Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

2 NEDİR YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ?
Zorunlu eğitim çağında olduğu halde eğitim sistemi dışında olan yaş grubundaki çocukların ilköğretime devamlarını düzenleyen kısa süreli bir geçiş programıdır.

3 YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLIK AŞAMALARI
Projenin hazırlık aşaması Program hazırlığı Yönerge hazırlığı Uygulama süreci

4 PROGRAMIN HEDEF GRUBU yaş grubunda olup; İlköğretime kaydolmamış çocuklar İlköğretime kayıtlı olup sürekli devamsız konumundaki öğrenciler Akademik başarısızlık nedeni dışında yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrenciler

5 PROGRAMIN HEDEF GRUBU (YAŞLARA GÖRE) Yönergenin 5. Maddesi der ki; “Yetiştirici sınıf uygulamaları yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu yaş grubunu 2008 yılının Eylül ayı sonuna kadar 10 yaşına girmiş 14 yaşını bitirmemiş çocuklar oluşturur.” Buna göre öncesi ile sonrası tarihlerde doğan çocuklar/öğrenciler YSÖP uygulamalarından yararlanırlar.

6 YSÖP KAPSAMINDA öncesi sonrası

7 EĞİTİM DURUMU VE YAŞA GÖRE YETİŞTİRİCİ SINIFLARA ALINACAKLAR
10 11 12 13 14 Okuryazar değil Okula kayıt yaptırmamış YSÖP kapsamında Devamsız Okuryazar İlköğretim 1’inci sınıfı tamamladıktan sonra devamsız İlköğretim 2’inci sınıfı tamamladıktan sonra devamsız YSÖP kapsamında değil İlköğretim 3’inci sınıfı tamamladıktan sonra devamsız İlköğretim 4’inci sınıfı tamamladıktan sonra devamsız İlköğretim 5’inci sınıfı tamamladıktan sonra devamsız YÖSP kapsamında Akranlarından en az 3 sınıf geride

8 Bu sınıflarda; Yetiştirici Sınıf 1–3 A Yetiştirici Sınıf 1–3 B Yetiştirici Sınıf 4–5 Yetiştirici Sınıf 6–7 olmak üzere 4 program uygulanır. YETİŞTİRCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARI

9

10 Her öğretim programında,
Zorunlu dersler, (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği) En az bir seçmeli ders, Rehberlik Faaliyetleri, Sosyal etkinliklere yer verilir. YETİŞTİRCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARI

11 PROGRAMININ GENEL YAKLAŞIMI Yetiştirici sınıf öğretim programı; Standart eğitim sisteminin alternatifi değildir. İlköğretime geçiş programıdır. Öğrencilere diploma vermez. Örgün ilköğretim kurumlarında çocuğun yaşına uygun sınıfa geçişini sağlar.

12 NELER YAPILDI? Yönerge yürürlüğe girdi.
Haftalık Ders Çizelgesi onaylandı. Yetiştirici Sınıf Uygulama Kılavuzu Hazırlandı. İl Koordinatörleri eğitimi yapıldı. İllerde İl Eğitici Ekibi oluşturmak için formatör eğitimleri yapıldı. NELER YAPILDI?

13 NELER YAPILDI? Öğretim programları hazırlandı.
Eğitim materyalleri (Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, rehberlik) yazıldı. (34 adet kitap) Öğretmen el kitabı hazırlandı. Ailelerin iknasında görev alacaklar için rehber kitapçık hazırlandı NELER YAPILDI?

14 NELER YAPILDI? Ailelerin iknasında kullanılacak broşür hazırlandı.
YSÖP kapsamındaki çocukların kayıtları ve izlenmesine yönelik bir yazılım oluşturuldu. NELER YAPILDI?

15 Ocak 2009’da 15 il valisi, il millî. eğitim müdürü ve İlköğretim
Ocak 2009’da 15 il valisi, il millî eğitim müdürü ve İlköğretim müfettişleri başkanlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ocak 2009’da okula kayıtsız çocuk sayısının en fazla olduğu 25 ilçe kaymakamı ve millî eğitim müdürlerine bilgilendirme yapıldı. Tüm illere yönerge ve uygulama kılavuzu, öğretmen el kitabı, rehber kitap ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. NELER YAPILDI?

16 YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI MATERYALLERİ

17 Yetiştirici Sınıf Uygulamalarında kolaylık sağlaması amacıyla İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge doğrultusunda Yönerge ve Uygulama Kılavuzu, Öğretmen El Kitabı Rehber Kitap ile Broşür hazırlanmıştır.

18

19 SORU CEVAP

20 E-OKUL OKULA KAYITSIZ ÇOCUKLAR VE E-YSÖP EKRANI KULLANIM KILAVUZU

21 İÇERİK BÖLÜM I: E-Okul Kayıtsız Çocuklar Ekranı Kullanım Kılavuzu BÖLÜM II: E-YSÖP Ekranı Kullanım Kılavuzu

22 E-Okul Kayıtsız Çocuklar Ekranı Kullanım Kılavuzu
BÖLÜM I E-Okul Kayıtsız Çocuklar Ekranı Kullanım Kılavuzu Tanım Bu ekran zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtlı olmayan çocukların izlenmesi ve okula kazandırma çalışmalarının daha etkin olarak yürütülebilmesi için tasarlanmıştır.

23 Okula Kayıtsız Çocuklar Ekranı
(İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri) MEM işlemleri altında Okula Kayıtsız Çocuklar ve YSOP ekranı ilçe milli eğitim müdürlüklerince kullanılacağından bu ekranın kullanıcıları MEBBİS yöneticilerince yetkilendirilecektir.

24 Okula Kayıtsız Çocuklar Ekranı (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Çağ Nüfusunda olup Okula kayıtsız çocuklar ekranında görünen çocukları adres bilgilerine göre kayıt olmaları gereken okullara dağıtım işlemini yapacaklardır. ÖNEMLİ UYARI: Okula gelmeme nedeni okullar tarafından girildiğinde otomatik olarak bu ekrana yansıyacaktır. Okula Gelmeme Nedeni olmayan öğrenciler işlem yapılmamış öğrenci olarak kabul edilecektir. İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 2. Okula Kayıtsız Çocuklar Ekranı (Okul Müdürlükleri)
Okul Müdürlükleri Kayıtsız Çocuklar Ekranına düşen çocukların ikna ve okula kazandırma işlemleri için velilerle görüşme yaptıktan sonra çocuğun okula gelmeme nedenini ekrana gireceklerdir. Bu işlem ekranda görünen bütün çocuklar için mutlaka yapılacaktır. Kayıtsız çocuk okula kazandırılmak için ikna edildiğinde e-Okul sistemine bilindik yöntemler ile kayıt yapılacaktır. e-Okula kayıt yapılmadan önce neden bilgisi girilmelidir.

26 BÖLÜM II: E-YSÖP Ekranı Kullanım Kılavuzu
Tanım: Bu ekran Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı kapsamında yer alan çocukların/öğrencilerin ilköğretim okullarına kayıt ve daha sonraki nakil işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için tasarlanmıştır.

27 1. YSÖP Okulu Belirleme İşlemleri
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını uygulayacak okul/okulları belirleyeceklerdir.

28 2. Yetiştirici Sınıf Öğrenci Bildirim Formu
Bu bölüm tüm ilköğretim okullarının kullanacağı ekrandır. Bu bölüme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulunuz e-okul kayıtsız çocuklar ekranına düşürülen ya da okulunuzun ikna ekibinin alan taraması sonucunda Yetiştirici sınıf öğretim programı kapsamında olduğu belirlenen (10-14 yaş grubu) çocuklara ait bilgilerin girilmesi gereklidir.

29 3. Öğrencinin Durumu 10-14 yaş grubunda olup ilköğretime kayıtsız çocuklar, okula kayıtlı olup çeşitli nedenlerle devamsız durumda olan ve akademik başarısızlık dışında yaşıtlarından üç yıl geride olan öğrenciler YSÖP kapsamındadır. Okulunuz ekranında görülen çocuklar ya da okulunuzda kayıtlı öğrenciler için Yetiştirici sınıflar öğrenci bildirim formu doldurulacaktır. Öğrenci yaşıtlarından üç yıl geride ve okulunuzun aktif öğrencisi ise bu öğrencinin YSÖP Okuluna nakli okul personeli, öğrenci ve ailesinin birlikte verecekleri karar doğrultusunda yapılacaktır. Karar verilirken öğrencinin bulunduğu sınıfa uyumu göz önünde bulundurulacaktır. Yozgat ili okula kayıtlı olup devamsız durumda olan öğrencilerin büyük çoğunluğu (306 öğrenci) yaş grubundadır.

30 3. Öğrencinin Durumu İlköğretim Okullarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılacak işlemlerde öğrencinin okulla ilişkisi yukarıdaki ekrandan işaretlenecektir.

31 3. Öğrencinin Durumu İlköğretim çağında olup okula kayıtsız yaş grubunda yer alan çocukların kayıt şekli yukarıdaki ekrandan işaretlenecektir. Kayıt şekli başlığı altında tanımlanmamış başka bir yolla çocuk okula geldiyse açıklama kısmı mutlaka doldurulacaktır. Eğitimden ayrılma nedenleri ise daha önce tanımlandıysa “okula kayıtsız çocuklar” ekranından bu ekrana otomatik olarak gelecektir.

32 3. Öğrencinin Durumu Bilgileri doldurulan öğrencilerin okul ve il onayları bu ekran aracılığıyla yapılır.

33 4. YSÖP Okuluna Nakil: Bu bölüm doldurulduktan sonra önce okul tarafından onaylanacak ve çocuğa ilişkin bilgiler onay için ilin ekranına düşecektir. Onaylanan öğrenciler için YSÖP okullarına nakil işlemleri yapılacaktır. YSÖP kapsamında olduğu belirlenen öğrenciniz YSÖP okulu açılan ilköğretim okuluna yukarıdaki ekran kullanılarak nakil edilecektir.

34 4. YSÖP Okuluna Nakil Öğrencinin eğitime başlaması için nakil yapılan YSÖP okulunun ve ilin nakil işlemini onaylaması gerekmektedir. Onay işlemleri bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

35 5. YSÖP Okulları Öğrenci İşlemleri
YSÖP ekranı altında görünen “yetiştirici sınıf öğrenci işlemleri” ekranı il milli eğitim müdürlüğü tarafından YSÖP açma onayı verilen okullar tarafından kullanılmaktadır. Bu ekranla öğrencinin devam devamsızlık, nakil ve karne hazırlama vb. işlemlerini yapabilirsiniz.

36 5. YSÖP Okulları Öğrenci İşlemleri
YSÖP okulları bu ekran aracılığıyla okullarının ekranına düşen öğrencileri okullarında uygun YSÖP programına yerleştireceklerdir.

37 5. YSÖP Okulları Öğrenci İşlemleri:
Yukarıdaki ekran kullanılarak öğrencinin sınıflara yerleştirme işlemleri yapılmaktadır

38 5. YSÖP Okulları Öğrenci İşlemleri
YSÖP sınıf/şubesinin haftalık ders programı talim terbiye kurulu başkanlığının tarih 5745 sayılı kararında belirtildiği gibi bu ekran üzerinden yapılacaktır. Bu karara iogm.meb.gov.tr web adresinden haberler ve duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

39 6. YSÖP Öğrencisinin Nakil İşlemleri
Aşağıdaki ekran yardımıyla öğrencinin YSÖP’e başlama ve bitiş tarihleriyle, YSÖP’ü tamamlayıp tamamlayamama durumuna ilişkin bilgileri işaretlenecektir.

40 6. YSÖP Öğrencisinin Nakil İşlemleri
Öğrencinin YSÖP okulundan nakili Yukarıdaki ekran aracılığıyla İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönergenin Nakil ve Geçişler ile ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır. Nakil işlemleri e-okul mevcut uygulamalarında olduğu gibi yapılacaktır.

41 SORU CEVAP

42 YETİŞTİRİCİ SINIF UYGULAMALARINDA SIK SORULAN SORULAR

43 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI
Gerekli görülen yerlerde ihtiyaca binaen 1-3 A, 1 -3 B ve 4-5 sınıflarını birleştirebileceğimiz yönergede yazılı. Acaba 6-7 sınıfını da bunlara dâhil edip tamamen birleştirilmiş sınıf açabilir miyiz?

44 ÖĞRETMENLERE ÖDENECEK DERS ÜCRETLERİ
1-3 A ile 1-3 B sınıflarına her sınıf için 3 öğretmen görevlendiriyoruz, en fazla 8 saat ek ders aldıkları için. Öğretmenler kendi aralarında planlama yapacaklar.

45 ÖĞRENCİ SAYISINA BİNAEN SINIF AÇILMASI
Farklı illerden olan arkadaşların mesajlarından bazılarının ortak noktası “Yeterli öğrenci olmaması nedeniyle sınıf açılamadığı” yönünde. Yönerge de belirtilen sayıda öğrenci bulunmasa da YSK’lar bu konuda gerekli tedbirleri alıp, inisiyatif kullanabilirler. Tespit edilen çocukları, yönerge de belirtilen sayıya ulaşılmadığı gerekçesiyle bu hizmetten yararlandırmamak üzücü olur. Bu bağlamda YSK’lar öğrenci sayısı kaç olursa olsun YSÖP sınıfı açmalıdırlar.

46 DERS KİTAPLARI Ek-1 e göre kitap listesinin doldurulması istenmiş halbuki ek-1 e taşınmış, vefat etmiş, rehabilitasyon merkezine giden vb. çocuklarda dahildir bunlar için neden kitap gönderilecek anlayamadım.

47 ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARLA İLGİLİ
YAPILACAKLAR e-Okul’dan bize gönderilen listelerin içinden hiçbir yere kayıtlı olmayan ama evde oturan özürlü, okul çağında kişilere rastlandı bu hangi kapsamda değerlendirilecek. Bizim e-okul sisteminden aldığımız listede öğrenim çağı içinde olup hiç kayıt yaptırmamış aynı zamanda özel eğitim de almayan özürlü çocuklara rastlandı. Bununla ilgili ne yapmak gerek?

48 İLLERİN HEDEF GRUP LİSTELERİ
Arkadaşlar TÜİK’in bildirdiği listelerin çoğu ya yurt dışında ya da engelli çıkıyor. Nüfus sayımı (tespit) yapıldıktan sonra birçok aile yer değiştirmiş, mevsimlik işçilikten dolayı birçok aile adresinde bulunmuyor, aile olduğu halde çocuk büyük şehirlere çalışmak üzere gönderilmiş ve geçim bu çocuklar üzerinden karşılanıyor, fiziki yaş ile kimlik yaşı farklı ve evli olanlar vesaire.

49 İLLERDEKİ YÖNETİCİLERİN ÇALIŞMALARI SAHİPLENMESİ
Eğitimlerimizde en büyük engel duyarlı insan sayısının az olması. Merkezden destekler devam ettikçe işlerin biraz daha hızlı devam edeceği kanaatindeyim. Herkesi bilgi sahibi kılmak ve duyarlı hale getirmek için çok çaba sarf ediyorum ama biraz zorluk çekmiyor değilim. Burada yöneticilerin çoğunun değişmesi ve okullardaki diğer bazı altyapıyla ilgili sorunlar, ilimizde öğretmen açığının  çok olması gibi sebepleri sıralayabilirim.

50 Özellikle problemli bölgelerin İlçe MEM’leri ile görüştük
Özellikle problemli bölgelerin İlçe MEM’leri ile görüştük. Biraz da üzülerek buralardaki görevli kişilerin göreve yeni başlamaları nedeniyle yönerge ve uygulamaları hakkında bilgiye sahip olmadıklarını gördük. Maalesef ilimizde çalışmalar başlamış sayılmaz. Biz ilçe olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ile ne kadar telefon açarsak açalım bir sonuç elde edemiyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu konuda etkili bir şeyler yaparsa çok iyi olacak.

51 ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
Halkın maddi durumu pek de iyi değil YSÖP uygulamalarına katacağımız öğrencilerimiz için kırtasiye, giyim, ayakkabı yardımı yapılamaz mı acaba?

52 Saha çalışmalarına giden öğretmenlerin motivasyonları düşük
Saha çalışmalarına giden öğretmenlerin motivasyonları düşük. Neler yapılabilir? Öğretmenlerin saha gezisine katılabilmesi hususunda yasal dayanak nedir? Saha taramalarında gönüllüğü teşvik etmeye yönelik çalışmalar neler olabilir? Kırsal kesimdeki derslik ihtiyacı nasıl karşılanacak? (Şehir merkezinde de aynı durum olabilir) Öğrencilerin devam durumları için neler yapılabilir? Listelerdeki yaş ile ilgili yanlışlıklar için neler yapılabilir? Mevsimlik olarak çalışan çocukların kaydı nasıl yapılacak? Sistemde olan çocukların programa e-okul üzerinden kayıtları nasıl olacak? Kent merkezindeki çocukların taşınması nasıl olacak?

53 HKO il danışmanlığı görevleri YSÖP’de de devam edecek mi?
Ücretli öğretmene tekrar ücret ödeyecek miyiz? YSÖP’e gidenler ŞNT den yararlanabilir mi? Nüfus yaşıyla fiziki yaşı farklı olanlar için neler yapılmalı? Engelli çocuklardan özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine devam eden çocukların e-okul sistemine nasıl işlenecek? Öğretmenlik formasyonu olup da öğretmenlik yapmayanlara kurs verip görevlendirme yapılabilir mi? Mevsimlik tarım işçisi olan çocuklar için sömestr tatilinde eğitime devam edebilirler mi?

54 Yöneticiler YSÖP sınıflarına ders vermek amacıyla görevlendirilebilir mi?
Farklı yerleşim alanlarındaki az sayıdaki çocuklar için nasıl bir eğitim öneriyorsunuz? Nüfusa kayıt olmayanların durumu ne olacak? Adres değişikliği e-okula nasıl bildirilecek? Taşımalı sistem uygulaması YSÖP’de nasıl uygulanacak? YSÖP uygulamaları yerel basında nasıl yer alacak? Medyayı nasıl kullanabiliriz?

55 1–3 A Programını Bitirdikten Sonra 1–3 B Programı’na Devam Edilmesi Durumunda İkinci Bir Onay Almak Gerekir mi? YSÖP Uygulamalarında Kullanılacak Olan Eğitim Materyalleri İllere Ne Zaman ve Nasıl Ulaştırılacaktır? Eğitim Materyalleri Gelene Kadar YSÖP Kapsamındaki Dersler Hangi Kaynaklar Kullanılarak İşlenecektir? Okulunda YSÖP Uygulaması Yapılan Okul Müdürleri Bu Uygulamalardan Dolayı Ek Ders Ücreti Alabilecekler mi? Kendi Okulunda Maaş ve Ek Ders Karşılığı Çalışmalarını Yürütüp YSÖP Kapsamında ikinci Bir Okulda Derse Giren Öğretmenlere Bu Uygulamadan Dolayı Ek Ders Ücreti Ödenir mi? Ödenecekse Kaç Saat Olabilir? Bunun Yasal Dayanağı Nedir?

56 İzleme ve Değerlendirme

57 İZLEME ve DEĞERLENDİRME
Yetiştirici sınıf uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların başarısını ölçmek, uygulamanın ekililiğini artırmak ve bu amaçla gerekli değişiklik ve iyileştirmeleri yapabilmek için, izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda elde edilecek güncel ve güvenilir verilere ihtiyaç vardır.

58 YETİŞTİRİCİ SINIFLAR UYGULAMASINDA İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?
İzleme ve değerlendirme, ilköğretim kurumu (okulun öğrenci aldığı çevre) ilçe, il ve bakanlık düzeyinde aşağıda belirlenen kurum/kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Okul düzeyinde Tüm ilköğretim kurumları İlçe düzeyinde Yetiştirici Sınıflar Komisyonu (YSK) İl düzeyinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkezi / Ulusal düzeyde MEB – (İlköğretim Genel Müdürlüğü)

59 İZLEME: İzleme, yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin soruları yanıtlamamıza yardımcı olacak bilgilerin toplanmasıdır. Bu kapsamdaki bilgi toplama, planlı, yapılandırılmış ve rutin bir biçimde yapılmalıdır. DEĞERLENDİRME: İzleme veya değişik yollarla toplanan bilgilerin ve uygulamaların, kurum hakkında karar vermede/yargıda bulunmada kullanılmasıdır. Bu bilgiler aynı zamanda iyileştirme, geliştirme veya değişiklik yapmak ve amacıyla da kullanılır.

60 Tüm İlköğretim Kurumlarınca Yapılacak İzleme- Değerlendirme Çalışmaları :
İlköğretim kurumları okula kayıtsız çocuklar ekranındaki (10-14 yaş ) çocukların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince okulların ekranına düşürülmesinden sonra alan taraması yoluyla çocukların şimdiye kadar kayıt olmama nedenlerini girerek ikna edilen çocukların kaydını yaptıktan ve bilgilerini e-okula işleyip onayladıktan sonra onay için ilçe ekranına atacaktır. (Bu işlemler yönergede EK–1 Formuna karşılık gelmektedir.) Ayrıca okul kayıtlarını taramak suretiyle, sürekli devamsız durumdaki öğrencileri de ysöp dahilinde ilçe onay ekranına atacaklardır.

61 Kayıtsız çocuklar okul ekranına düşürüldükten sonra (EK–1 Formu doldurulduktan sonra,) ilköğretim okulu müdürünün uygun göreceği kişilerle ilköğretim kurumunda bir değerlendirme toplantısı yapması ve okul düzeyinde ikna ekipleri kurarak bu çocukları okula kazandırması beklenmektedir. .

62 İlköğretim kurumu, alan taramalarında yetiştirici sınıflar kapsamında ulaştığı her çocuk için EK–2 Formu dolduracaktır. İlk ulaşmada çocuğun okula kaydı sağlanabilirse, çocuğa ilişkin bilgiler e-okulda işlenerek ilçe milli eğitim ekranına aktarılacaktır. Eğer okula kazandırma çalışmaları sonuçlanmamış ise form kurumda muhafaza edilecek, sonraki okula kazandırma çalışmalarına katılacak ekip, bu formu işleyecektir. Bu işlemler, hedef gruptaki tüm çocuklar okula kazandırılıncaya kadar devam edecektir.

63 Kayıtsız çocuklar ekranında yer alan (özellikle yaş arasındaki ) çocukların sayısının ya kayıt yoluyla ya da çocuğun okula kayıt olamayacağına ilişkin bilginin girilmesi ile azalması Yetiştirici Sınıf Uygulamalarına yönelik yapılan çalışmaların bir göstergesi mahiyetindedir. (EK–1 Formunda yer alan çocukların sayısı ile EK–2) Mülki amirler ve eğitim yöneticileri yapılan çalışmalara ilişkin verilerin analizleri yoluyla hedefin neresinde olduklarını sorgulamalı ve eğitime erişim probleminin il düzeyinde çözüm yolları üzerinde düşünmelidirler.

64 İlköğretim kurumları, kaydını yaptıktan sonra (EK–2 Formuyla) yetiştirici sınıf açacak ilköğretim kurumuna naklini yaptığı çocukları da izleyeceklerdir. Çünkü bu çocuklar kısa bir süre sonra kendilerine öğrenci olarak dönecektir.

65 Yetiştirici sınıf uygulamaları için kaydı/nakli yapılan öğrenciler, YSÖP’ün tamamlanmasından sonra adrese dayalı olarak eğitimini sürdürmeleri gereken ilköğretim kurumuna nakledileceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler iki ana grupta toplanabilir: YSÖP’ü tamamlayan öğrenciler, YSÖP’ü tamamlamayan öğrenciler.

66 Programı tamamlayan öğrenciler yetiştirici sınıf öğretim programını uygulayan okul tarafından ilgili sınıfa geçişi sağlanarak adrese dayalı olarak gitmesi gereken okula nakli yapılır. (EK–6 Formu öğrenciye ait niteliksel bilgilerin yer aldığı bir form) Çeşitli sebeplerle programı tamamlamadan nakli yapılan öğrenciler, ilköğretim kurumlarının “devamsız öğrenciler”i arasında değerlendirileceklerdir.

67 Yetiştirici Sınıflar Açan İlköğretim Kurumlarının İzleme-Değerlendirme Çalışmaları
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce okul ekranına düşürülen YSÖP kapsamındaki çocukların zaman kaybedilmeksizin eğitime başlaması gerekmektedir. Bu çocukların eğitime başlama sürelerini sürekli olarak izlenmeli ve bu sürenin daha da azaltılması için gereken çaba sarf edilmelidir. Bildirim ile eğitime başlama arasındaki süre sürekli izlenmeli ve bu sürenin daha da azaltılması için gereken çaba sarf edilmelidir.

68 Yetiştirici sınıf öğretim programına başlayan öğrencilerin programı tamamlayıp, adrese dayalı olarak kayıt yaptırması gereken ilköğretim kurumunda eğitimini sürdürmesi beklenmektedir. Bunun için yetiştirici sınıf öğretim programını terk oranının son derece düşük olması önemlidir. Bu sebeple, Planlama ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinin, uygulamalar sürecinde bu çocukların okula uyum ve devamlarının sağlanmasında aktif rol almaları gerekmektedir. (seçmeli derler, etkinlikler, öğrenci ilgi, ihtiyaçlarının giderilmesi, zamanın uygunluğu)

69 YETİŞTİRİCİ SINIFLAR KOMİSYONUNUN İZLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Yetiştirici Sınıflar Komisyonu, ilçe sınırları içerisinde, yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin her türlü bilginin toplandığı ve ilgililerle paylaşıldığı birimdir. Komisyon göreve başladığında yapacağı ilk iş ilçe sınırları içerisinde ikamet etmekte olan 10–14 yaş grubundaki çocuklardan okula hiç kayıt yaptırmamış olanların listesini e-okul veri tabanından almaktır. Böylece hedef grubun önemli bir bölümü ortaya konulmuş olacaktır. Devamsız durumda olan öğrenciler için yaklaşık bilgileri ilköğretim kurumlarından temin edilebilir. Bu iki bilgi yetiştirici sınıf açacak okulların belirlenmesi için yeterlidir.

70 Yetiştirici Sınıflar Komisyonu e-okul ve okullardan gelen (sürekli devamsız, 3 sınıf geride olan öğrenciler) çocuklara ait bilgiler doğrultusunda planlama çalışmalarının yapılması, YSÖP okullarının tespiti kayıtsız çocuklar ait bilgilerin okullarla paylaşımı, öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınması gibi çalışmaların yanında izleme ve değerlendirmeye de ağırlık verecektir.

71 İlköğretim kurumlarının okula kazandırma çalışmaları Komisyon için sürekli bir izleme ve değerlendirme faaliyetidir. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için e-okuldan kayıtsız çocuklar ekranı, YSÖP’e devam eden öğrenciler takip edilmeli ve yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Komisyon, ilköğretim kurumları tarafından üçer aylık periyotlarla doldurulan EK–3 Formlarını birleştirerek ilçe genelinde okula kazandırma çalışmasının genel değerlendirmesini yapmalı, bu konuda ilköğretim kurumları arasında deneyim paylaşımını sağlamalıdır.

72 İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Komisyon, kurum ölçeğinde izleme ve değerlendirme için EK–3 Formunu kullanırken, ilçedeki ilköğretim kurumlarının tümünün EK–3 Formlarının birleştirilmesinden oluşturacağı “Yetiştirici Sınıf Kapsamındaki Çocukları Okula Kazandırma Çalışmaları Dönem Raporu’nu hazırlayarak, Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

73

74 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin il genelinde yapılan faaliyetlerin genelinden sorumludur. Bu bağlamda e-okul veri tabanından yetiştirici sınıf uygulamalarını izlerken, yetiştirici sınıf komisyonlarınca hazırlanan “Yetiştirici Sınıflar Kapsamındaki Çocukları Okula Kazandırma Çalışmaları Dönem Raporları”nı inceleyerek İl geneli için değerlendirme yapacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ilçelerden gelen Yetiştirici Sınıflar Kapsamındaki Çocukları Okula Kazandırma Çalışmaları Dönem Raporlarını birleştirerek il raporu şeklinde İlköğretim Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

75 Planlama ve Değerlendirme Rapor Formatı

76 İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
İlköğretim Genel Müdürlüğü yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin çalışmaları e-Okul veri tabanından sürekli izleyecektir. İllerden gelen Yetiştirici Sınıf Kapsamındaki Çocukları Okula Kazandırma Çalışmaları Dönem Raporları da değerlendirmelerde kullanılacak diğer önemli bir veri kaynağını oluşturacaktır. Bu verilerin incelenmesi sonucunda sorun alanlarına ve başarılı uygulamalara işaret eden veriler belirlenecek, daha sağlıklı kararlar oluşturabilmek için kurum, ilçe veya il düzeyinde ayrıntılı bilgiler istenecek; ihtiyaç duyulması halinde nitel araştırmalar yapılacaktır.

77 SORU CEVAP

78 İşbirliği / İş bölümü

79 Neden Ekip Çalışması? Ekip Çalışmanın Yararları
Ekip çalışması üyeleri için sosyal ve duygusal destek sağlar. Ekiple çalışıldığında fikir alış verişi yapabilmek ve tartışarak doğruya ulaşmak daha kolaydır. Birinin göremediğini diğerinin görebilmesi ekip çalışmalarında hep işe yarar. Gerçekleştirilen faaliyetin eksiksiz ve doğru biçimde bitirilmesini sağlar.

80 Neden Ekip Çalışması? Ekip Çalışmanın Yararları
Saygı, değer ve güven ortamı oluşturularak grup içi iletişim desteklenir ve bu şekilde üyeler arasında yaşanan problemler daha kolay çözülebilir. Çeşitli yeteneklere ve farklı becerilere sahip bireylerin varlığı hedefe ulaşmada önemli bir avantajdır. Çok fazla işin daha az zamanda bitirilmesidir.

81 VERİMLİLİK GÜVEN MOTİVASYON ZAMAN KİŞİSEL GELİŞİM

82 BAŞARILI EKİP Karşılıklı güven Açıklık Gerçek kişiler
Karşılıklı geri bildirim Farkındalıkları avantajı

83 BAŞARILI EKİP Dinlemeyi Bilme Suçlu aramama Hatalardan Öğrenme
Katılımcılık Bilgi Paylaşımı

84 Etkili Ekip Çalışması için 12 İpucu
Rollerinizi, amacınızı, sınırlılıklarınızı ve kaynaklarınızı bilin Kimsenin iyi niyetinden şüphe etmeyin Sabırlı olun Amaca odaklanın Toplantılarınızı dikkatli planlayın Yardım istemekten çekinmeyin Paylaşın

85 Etkili Ekip Çalışması için 12 İpucu
8. Birbirinize zamanında geri bildirim verin 9. Suçlamayın, sorunu çözün 10. Dışarıdan doğru kişilerden yardım alın 11. Bütünü gözden kaçırmayın. 12. Aktif olun (Kevin Eikenberry)

86

87 SORU CEVAP

88 TEŞEKKÜRLER

89 İlköğretim Genel Müdürlüğü
iletişim İlköğretim Genel Müdürlüğü Kamil Topçu Metin Aydemir


"YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları