Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

01.04.2008 Pınar AKGÖZ 1. 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 2 A. TANIMLAR  Z = {..., – n,... – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3,..., n,...} kümesinin her bir elemanına tam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "01.04.2008 Pınar AKGÖZ 1. 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 2 A. TANIMLAR  Z = {..., – n,... – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3,..., n,...} kümesinin her bir elemanına tam."— Sunum transkripti:

1 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 1

2 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 2 A. TANIMLAR  Z = {..., – n,... – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3,..., n,...} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.  Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi: Z –, pozitif tam sayılar kümesi: Z+ ve sıfırı eleman kabul eden : {0} kümenin birleşim kümesidir.  Buna göre, Z = Z – È Z+ È {0}dır.

3 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 3 B. POZİTİF VE NEGATİF SAYILAR  Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayıya pozitif sayı, sıfırdan küçük her reel (gerçel) sayıya negatif sayı denir.

4 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 4 a < b < 0 < c < d olmak üzere,  a, b negatif sayılardır.  c, d pozitif sayılardır.  İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0)  İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0)  Sıfırın sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır.

5 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 5 a < b < 0 < c < d olmak üzere,  Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir.  Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır.  Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir.  Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.

6 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 6 a < b < 0 < c < d olmak üzere,  Bir tam sayının + 1 e bölümü o sayının kendisine eşittir.  Bir tam sayının – 1 e bölümü o sayının toplamaya göre tersine eşittir.  Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir.

7 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 7 ÖRNEK  a = -3 ise -(a2) – |-a| + |a+4| ifadesinin değeri kaçtır? A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 ÇÖZÜM: -(-32) – |-3| + |-3+4| = -(-9) – (3) + 1 = 9 – 3 + 1 = 7 Cevap B Şıkkıdır.

8 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 8 C. MUTLAK DEĞER  Sayı doğrusu üzerinde x reel (gerçek) sayısının başlangıç noktasına (orijine) olan uzaklığına x in mutlak değeri denir.  |x| biçiminde gösterilir.

9 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 9 ÖRNEK  Aşağıdaki işlemleri yapınız. Çözüm: - 8 - 12 - 30 = -50

10 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 10 D. ÇİFT VE TEK SAYILAR 1. Çift Sayı  n Î Z olmak koşuluyla 2n ifadesi ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir.  Ç = {..., – 2n,..., – 4, – 2, 0, 2, 4,..., 2n,...} biçiminde gösterilir.

11 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 11 D. ÇİFT VE TEK SAYILAR 2. Tek Sayı  n Î Z olmak koşuluyla 2n – 1 ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir.  T = {..., – (2n – 1),..., – 3, – 1, 1, 3,..., (2n – 1),...} biçiminde gösterilir.

12 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 12 Ç : Çift sayıyı göstersin. T : Tek sayı GÖSTERİM

13 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 13 DİKKAT!  Tek sayılar ve çift sayılar tam sayılardan oluşur.  Hem tek hem de çift olan bir sayı yoktur.  Sıfır (0) çift sayıdır

14 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 14 E. İŞLEM ÖNCELİĞİ  Parantezler ve kesir çizgisi işleme yön verir.  “Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemlerinden bir kaçının birlikte bulunduğu rasyonel sayılarda işlemler, aşağıdaki sıraya göre yapılır;

15 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 15 E. İŞLEM ÖNCELİĞİ  Üslü işlemler varsa sonuçlandırılır.  Çarpma - bölme yapılır.  Toplama - çıkarma yapılır.

16 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 16 ÖRNEK  [(-19)+(+17)] - [(-15).(+4)] İşleminin sonucu bulalım… ÇÖZÜM: ilk önce çarpma işlemi: [(-15).(+4)]= (-60) sonra diğer işlem: [(-19)+(+17)]=(-2) (-2)-(-60)= (-2)+(+60)=(+58)

17 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 17 ÖNEMLİ!  Toplama ile çıkarma ve çarpma ile bölme kendi arasında öncelik taşımaz. Özellikle çarpma ile bölmede öncelik söz konusu ise bu, parantezle belirlenir.

18 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 18 ÖRNEK Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tam sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? A) 789 B) 10 C) -120 D) -899

19 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 19 ÇÖZÜM Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tam sayı -987 rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayı 98 dir. -987 + 98 = -899 olur. Cevap D

20 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 20 ÖRNEK ÖRNEK  a<0 olmak üzere, |a| - |-3a| + |2a - 2| işleminin sonucu kaçtır? A)2 –a B)-a C) a – 2 D) 2a + 2 ÇÖZÜM: a<0 olduğundan, (-a) - (-3a) + (-2a + 2) = -a + 3a -2a + 2 = 2 Cevap B

21 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 21 SORULAR

22 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 22 SORU-1 1) [3 + 2.{5 – 22 : (2 – 12.2)}+4] =? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20

23 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 23 SORU-2 2) |-(-3)|-|-5|+|-8| =? |-2|-|-4| A) 8 B) 3 C) -3 D) -8

24 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 24 SORU-3 3) (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır? A)-12B)2 C)4 D)10

25 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 25 BAŞARILAR BAŞARILAR


"01.04.2008 Pınar AKGÖZ 1. 01.04.2008 Pınar AKGÖZ 2 A. TANIMLAR  Z = {..., – n,... – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3,..., n,...} kümesinin her bir elemanına tam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları