Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Intra-aortic Balloon Pump

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Intra-aortic Balloon Pump"— Sunum transkripti:

1 Intra-aortic Balloon Pump
(IABP) Rauf Kutalp

2 IABP Nedir? Aort–içi Balon Pompası kalp kaslarına giden kanın akışını arttıran ve kalbin işyükünün azalmasını (20%’lere varan oranda) sağlayan bir araçtır. Bu işleme KONTRPULSASYON denir. Kısaca kontrpulsasyon bir balon kateter yardımıyla aortanın genişletilmesi ve böylece kalp debisinin arttırılmasıdır.

3 1950’li yılların başında yapılan araştırmalar, aorta üzerinden vücuda pompalanan kanın aslında kalbin gevşemesiyle bir miktar geri akışa maruz kaldığını göstermiştir. Sistol esnasında kalbin aortadaki kan basıncını yenip kanı vücuda pompalamasına karşılık, diastol esnasında ise aortada çok az da olsa bir miktar kanın geri akarak kalbe döndüğü farkedilmiştir. Kontrpulsasyon tam olarak işte bu prensibe göre işler.

4 Kronoloji Kontrpulsasyon fikri, ilk kez 1958’de Harken tarafından izah edilmiştir. 1961’de Claus ve ekibi de kontrpulsasyon çalışmaları yapmışlardır. Bu çalışmalarda kan, femoral arter yoluyla vücuttan alınıyor ve diastol esnasında da diğer femoral arterden vücuda tekrar veriliyordu. Böylece diastolik augmentasyon sağlanıyordu. Fakat yaygın hemoliz bu durumu sınırlandırıyordu. 1962’de Moulopoulos ve ekibi; kataterin ucuna balon takıp bunu da torasik aortaya yerleştirmeyi ve bununla diastolik augmentasyonu önerdiler. Böylece eksternal sisteme ihtiyaç duyulmayacaktı. Balon, aortik kapakların kapanmasında şişiyor ve sistolde ise iniyordu. Kantrowitz ve ekibi, klinik olarak ilk başarılı uygulamayı 1968’de bildirdiler. 1970’lerin başında geliştirilmiş hemodinamik monitörizasyon klinik olarak kullanıma girdi. Bregman ve Casarella’nın perkutan tekniği tanıtmasıyla birlikte cerrahi operasyon ihtiyacı azaldı. Biyomedikal mühendisliğin ilerlemesi ile birlikte de daha gelişmiş balon kataterleri yapıldı ve kontrol üniteleri üretildi ayrıca sistem taşınabilir kullanıma uygun hale getirildi.

5 DİASTOL ESNASINDA SİSTOL ESNASINDA Sistol esnasında ise balon aniden boşaltılarak (118 msn) adeta bir vakum etkisi yaratılır ve aorta çeperinin maruz kalacağı basınç düşürülür böylece kalbin işyükü de aynı zamanda azaltılmış olur. Diastol esnasında balon şişirilerek aort içindeki kanın koroner arterlere yollanması sağlanır, böylece koroner arterlerden oksijence zengin kan akışı olur ve kalp beslenir.

6 Kontrpulsasyonu Etkileyen Bazı Önemli Faktörler
Balonun yeri; balonun ucu sol subklavyen arterin hemen altında olmalıdır. Balon kateteri aort kapağa ne kadar yakın olursa koroner kan akımındaki artış da o kadar iyi olmaktadır. Balon büyüklüğü; aortun çapına uygun olmalıdır, balon şiştiğinde aortu hemen hemen tam olarak tıkayabilmelidir. (30-40 cm). Zamanlama; Balon aort kapağın kapanmasıyla beraber şişmelidir, bu da aortik kan basıncı eğrisinde dikrotik çentiğe (dicrotic notch) denk gelmektedir.

7 Bu işlem nasıl gerçekleşir?

8 Balonlu kateter hastanın başucunda bulunan monitörlü IABP cihazına bağlıdır. Bu cihaz içerisinde genel olarak; -Balonun ne zaman şişirilip boşaltılacağını algılayabilen sistemler, -Güç kaynağında oluşabilecek herhangi bir kesintiye önlem olarak kendi içerisinde bataryası, -Hastanın EKG’sini ve kan basıncını monitörde gösterebilecek şekilde tasarlanmış böylece hastanın sürekli takibini sağlayan sistemler bulunmaktadır.

9 IABP Ekipmanı 1- IABP konsolu 6- Katater kiti
2- Helyum gaz silindiri EKG elektrodları 3- EKG ledleri ve kabloları Enjekte edilebilir NaCl (%0.9) solüsyonu ile 5000 birim heparin 4- Basınç taransduseri ve kablosu Şişirilebilir basınç torbası 5- Koruyucu eldivenler IABP kayıt ve kontrol listesi

10 IABP’de Neden Helyum Gazı kullanalım?
Helyum Tankı 2 He Helyum Balonun şişirilmesinde kullanılan gazın önemsiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu oldukça YANLIŞ bir düşüncedir. Bu prosedüre uygun gaz helyum gazıdır. Helyum gazı öncelikle inert bir gazdır, yoğunluğunun da düşük olması nedeniyle balonu hızlı şişirip boşaltabilmektedir ayrıca balonda oluşabilecek herhangi bir yırtılma sonucu kan tarafından abzorbe edilebilir. Aynı şekilde karbondioksit gazı da kullanılmaktadır.

11 IABP Vücuda Nasıl Girer?
IABP’nin vücuda girmesi için kullanılan en genel strateji; kateter yardımıyla olanıdır. Bu prosedür genelde ameliyathanelerde gerçekleştirilir. Ancak herhangi bir acil durumda da cihaz hastanın odasına kadar getirilip, müdahale hastanın odasında da yapılabilir. Bu prosedüre başlamadan önce, kateterin yerleştirileceği yer traş edilmeli ve herhangi bir infeksiyon riskine karşı sterilize edilmelidir. İhtiyaç duyulursa hastaya sakinleştirici ilaç da verilebilir. Lokal anastezi gerçekleştirildikten sonra femoral arterden kateter girişi yapılır. Aortaya ulaşılıncaya kadar damar boyunca balon ilerletilir. Operasyonun sonuna kadar kateter hasta içerisinde kalır.

12 Kontrpulsasyona Başlamadan:
1- Gerekli tüm ekipman hazırlanmalı. 2- IABP konsolu güç kaynağına bağlanmalı 3- EKG hastaya bağlanmalı 4- IABP konsolu açılıp EKG den güzel bir sinyal alınması sağlanmalı. 5- Helyum gaz silindiri açılmalı 6- Başınç transduseri steril olarak yerleştirilmeli 7- Hastaya heparin uygulanmalı 8- Konsol tetikleme moduna geçirilmeli 9- Başlangıç şişme/sönme değerleri sıfıra getirilmeli 10- IABP kaydına başlanmalı

13 IABP Ne Durumda Gerekli?
Anjina tedavisinde, (Anjina, kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen geçici göğüs ağrısıdır. Koroner arterlerinin fonksiyonunu tam olarak yerine getiremediğini işaret eden ilk alarmdır.) Açık kalp ameliyatlarında hastayı kalp-akciğer makinesinden çıkarıp tekrar normal sirkülasyona döndürmek için, Anjiyoplasti işleminde. (Anjiyoplasti; plak oluşmuş veya tıkanmış olan damarların balonla açılmasıdır.)

14 Böylece; Hastada oluşabilecek kalp krizi riski büyük oranda azaltılmakta -Kalp transplantasyonu bekleyen hastaların bekleme süresi boyunca daha fazla kalp bozukluklarına maruz kalmaları engellenmektedir. IABP her sene 70000’den fazla hastaya uygulanmaktadır.

15 IABP Uygulamasının Şematik Gösterimi
- DPTI evresinde balonun şişirilmesiyle diastolik aort basıncı arttırılır böylece koroner arterlere giden kan miktarı artar. -TTI evresinde ise balon sistolden hemen önce boşaltılır ve sol ventrikül üzerindeki yüksek empedans düşürülmüş olur. Böylece kalbin işyükü azaltılır, kalp debisi arttırılır. TTI (Tension Time Index) DPTI (Diastolic Pressure Time Index) = Sistolik kan basıncı x Sistol Süresi = Diastolik aort basıncı x Diastol Süresi

16 ----------------------------------------- KOMPLİKASYONLAR
YARARLARI Kan dolaşımını arttırır Kalp ritmini ve kalbin işyükünü azaltır, kalbin verimini arttırır Dokulara daha fazla oksijen gitmesine yardımcı olur Sistol esnasında aortun basınç direnci düşer Diastol esnasında ise aortun basınç direnci yükselir, dolayısıyla koroner arterlerin beslenmesi kolaylaştırılır KOMPLİKASYONLAR Aortun zarar görmesi Kateterin girdiği bölgede ağır kanama -İskemi (Dokulara kan sağlayan damarların, bir pıhtı veya mekanik etkenle tıkanması sonucu dokunun beslenmesinin bozulmasına iskemi denir.) -İnfeksiyon Balonda oluşabilecek herhangi bir yırtılma sonucu gazın damar içerisinde potansiyel bir tehlike yaratması

17 Gelecekte... 30 yılı aşkın geçmişine rağmen IABP ile ilgili bazı sorular cevapsız kalmıştır. Doğru ve optimal kullanımı tam olarak belirlenememiştir. IABP ‘nin ventrikül yardımında kullanımı ve ameliyat öncesi ve sırasındaki kullanımı gelecekte tam olarak yapılacak araştırmalarla belirlenmelidir. IABP’nin sağ karıncığın çalışmadığı durumlarda kalbi desteklemek amacıyla kullanılabileceği ayrıca ileride kalp nakline köprü görevi görebiliceği ise önerilen görüşler arasındadır.

18 Bazı Kaynaklar... -http://tgkdc.dergisi.org/text.php3?id=229
-http://heart.healthcentersonline.com -http://www.datascope.com -Kumbasar SD, Semiz E, Sancaktar O, Yalçınkaya S, Ermiş C, Değer N. Concomitant use of intraaortic balloon counter- pulsation and streptokinase in acute anterior myocardial infarction. Angiology 1999;50; -Karagöz H, Taşdemir O, Babacan K, Zorlutuna Y, Yakut C, Beyazıt K. Açık kalp cerrahisi sonrasında intraaortik balon uygulaması Türk Kardiyoloji Der Arş 1988;16;21-3. -Counterpulsation: historical background,  technical improvements, hemodynamic and metabolic effects," Volume 84 (1994) Cardiology Dergisi

19 -----------------------------------------------
Sunum burada sona ermiştir... BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! NOT: Arzu eden arkadaşlar sunumu adresinden indirebilirler.


"Intra-aortic Balloon Pump" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları