Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
2015 ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 2014 KA1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Proje Başvurularının İllere Göre Dağılımı Toplam 1658 başvuru

3 KA1 Kabul edilen başvuruların illere göre dağılımı 93 kabul

4 2014 Erasmus+ Mersin Mersin İli 2014 Erasmus+ Toplam Hibe KA1 Toplam
606,949,00 13 proje 434 kişi KA2 Toplam 394,121,00 16 proje 367 kişi 1,001,070,00 29 proje 801 katılımcı

5 Projesi Kabul Edilen Kurumlar
Başvuran Kurum/Kuruluş Adı Proje Adı Kabul Edilen Azami Hibe (€) KA1 Okul Eğitimi Personeli Tece Ortaokulu Teknolojiyi Kullanıyorum, Yabancı Dilimi Paylaşıyorum 12.592,00 19 Mayıs Ortaokulu Öğren, İzle ve Uygula 23.550,00 Atike Akel Ortaokulu Fen, Matematik ve İngilizce Derslerinde Bilişim İletişim Teknolojileri Araçları Kullanımının Etkinleştirilmesi 25.700,00 Çavuşlu Ortaokulu Tamam mı, Devam mı? 14.200,00 Davultepe Atatürk Ortaokulu Avrupa Standartlarında Okul Personeli Pedagojik Eğitimleri 55.928,00 Buluklu Ortaokulu Ignite your Innovation 23.490,00 Youth Mersin Spor Lisesi Time Machine 12.050,00 KA1 Mesleki Eğitim Erdemli Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Makine Bakım Onarım Stajı (21 katılımcı) 46.896,00 İclal Ekenler Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yaşlılık Dönemindeki Nörolojik Hastaların Bakımı (25 Katılımcı) 52.604,00 Mersin Mezitli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fotovoltaik Güç Sistemleri (31 Katılımcı) 66.620,00 Kuyuluk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi El Sanatları Alanındaki Teknolojik Geliştirilmelerin Yerinde İncelenmesi (25 Katılımcı) 43.300,00 Tarsus Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mesleki Eğitimde Geliştirilmiş İşbirliği Yoluyla Mesleğinde Yenilikçi Gençlerin Stajı (48 Katılımcı) 86.913,00 Şevket Pozcu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Matematik Etkinliklerini Uygulama Yöntemleri (80 Katılımcı) ,00 KA2 Okul Stratejik Ortaklıklar Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu Values -Treasure and Challenge for Europe's Youth 18.920,00 Tarsus Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu United Colours of Creativity 29.760,00 Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi Our School - My Future - ESL Project 24.976,00 Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Implementation of Agenda 21 in Schools 10.005,00 İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu ¡Que Arte Tienes! (How Talented You Are!) 13.920,00 Gülek Atatürk Ortaokulu Break Stereotypes-Break Barriers in Minds 15.620,00 Özel Güney Gelişim Ortaokulu Our Visiting Bird Friends: A Research Project of Shared Migratory Birds Between Finland and Turkey 26.140,00 100. Yıl Ortaokulu Chaque Enfant est un Artiste 35.300,00 İnönü İlkokulu Öko-Brücke 26.725,00 50. Yıl İlkokulu Play and Learn! 12.780,00 Akdeniz İlkokulu Europe Web Walking 21.630,00 Narlıkuyu İlkokulu We Are Equal, We Have the Same Rights! 28.300,00 75.Yıl Kocatepe Ortaokulu Young Citizens of Europe - Our Future. The Path of Knowing, Growing and Understanding. 27.200,00 Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Creativity Knows No Borders 43.635,00 Anamur Anadolu Lisesi Forum Theatre - a Learning Instrument for Education 33.405,00 No Child Left Behind! 25.805,00

6 ERASMUS+ Avrupa Birliği’nin dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.

7 Ülke Merkezli Başvurular
ERASMUS+ Genel Yapı Spor 1. Bireysel Hareketlikler 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarına Destek Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Stratejik Ortaklıklar Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle gençlik alanındaki karar alıcıların buluşmaları İşbirliği Ortaklıkları Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yüksek Öğrenim Destekleri Mesleki Eğitim Destekleri Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Destekleri Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Destekleri Gençlik Destekleri Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Bilgi Ortaklıkları Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projesi Ülke Merkezli Başvurular Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Sektörel Beceri Ortaklıkları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

8 Üç Ana Eylem Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) Öğrenicilerin ve personelin Hareketliliği: Öğrencilere, stajyerlere, gönüllülere, gençlere, öğretmenlere, akademisyenlere, eğitici/eğitmenlere, gençlik çalışanlarına, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kurum/kuruluşlarının personeline diğer bir ülkede bir öğrenme deneyimi ve/veya mesleki bir deneyim yaşamaları için fırsatlar Ortak Yüksek Lisans Derecesi, Yüksek Lisans Öğrencisi Kredisi Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi İçin İşbirliği (KA2) Eğitim-öğretim veya gençlik kuruluşları ile diğer ilgili aktörler arasındaki deneyim ve teknik uzmanlık paylaşımı ve yeniliği teşvik eden Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları E-Twinning Politika Reformu Desteği (KA3) Açık Koordinasyon Yöntemi (OCM) Geleceğe Yönelik Girişimler AB Araçları: Tanınırlık Yaygınlaştırma ve kullanma Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütler ile politika diyaloğu Jean Monnet Faaliyetleri Spor

9 Erasmus+ hakkında genel bilgi
Gençlerin artan işsizlik düzeyleri ile mücadele etmek, Gençlerin, okullarını erken terk etmeleri ve işsiz kalmaları, kalifiye olmayan çok sayıda yetişkin çalışanın varlığıyla mücadele etmek, Güçlü ve iyi işleyen eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri, vatandaşları rekabetçi bir ekonominin ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerle donatarak vatandaşların bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak, Gençlerin Avrupa’da demokratik hayata katılımını teşvik etmek, gençler arasında sosyal sermayenin geliştirmek, gençlerin topluma aktif olarak katılma yeteneklerini güçlendirmek Gençlerin beceri ve yeteneklerinin yanı sıra aktif vatandaşlıklarını da geliştirmeyi amaçlayan yaygın öğrenme faaliyetleri aracılığıyla da hedeflemek

10 Program Rehberi Program Rehberi üç ana bölümden oluşmaktadır:
Bölüm A -Kapsam ve yapı: Programın hedefleri, öncelikleri ve temel özellikleri, Program Ülkeleri, uygulayıcı yapılar ve mevcut toplam bütçe hakkında bilgi vermektedir. Bölüm B - Bu bölüm temel olarak hangi tür projelerin Program tarafından desteklendiği konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlere yöneliktir. Bölüm C - Erasmus+ hibesinin verilmesi ile bağlantılı idari ve mali hükümlerin yanı sıra hibe başvurusu ve projelerin seçimine ilişkin prosedürler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

11 Erasmus+ Katılımcılar
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Gençler Gençlik çalışanları

12 Uygun Ülkeler 28 Avrupa Birliği üyesi ülke
4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya Program Üyesi toplam 34 ülke

13 ERASMUS+ Eğİtİm Ve ÖĞretİm

14 Eğitim ve Öğretim Özel Amaçlar:
Temel becerilerin geliştirilmesi Ulus ötesi işbirliği ile kurumlarda kalite iyileşmeleri, uluslararasılaştırmayı sağlamak, Ulusal seviyedeki politika reformlarının tamamlanmasını sağlamak, Dil çeşitliliği ve kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek

15 Eğitim ve Öğretim Öncelikler:
Öğrenme çıktılarına dayanarak ve yenilikçi ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımlar kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme yöntemlerini geliştirmek ve eğitim ve öğretimin tüm alanlarında girişimcilik gibi temel ve çapraz becerileri, dijital becerileri ve çok dilliliği geliştirmek; BİT tabanlı öğretme ve değerlendirme uygulamalarını desteklemek ,öğretme ve öğrenmede bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) anlayışını güçlendirmek ; Beceri ve yeterliliklerin sınırlar arasında kolayca tanınmasını sağlamak için AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları arasında daha güçlü bir bütünlüğü desteklemek; Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede eğitim ve öğretimde etkin ve sürdürülebilir yatırım ile ilgili tartışmaları teşvik etmek;

16 KA1. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

17 KA1: Hangi Eylemleri Kapsar?
Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki hareketlilik faaliyetleri Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi

18 KA1: Beklenen Çıktılar Daha iyi öğrenme performansı;
Güçlendirilmiş istihdam edilebilirlik ve kariyerde ilerleme beklentileri; Artırılmış girişim ve girişimcilik ruhu Kişisel gelişimin ve özgüvenin artırılması Yabancı dil yeterliliklerinin artırılması; Güçlendirilmiş kültürlerarası farkındalık; Aktif toplumsal katılımın artırılması; Avrupa projesine ve AB değerlerine karşı farkındalığın artırılması; Yurt dışında geçirilen hareketlilik dönemi sonrasında, gelecekteki (örgün/yaygın) eğitim veya öğretimlerde yer almaya yönelik motivasyonun artırılması.

19 Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği
Faaliyetler: Personel Eğitimi Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti Öğretmen Görevlendirmesi: Okul eğitim personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik yapması (Başvuru okul tarafından, on-line olarak yapılıyor)

20 KA1: Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Kimler başvurabilir? Okullar (okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm düzeylerde genel, mesleki ve teknik eğitim veren okullar) Kurumsal başvuru yapılabilir, bireyler doğrudan başvuru yapamaz. Başvuru Şekli On-line başvuru (Başvuru formu kaydedilerek, online gönderilir ve bu belge Turna hesabına eklenir.) Kimler Katılabilir? Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun öğretmen ve idarecileri Son Başvuru Tarihi 4 Mart 2015, öğle 12:00 (Brüksel yerel saati ile)

21 Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Öğretmen görevlendirmesi faaliyetinde Gönderen Farklı program ülkeleri Ev sahibi OKULLAR Personel Eğitiminde Gönderen Okul Ev sahibi Okul veya eğitim-öğretim ve gençlik ya da işgücü piyasası alanında aktif bir kamu kurumu veya özel bir kuruluş. Her ikisi de Program Ülkelerinden

22 KA1: Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay

23 KA1: Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği
Başvuruda bulunması gerekenler; Ana eylemin (Personel Hareketliliği) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Bir Avrupa Gelişim Planı (European Development Plan) çerçevesinde hazırlanmalıdır. Personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarını iyi tanımlamalıdır. İhtiyaca uygun personel seçimi, projeye hazırlık süreci ve katılım sonrası uygulamaya yönelik önlemler içermelidir. Katılımcılar için kaliteli öğrenme olanakları sağlayarak kurumun kapasitesini güçlendirmelidir. Sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler içermelidir.

24 KA1 : Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği Hibe Ölçütleri
Projenin uygunluğu (en fazla 30 puan) Önerinin şunlara uygunluğu: a)Eylem’in hedefleri ve önceliklerine b)Katılımcı kuruluşların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçları ve hedefleri Önerinin şunlara uygun olması ölçüsünde: a) Katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretme b) Katılımcı kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası kapsamını teşvik etme  Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 40 puan) Proje teklifinin tüm aşamalarının netliği, tamlığı ve kalitesi (hazırlık, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ve izleme) Önerilen projenin hedefleri ve faaliyetleri arasında tutarlılık Başvuran kuruluşun Avrupa Gelişim Planı kalitesi Katılımcıları hareketlilik faaliyetlerine seçme ve dahil etme için ölçütlerin uygunluğu Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi Katılımcılara sağlanan hazırlığın kalitesi Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanması için düzenlemelerin kalitesi (Avrupa boyutunda) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Proje çıktılarını ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin kalitesi Projenin potansiyel etkisi: a)Proje ömrü süresince ve sonra, katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar üzerinde b) Yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projeye doğrudan katılan kuruluşların ve bireylerin dışına Katılımcı kuruluşların içerisinde ve dışarısında proje çıktılarını yaygınlaştırmayı amaçlayan ölçütlerin uygunluğu ve kalitesi

25 Kurs ücreti (En fazla 10 gün ) Özel ihtiyaç desteği
KA1 Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği Hibe Destekleri Projeye sağlanan hibe başlıkları: Seyahat giderleri Kurumsal destek Bireysel destek Kurs ücreti (En fazla 10 gün ) Özel ihtiyaç desteği

26 Seyahat Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat harcamalarına katkı 100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 Avro 500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 Avro 2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 Avro 3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 Avro 4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 Avro 8000 ila KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 Avro

27 Kurumsal Destek Hareketlilik, öğrenme çıktılarının doğrulanması esnasında katılımcıların hazırlanması (pedagojik, kültürlerarası, dilbilimsel), izlenmesi ve desteklenmesi de dâhil, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama (katılımcılar için harcırah harcamaları hariç) katılımcıya kadar: Katılımcı başına 350 Avro katılımcı sonrası: her katılımcı başına 200 Avro

28 Diğer Destekler Bireysel destek
Katılımcıların faaliyeti esnasındaki harcırahı ile doğrudan bağlantılı harcamalar Faaliyetin 14. gününe kadar: Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında Miktar kabul eden ülkeye göre değişir Kurs Ücreti Kurs kayıt ücretleri ile doğrudan bağlantılı harcamalar Katılımcı başına günlük 70 avro Hareketlilik projesinde katılımcı başına maksimum 700 avro Özel ihtiyaç desteği Özel ihtiyaçları olan katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar Uygun harcamaların %100’ü

29 KA1: Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Mesleki eğitim ve öğretime özel olarak ise mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır. ÖĞRENİCİLERİN HAREKETLİLİĞİ(Mesleki Eğitim ve Öğretim Stajı) PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (Öğretme/eğitim görevlendirmeleri, Personel Eğitimi)

30 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
Hareketlilik Projesi Nedir? (Proje süresi: 1 veya 2 yıl) Aşamalar: Hazırlık (Uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcı seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar, katılımcıların hazırlanması), Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması Değerlendirme (Faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması) Amaçlar Kişisel gelişim ve istihdam için öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak Faaliyetlerin kalitesini artırmak için çalışanların mesleki gelişimi Yabancı dil gelişimi Farklı kültürlerin tanınması Uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı ve bir Avrupa vatandaşlığı ve kimliği duygusu oluşturma Eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kuruluşlara ilgiyi artırmak ve onların kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek, Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki geçişleri güçlendirmek Kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınması

31 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
Katılımcılar Meslek Lisesi Öğrencileri Çıraklar Yeni Mezunlar (1 yıl içinde) Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmen, Eğitmen, Yönetici, Rehberlik Uzmanı vb.) Yurtdışı faaliyet Staj Öğretmenlik/eğitmenlik , işe yerleşme, işbaşı eğitimi veya gözleme süreci Süre 2 hafta-12 ay 2 gün-2 ay (yol hariç) Hibe Kalemleri (Birim maliyetler, uygun harcamalar) Kurumsal Destek, Bireysel Destek, Seyahat, Özel İhtiyaç Desteği, Dil Desteği, İstisnai Giderler Özel İhtiyaç Desteği

32 Özetle Hedef Grup Özetle Mesleki Eğitim Öğrenicileri & 2 hafta-12 ay
Süre Mesleki Eğitim Öğrenicileri 2 hafta-12 ay Mesleki Eğitim Öğrenicileri (Mezuniyetten sonra en geç 1 yıl içinde staj) Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmenlik/eğitmenlik imkanı) 2 gün-2 ay Hibe Kalemleri Kurumsal Destek (Tutar değişikliği)Harcırah dışındaki tüm destek (pedagojik, kültürel, dil hazırlığı, izleme… vb. gerçekleşen tutar üzerinden ödenir.) Seyahat (Mesafeye göre birim maliyet) Bireysel Destek (Tutar değişikliği) Dil Desteği (Öğrencilerin1 ay ve üzeri hareketliliklerinde-5 yaygın dil dışında-birim maliyet) Özel İhtiyaç Desteği İstisnai Giderler

33 KA1: Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar: Yerel, bölgesel veya ulusal Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları İş gücü piyasasında veya eğitim, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında özel ya da kamu kuruluşları, Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek , dernek ve STK Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık bilgisi sunan kurum/kuruluş Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri Not: Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar

34 KA1:Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Öğrenci Hareketliliği Faaliyetin kalitesini yükseltmek amacıyla katılımcı gönderen ve alan kuruluşlar tarafından önceden üzerinde anlaşmaya varılmış olan «Öğrenme Anlaşması» (Learning Agreement) şeklinde bir kalite çerçevesi düzenlenir.

35 KA1: Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Proje Ortakları Başvuran kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, yönetmek ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuran kuruluş bir konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyetlere göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir Konsorsiyumu yönetir. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte Gönderen Kuruluş görevini de yapabilmektedir. Ancak bu zorunlu değildir Gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrencileri ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur. Ev sahibi kuruluş: Mesleki eğitim öğrencilerini veya personelini kabul etmekten ve onlara bir faaliyet programı sunmaktan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanmaktan sorumlu olan program üyesi ülkedeki kuruluştur. Aracı kuruluş: İşgücü piyasasında veya eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyet kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

36 KA1:Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Proje Ortaklarının Sayısı Uluslararası nitelikte olan bir Hareketlilik faaliyetinde, her biri farklı ülkeden olmak üzere en az gönderen ve ev sahibi iki katılımcı kurum yer almalıdır. Projenin ulusal mesleki eğitim konsorsiyumu tarafından sunulması halinde; bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalı ve bunlar başvuru aşamasında belirlenmelidir. Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalıdır

37 KA1:Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Başvuru zamanı En geç 4 Mart 2015 öğlen 12:00’ye kadar (Brüksel saati) sunulmalıdır.

38 KA1: Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Başvuru Kriteri Bir mesleki eğitim kuruluşu veya ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörü bir seçim döneminde yalnız bir kere başvuru yapabilir. Bununla birlikte bir mesleki eğitim kuruluşu, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı veya koordinatörü olabilir.

39 KA1: Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Proje Katılımcıları Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (Örneğin; öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevli olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır.

40 KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
PERSONEL ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim/öğretim görevlendirmesi

41 KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Hedef Kitle Yaygın eğitim içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer personel Yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları sunan kuruluşlar Yaygın eğitim kurumları, Sivil toplum kuruluşları, Araştırma merkezleri, Danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları, Özel kuruluşlar, Yükseköğretim kurumları, Cezaevleri, Müzeler, Kütüphaneler

42 KA1:Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Amaç: Yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren kuruluşların personeline yurtdışında bir öğrenme deneyimi sunmak Faaliyetler: Personel eğitimi: Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için destek sağlanması a) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım, b) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreci geçirme. Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Yetişkin eğitim kuruluşu personeline yurtdışındaki ortak bir kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlanması

43 KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Kimler başvurabilir? Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. Başvurular, Programa üye ülkelerden birinde bulunan uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır. Uygun Katılımcı Kuruluşlar Kimlerdir? Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyomunun koordinatör kuruluşu

44 KA1: Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir? Gönderen kuruluş: Yetişkin eğitimi alanında aktif personel veya profesyonelleri seçmek ve yurt dışına göndermek. Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen yetişkin eğitimi personeli kabul etmek, onlara bir faaliyet programı önermek veya onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden istifade etmek. Konsorsiyum koordinatörü: Yurt dışındaki faaliyetlere yetişkin eğitimi personelini göndermek isteyen ortak kuruluşlardan oluşan bir ulusal konsorsiyumu yürütmek.

45 KA1:Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay Son Başvuru Tarihi: En geç 4 Mart 2015 öğlen 12:00’ye kadar (Brüksel saati) sunulmalıdır.

46 KA1. BİREYSEL HAREKETLİLİKLER
1. GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ 2. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 3. GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ

47 Erasmus+ Gençlik Destekleri Hedefler
Gençlerin demokratik yaşama ve istihdam piyasasına aktif katılımlarını sağlamak, Dezavantajlı gençlerin sosyal dahil edilmesini (social inclusion) sağlayarak onlarla dayanışma içine girmek, Kültürlerarası diyalogu güçlendirmek, Gençlerin aktif vatandaşlık bilincini teşvik etmek,

48 Erasmus+ Gençlik Destekleri Hedefler
Gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla diğer paydaşların aralarındaki işbirliğini güçlendirerek gençlik çalışmalarının niteliğini arttırmak, Yaygın ve sargın eğitim yoluyla gençlik alanında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde gençlik politikalarının oluşturulmasına destek olmak, Hareketlilik ve işbirliği fırsatları sağlayarak gençlik çalışanları ve gençlik kuruluşlarını uluslararası ölçekte güçlendirmek.

49 Erasmus+ Gençlik Destekleri Öncelikler
Gençlerin istihdamı- Sosyal dahil etme Sağlıklı yaşam tarzlarına teşvik- Sosyal dahil etme AB Vatandaşlığı ve haklar konusunda farkındalık sağlamak Gençlerin becerilerinin geliştirilmesi- Dil becerileri, dijital beceriler, girişimcilik Gençlik çalışmaları ve yaygın öğrenme alanında bilişim teknolojilerinin kullanılması

50 Hedef Kitle: Gençler Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları
En az dört gencin oluşturduğu gençlik gurupları Üniversite öğrenci kulüpleri Desteklenecek Faaliyetler: Gençlik Değişimleri Avrupa Gönüllü Hizmeti Gençlik Çalışanları için Hareketlilik Faaliyetleri Ortaklık Projeleri Politika Yapımına Destek Projeleri

51 KA1- Bireysel Hareketlilikler 1. Gençlik Değişimleri
Farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelerek birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatları sunan faaliyettir. Gruplar karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu Eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabilirler. Bir Gençlik Değişimine katılmak için yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor. 

52 Gençlik Değişimleri Kimler Katılımcı Olabilir 13-30 Yaş
Ortaklık Kompozisyonu Program Ülkeleri (28 AB üyesi ülke, EFTA ülkeleri, Makedonya ve Türkiye ) ve Ortak Ülkeler Kimler Başvuruda Bulunur Program üyesi ülkelerde ve ortak ülkelerde yer alan tüm grup/kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya  ticari sosyal sorumluluk alanında aktif özel şirket) ortak olabilir ve başvurabilir. Resmi olmayan gençlik grupları başvuru yapabilir. Proje Süresi 3-24 ay Aktivite Süresi 5-21 gün Son Başvuru Tarihi 4 Şubat, 30 Nisan, 1 Ekim

53 KA1- Bireysel Hareketlilikler 2. Avrupa Gönüllü Hizmeti
Gençlerin, istediği bir Avrupa ülkesinde, sosya içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almalarını sağlayan bir faaliyettir. AGH’nin amacı, gençlerin Avrupa içinde ve dışında gönüllü faaliyetlere katılımını desteklemektir.

54 Avrupa Gönüllü Hizmeti
Kimler Katılımcı Olabilir 17-30 Yaş Ortaklık Kompozisyonu Program Ülkeleri (28 AB üyesi ülke, EFTA ülkeleri, Makedonya ve Türkiye ) ve Ortak Ülkeler Kimler Başvuruda Bulunur Program üyesi ve ortak ülkelerde yer alan tüm kuruluşlar (STK, kamu, Avrupa Gençlik STK’ları, Sosyal sorumuluk konusunda aktif şirketler) AGH projelerine başvurabilir. Öncelikle akreditasyon alınmalıdır. Proje Süresi 3-24 Ay Aktivite Süresi 2- 12 Ay Son Başvuru Tarihi 17 Mart, 30 Nisan, 1 Ekim

55 KA1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2
KA1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2. Avrupa Gönüllü Hizmeti Diğer Hususlar Program ülkelerinden katılan gönüllüler, program ülkesi veya ortak ülkelerde; ortak ülkelerden katılan gönüllüler, yalnızca program ülkelerinde AGH yapabilir. Bir katılımcı yalnızca bir kez AGH yapabilir. Katılımcılara dil desteği sağlanır. Faaliyet öncesinde veya faaliyet sırasında gittiği ülkenin dil eğitimini alır.

56 KA1- Bireysel Hareketlilikler 3. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
Gençlik çalışmalarında ve gençlik kuruluşlarında aktif olarak faaliyet gösteren kişilere yönelik faaliyetlerdir. Eğitim, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı, proje ortaklıkları ve ağ kurma faaliyetlerini içerir. En az iki ortaklı bir yapı kurulmalıdır. Proje, ortaklardan herhangi birinin ülkesinde gerçekleşir. Koordinatör ortak, program ülkelerinden olmalıdır. Koordinatör ortak, başvuruyu diğer ortaklar adına kendi ülkesinin ulusal ajansına yapar.

57 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
Kimler Katılımcı Olabilir Yaş sınırı yoktur. Maximum 50 katılımcı olabilir. Ortaklık Kompozisyonu Program Ülkeleri (28 AB üyesi ülke, EFTA ülkeleri, Makedonya ve Türkiye ) ve Ortak Ülkeler Kimler Başvuruda Bulunur STK, Kamu Kurumları, Yerel- Bölgesel Otoriteler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yapan ve Kar Amacı Güden Kurumlar Proje Süresi 3-24 ay Aktivite Süresi 2 gün - 2 ay Son Başvuru Tarihi 17 Mart, 30 Nisan, 1 Ekim

58 Bütçeler 1.Gençlik değişimleri €32 x günlük x kişibaşı
2.Avrupa Gönüllü Hizmeti* €500 x aylık (Türkiye’de 2-12 ay) 3.Gençlik Çalışanların hareketliliği €56 x günlük x kişibaşı Süre ve Faaliyetin gerçekleştiği ülkeye göre oran değişmektedir. Türkiye baz alınmıştır. Yol masrafları kilometre bazında karşılanmaktadır.

59 STRATEJİK ORTAKLIKLAR
KA2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği STRATEJİK ORTAKLIKLAR

60 KA2: Stratejik Ortaklıklar
Hedef Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek,

61 KA2: Stratejik Ortaklıklar
Faaliyetler: Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje aracılığıyla, eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi Uzun dönemli personel hareketliliği

62 KA2: Stratejik Ortaklıklar
Kimler başvurabilir? Okullar ve okul eğitimine destek veren diğer kuruluşlar Katılımcı kuruluş sayısı En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş İstisna: a) Program üyesi 2 ülkeden 2 Okulun yer aldığı ortaklık b) Program üyesi 2 ülkeden 2 Yerel/Bölgesel okul eğitimi yetkilisi kuruluşun yer aldığı ortaklık (en az bir okul ve en az bir yerel kuruluş ile birlikte) Başvuru Nasıl Yapılır? On-line başvuru Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2015, öğle 12:00 (Brüksel yerel saati ile)

63 KA2: Stratejik Ortaklıklar
Projenin süresi: 2 veya 3 yıl Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin süresi: Kısa dönemli öğrenci grupları ortak proje çalışması (5 gün – 2 ay) Uzun dönemli öğrenci hareketliliği ( 2 – 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay) Uzun dönemli öğretmen görevlendirmesi (2 – 12 ay)

64 KA2: Stratejik Ortaklıklar
Projeye sağlanan hibe başlıkları: Proje yönetimi ve uygulama Ulusaşırı Proje Toplantıları Fikri çıktılar Ulusal ve Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler Ulusaşırı öğrenme - öğretme faaliyetleri İstisnai maliyetler Özel ihtiyaç desteği

65 KA2: Stratejik Ortaklıklar
Bir stratejik ortaklık başvurusu; Avrupa eğitim, öğretim politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Ana eylemin (Stratejik Ortaklıklar) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Gerçekçi ve yeterli ihtiyaç analizlerine dayanmalıdır. Katılımcı kuruluş ve hedef kitleye yönelik iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedefler içermelidir. Yenilikçi özellikler ve Avrupa katma değeri barındırmalıdır. Amaca yönelik faaliyetler içermeli ve bu faaliyetler projenin amaçlarına uygun sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmelidir. Projenin gidişatını değerlendirmeye yönelik süreçler içermelidir. Her bir faaliyet için uygun miktarda hibe ayırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamalıdır. Alanında deneyimli, işbölümü ve görev dağılımı esasına göre çalışan bir proje ekibi içermelidir. Sonuçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve proje sonuçlandıktan sonra da etkilerinin devam ettirilmesine yönelik bir plan içermelidir.

66 KA2: Stratejik Ortaklıklar
Hibe Ölçütleri Projenin uygunluğu (30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (20 puan) Proje ekibinin ve işbirliğinin kalitesi (20 puan) Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)

67 Spor Alanında Desteklenecek Faaliyetler
1.    Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili alanlarda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi , transferi veya hayata geçirilmesi için kurulan ortaklıklar 2.    Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri En az 12 program ülkesini kapsayan profesyonel olmayan spor etkinlikleri

68 Spor Alanındaki Faaliyetlerin Hedefleri
Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele etmek (Uluslararası olarak), Sporculara sporla birlikte diğer alanlarda da kariyer olanağı  ile (bundan böyle çift taraflı kariyer olarak belirtilecektir) sporun iyi yönetişimini teşvik etmek, Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek, spor yapma olanağını arttırmak,halkın gönüllü spor faaliyetlerine katılımını artırmak, Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

69 Proje türleri: Kimler başvurabilir: İşbirliği Ortaklıkları
Program üyesi ülkelerdeki tüm kamu kurum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum kuruluşları (en az 5 program üyesi ülkeden 5 farklı kuruluş olmalı) Not: Ortak ülkelerden kuruluşlar anlamlı bir katkı sunarlarsa ortak olarak projede yer alabilirler)

70 Erasmus + Spor İşbirliği Ortaklıkları Neler yapılabilir?
Kilit paydaşlar arasında işbirliği ağı oluşturulması, İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve paylaşılması, Eğitim ve öğretim modüllerinin geliştirilmesi ver uygulanması, Sporcular arasında etik davranışların yaygınlaştırılması, sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması, Bireylerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimleri kapsamında sporun önemine ilişkin bilincin arttırılması, Sporun, sosyal sorunlarla mücadeledeki öneminin örnek olaylarla gösterilmesi (aktiviteler düzenlenmesi, veri toplanması, anketler, danışmanlık hizmetleri vb.) Eğitim, öğretim, gençlik ile spor alanlarında yenilikçi sinerjilerin geliştirilmesi konusunda faaliyetler, Yukarda belirtilen faaliyetleri destekleyici konferanslar, seminerler, toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi

71 İşbirliği Ortaklıkları:
Proje süresi: 12-36 ay arası Hibe başvuruları Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır:

72 Spor Faaliyetleri (Özel Eylem) 22 Ocak 2015 (EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI )
Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları (Sadece 2015 Avrupa Spor Haftası ile İlgili) Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri (Sadece 2015 Avrupa Spor Haftası ile İlgili) 14 Mayıs 2015 Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları (EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI) Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

73 KA3. Politika Reformuna Destek

74 KA3: Politika Reformunun Desteklenmesi
Amaç: Üst düzey politika oluşturucular, uygulayıcılar, katılımcı kuruluşlar, araştırmacılar ve paydaş gruplar arasında akran öğrenimi Ulusal politikalar ve Avrupa diyaloğunun gelişimi Faaliyetler: Yenilikçi politika tedbirleri ve transferleri ile ükeler arası deneyim Başvuru: Brüksel'de bulunan Yürütme Ajansına (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) yapılır.

75 ECAS (European Commission Authentication Service)
Avrupa Komisyonu’nun Ortaklık/Katılımcı Portalı- Burdan alacağınız PIC kodu ile projelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz. 1-Yandaki linki açınız: https://webgate.ec.europa.eu/cas/ 2- Lütfen «Neither an institution nor a European body» seçeneğini tıklayınız. «remember my choice» tıklayıp «select»i seçiniz.

76 Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üyelik (ECAS Kullanıcı Kılavuzu) Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) Dokuz (9) haneli Elektronik başvuru formlarına ulaşım Ulusal Ajanslar ve kurum/kuruluş/gruplar arasındaki iletişim PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)

77 ULUSAL AJANS ANASAYFA

78 Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
Başvuru öncesi kayıt işlemi TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt ve başvuru formunun indirilmesi Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin başvuru formuna eklenmesi. Eklenmesi gereken belgeler: a) Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, b) Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler. Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılması Formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine yüklenmesi NOT: Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

79 Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
Başvuru öncesi kayıt işlemi TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt ve başvuru formunun indirilmesi Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin başvuru formuna eklenmesi. Eklenmesi gereken belgeler: a) Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, b) Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler. Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılması Formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine yüklenmesi NOT: Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

80 E-Twinning nedir? eTwinning, öğrencilerin projeler aracılığı ile birbirlerini tanımaları ve öğretmenlerin Avrupa’daki öğretmen topluluklarının bir parçası olmaları için fırsattır. eTwinning projeleri, öğretmenler ve öğrenciler için – en az iki ülkeden iki okul arasında olmak üzere – Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanarak birlikte çalışmalarını sağlayan işbirlikçi fırsatlardır.

81 Ana Site adresi www. etwinning. net Türkçe tanıtım sitesi www
Ana Site adresi Türkçe tanıtım sitesi (Bu sitede çalışma aşamalarını adım adım anlatan kılavuz vardır.)

82 SON BAŞVURU TARİHLERİ ve ÖNEMLİ LİNKLER
2015 ERASMUS+ PROJELERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ ve ÖNEMLİ LİNKLER

83 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi AB Projeleri
Sıra Adın soyadı Telefon Nu. E posta adresi 1 Burak KUHU 2 Hamide KAVAS 3 Hasan BABA 4 Serkan ATİK 5 Ahmet Callut ŞAHİN 6 Ata BERK

84 TEŞEKKÜR EDERİZ...


"BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları