Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Hücre yaşama ve çoğalma yeteneğine sahip en küçük canlı birimidir.  Yapılarına göre iki gruba ayrılırlar.Bunlar; prokaryot ve ökaryot hücrelerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Hücre yaşama ve çoğalma yeteneğine sahip en küçük canlı birimidir.  Yapılarına göre iki gruba ayrılırlar.Bunlar; prokaryot ve ökaryot hücrelerdir."— Sunum transkripti:

1

2  Hücre yaşama ve çoğalma yeteneğine sahip en küçük canlı birimidir.  Yapılarına göre iki gruba ayrılırlar.Bunlar; prokaryot ve ökaryot hücrelerdir.  Prokaryot hücrelerin çekirdek zarı ve bazı organelleri yoktur.Örneğin;bakteri hücresi.  Ökaryot hücreler ise zarla çevrili organellere sahiptir.

3  Sitoplazmanın hücre çeperine bakan ve sitoplazmayı dıştan çeviren zara sitoplazma zarı denir.  Seçici geçirgen özelliğe sahiptir.  Madde geçişlerini düzenler.  Ortada iki tabaka lipid ile içte ve dışta birer protein tabakasından meydana gelir.

4 HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLRİ ENDOSİTOZ VE EKZOSİTOZ PASİF VE AKTİF TAŞIMA

5  Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde taşınmasıdır,ikiye ayrılır.Bunlar; difüzyon ve osmozdur.  DİFÜZYON:örneğin;parfümün odanın her yerine yayılması.  OSMOZ:suyun difüzyonudur.Üç çeşittir;  1)Plazmoliz:Hücrenin su kaybederek büzülmesidir.  2)Deplazmoliz:Hücrenin su alarak şişmesidir.  3)Turgor:Çepere yapılan basınç.

6

7

8  AKTİF TAŞIMA:Hücrenin enerji kullanarak madde alışverişi yapmasıdır.  ENDOSİTOZ:Hücrenin büyük molekülleri ve katı cisimleri zarında oluşturduğu cep vasıtasıyla içeri almasıdır.İki çeşittir.Bunlar; 1. Fagositoz:Katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır. 2. Pinositoz:Sıvı moleküllerin hücre içine alınmasıdır.  EKZOSİTOZ:Sindirilmeyen besinlerin ve endokrin bezler tarafından salgılanan hormonların hücreden dışarıya verilmesidir.

9

10

11

12  Hücre zarı ile çekirdek arasında bulunan yumurta akını andıran kolloidal bir sıvıdır.  Hayatsal olayların çoğu burada gerçekleşir.  Homojen ve renksizdir.  Yaşlı hücrelerde miktarı azdır.  Organik ve inorganik bileşiklerden oluşur.

13

14

15 ENDOPLAZMİK RETİKULUM:  Çekirdek zarı ile sitoplazma içinde katlanmalar yapan bir zar sistemidir.  Üzerinde ribozom bulunanlar granüllü,bulunmayanlar granülsüzdür.  Madde taşınmasında kanal görevi yapar.  Kas kasılmasını düzenler.  Glikojenin yıkım yeridir.

16

17 RİBOZOM:  Protein sentezini gerçekleştirir.  Hem E.R. üzerinde hem de sitoplazmada serbest olarak bulunur.

18 GOLGİ CİHAZI:  Ökaryot hücrelerde bulunur.  Hem hayvan hem bitki hücresinde dağınık olarak bulunur.  Hücrenin işlev ve görevine göre sayıları değişir.  Sınıflandırma,paketleme ve salgı görevi yapar.

19

20 MİTOKONDRİ:  Sitoplazma içerisinde bulunan ve devamlı hareket halinde olan organeldir.  ATP sentezini gerçekleştirir.  Kendine ait DNAsı ve RNAsı vardır.  Enine bölünme ile çoğalır.  Birkaç gün yaşar.

21

22 SENTRİOL:  Hayvan ve bazı bitki hücrelerinin çekirdek yakınında bir çift olarak bulunur.  Mitoz bölünme sırasında kromozomları ve iğ ipliklerini oluştururlar.  Hücre bölünmesinden sorumludur.

23 LİZOZOM:  E.R. ürünüdür.  Sindirim enzimleri bulunur.  Her türlü molekülü sindirme özelliğine sahiptir.  Yaşlı organelleri de sindirir.  Hücrenin kendi kendini sindirmesi olayına otoliz denir.

24

25 KLOROPLAST:  Klorofil içerirler.  Kendine ait DNAsı ve RNAsı bulunur.  Çift katlı zara sahiptir.  Fotosentez ve ATP üretiminde rol alır.

26 KROMOPLAST:  Bitkilerin renkli çiçekleri ile renkli olan kısımlarında görülür.  Bitkiye renk verir.

27 LÖKOPLAST:  Bitkinin ışık görmeyen kısmında bulunur.  Depo organeldir.

28 KOFUL:  Bitki ve bazı hayvan hücrelerinde bulunur.  Çift katlı zardan oluşur.  Bazı maddelerin depolanmasını ve bitkilerde turgor basıncının ayarlanmasını sağlar.

29 HÜCRE ÇEKİRDEĞİ:  DNAnın eşlendiği yerdir.  Hücrenin en büyük organelidir.  Hayatsal faaliyetleri düzenler. ÇEKİRDEKÇİK:  rRNA sentezinden sorumludur.  Zarı yoktur.  Bakteri hücresinde bulunmaz.

30

31 KROMOZOM:  Kalıtım bilgilerinin nesilden nesile aktarıldığı eşit uzunluktaki ipliksi ağlardır.  Matriks denilen sıvı içinde bulunur.  İki kromotitten oluşur.

32 NÜKLEİK ASİTLER:  Her canlı organizmada bulunurlar.  Organik baz,5 karbonlu şeker ve fosforik asitten oluşurlar.  İki çeşit nükleik asit vardır. Bunlar; 1. DNA 2. RNA dır.

33

34 HÜCRE BÖLÜNMELERİ AMİTOZ BÖLÜNME MİTOZ BÖLÜNME MAYOZ BÖLÜNME

35 AMİTOZ BÖLÜNME BOĞUMLANARAK BÖLÜNME TOMURCUKLANMA İLE BÖLÜNME SPORLANMA İLE BÖLÜNME

36  BOĞUMLANARAK BÖLÜNME:

37  TOMUCUKLANMA İLE BÖLÜNME:

38  SPORLANMA İLE BÖLÜNME:

39 MİTOZ BÖLÜNME İNTERFAZ EVRESİ PROFAZ EVRESİ METAFAZ EVRESİ ANAFAZ EVRESİ TELOFAZ EVRESİ

40

41 MAYOZ BÖLÜNME MAYOZ1MAYOZ2

42

43

44  1)Bir kromozomun yapısında ; 1-DNA 2-RNA 3-Protein 4-Yağ moleküllerinden hangileri bulunur? A)1ve3B)2ve3 C)3ve4 D)1,2ve3 E)2,3ve4 (cevap A)

45  2)Amitoz bölünme ; 1)Bakteri hücreleri 2)Kanser hücreleri 3)Üreme hücreleri verilenlerin hangilerinde görülür? A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1ve2 E)1,2ve3 (cevap D)  3)Mayoz bölünme sırasında 22 tetrat görülen bir canlının karaciğer hücrelerindeki kromatit sayısı kaçtır? A)11 B)22 C)24 D)44 E)88 (cevap E)

46  4)Profaz 1 de 1)Tetrat 2)Sinapsis 3)Krossing-over olaylarından hangileri görülür? A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1ve2 E)1,2ve3 (cevap E)  5)Tek hücrelilerde mitoz bölünme; 1)Üreme 2)Büyüme 3)Gelişme olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar? A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1ve2 E)1,2ve3 (cevap D)

47  6) 1)Bira mayasının tomurcuklanması 2)Kertenkelenin kuyruğunun yenilenmesi 3)Polen ana hücresinin mikrospor oluşumu Yukarıdaki verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesinde krossing-over görülür? A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1ve2 E)1,2ve3 (cevap C) 

48  7)Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi karşısında verilen olayı gerçekleştirecek metabolik enzimlere sahip değildir? A)Mitakondri=Enerji eldesi B)Kloroplast=Karbondioksit özümlemesi C)Lökoplast=Nişasta sentezi D)Ribozom=Protein sentezi E)Golgi=Glikolipid yapımı (cevap D)

49  8)İki farklı E.T.S ye sahip ökaryot bir hücre aşağıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştiremez? 1)Fagositoz 2)Lizozomla hücre sindirimi 3)Aktif taşıma 4)Osmoz A)Yalnız 1 B)2ve3 C)1ve3 D)3ve4 E)1,2ve3 (cevap E)

50  9)Işık enerjisini kullanarak kendi organik besinini üretebilen canlı bir x hücresinde; 1)Ribozom 2)Kloroplast 3)Çekirdek 4)Mitakondri yapılarından hangileri kesinlikle bulunur? A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1,2ve3 E)1,2,3ve4 (cevap A)

51  10)Alyuvarların bakterileri hücre içine alması sırasında akyuvarlarda ; 1)ATP enerjisi harcanır 2)Yalancı ayak oluşturulur 3)Hücre zar yüzeyi büyür olaylarından hangileri gerçekleşir? A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1ve2 E)1,2ve3 (cevap D)

52 GÜLAY FİLİZ 1011211053 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 2A BİRİNCİ ÖĞRETİM


" Hücre yaşama ve çoğalma yeteneğine sahip en küçük canlı birimidir.  Yapılarına göre iki gruba ayrılırlar.Bunlar; prokaryot ve ökaryot hücrelerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları