkiler *** ***** Lisans öğrencileriyle görüşmeler Araştırmaların planlanması** Gelecek haftanın planlanması 16 15 – 17 00 * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi ***Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkilileriyle temas **** Araştırma Görevlilerinin eğitimi Araştırma görevlilerinin seminer programlarının planlanması Araştırma görevlilerinin literatür toplama ve değerlendirme alışkanlığının geliştirilmesi Araştırma görevlilerine nekropsi ve patolojik inceleme metotlarının öğretilmesi ***** Lisans öğrencileriyle görüşmeler

55 2.5- BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL’in 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 00 – 08 45 Ders hazırlığı * İntörn Uygulaması ve Rutin Klinik Hasta Muayenesi VET-420 Klinik III VET-420 Klinik III İntörn Uygulaması ve Rutin Klinik Hasta Muayenesi 08 55 – 09 40 09 50 – 10 35 VET-408 İç Hastalıkları II 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 VET-318 İç hastalıklarına Giriş Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri Ders hazırlığı * Komisyon Çalışmaları ****Lisans öğrencileriyle görüşmeler Ders Hazırlığı* 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 *** Araştırma Görevlileri ile teorik ve bilimsel görüşmeler Gelecek Haftanın Planlanması, 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50 * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi *** Araştırma Görevlilerinin eğitimi Araştırma görevlilerinin seminer programlarının planlanması Araştırma görevlilerinin literatür toplama ve değerlendirme alışkanlığının geliştirilmesi Araştırma görevlilerine diseksiyon metotlarının öğretilmesi **** Lisans öğrencileriyle görüşmeler

56 2.5- BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA’nın 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 VET-502 İntörn Uygulaması ve Rutin Klinik Hasta Muayenesi Ders Hazırlığı * VET-420 Klinik III VET-420 Klinik III VET-502 İntörn Uygulaması ve Rutin Klinik Hasta Muayenesi 09 50 – 10 35 VET-422 Meme Hastalıkları VET-412 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji II 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 VET-502 İntörn Uygulaması ve Rutin Klinik Hasta Muayenesi Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri Komisyon Çalışmaları Hayvancılık İşletmelerini Ziyaret ve Uygulamaları ( Her ay 1 işletme ) *** Lisans öğrencileriyle görüşmeler 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00 Gelecek Haftanın Planlanması * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi *** Lisans öğrencileriyle görüşmeler

57 2.5- BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Ruslan SALYKOV’unın 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Çalışma Planı SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 Ders Hazırlığı Gelecek Haftanın Planlanması 09 50 – 10 35 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Farmakoloji II Veteriner Ekoloji Klinik Farmakoloji 14 25 – 15 10 İş güvenliği ve sağlık 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00

58 DİLEK VE TEMENNİLER FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLÜ SUNUMLARIYLA

59


"İDARİ YAPI Dekan Vekili Prof. Dr. Ali BAHADIR Dekan Yardımcısı Doç.Dr. M. Özgür ÖZYİĞİT Fakülte Sekreteri Soltobay ZARİPBEKOV Dekan Sekreteri Nazgül ŞAYKİEVA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları