Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ"— Sunum transkripti:

1 SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ
FEN BİLGİSİ TESTİ 20 SORUDAN OLUŞAN BU TEST İÇİN SÜRENİZ 20 DAKİKA SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONA BASINIZ ANA SAYFA

2 Konu: HÜCRE Adı Soyadı : Lütfen adınızı yazarak butonuna basınız

3 Sınav Hakkında .Soruları dikkatli okuyunuz
.Sadece bir cevap hakkınız var .Cevabınız doğruysa, diğer soruya, yanlışsa tekrar geriye döneneceğinizi unutmayınız. .Hazırsanız sınava başlayabilirsiniz. .Başarılar

4 Soru 1 Sitoplazmasında çok fazla mitokondri bulunan bir hücre için aşağıdaki varsayımlardan hangisi ileri sürülebilir? A Protein sentezi hızlıdır . B Hücre içi sindirim yapılmaktadır. C ATP sentezi hızlıdır D Bölünmeye hazırlanmaktadır.

5 Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli özelliğidir?
Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli özelliğidir? A Protein bulundurması B Seçici geçirgen olması C Yağ bulundurması D Saydam ve ince olması

6 Soru 3 Tükürük bezine ait hücrelerde aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin sayısı fazladır? A Ribozom B Endoplazmik retikulum C Lizozom D Golgi cisimciği

7 Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi bütün canlı hücrelerde ortak olarak bulunan bir yapı değildir? A Kloroplast B Enzim C Sitoplazma D Hücre zarı

8 Soru 5 Aşağıdaki organel çiftlerinden hangisi hem bitki, hem hayvan hücresinde bulunur? A Mitokondri - Sentrozom B Endoplazmik retikulum - Plastit C Golgi cisimciği - Mitokndri D Hücre zarı – Hücre çeperi

9 Bir hücrede DNA molekülüne hangi organellerde rastlanır?
Soru 6 Bir hücrede DNA molekülüne hangi organellerde rastlanır? A Mitokondri - Endoplazmik retikulum B Mitokondri - Kloroplast C Ribozom - Golgi cisimciği D Lizozom - Kloroplast

10 Sentrozom bulunan bir hücrede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 7 Sentrozom bulunan bir hücrede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A Golgi cisimciği B Hücre zarı C Ribozom D Plastit

11 Hücre çekirdeğinde aşağıda belirtilen yapılardan hangisi bulunmaz?
Soru 8 Hücre çekirdeğinde aşağıda belirtilen yapılardan hangisi bulunmaz? A Çekirdek zarı B Koful C Çekirdekcik D DNA

12 Aşağıdaki hücre bölümlerinden hangisi cansızdır?
Soru 9 Aşağıdaki hücre bölümlerinden hangisi cansızdır? A Çekirdek B Sitoplazma C Hücre çeperi D Hücre zarı

13 Soru 10 Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesinde, (mitoz bölünme), görev alan sitoplazma içindeki organel aşağıdakilerden hangisidir? A Sentrozom B Ribozom C Mitokondri D Golgi cisimciği

14 Mitokondri ve kloroplastın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11 Mitokondri ve kloroplastın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A Oksijen üretmeleri B Karbondioksit üretmeleri C Organik besin üretmeleri D DNA bulundurmaları

15 Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün parçalanmasıyla açığa çıkmaz?
Soru 12 Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün parçalanmasıyla açığa çıkmaz? A Fosforik asit B Deoksiriboz C Riboz D Timin

16 Soru 13 Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır? A Endoplazmik retikulum → Madde üretimi B Lizozom → Protein sentezi C Mitokondri → Oksijen tüketimi D Golgi cisimciği → Salgı paketleme

17 Soru 14 Bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinin bulunması onun bitkisel hücre olduğunu kanıtlamaz? A Hücre çeperi B Kloroplast C Büyük koful D Mitokondri

18 Yanda verilen şemaya göre N ve H hangi hücre organelini gösterir.
Soru 15 Yanda verilen şemaya göre N ve H hangi hücre organelini gösterir. N H A Kloroplast Lizozom B Mitokondri Ribozom C Mitokondri Kloroplast D Koful Golgi cisimciği

19 Soru 16 Bir hücrede protein sentezi ile ribozom arasındaki ilişkiye benzer ilişki hücre içi sindirimle aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A Golgi cisimciği B Lizozom C Sentrozom D Endoplazmik retikulum

20 Aşağıdaki yapılardan hangisinde enerji harcanmaz?
Soru 17 Aşağıdaki yapılardan hangisinde enerji harcanmaz? A Hücre çeperi B Çekirdek C Sitoplazma D Hücre zarı

21 Soru 18 Aşağıdakilerden hangileri hücre zarının yapısında bulunur? I -Yağ II-Vitamin III-Protein IV-Nükleik asit A I ve II B II ve III C I ve IV D I ve III

22 Canlılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 19 Canlılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A Bütün canlılar gece ve gündüz solunum yapar B Bitkiler gece ve gündüz solunum yapar C Bitkiler gündüz fotosentez, gece solunum yapar D Hayvanlar fotosentez yapamaz

23 Soru 20 Hücrede kimyasal olayların gerçekleştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?  A Çekirdek B Sitoplazma C Hücre zarı D Kromatin

24 Fen ve Teknoloji Öğretmeni
RİFAT TÜRKAN Fen ve Teknoloji Öğretmeni

25 SORULAR BİTTİ BAŞA DÖN ÇIKMAK İÇİN

26 YANLIŞ CEVAP Tekrar Deneyiniz


"SINAVI BAŞLATMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları