Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlkeler,Değerler,İnançlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlkeler,Değerler,İnançlar"— Sunum transkripti:

1 İlkeler,Değerler,İnançlar
Vizyon İlkeler-Değerler

2 İlkeler,Değerler,İnançlar
Vizyon İlkeler-Değerler Yol gösterici olarak çalışanları; kurumun düzeni, güvenliği ve gelişimine uygun davranışlara teşvik eder.

3 kurumun ayırt edicilik ilkeleri,
İlkeler,Değerler,İnançlar Değerler, vizyonun temeli, kurumun ayırt edicilik ilkeleri, çalışanların duygularını geliştiren ve özen gösterilen amaçlardır.

4 İyi ifade edilmiş ilkeler
Temel değerleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir

5 İlkeler bildirimi için cevaplanması gereken sorular
Çalışma felsefemiz nedir? Çalışmalarımıza temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Personelimiz tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

6 İlkeler bildirimi örnekleri
Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır İnanıyoruz ki; Bütün öğrencilerin “öğrenmeyi” öğrenmelerini sağlamaktır. Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir. Biliyoruz ki; Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.

7 Kurum kültürünün temeli
İlkeler,Değerler,İnançlar Kurum kültürünün temeli

8 Çalışanların hedefleriyle uyumu sağlanmalıdır.
İlkeler,Değerler,İnançlar Çalışanların hedefleriyle uyumu sağlanmalıdır.

9 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kurum değerlerinin belirlenmesinde: Temel inançlarımız nedir? Ahlakî kurallarımız nedir? Davranış kurallarımız nedir? Özen gösterdiğimiz amaçlar nedir? İdeallerimiz nedir? Aldığımız kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Yaptığımız davranışların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Hangi kıstasları esas alırız? Sorularının cevapları aranmalıdır.

10 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kurum değerleri: Niceliksel olmaktan çok nitelikseldir. Açık ve özlü biçimde ifade edilmelidir. Anlamlı, sürekli ve ulaşılabilir olmalıdır.

11 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kurum değerlerinin belirlenmesi için öncelikle bugünkü durum ortaya çıkarılmalıdır. Beyin fırtınası tekniği kullanılarak, çalışanların görüş ve düşünceleri öncelikle alınmalı, çevrenin, yasaların, müşteri ve diğer paydaşların beklentileri doğrultusunda, gelecek hayaline bağlı olarak geliştirilmelidir.

12 İlkeler,Değerler,İnançlar
Sahiplenmeyi ve bağlılığı sağlamlaştırmanın en iyi yolunun katılım olduğu dikkate alınarak, kurumun değerleri çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.

13 Değerlerimiz Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız. Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz. Zamanın değerine inanırız. Çevreye karşı duyarlıyız. En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız. Teknolojik gelişmeleri izler, kullanılmasına önem veririz. Geleceği bu günde yaşarız. Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz. Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

14 İlkeler,Değerler,İnançlar
İlkelerimiz Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güven, Verilerle ve süreçlerle yönetim, Öğrenme ve öğretme, Çözüm üretmek, Katılımcılık, Önerilere açık olmak, Vatandaş odaklılık, İletişime açık olmak, Sevgi ve hoşgörü, Sürekli iyileştirme ve yenilikçilik,

15 İlkeler,Değerler,İnançlar
Değerlerimiz Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz. Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz. Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz. Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür. Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız. Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulmak için yasaları da irdeleriz. İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz. Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız. Devamı

16 İlkeler,Değerler,İnançlar
Değerlerimiz Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız. Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz. Zamanın değerine inanırız. Çevreye karşı duyarlıyız. En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız. Teknolojik gelişmeleri izler, kullanılmasına önem veririz. Geleceği bu günde yaşarız. Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz. Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

17 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kurumlarda hakim olan bazı temel inançlar: 1-En iyi olmaya dair inanç, 2-Yönetim ayrıntılarının, işi gereği gibi yapmanın inceliklerine olan inanç, 3-İnsanların birey olarak önemlerine olan inanç, 4-Üstün kalite ve hizmete olan inanç, 5-Kurumun bir çok üyesinin yenilikçi olması gerektiğine olan inanç, 6-İletişimi artırmada teklifsizliğin önemine olan inanç.

18 İlkeler,Değerler,İnançlar
Birbirine saygılı davranma Her çalışana eşit fırsat tanıma Güvenli bir çalışma ortamı sağlama Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranma Açık ve dürüst iletişim Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme Müşterilere üstün kalitede ürün ve hizmet sunma Çevreyi koruma Çalışılan her yerde yaşam kalitesine katkıda bulunma (Phillips)

19 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kalite:Ya girdiğimiz her piyasada en kaliteli üretimi gerçekleştirecek, ya da o işe girmeyeceğiz. Müşteriler:Müşterilere bir kâr oranıyla hizmet etmek için varız. Özelde müşteri memnuniyeti, şirketin uzun dönem başarısını garantilemede yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluktur. Çalışanlar:Fevkalade önem taşıyan bir konu çalışanlarımız, onların kişi olarak değeri yaptıklarından grur duymaları ve yönetimlerine olan güvenleridir. (Brunswick)

20 İlkeler,Değerler,İnançlar
Bireye saygı:Organizasyondaki herkesin onuru ve haklarına saygılı olmak. Müşteri hizmeti:Dünya üzerinde herhangi bir şirketin sunabileceği müşteri hizmetinin en iyisini sunmak. Mükemmellik:Bir organizasyonun, bütün görevlerini, onları üstün bir biçimde başarma hedefi ile ele alması gerektiğine inanmış olmak. (IBM)

21 İlkeler,Değerler,İnançlar
Yenilik:Müşterilerimiz için sonuçlar üreten ve işimizdeki iddiamızı karşılayacak düzeyde uygun çözümsel tasarımları ve yenilikçi çözümleri araştırmakta ve teşvik etmekteyiz. Mükemmellik:Yaptığımız her şeyde ve bunları yaparken izlediğimiz yolda kalite ve mükemmelliği sağlayarak müşterilerimize değer sunuyoruz. Katılım:Her bireyin yetenekleri düzeyinde katkıda bulunduğu gruplar oluşturarak birlikte çalışmaktayız. Sahiplenme:Her birimizin, hayatımızı yatırdığımız ve sahiplenmenin risklerini ve ödüllerini paylaştığımız organizasyonda bir payı vardır. Liderlik:Şirket vizyonumuzu başarmaya kendimizi vakfetmek ve diğerlerine yetki tanımak yoluyla öncü olmayı en iyi biçimde gerçekleştirebiliriz. (Herman Miller)

22 İlkeler,Değerler,İnançlar
Beko Elektronik, Koç Topluluğu değerlerini özümsemiş, çevreye ve topluma karşı DUYARLI, çalışanlarının AÇIK ve İÇTEN davrandığı, tüm ilişkilerinde YALIN, YENİLİKÇİ bir kuruluştur.

23 DEĞER VE İLKELERİMİZ Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız.
İnsana saygı esastır. Değişim ve iyileşmenin önemi benimsenir. Bütün öğrenciler öğrenebilir, yapabilir ve başarılı olabilir. Öğrenciler ilgi yetenek ve kişilik özelliklerine göre yönlendirilir. Okulumuzun fiziki yapısı ve donanımı, öğrenmeye katkıda bulunabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bireysel farklılıklarımız bizim için engel değil zenginliğimizdir. Öğretmenlerimizin çalışma performansı öğrencilerimizi yüksek başarıya motive edecek şekildedir. Okulumuz çevre ve ekolojik denge konusunda duyarlıdır. Düşünceler özgürce tartışılır. Tüm faaliyetlerimiz öğrencilerimizin ve toplumun mutluluğu içindir. Seçenek çokluğu sunularak estetik yaratıcılığa önem verilir. Kitap okuma her öğrenci için vazgeçilmez bir tutkudur.

24 İlkeler,Değerler,İnançlar
Temel Değerlerimiz: 1. Üniversitelerin görevinin eğitim, araştırma-uygulama, bilimi üretme, yayma ve topluma hizmet olduğuna inanırız. 2. Bu görevleri en uygun şekilde yerine getirebilmek için seçtiğimiz alanlarda uzmanlaşırız. 3. Hizmet sunulan kişi ve kuruluşların istek ve ihtiyaçlarını belirleyip, bunları karşılamaya çalışırız. 4. Kararlarımızı elde ettiğimiz verilere bağlı olarak alırız. 5. Mühendislik problemlerini çözerken ve kararlarını alırken yasal, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarımızın bilincini taşırız. 6. Niteliğin nicelikten üstün olduğuna inanırız. 7. Öğrencilerimizin ve fakülte elemanlarımızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız. 8. Fakültemizin sürekli gelişimi için gereken kurumsal kültür değişimlerini gerçekleştiririz. 9. Emek ve başarıya saygılıyız; sağlanan başarının sahiplerine mal edilmesine dikkat ederiz.

25 İlkeler,Değerler,İnançlar
10.Başarının ancak takım çalışmasıyla elde edilebileceğine inanırız. 11.Başarının teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız. 12.Başarıda çalışma ortamının önemini biliriz. 13.Bilgi, fikir ve tavırların etkin bir biçimde aktarılması için uygun iletişim yöntem ve tekniklerini kullanırız. 14.Dürüst eleştiri yaparız, hataları kabul ederiz ve eleştiriye açığız. 15.Bir problemin en iyi çözümünün o problemi yaşayanlarca bulunabileceğine inanırız. 16.Nemelazımcılık ve şikayet etme yerine çözüm önerisi üretip uygulamaya çalışırız. 17.Enerjimizi olumlu alanlarda ve insanlığa hizmet için harcarız. 18.Evrensel değerlere uygun olarak ırk, din, cinsiyet farkları ve bedensel eksikliklere bakmadan tüm insanlara eşit davranırız. 19.Rüşvet ve iltimasın her türlüsünü ret ederiz. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

26 İlkeler,Değerler,İnançlar
Bizim başarımız ülkenin başarısıdır. “çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma” ve aşmada atılan en büyük adımdır. Yaptığımız iş, ülkenin ve çocuklarımızın geleceğine etki etmektedir. Yapılan yanlışlık ve olası zararlar bizimde içinde bulunduğumuz gemiye verilen bir tahribattır. Sermaye kişinin de olsa ona verilen zarar ülke ekonomisine verilen zarardır.


"İlkeler,Değerler,İnançlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları