Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN  Protein Yönlendirme  C. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.  2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN  Protein Yönlendirme  C. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.  2006."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN  Protein Yönlendirme  C. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.  2006

2 Hücre İçi Kompartmanlar  1- Organeller –Mitokondri –Lizozom –ER –Golgi –peroksizom  2- Sitozolik K. –Akışkan bölgeler –Katı ve sıvı böl. –vb  3- Çekirdek –Por sistemi  4- Özelleşmiş bölgeler –Mikroviluslar –Dendrit –Akzon –Pseudopod –Mikrospike –Hücre korteksi –vb

3 Hücre İçi Kompartmanlar  5- Membran modifikasyon bölgeleri –Sıkı bağlantı bölgeleri –Geçit bölgeleri –Kemer desmozom –Düğme desmozom –Hemidesmozom –Sil –Kamçı –Hücre ekstrasellular adezyon bölgeleri

4 Hücre içi bilgi ve madde akış yönü Geçit ile transport Transmembran transport Vezikuler transport Hücre yüzeyi Erken endozom Lizozom ke y Geç endozom Salgı vezikülleri Golgi Çekirdek Mitokondri Endoplazmik retikulum Plastidler Kloroplast Sitozol Bir başka açıdan değerlendirme

5  Endositoz: hücre zarından hücre içine –Fagositoz –Pinositoz  Ekzositoz: hücre içinden hücre zarına –Golgiden gelen –Lizozomdan gelen –ER’den gelen –Salgı vezikülleri Veziküler Trafik

6  ER’den golgiye  Golgiden -ER’ye -lizozoma -hücre zarına -çekirdek zarına  Lizozomdan golgiye  Endozomdan lizozoma -hücre zarına  Golgiden golgiye

7  Donor kompartmandan tomurcuklanma üç yöntem ile geçekleştirilir (örücü ve örtücü proteinler). –Klatrin –COP I (coated protein I kaplı) –COP II (coated protein II kaplı) Veziküler Trafik

8 Veziküler Trafik Klatrin

9 Protein Konuşlandırma

10 Hücre içinde protein konuşlandırmada üç yöntem kullanılır: 1- Ko-translasyonal - translokasyon yani protein sentezinin, proteinin görev yerinde yapılması 2- Post-translasyonal – translakasyon yani sentez sonrası proteinin görev yerine taşınması 3- Vesikular – transport Proteinin bir vezikül aracılığıyla görev yerine taşınması –Membran üzerine bağlı –Vezikül lümeninde

11 Protein Konuşlandırma 1- Ko-translasyonel translokasyon2- Post-translasyonel translokasyon

12  Type I: Koparılıp atılan bir sinyal dizi taşırlar Çoğunlukla C terminal ucu sitoplazmada, N terminal ucu ER lümenindedir  Type II: C terminali lümende olanlar  Type III: N terminali lümende olanlar  Type IV: Çok geçişli membrane proteinleri  GPI (glycosylphosphatidylinositol): 1- Ko-translasyonal translokasyon

13 1- Ko-translasyonal translokasyon Type I:

14 1- Ko-translasyonal translokasyon Type IV:

15 1- Ko-translasyonal translokasyon GPI ( glikozilfosfatidilinositol )  Farnelizasyon  Miristoilasyon

16 ER membranını hedefleme

17 Sinyal Tanıma Partikülü (SRP)  Protein ER’a getirilir  Protein üzerindeki sinyal diziye bağlanır  ER’daki SRP reseptörüne bağlanır  RNA-protein kompleksi oluşur

18 Translokon  TRAM  Sec61   Sec61   Sec61   Sucul kanal

19 2- Post-translasyonal translokasyon Sitoplazmik Protein Sentezi Hücrede Serbest Protein Sentezi

20 2- Post-translasyonal translokasyon Sitoplazmik protein sentezi

21 2- Post-translasyonal translokasyon Sitoplazmik Protein Sentezi Hücrede Serbest Protein Sentezi  ER’a giriş  ER lümeninde alıkonma  Golgi’de alıkonma  Mitokondriye giriş  Çekirdeğe giriş  Peroksizoma giriş  vb

22 2- Post-translasyonal translokasyon Bir proteinin nereye ait olduğu üzerinde yazılıdır  ER’a girişi için sinyal dizi –H 3 N-met-met-ser-phe-val-ser-leu-leu-leu-val- gly-ile-leu-phe-trp-ala-thr-glu-ala-glu-gln-leu- thr-lys-cys-glu-val-phe-gln  ER lümeninde alıkonması için sinyal dizi –Lys-asp-glu-leu-COO -  Golgi’de alıkonma

23 2- Post-translasyonal translokasyon Bir proteinin nereye ait olduğu üzerinde yazılıdır  Mitokondriye girişi için sinyal dizi –H 3 N-met-leu-ser-leu-arg-gln-ser-ile-arg-phe- phe-lys-pro-ala-thr-arg-thr-leu-cys-ser-ser-arg- tyr-leu-leu  Çekirdeğe girişi için sinyal dizi –---pro-pro-lys-lys-lys-arg-lys-val----  Peroksizoma girişi için sinyal dizi –---ser-lys-leu---

24 Örnek Mitokondrilere Protein Girişi (import) Hedef Organelde 4 Farklı Yerleşim Şekli Vardır Mitokondrial matrix Intermembrane boşluk Inner membran Outer membran

25 Protein yönlendirme mitokondrial import  post-translational transporttur  ATP ve/veya proton gradienti gibi enerji gerektirir  sinyal dizisi uzundur ve zayıf korunan dizilerdendir

26 Mitokondriyal Import ve Şaperoninler elektrokimyasal gradient

27 Mitokondriye protein girişi

28 Sinyal peptidaz sinyal diziyi keser

29 Mitokondriyal Şaperoninler

30 Vesikül tipiÖrtücü proteinler GTPazYön COPII Sec23/24 & sec13/31komplexler, Sec16 Sar1ER’den cis- Golgi’ye COPI7 farklı subunitten oluşan Koatomerler ARFcis-Golgi’den ER’a kadar Retrograde transport klatrin ve adaptor proteinler klatrin & AP1 komplexler ARFtrans-Golgi’den endozomlara 3- Vesikular – transport Proteinler farklı 3 tip örtülü vezikül ile taşınırlar

31 These aren’t the only type of coats, but they account for the great majority. 3- Vesikular – transport

32

33

34

35 Vezikular sistem


"Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN  Protein Yönlendirme  C. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.  2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları