Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul

2 Sunu İçeriği •Amaçlar •Proje Katılımcı Kuruluşları ve Ortaklar •Hibe Ölçütleri •Bütçe Kalemleri •Başvuru •Amaçlar

3 ERASMUS+ Eğitim ve Öğretim Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projeleri Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek Gençlik Jean Monnet Spor Programın Yapısı

4 Hareketliliğin Amaçları Nelerdir? Kişisel gelişim ve istihdam edilebilirlik Eğitimde kalite Mesleki öğretim, işgücü ve girişimcilik arasındaki sinerjiler ve geçişler Yabancı dil yeterliliği Kurumsal kapasite ve uluslararası boyut

5 Hareketliliğin Aşamaları Nelerdir? 3) İzleme Faaliyetlerin değerlendirilmesi, katılımcıların elde ettikleri öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması 2) Uygulama Hareketlilik Faaliyeti (yurtdışı akış) 1 ) Hazırlık Uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcıların seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar yapılması, gidiş öncesi katılımcıların pedagojik, kültürel çeşitlilik ve dilsel açılardan hazırlanması

6 Kimler Katılabilir? •Yükseköğretim öğrencileri (kısa dönem, birinci, ikinci veya üçüncü dönem), yükseköğretim akademisyenler, yükseköğretim kurumlarının personeli, eğitmenler ve işletmelerdeki uzmanlar Yükseköğretim •Mesleki eğitim ve öğretimdeki çıraklar ve öğrenciler, mesleki eğitimdeki uzmanlar ve eğitici/eğitmenler, temel mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının personeli, eğitmenler ve işletmelerdeki uzmanlar Mesleki eğitim ve öğretim •Yetişkin eğitimi veren kurum/kuruluşların personeli; eğitici, öğretmen, usta öğretici Yetişkin eğitimi Gençlik 13 yaşından 30 yaşına kadar gençler, gençlik çalışanları, gençlik alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların personeli ve üyeleri

7 Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği •2 haftadan 12 aya kadar yurt dışında bir Mesleki Eğitim ve Öğretim stajı • İş-tabanlı öğrenme faaliyeti

8 Mesleki Eğitim ve Yetişkin Personel Hareketliliği 2 günden 2 aya kadar süreyle yapılabilir. Öğretmenlik/eğitmenlik: Yurtdışında bir meslek okulunda/yetişkin eğitimi kurumunda öğretmenlik (teaching) yapmak. Bir işletme personeli de bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitmenlik (training) yapabilir. Personel eğitimi: Yurtdışındaki bir işletmede veya herhangi bir mesleki eğitim kuruluşunda/yetişkin eğitimi kurumunda işbaşı eğitimi veya gözlem süreci geçirme

9 Hareketlilik Projesine Hangi Kurumlar Katılabilir? •Eğitim ve öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş veya •İşgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu kurumu ya da özel kuruluş

10 Hareketlilik Projesinde Hangi Kurumlar Katılabilir? Örneğin: • Mesleki eğitim okulu/enstitüsü/merkezi • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) • Ticaret odaları, esnaf odaları ve birlikleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu • Araştırma enstitüsü • Vakıf • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden orta öğretime ve yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere) • Kâr amacı taşımayan bir kuruluş, dernek, STK • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum • Mesleki eğitim ve öğretim alanındaki politikalardan sorumlu bir kurum

11 Hareketlilik Projesinde Yer Alan Katılımcı Kuruluşların Rolleri Nelerdir? •Başvuran kuruluş •Gönderen kuruluş •Ev sahibi kuruluş •(Aracı kurum-Mesleki eğitim ve Yükseköğretim için) •Hareketlilik projelerinde gönderen ve ev sahibi (yurtdışı) olmak üzere en az iki kurumun ortaklığı zorunludur. Konsorsiyum •Projenin mesleki eğitim/yetişkin eğitimi konsorsiyumu tarafından sunulması halinde, bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalıdır. •Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalıdır.

12 Hibe Ölçütleri Nelerdir? •Uygunluk (En fazla 30 puan) •Projenin tasarımı ve uygulanmasının kalitesi (En fazla 40 puan) •Etki ve yaygınlaştırma (En fazla 30 puan) Teklifin fonlanabilmesi için toplamda en az 60 puan almalıdır. Her bir bölüm için geçerli en yüksek puanın yarısını alamayan proje elenir.

13 Hibe Ölçütleri Nelerdir? Uygunluk (En fazla 30 puan) •Proje teklifinin; –program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle –ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu •Proje teklifinin, –katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi –ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası boyutunu güçlendirmesi

14 Hibe Ölçütleri Nelerdir? Projenin Tasarımı ve Kalitesi (En fazla 40 puan) •Hazırlık, yurtdışı hareketliliğin uygulanması ve değerlendirme gibi projenin tüm aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması •Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum •Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi •Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi •Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi •Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu •Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi

15 Hibe Ölçütleri Nelerdir? Etki ve Yaygınlaştırma (En fazla 30 puan) •Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi •Projenin, –devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile –yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan kurum ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi •Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılması, amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi

16 Bütçe Kalemleri Nelerdir? •Tüm Hareketlilik Faaliyetleri için Geçerli Kalemler: –Seyahat –Kurumsal destek –Bireysel destek –Özel ihtiyaç desteği •Mesleki Eğitim Öğrenicileri için Geçerli Kalemler: –Dil desteği –İstisnai masraflar

17 Bütçe Kalemleri Nelerdir? Uygun maliyet Finansman mekanizması TutarTahsis kuralı Seyahat Refakatçiler de dâhil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı Birim maliyet 500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 AVRO Kişi başı seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmalıdır. 2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 AVRO Kurumsal Destek Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı her türlü maliyet (katılımcıların harcırahları hariç) Birim maliyet 100. katılımcıya kadar: Katılımcı başına 350 AVRO + 100. katılımcının ötesinde: ek katılımcı başına 200 AVRO Katılımcı sayısına bağlıdır Özel ihtiyaç desteği Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek maliyet Uygun maliyetin bir kısmı Uygun maliyetin %100’ü Şarta bağlı: özel ihtiyaç desteğine ilişkin finansal destek talebi başvuru formunda gerekçelendirilmelidir

18 Bütçe Kalemleri Nelerdir? Uygun maliyet Finansman mekanizması TutarTahsis kuralı Bireysel destek Katılımcıların faaliyet esnasındaki harcırahı ile doğrudan bağlantılı maliyet Birim maliyet Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük A2.2 + Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında: Katılımcı başına günlük A2.2’nin %70’i Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır Dil desteği Faaliyete gitmeden önce veya Faaliyet boyunca katılımcıların eğitim almak veya öğrenim görmek için kullanacakları dil becerisini iyileştirmek amacıyla katılımcılara sunulan destek ile bağlantılı maliyet Birim maliyet Yalnızca 1 ila 12 ay süren faaliyetler için: Dil desteği ihtiyacı olan katılımcı başına 150 AVRO Şarta bağlı: başvuru sahipleri, katılımcıların merkezi online hizmet tarafından sunulmayan dillere olan ihtiyaçları temelinde faaliyetin eğitim dili ile ilgili destek talep etmelidir İstisnai maliyet Daha az imkâna sahip öğrenicilerin katılımını desteklemeye yönelik maliyet Uygun maliyetin bir kısmı Uygun maliyetin %100’ü Şarta bağlı: istisnai maliyeti karşılamaya yönelik finansal destek talebi başvuru formunda gerekçelendirilmelidir

19 ERASMUS+ Gençlik Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Gençlere yönelik hareketlilik projesi Gençlik çalışanlarına yönelik hareketlilik projesi Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek Eğitim ve Öğretim Jean Monnet Spor Gençlik

20 Gençlere yönelik hareketlilik projesi Gençlik DeğişimleriAvrupa Gönüllü Hizmeti • 6-21 gün arasında, minimum 16 maksimum 60 gencin katılabileceği değişim programları. • Yaş aralığı 13-30 • STK, kamu kurumlarının yanında gençlik gruplarının başvurusuna açık • 17-30 yaş arasındaki gençlerin, ikamet ettikleri ülke haricinde bir ülkede STK’da 2-12 ay arasında gönüllülük yapmasına imkan verir. • Türkiye’de evsahibi olan kuruluşlar farklı ülkelerden gençlere evsahipliği yapabilir. • Türkiye’den gençler herhangi bir kriter (yaş ve yasal ikamet hariç) olmaksızın bu programdan faydalanabilirler. Gençlik çalışanlarına yönelik hareketlilik projesi • Yaş sınırı olmaksızın bir gençlik çalışanının 2 gün ile 2 ay arasında bir sürede hareketliliğine destek veren proje tipleri. • Bu eylem altında; gençlik çalışanları farklı ülkelerdeki gençlik kuruluşlarında iş başı eğitimi yapabilecek tecrübe değişimini gerçekleştirebileceklerdir. Gençlik

21 Yükseköğretim Staj Hareketliliği •Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin ve/veya yeni mezunların en fazla bir yıl içerisinde yurt dışında bir işletmede veya kurumlarda yapacakları stajlar desteklenmektedir. •Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır. •Faaliyet süresi tüm öğrenim kademeleri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. •Aynı öğrenci her bir eğitim-öğretim döneminde toplam azami 12 aya kadar hibe alınabilir.

22 Yükseköğretim Staj Hareketliliği Konsorsiyumuna Hangi Kurumlar Başvurabilir ? •Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu, •Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi (YHKB) sahibi koordinatör kuruluş, •Geçerli bir YHKB’si bulunmayan kuruluşlar konsorsiyuma başvururken aynı anda söz konusu belge için de Ulusal Ajans’a başvurabilirler. •Öğrenciler, yükseköğretim kurumu ya da konsorsiyuma başvuru yapabilirler.

23 Yükseköğretim Staj Konsorsiyumu Nasıl Hazırlanır ? •Geçerli bir Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olan Yükseköğretim Kurumları ile •İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olan herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş tarafından Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu oluşturulabilir. •Bir konsorsiyum, iki adet gönderen Yükseköğretim Kurumu da dâhil, asgari üç uygun katılımcı kuruluş içermelidir. •Uygun herhangi bir katılımcı kuruluş koordinatör olarak hareket edebilir ve konsorsiyumda yer alan tüm kuruluşlar adına başvurabilir.

24 Başvuru Nereye, Nasıl, Ne Zaman Yapılır? •Başvurular, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) internet sitesine (www.ua.gov.tr) elektronik olarak yapılır.www.ua.gov.tr •Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi: –ECAS'a giriş ve kayıt olunması •Tüzel Kişilik Belgesi •Finansal Yeterlilik Belgesi –PIC numarası alınması –Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi •Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014 saat 13:00’e kadar.

25 Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim •Yararlanıcı Kurum: Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkârları Odası •Proje Adı: Otolarda Yeni Sistemler Ve Alternatif Enerjiler Konusunda İşgücünün Geliştirilmesi •Proje Bütçesi: 72.072 Avro

26 Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim •Yararlanıcı Kurum: Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği •Proje Adı: Kadınların AB Ülkelerinde Bilgi Güvenliği Ve E- imza Uygulamaları Stajı İle İstihdam Olanaklarının Arttırılması •Proje Bütçesi: 119.129 Avro

27 Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim •Yararlanıcı Kurum: Baran İzolasyon Yapı Dekorasyon Doğalgaz Is.Ve Soğ.Sist.San.Tic.Ltd.Şti. •Proje Adı: Yapı Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları; Pasif Evler •Proje Bütçesi: 111.742 Avro

28 Proje Örnekleri-Yetişkin Eğitimi •Proje Konusu: Human Resources Management •Bütçe: 2.074 Avro •Kurs Sağlayıcısı: IATA (The International Air Transport Association) •Tarih: 26-31 Mayıs 2013 •Yer: Madrid/İspanya’da •Katılımcı: THY Müfettişi

29 Proje Örnekleri-Gençlik •Yararlanıcı Kurum: Gençlik Katılımı ve Kültürlerarası Diyalog Derneği •Proje Adı: MACBET/Advanced Journalism and Media Training •Bütçe: 24.678 Avro

30


"ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü 12 Şubat 2014 İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları