Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMACI DEMOKRASİ Bu demokrasi modelinde, tüm halkın ve toplumun ortak bir şekilde kalkınması ve eşit haklara sahip olması benimsenmiştir. Basitçe,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMACI DEMOKRASİ Bu demokrasi modelinde, tüm halkın ve toplumun ortak bir şekilde kalkınması ve eşit haklara sahip olması benimsenmiştir. Basitçe,"— Sunum transkripti:

1 KALKINMACI DEMOKRASİ Bu demokrasi modelinde, tüm halkın ve toplumun ortak bir şekilde kalkınması ve eşit haklara sahip olması benimsenmiştir. Basitçe, herkesin oy hakkının olmasını savunurken çoğunluğun verdiği kararların her zaman doğru olmaya bileceğini belirtiyordu.

2 koruyucu demokrasi Korumacı bir modele sahip olan bu yönetim biçimi, daha çok halkların haklarını yönetenlere karşı koruduğu sistemlerde geçerlidir. Temelinde eşitliği ve hürriyeti savunuyorsa da sınırları çizilmiş ve kalıplaşmış bir yapıya sahiptir.

3 DİĞER DEMOKRASİ MODELLERİ
ÇOĞUNLUKÇU-ÇOĞULCU DEMOKRASİ RADİKAL DEMOKRASİ UZLAŞMACI DEMOKRASİ MİLİTAN DEMOKRASİ

4 ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİ Çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu demokrasi çeşididir. Yasalar, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı gibi etmenler çoğulcu demokrasi de alınan kararları sınırlandırırken çoğunlukçu demokraside, çoğunluğun aldığı kararlar sınırsız ve mutlaktır.

5 RADİKAL DEMOKRASİ Radikal demokrasi, demokrasiyi sadece bireysel özgürlükler açısında değil aynı zaman da halkın çıkarlarını gerçekleştirecek bir araç olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşıma göre, halkın katılımının yüksek tutulması gerekmektedir.

6 UZLAŞMACI DEMOKRASİ Bu anlayışa göre, kanunların yapımında ve kararların alınmasında mümkün olan en geniş uzlaşmanın aranması gerekmektedir.

7 MİLİTAN DEMOKRASİ Kendi değerlerini korumak amacıyla ifade hürriyetine, siyasi örgütlenme hakkına sınırlama getiren demokrasidir. Bu anlayışa göre, demokrasinin işlerliğini azaltmaya yönelen ya da demokrasiye tümüyle aykırı düşüncelerin veya eylemlerin engellenmesi gerekmektedir. SİZCE BU DEMOKRASİ MODELİ NE KADAR DEMOKRATİKTİR ?


"KALKINMACI DEMOKRASİ Bu demokrasi modelinde, tüm halkın ve toplumun ortak bir şekilde kalkınması ve eşit haklara sahip olması benimsenmiştir. Basitçe," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları