Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ Dr. İhsan Uslan Afyon-2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ Dr. İhsan Uslan Afyon-2005."— Sunum transkripti:

1 KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ Dr. İhsan Uslan Afyon-2005

2 Karaciğerin palpe edilmesi karaciğerin büyük olduğu anlamına gelmez Karaciğerin palpe edilmesi karaciğerin büyük olduğu anlamına gelmez Fizik muayenede karaciğer büyüklüğünü değerlendirirken 2 faktör dikkate alınmalıdır Fizik muayenede karaciğer büyüklüğünü değerlendirirken 2 faktör dikkate alınmalıdır –Karaciğer üst sınırı –Vücut yapısı KC üst sınırına ait matite sağ midklaviküler hatta, 5. interkostal aralıkta alınır KC üst sınırına ait matite sağ midklaviküler hatta, 5. interkostal aralıkta alınır

3 Hepatomegali olmadan karaciğerin palpe edildiği durumlar Hepatomegali olmadan karaciğerin palpe edildiği durumlar –Sağ diyaframın aşağı doğru yer değiştirdiği haller (amfizem, astım) –Subdiyafragmatik lezyonlar (abse) –Riedel lobu (sağ lobun inguinal bölgeye kadar uzandığı karaciğerin konjenital anomalisi) –Astenik veya karın kasları zayıf kişiler

4 Karaciğer derin inspiriumda 1-3 cm aşağı inebilir Karaciğer derin inspiriumda 1-3 cm aşağı inebilir Safra kesesi, kolon kanseri yada ele gelen fekal kitle hepatomegali ile karışabilir Safra kesesi, kolon kanseri yada ele gelen fekal kitle hepatomegali ile karışabilir Hepatomegali radyolojik inceleme ile doğ- rulanmalıdır Hepatomegali radyolojik inceleme ile doğ- rulanmalıdır

5 HEPATOMEGALİ NEDENLERİ Konjestif hepatomegaliler Konjestif hepatomegaliler –Sağ kalp yetersizliği –Budd-Chiari sendromu (hepatik ven tormbozu) –Konstriktif perikardit – –Trikuspit yetersizliği – –Hepatik venüllerin tıkayıcı hastalığı (venooclusive disease) Safra yollarında tıkanma Safra yollarında tıkanma –Koledokta darlık, taş, tm vs

6 İnflamatuar bozukluklar İnflamatuar bozukluklar – –Lokalize enfeksiyonlar-   amibik veya pyojenik abseler – –Diffüz enfeksiyonlar-   viral hepatit,   tbc, brucelloz, histoplazmoziz   Tifo   Sepsis   İnfeksiyoz mononucleosis   Sıtma, şistozomiasis, kala azar –Siroz (geç dönemde karaciğer küçülür)

7 İnfiltratif hepatomegaliler İnfiltratif hepatomegaliler –Kemik iliği ve retiküloendotelial hücreler  Ekstramedüller hematopoez  Lösemi, lenfoma –Yağ  Karaciğer yağlanması (steatohepatit, alkol- diyabet-toksinlere bağlı)  Lipoidozlar –Amiloidoz –Hemokromatozis –Granülomatöz hastalık (tüberküloz, sarkoidoz)

8 Neoplazik Hepatomegaliler Neoplazik Hepatomegaliler –Primer –Metastatik Kistik Hepatomegaliler Kistik Hepatomegaliler –Kist hidatik –Polikistik hastalık

9 klinik Fizik muayenede karaciğerin kenarı derin inspirasyon sırasında palpe edilmelidir Fizik muayenede karaciğerin kenarı derin inspirasyon sırasında palpe edilmelidir –Hassasiyet –Düzenlilik –Kıvamı –Keskinliği

10 Hassas, inflamasyon (hepatit) Hassas, inflamasyon (hepatit) kenar künt konjesyon (kalp yetmezliği) kenar künt konjesyon (kalp yetmezliği) Karaciğerde pulsasyon Karaciğerde pulsasyon Hepatojugular reflü TY de (+), Budd chiari de (-)dir Karaciğerin venöz konjesyonu – –Ağrılı, yumuşak ve düzgün yüzeyli olurlar   triküspid yetersizliği

11 Enfeksiyon hastalıklar – –KC ağrılı veya ağrısız, yumuşak veya sert olabilir – –Sistemik infeksiyonun parçası olduğunda diğer bulgulara dikkat edilmelidir – –Viral markerlar, seroloji, ve kültürler faydalıdır İnfiltratif hastalıklar – –Kc büyük orta sert veya sert ve genelde ağrısızdırlar – –Maddeler: glikojen, lipid, galaktoz, amiloid, demir, bakır – –Hücreler:lösemi, lenfoma,myeloproliferatif has. sarkoidoz

12 Kenar sert  sirotik karaciğer Kenar sert  sirotik karaciğer Ağrısız büyük safra kesesi pankreas başı ca ve kronik pankreatitde olabilir ikter ön plandadır Kaya sertliğinde  tümör Kaya sertliğinde  tümör En çok büyüten hastalıklar : karsinom, yağlı infiltrasyon, konjestif kalp yetmezliği, hodgkin hastalığı, amiloidoz En çok büyüten hastalıklar : karsinom, yağlı infiltrasyon, konjestif kalp yetmezliği, hodgkin hastalığı, amiloidoz

13 KC boyutlarının hızla azalması : konjestif kalp yetersizliği, masif hepatik nekroz KC boyutlarının hızla azalması : konjestif kalp yetersizliği, masif hepatik nekroz Frotman  yeni yapılan biyopsi,tümör, perihepatit Frotman  yeni yapılan biyopsi,tümör, perihepatit Venöz hum  portal hipertansiyon Venöz hum  portal hipertansiyon Arteryel üfürüm  HCC Arteryel üfürüm  HCC

14 Hepatomegalide tanı için gerekli laboratuar tetkikleri Hepatomegalide tanı için gerekli laboratuar tetkikleri –Kan sayımı ( anemi MPD sıtma) –Transaminazlar –Albumin –Protrombin zamanı –LDH (hemoliz?) –AFP –AKŞ, lipid profili –Bilirübin –Cu, seruloplazmin –Fe, transferrin

15 Serolojik Testler (Gruber vidal, Wright, antiHAV IgM, HbsAg, AntiHBc Ig M, HBV-DNA; anti HCV; HCV-RNA, otoantikorlar, EBV serolojisi) Serolojik Testler (Gruber vidal, Wright, antiHAV IgM, HbsAg, AntiHBc Ig M, HBV-DNA; anti HCV; HCV-RNA, otoantikorlar, EBV serolojisi) PA akc grafi (tbc ve konjestif kalp yetersizliği) PA akc grafi (tbc ve konjestif kalp yetersizliği) PPD PPD Kİ asp, biyopsi (lösemi, lenfoma, myeloproliferatif hastalıklar) ve kültürü (tbc, bru, histoplasmoziz) Karaciğer biopsisi Karaciğer biopsisi

16 Görüntüleme yöntemleri (U/S, karaciğer ve safra yolları sintigrafisi, CT, MRI) Görüntüleme yöntemleri (U/S, karaciğer ve safra yolları sintigrafisi, CT, MRI) Laparoskopi Laparoskopi Özefagoskopi Özefagoskopi

17 SPLENOMEGALİ Dalağın büyümesi 3 mekanizma ile olur; Dalağın büyümesi 3 mekanizma ile olur; 1. Dalak fonksiyonlarının artması sonucu gelişen hiperplazi/hipertrofi (hemoliz, infeksiyon ve immün hastalıklara yanıt) 2. Portal hipertansiyona bağlı konjesyon 3. Malign hücreler, lipid veya amiloid infiltrasyonu

18 Hipersplenizm Splenoegali ile birlikte pansitopeni bulunduğu durum Splenoegali ile birlikte pansitopeni bulunduğu durum Hipersplenizm tanısı için ; Splenomegali Splenomegali Pansitopeni (bazen bisitopeni) Pansitopeni (bazen bisitopeni) Normal kemik iliği Normal kemik iliği Splenektomi ile pansitopeninin düzelmesi Splenektomi ile pansitopeninin düzelmesi


"KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ Dr. İhsan Uslan Afyon-2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları