Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜCRE Hücre;Canlının en küçük yapı taşıdır.Bütün canlılar hücreden yapılmıştır.Hücre,gözle görülemeyecek kadar küçüktür.Mikroskop ile görülebilir. Hücre,insan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜCRE Hücre;Canlının en küçük yapı taşıdır.Bütün canlılar hücreden yapılmıştır.Hücre,gözle görülemeyecek kadar küçüktür.Mikroskop ile görülebilir. Hücre,insan."— Sunum transkripti:

1 HÜCRE Hücre;Canlının en küçük yapı taşıdır.Bütün canlılar hücreden yapılmıştır.Hücre,gözle görülemeyecek kadar küçüktür.Mikroskop ile görülebilir. Hücre,insan ve hayvan hücresi olmak üzere ikiye ayrılır.

2 HÜCRENİN BÖLÜMLERİ Hücre, üç ana bölümden oluşur.Bunlar ; 1)Hücre zarı
2)Sitoplazma 3)Çekirdek’tir

3 HÜCRE ZARI Hücre zarı;hücrenin etrafını saran, 1)Canlı 2)Seçici-geçirgen 3)Esnek’tir. Hücre zarının görevi,hücreyi sararak onu dış etkenlerden korumak,madde giriş-çıkışını sağlamak ve hücreye şeklini vermektir.Hücre zarı karbonhidrat,protein ve yağlardan oluşur. Not;Bitki hücrelerinde hücre zarının dışında selülozdan oluşmuş bir de çeper vardır.Buna hücre duvarı ya da hücre çeperi denir.

4 SİTOPLAZMA Sitoplazma;hücre zarı ve çekirdeğin arasını dolduran, %90 ı su olan jöle biçimde canlı bir yapıdır.İçinde çeşitli görevleri olan küçük yapılar (organcıklar) bulunur.Yarı saydamdır .

5 ORGANELLER Mitokondri Lizozom
Organel; sitoplazmada bulunan ve çeşitli görevleri olan organcığa verilen addır.Organeller,sitoplazma içersinde dağınık olarak,çekirdek üzerinde yapışık veya birbirleri üzerinde yapışık olarak bulunabilirler. Organeller; 1)Mitokondri;Hücrenin enerji ocağıdır.Enerji üretir.Örneğin; Süreyya Ayhan’ın bacak kaslarında çok bulunur.Ayrıca hücre içersinde oksijenli solunum yapar. 2)Lizozom;Hücre içinde atık maddeleri parçalar.Lizozomun zar yapısı bozulursa,hücre kendini sindirir, buna OTOLİZ denir. Mitokondri Lizozom

6 ORGANELLER Koful (E.R) Endoplazmik Retikulum(E.R);Hücre zarı ve çekirdek arasında tüp borular şeklindedir.Hücre içi madde geçişini sağlar. Koful;Hücre içi atıkları biriktirir.Kofula ayrıca vakuol ve boşluk ta denir. Ribozom;Hücre içinde protein sentezi yapar. Golgi cisimciği; Salgı üreten organeldir. Ter bezleri,Tükürük bezlerinde golgi cisimciği çok fazla sayıda bulunur. Ribozom Golgi

7 ORGANELLER Sentrozom;Hücrede bölünmede görevlidir.
İğ ipliklerinin oluşmasını sağlar. Sentriolleri de oluşturur. Sadece hayvan hücresinde vardır. Not;Bitki hücresinde sentrozom bulunmaz! Sentriol

8 ORGANELLER Plastidler; plastidler,bitki hücresinde bulunurlar.3
tane plastid vardır.Kloroplast,kromoplast,lökoplast. 1)Kloroplast:Bitkiye yeşil rengini verir ve fotosentez için gereklidir. 2)Kromoplast:Bitkiye kırmızı,turuncu ve sarı rengini verir. 3)Lökoplast:Renksiz plastiddir.Nişasta depo eder. Not:Fotosentez oksijenli solunumun tersidir. Not:Plastidler,birbirlerine dönüşebilirler.

9 ÇEKİRDEK Çekirdek;hücrede hayatsal olayların yönetildiği yerdir.
Kalıtsal karakterleri (genleri) taşır. Bakteri ve mavi yeşil alglerde çekirdek yoktur. Alyuvarların çekirdeği olmadığı için bölünemez. Çekirdek dört kısımda incelenir.

10 HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİ ARASINDAKİ FARKLAR
Hayvan Hücresi Bitki Hücresi Hücre duvarı-> Yok Var Plastidler > Yok Var Sentrozom -> Var Yok Koful > Çok,küçük Az,büyük


"HÜCRE Hücre;Canlının en küçük yapı taşıdır.Bütün canlılar hücreden yapılmıştır.Hücre,gözle görülemeyecek kadar küçüktür.Mikroskop ile görülebilir. Hücre,insan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları