Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tam sayılarda bölme ve çarpma işlemi. Tam Sayılarda Çarpma Bu işlemde öncelikle işaretlere dikkat etmeliyiz. Daha sonra sayıları çarpmamız gerekir ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tam sayılarda bölme ve çarpma işlemi. Tam Sayılarda Çarpma Bu işlemde öncelikle işaretlere dikkat etmeliyiz. Daha sonra sayıları çarpmamız gerekir ve."— Sunum transkripti:

1 Tam sayılarda bölme ve çarpma işlemi

2 Tam Sayılarda Çarpma Bu işlemde öncelikle işaretlere dikkat etmeliyiz. Daha sonra sayıları çarpmamız gerekir ve sonra işaretleri çarparız. İşaretleri bu kurala göre çarpmamız lazım: Artılar dostumuz, eksiler ise düşmanımızdır.

3  Dostumuzun dostu bizimde dostumuzdur:(+).(+)=(+)  Dostumuzun düşmanı bizimde düşmanımızdır:  (+).(-)=(-)  Düşmanımızın dostu düşmanımızdır:  (-).(+)=(-)

4  Düşmanımızın düşmanı bizim dostumuzdur:  (-).(-)=(+) Bunlarla ilgili örnekler: (+2).(+3)=(+6) (+4).(-3)=(-12) (-7).(+2)=(-14) (-2).(-2)=(+4)

5 Tam Sayılarda bölme işlemi Bu işlemde çarpma işleminin aynısıdır. Yalnızca bunda sayıları bir birine böleriz işaretleri çarparız.Sayıların sıfırla bölümü tanımsızdır. (+):(+)=(+) (+):(-)=(-) (-):(-)=(+) (-):(+)=(-)

6 1)(-48):(-8)işleminin sonucu kaçtır? A.-8 B.-6 C.+6 D.+8 Çözüm: Önce sayıları bir birine böleriz ve işaretleri de çarparız. 48:8=+6 => (-).(-)=(+) Cevap:C

7 2)[(-21):+7]:(-3) işleminin sonucu nedir? A.-1 B.1 C.2 D.3 Çözüm: İlk önce büyük parantez içi yapılır. Sayılar bir birine bölünür ve sonra işaretler çarpılır.Çıkan cevap dışarıdaki sayıya bölünür. 21:7=3 (-).(+)=(-) => (-3):(-3)=+1 Cevap:B

8 3) (-3).2.(-2) işleminin sonucu kaçtır? A.-12 B.+12 C.+18 D.+24 Çözüm: Sayılar çarpılır.Daha sonra ise işaretleri çarparız. 3.2.2=12 =>(-).(-)=(+)=+12 Cevap:B

9 4)(-4)(+4).(-4)işleminin sonucu kaçtır? A.-20 B.-18 C.-8 D.0 Çözüm: Öncelikle işlem sırasına göre yapmalıyız.Yani önce çarpma sonra toplama. (+4).(-4)=-16=>(-16)(-4)=-20 Cevap:A

10 5) a=(-4).(-1) b=a.(-2) olduğuna göre, b kaçtır? A.-8 B.-4 C.4 D.8 Çözüm:, Önce sayıları çarpar ondan sonra a’ yı bulur ve a ‘nın değerini bulur (-2) ile çarparız “b” ortaya çıkar. (-).(-)=(+) => 4.1=4 => a=4 (+4).(-2)=(-8) Cevap:B

11 6)(-12):(-3) işleminin sonucu kaçtır? A.-4 B.-2 C.2 D.4 Çözüm: İşaretleri çarparız sonra sayıları birbirine böleriz. (-).(-)=(+) => 12:3=4 Cevap:D

12 7) 3.(-4) (-4).(-2) çarpma işleminin sonuçlarını toplamı kaçtır? A.-8 B.-4 C.4 D.8 Çözüm: (+).(-)=(-) (-).(-)=(+) => 3.-4=-12 -4.-2=+8 => (-12)(+8)=(-4) Cevap:B

13 8) (4):(-2) işleminin sonucu kaçtır? A.-2 B.-1 C.1 D.2 Çözüm: Önce işaretler çarpılır.Sonra sayılar birbirine bölünür. (+).(-)=- => 4:2=2 => (-2) Cevap:B

14 9)[36.8]:(-9) işleminin sonucu kaçtır? A.288 B.79 C.32 D.-32 Çözüm: +36.+8=+288 => +288:-9=-32 Cevap:D

15 10)4.(-2).(-3) işleminin sonucu kaçtır? A.-24 B.-12 C.12 D.24 Çözüm: Önce işaretler sonra sayıları çarparız. (+).(-).(-)=(+) =>4.2.3=24=> +24 Cevap:D

16 11)(-28):(-7) işleminin sonucu kaçtır? A.-4 B.4 C.196 D.52 Çözüm: Önce işaretler sonrada da sayılar birbirine bölünür. (-).(-)=(+) => 28:7=4 =>+4 Cevap:B

17 12)Aşağıdakilerden hangisinin sonucu pozitiftir? A.(-2).(-2).(-2) B.4.7(-2) C.(-5).11(-5) D.13(-5).0 Çözüm: Bu problemde sayıları çarpmaya gerek Yoktur. Sadece işaretlerin çarpımı yeterlidir. a)(-).(-).(-)=(-) b)+.+.(-)=(-) c)(-).+.(-)=(+) d)0 Cevap:C

18 13)(-5).(+4):(-10)işleminin sonucu kaçtır? A.-20 B.+10 C.-10 D.+20 Çözüm: Burada diğer sorularda olduğu gibi Başlanır. (-).(+):(-)=(+) =>5.4:10=10 =>+10 Cevap:B

19 14)(-1).(+1)işleminin sonucu kaçtır? A.0 B.2 C.1 D.-1 Çözüm: İşaretler önce çarpılır ve sonrada sayılar. (-).(+)=(-) => 1.1=1 Cevap:B

20 15)(-40):(-10).(+8)işleminin sonucu kaçtır? A.32 B.-32 C.4 D.40 Çözüm: Öncelikle işaretler çarpılır. (-).(-).(+)=(+) => 40:10.8=32 Cevap:A

21 16)(-8).(+12):(-2)işleminin sonucu kaçtır? A.48 B.46 C.6 D.-48 Çözüm: (-8).(-6)=+48 Cevap:A

22 17)(-3).(-4):(-2)işleminin sonucu kaçtır? A.-6 B.+6 C.0 D.+12 Çözüm: İşaretler çarpılır sonra işlem sırasına Göre yapılır. (-).(-).(-)=(-) => 3.4:2=-6 Cevap: A

23 18)-10.-4.+4 işleminin sonucu kaçtır? A.10 B.-10 C.+160 D.89 Çözüm: (-).(-).(+)=(+) => 10.4:4=10 Cevap:A

24 19)(12):(6).(-2) işleminin sonucu kaçtır? A.2 B.4 C.-4 D.-2 Çözüm: 12:6.-2=-4 Cevap:C

25 20)(-5).(2)+(-6).(3) işleminin sonucu kaçtır? A.-28 B.+28 C.676 D.0 Çözüm: -5.2=-10 => -6.3=-18 => -10-18=-28 Cevap:B

26 21)En büyük negatif tam sayının (-3) katı kaçtır? A.-3 B.-1 C.0 D.3 Çözüm: En büyük negatif tam sayı -1 olduğuna göre -1.-3=+3 Cevap:D

27 22)-3 tam sayısının hangi tam sayıyla çarpımı 312 sayısına eşit olur? A.-104 B.-14 C.14 D.104 Çözüm: -104.-3=312 sayısına eşit olur. Cevap:A

28 23)o.-5.-8.6 işleminin sonucu kaçtır? A.0 B.-0 C.240 D.-240 Çözüm: Bütün sayıların sıfırla çarpımı sıfırdır. Cevap:A

29 24)a=-3 b=-4 c=2 ise a+b.c işleminin sonucu kaçtır? A.-15 B.-14 C.-11 D.+12 Çözüm: -3-4.2=-14 Cevap=B

30 25)-9 sayısının toplama işlemine göre tersi + dır (+)-(-3)işleminin sonucu kaçtır? A.-6 B.+6 C.+12 D.+18 Çözüm: Toplama işlemine göre tersi +9 dur. +9-3=+6 Cevap:B

31 26)-6.-5 işleminin sonucu kaçtır? A.+30 B.-30 C.-11 D.0 Çözüm: -5.-6=+30 Cevap:A

32 27)-4.-4 işleminin sonucu kaçtır? A.0 B.-0 C.-16 D.+16 Çözüm: -4.-4=+16 Cevap:D

33 28)-6.-2:-6.-1 işleminin sonucu kaçtır? A.-2 B.2 C.5 D.30 Çözüm: 12:6=2 Cevap: B

34 29)6.2.3:6 işleminin sonucu kaçtır? A.38 B.36 C.-6 D.6 Çözüm: 36:6=6 Cevap:D

35 30)-4.-5.|-3| işleminin sonucu kaçtır? A.-60 B.+60 C.45 D.25 Çözüm: +20.3=60 Cevap=B


"Tam sayılarda bölme ve çarpma işlemi. Tam Sayılarda Çarpma Bu işlemde öncelikle işaretlere dikkat etmeliyiz. Daha sonra sayıları çarpmamız gerekir ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları