Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN
Protein Yönlendirme C. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. 2006

2 Hücre İçi Kompartmanlar
1- Organeller Mitokondri Lizozom ER Golgi peroksizom 2- Sitozolik K. Akışkan bölgeler Katı ve sıvı böl. vb 3- Çekirdek Por sistemi 4- Özelleşmiş bölgeler Mikroviluslar Dendrit Akzon Pseudopod Mikrospike Hücre korteksi vb

3 Hücre İçi Kompartmanlar
5- Membran modifikasyon bölgeleri Sıkı bağlantı bölgeleri Geçit bölgeleri Kemer desmozom Düğme desmozom Hemidesmozom Sil Kamçı Hücre ekstrasellular adezyon bölgeleri

4 Hücre içi bilgi ve madde akış yönü
Sitozol Çekirdek Kloroplast Mitokondri Plastidler Hücre içi bilgi ve madde akış yönü Endoplazmik retikulum Golgi Bir başka açıdan değerlendirme Geç endozom Salgı vezikülleri Lizozom Erken endozom Hücre yüzeyi key Geçit ile transport Transmembran transport Vezikuler transport

5 Veziküler Trafik Endositoz: hücre zarından hücre içine
Fagositoz Pinositoz Ekzositoz: hücre içinden hücre zarına Golgiden gelen Lizozomdan gelen ER’den gelen Salgı vezikülleri

6 Veziküler Trafik ER’den golgiye Golgiden -ER’ye -lizozoma
-hücre zarına -çekirdek zarına Lizozomdan golgiye Endozomdan lizozoma Golgiden golgiye

7 Veziküler Trafik Donor kompartmandan tomurcuklanma üç yöntem ile geçekleştirilir (örücü ve örtücü proteinler). Klatrin COP I (coated protein I kaplı) COP II (coated protein II kaplı)

8 Veziküler Trafik Klatrin

9 Protein Konuşlandırma

10 Protein Konuşlandırma
Hücre içinde protein konuşlandırmada üç yöntem kullanılır: 1- Ko-translasyonal - translokasyon yani protein sentezinin, proteinin görev yerinde yapılması 2- Post-translasyonal – translakasyon yani sentez sonrası proteinin görev yerine taşınması 3- Vesikular – transport Proteinin bir vezikül aracılığıyla görev yerine taşınması Membran üzerine bağlı Vezikül lümeninde

11 Protein Konuşlandırma
1- Ko-translasyonel translokasyon 2- Post-translasyonel translokasyon

12 1- Ko-translasyonal translokasyon
Type I: Koparılıp atılan bir sinyal dizi taşırlar Çoğunlukla C terminal ucu sitoplazmada, N terminal ucu ER lümenindedir Type II: C terminali lümende olanlar Type III: N terminali lümende olanlar Type IV: Çok geçişli membrane proteinleri GPI (glycosylphosphatidylinositol):

13 1- Ko-translasyonal translokasyon Type I:

14 1- Ko-translasyonal translokasyon Type IV:

15 1- Ko-translasyonal translokasyon GPI (glikozilfosfatidilinositol)
Farnelizasyon Miristoilasyon

16 ER membranını hedefleme

17 Sinyal Tanıma Partikülü (SRP)
Protein ER’a getirilir Protein üzerindeki sinyal diziye bağlanır ER’daki SRP reseptörüne bağlanır RNA-protein kompleksi oluşur

18 Translokon TRAM Sec61 Sec61 Sec61 Sucul kanal

19 2- Post-translasyonal translokasyon Sitoplazmik Protein Sentezi Hücrede Serbest Protein Sentezi

20 2- Post-translasyonal translokasyon Sitoplazmik protein sentezi

21 2- Post-translasyonal translokasyon Sitoplazmik Protein Sentezi Hücrede Serbest Protein Sentezi
ER’a giriş ER lümeninde alıkonma Golgi’de alıkonma Mitokondriye giriş Çekirdeğe giriş Peroksizoma giriş vb

22 2- Post-translasyonal translokasyon Bir proteinin nereye ait olduğu üzerinde yazılıdır
ER’a girişi için sinyal dizi H3N-met-met-ser-phe-val-ser-leu-leu-leu-val-gly-ile-leu-phe-trp-ala-thr-glu-ala-glu-gln-leu-thr-lys-cys-glu-val-phe-gln ER lümeninde alıkonması için sinyal dizi Lys-asp-glu-leu-COO- Golgi’de alıkonma

23 2- Post-translasyonal translokasyon Bir proteinin nereye ait olduğu üzerinde yazılıdır
Mitokondriye girişi için sinyal dizi H3N-met-leu-ser-leu-arg-gln-ser-ile-arg-phe-phe-lys-pro-ala-thr-arg-thr-leu-cys-ser-ser-arg-tyr-leu-leu Çekirdeğe girişi için sinyal dizi ---pro-pro-lys-lys-lys-arg-lys-val---- Peroksizoma girişi için sinyal dizi ---ser-lys-leu---

24 Örnek Mitokondrilere Protein Girişi (import)
Hedef Organelde 4 Farklı Yerleşim Şekli Vardır Mitokondrial matrix Intermembrane boşluk Inner membran Outer membran

25 Protein yönlendirme mitokondrial import
post-translational transporttur ATP ve/veya proton gradienti gibi enerji gerektirir sinyal dizisi uzundur ve zayıf korunan dizilerdendir

26 Mitokondriyal Import ve Şaperoninler elektrokimyasal gradient

27 Mitokondriye protein girişi

28 Sinyal peptidaz sinyal diziyi keser

29 Mitokondriyal Şaperoninler

30 3- Vesikular – transport
Proteinler farklı 3 tip örtülü vezikül ile taşınırlar Vesikül tipi Örtücü proteinler GTPaz Yön COPII Sec23/24 & sec13/31komplexler, Sec16 Sar1 ER’den cis-Golgi’ye COPI 7 farklı subunitten oluşan Koatomerler ARF cis-Golgi’den ER’a kadar Retrograde transport klatrin ve adaptor proteinler klatrin & AP1 komplexler trans-Golgi’den endozomlara

31 3- Vesikular – transport
These aren’t the only type of coats, but they account for the great majority.

32 3- Vesikular – transport

33 3- Vesikular – transport

34

35 Vezikular sistem


"Yrd. Doç. Dr. İzzet YELKOVAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları