Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com. HÜCRE NEDİR ? Görev ve yapı bakımından canlılığın bütün özelliklerini gösteren en küçük canlı birime HÜCRE denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com. HÜCRE NEDİR ? Görev ve yapı bakımından canlılığın bütün özelliklerini gösteren en küçük canlı birime HÜCRE denir."— Sunum transkripti:

1 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com

2 HÜCRE NEDİR ? Görev ve yapı bakımından canlılığın bütün özelliklerini gösteren en küçük canlı birime HÜCRE denir.

3 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com İlk defa 1665 yılında Robert Hook mantar dokusunu incelemiş gözlemlediği dokularda küçük boşluklar görmüş ve bu boşluklara içi boş odacıklar anlamına gelen HÜCRE demiştir.

4 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Hücrelerin çoğu mikroskobik olmakla birlikte, gözle görülebilecek büyüklükte olan hücreler de vardır. Örn: Bazı su yosunları, bazı hayvanların döllenmemiş yumurtaları ve kuş yumurtası

5 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Canlıların yaşamını sürdürebilmek için yaptığı solunum, boşaltım, dolaşım, beslenme, sindirim gibi faaliyetlere YAŞAMSAL FAALİYETLER denir.Canlılarda gerçekleşen yaşamsal faaliyetlerin tamamı hücre tarafından gerçekleştirilir.Yani HÜCRENİN GÖREVİ,yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmektir.

6 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Hücrelerin şekilleri farklı farklıdır : silindir,yıldız,oval,küp,dikdörtgen,vb.

7 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com

8 HÜCRENİN YAPISI Hücre dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur.

9 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Tüm hücrelerde bulunur. Hücreyi dış ortamdan ayırıp bir bütün halinde tutar. Çok ince olduğu için yapısı ancak elektron mikroskobunda görülür. Yapısında proteinler,yağlar ve karbonhidratlar vardır.

10 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Hücre zarı; canlı,esnek,akışkan ve seçici- geçirgendir.Üzerinde porlar bulunur. Hücre zarı,hücreyi dış ortamdan ayırır,hücreye şekil verir,dış etkilerden korur ve bulunduğu ortamla madde alış- verişi yapmasını sağlar.

11 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Hücre ile çekirdek arasını dolduran,renksiz,yarı saydam,yumurta akı kıvamında bir yapıdır.Sitoplazma canlıdır ve hücrenin bütün hayatsal faaliyetleri burada gerçekleşir.Büyük çoğunluğu sudan oluşan sitoplazmada organik ve inorganik maddeler,madensel tuzlar,vitaminler,hormonlar ve organeller de bulunur.

12 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Hücredeki tüm yaşamsal olayların yönetim ve denetim merkezidir. Çift zarla çevrelenerek sitoplazmadan ayrılmış olan hücre organelidir. Çekirdek; hücre bölünmesini kontrol eder. Bu sayede kalıtsal karakterleri yeni hücrelere aktarır. Protein sentezi yaptırarak hücre metabolizmasını kontrol eder.

13 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Hücre çekirdeği dört kısımdan oluşur: 1- ÇEKİRDEK ZARI 2- ÇEKİRDEK PLAZMASI (KARYOPLAZMA) 3- ÇEKİRDEKÇİK 4- KROMATİN VE KROMOZOMLAR

14 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com BİTKİ HÜCRESİ HAYVAN HÜCRESİ

15 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com

16 Hücre duvarı(çeperi) bulunur. Kofulları büyüktür. Sentrozom bulunmaz. Plastidleri (kloroplast, kromoplast, lökoplast) bulunur. İlkel bitki hücreleri dışında lizozom bulunmaz. Nişasta ve selüloz bulunur. Hücreler birbirine hücre duvarı ile bağlıdır.

17 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com

18

19

20 Hücre çeperi bulunmaz. Kofulları çok küçüktür. Sentrozomu bulunur. Plastidleri yoktur. Lizozomları vardır. Glikojen bulunur.

21 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com

22

23 MİTOKONDRİ Hücrenin enerjiden sorumlu organelidir. Enerji üretir. Enerji gereksinimi çok olan hücrelerde (örn:kas hücresi) çok sayıda bulunur.

24 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com GOLGİ CİSİMCİĞİ Golgi aygıtı da denir. Paketleme ve salgı görevi vardır. Salgı maddelerinin oluşumunda ve paketlemesinde görev alır. Tükrük bezi, süt bezi gibi salgı yapan hücrelerde çok sayıda bulunur.

25 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com RİBOZOM Protein sentezinde görev alır. Virüsler dışında her hücrede bulunur.

26 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com ENDOPLAZMİK RETİKULUM Çekirdekle hücre zarı arasında madde alışverişini sağlar. Hücre içini ağ gibi sarar.

27 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com LİZOZOM Hücre içi sindirimden sorumlu organeldir. Bitki hücrelerinde bulunmaz (ilkel bitkiler hariç)

28 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com KOFUL Hücre için fazla olan ya da zararlı olan maddeleri depo etmekle görevlidir. Bitki hücrelerinde daha fazla bulunur. Bitki hücrelerindeki büyük, hayvan hücrelerindekiler küçüktür.

29 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com KLOROPLAST Yalnızca bitki hücrelerinde bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz. Bitkinin besin üretmesinde (fotosentez) görev alır.

30 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com SENTRİYOLLER Hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmaz. Hücre bölünmesinde görev alır.

31 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar Bitki HücresiHayvan Hücresi Hücre çeperi (hücre duvarı) vardır.Hücre çeperi (hücre duvarı) yoktur. Plastit içerir.Plastit içermez. Sentrozom yoktur.Sentrozom vardır. Kofullar az sayıda, ama büyüktür.Kofullar çok sayıda, ama küçüktür. Köşeli yapıdadır.Genellikle küreseldir. Gelişmiş bitki hücrelerinde genellikle lizozom yoktur. Lizozom vardır.

32 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com Hücreden Organizmaya AdıTanımıÖrnek HÜCRE Görev ve yapı bakımından canlılığın bütün özelliklerini gösteren en küçük birim. Kas hücresi, alyuvar, akyuvar DOKU Yapı ve görevleri birbirine benzeyen hücre topluluğu Kas doku, kan doku, kemik doku ORGANDokuların biraraya gelerek oluşturdukları yapı Kalp, akciğer, mide SİSTEM Organların biraraya gelerek oluşturdukları organ topluluğu Dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi ORGANİZMASistemlerin biraraya gelerek oluşturdukları canlı varlık İnsan, kedi, kavak, çınar

33 Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com


"Ali DAĞDEVİREN- www.fendosyasi.com. HÜCRE NEDİR ? Görev ve yapı bakımından canlılığın bütün özelliklerini gösteren en küçük canlı birime HÜCRE denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları