Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOÇ. DR . OĞUL ZENGİNGÖNÜL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOÇ. DR . OĞUL ZENGİNGÖNÜL"— Sunum transkripti:

1 DOÇ. DR . OĞUL ZENGİNGÖNÜL
AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI DOÇ. DR . OĞUL ZENGİNGÖNÜL

2 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ?

3 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ?
TÜRKİYE HENÜZ AB ÜYESİ OLMADIĞI İÇİN ÖZEL SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR AB FON VE MALİ İŞBİRLİĞİ OLANAKLARINDAN DOĞRUDAN YARARLANAMAMAKTADIR. ANCAK AB; TÜRKİYE GİBİ ADAY ÜLKE KONUMUNDA BULUNAN ÜLKELERE, HEM TAM ÜYELERİN YARARLANDIĞI PROGRAM VE PROJELERDEN, HEM DE BU ÜLKELERE YÖNELİK “ÜYELİĞE HAZIRLAYICI VE TAMAMLAYICI” PROGRAM VE PROJELERDEN YARARLANMA ŞANSI SUNMAKTADIR.

4 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ?
AB GEREK ÜYE ÜLKELERİNE GEREKSE ADAY ÜLKELERİNE FON VE MALİ KAYNAKLAR ARACILIĞIYLA YARDIMDA BULUNURKEN BELLİ AMAÇLAR GÖZETMEKTE VE ÜLKELER DE BU AMAÇLARA ULAŞABİLMEK İÇİN ÇABA HARCAMAKTADIRLAR. BAHSEDİLEN AMAÇLAR İÇERİSİNDE EN ÖNEMLİSİ; AB STANDARTLARINA ULAŞMAKTIR. BU BAĞLAMDA BİRLİK, TEKNOLOJİDEN KÜLTÜRE; SAĞLIKTAN EĞİTİME KADAR BİR ÇOK FARKLI ALANDA ORTAK BİR AVRUPA BİLİNCİ YARATMAK ADINA ÜYE VE ADAY ÜLKELERE FON SAĞLAMAKTADIR.

5 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ?
TÜRKİYE İSE ADAY ÜLKE OLARAK AB MERKEZLİ BİR STRATEJİ BELİRLEMİŞ, DİĞER BİR DEYİŞLE AVRUPA STANDARTLARINA ULAŞARAK EĞİTİM, EKONOMİ, SANAYİ, SAĞLIK GİBİ BİR ÇOK ALANDA MEVCUT DURUMUNU İYİLEŞTİRMEYİ KENDİNE HEDEF SEÇMİŞTİR. BU HEDEFE ULAŞMADA, AB FON VE PROGRAMLARI, TÜRKİYE İÇİN, TÜRK KOBİ’LERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR. BU FIRSATTAN EN YÜKSEK DÜZEYDE YARARLANMANIN YOLU DA MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK VE AB PROJE STANDARTLARINDA HAZIRLANMIŞ PROJELERDEN GEÇMEKTEDİR.

6 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ?
BUGÜNKU DURUM: PROJELERDEN YETERİNCE YARARLANMIYORUZ… PROJEDEN KAYNAK YARATMAK İÇİN GEREKEN ZAMANI “KAYIP” OLARAK GÖRÜYORUZ… PROJE HAZIRLAMA KÜLTÜRÜMÜZ YETERSİZ… AB PROJE DEVRESİ YÖNETİMİ BİLMİYORUZ…

7 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

8 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BELİRLİ BİR BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI OLAN, AMACI, KAPSAMI VE BÜTÇESİ AÇIKÇA TANIMLANMIŞ VE ÇOĞU KEZ BİR KERELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN TAMAMIDIR.

9 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
PROGRAM ORTAK GENEL HEDEFLER KAPSAMINDA OLUŞTURULAN PROJE GRUPLARIDIR

10 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
PROJE YÖNETİMİ PERFORMANS, MALİYET VE ZAMAN HEDEFLERİNE ULAŞABİLMEK İÇİN ELDEKİ KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE PROGRAMLAMA VE PROJE AKTİVİTELERİNİ KONTROL ETME SÜRECİDİR.

11 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
PROJE HAZIRLAMADA BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER ZAMANI KULLANMA BECERİSİ, HAZIRLAYANIN BELİRLEDİĞİ HEDEFLER, BU HEDEFLERİN PROGRAM AMAÇLARI İLE BİRE BİR İLİŞKİSİ, BÜTÇELEME İŞLEMİNİN TUTARLILIĞI FAYDALANILAN KAYNAKLAR...

12 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
PROJELERDEN FAYDA SAĞLAYICILAR PROJE ORTAKLARI YA DA DOĞRUDAN FAYDALANANLAR ARA FAYDALANICILAR HEDEF KİTLE NİHAİ FAYDALANANLAR

13 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
PROJE ORTAKLARI YA DA DOĞRUDAN FAYDALANANLAR AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN FON SAĞLANAN PROJELERİN TASARLAYICISI VE UYGULAYICISI OLAN KURUM VE KURULUŞLARDIR

14 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ARA FAYDALANICILAR HEDEF KİTLELERE YÖNELİK HİZMETLERİN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENENLERDİR. ÖRN. TARIM BAKANLIĞI’NIN TOHUMLAMA İLE İLGİLİ BİR PROJEYİ KAZANMASI ÜZERİNE BURADA ÇALIŞAN PERSONEL ARA FAYDALANICI OLACAKTIR.

15 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
HEDEF KİTLE PROJEDEN OLUMLU YÖNDE ETKİLENECEK OLAN VE PROJENİN ÇOK YAKIN BİR ŞEKİLDE BERABER OLARAK YÜRÜTÜLECEĞİ PROJENİN HEDEFİ OLAN KİTLELERDİR. ÖRNEĞİN SOKAK ÇOCUKLARININ SOSYAL DIŞLANMA DÜZEYLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK BİR PROJEDE SOKAK ÇOCUKLARI PROJENİN GENEL AMACINI OLUŞTURAN HEDEF KİTLEDİR.

16 PROJELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
NİHAİ FAYDALANANLAR PROJEDEN UZUN DÖNEMDE YARARLANACAK OLAN KESİMLERDİR. ÖRNEĞİN TARIMSAL ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR PROJEDE NİHAİ FAYDALANICI TÜKETİCİLER OLACAKTIR.

17 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAM VE PROJELERİ

18 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAM VE PROJELERİ
EĞİTİM PROGRAMLARI ŞİRKETLERE YÖNELİK PROGRAM BİLGİ TOPLUMU ARAŞTIRMA ALANINDA PROGRAM İSTİHDAM VE SOSYAL İŞLER ALANINDA PROGRAM HALK SAĞLIĞI ALANINDA PROGRAMLAR HALK SAĞLIĞI ÇERÇEVE PROGRAMI VERGİ VE GÜMRÜKLER ALANINDA PROGRAM GÜMRÜKLER 2007 GÖRSEL VE İŞİTSEL ALANDAKİ PROGRAM MEDIA PLUS ADALET VE İÇİŞLERİ ALANINDAKİ PROGRAM DAPHNE II

19 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
EĞİTİM PROGRAMLARI SOCRATES II LEONARDO DA VINCI II YOUTH

20 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
ŞİRKETLERE YÖNELİK PROGRAM ŞİRKETLER VE GİRİŞİMCİLİK (MULTI-ANNUAL PROGRAMME FOR ENTERPRISE AND ENTREPRENEURSHIP)

21 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
ŞİRKETLER VE GİRİŞİMCİLİK  PROGRAM ÇERÇEVESİNDE KOBİ’LERİN BÜYÜME, REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI, GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ, ARAŞTIRMA, YENİLİKÇİLİK VE İŞ KURMANIN DESTEKLENMESİ AMACIYLA MEVZUATIN GELİŞTİRİLMESİ VE BASİTLEŞTİRİLMESİ, MALİ OLANAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ, AB DESTEK HİZMETLERİ, PROGRAMLARI VE İLGİLİ AĞLARA KATILIMIN DESTEKLENMESİ AMAÇLANMAKTADIR.

22 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
ŞİRKETLER VE GİRİŞİMCİLİK   YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ 2001 – 2006 BÜTÇESİ PROGRAMIN UYGULANMASI İÇİN DÖNEMİ İÇİN TOPLULUK BÜTÇESİNDEN 450 MİLYON EURO AYRILMIŞTIR BAŞVURU YAPABİLENLER  KOBİLER

23 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
BİLGİ TOPLUMU EUROPEAN DIGITAL CONTENT   YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ 2001 – 2005 BÜTÇESİ PROGRAMIN UYGULANMASI İÇİN DÖNEMİ İÇİN TOPLULUK BÜTÇESİNDEN 100 MİLYON EURO AYRILMIŞTIR PROGRAM ÇERÇEVESİNDE İNTERNET ALANINDA GİRİŞİMLERE FİNANSMAN SAĞLANMASI, KAMU KURULUŞLARI KAYNAKLI BİLGİLERİN KULLANIMIN ARTTIRILMASI VE KOLAYLAŞTIRILMASI, DİL VE KÜLTÜR İÇERİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ALANLARINDA ETKİNLİKLERİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANMAKTADIR.

24 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
ARAŞTIRMA ALANINDA PROGRAM 6. ÇERÇEVE PROGRAMI   YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ 2002 – 2006 BÜTÇESİ PROGRAMIN UYGULANMASI İÇİN 2002 – 2006 DÖNEMİ İÇİN TOPLULUK BÜTÇESİNDEN 17,5 MİLYAR EURO AYRILMIŞTIR BAŞVURU YAPABİLENLER  KİŞİLER, SANAYİ VE TİCARET ŞİRKETLERİ, KOBİLER, ÜNİVERSİTELER, ARAŞTIRMA KURUMLARI, TEKNOLOJİ YAYMA KURULUŞLARI , HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLER, KAR AMACI GÜTMEYEN ÖRGÜTLER

25 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
6. ÇERÇEVE PROGRAMI   6. ÇERÇEVE PROGRAMI İÇİN BELİRLENMİŞ OLAN ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA ALANLARI GEN ( KALITIM ) BİLİMİ VE SAĞLIK BİOTEKNOLOJİSİ BİLGİ TOPLUMU TEKNOLOJİLERİ NANOTEKNOLOJİ (MİKROSKOBİK NESNELERİN İNCELENMESİ HAVACILIK VE UZAY GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK ALANINDAKİ RİSKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KÜRESEL DEĞİŞİM AVRUPA BİRLİGİ TOPLUMUNDA YURTTAŞLIK VE YÖNETİŞİM

26 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE PROGRAMLARI
İSTİHDAM VE SOSYAL İŞLER ALANINDA PROGRAMLAR KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ AYRIMCILIKLA MÜCADELE SOSYAL DIŞLANMAYLA MÜCADELE İSTİHDAM ALANINA YÖNELİK TEŞVİK ÖNLEMLERİ

27 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ

28 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AB’DE 19 MİLYON CİVARINDA KOBİ BULUNMAKTADIR. KOBİ’LER TÜM AB İŞLETMELERİNİN %99,8'İNİ OLUŞTURMAKTA VE 74 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAKTADIR BU SEBEPLE AB KOBİ’LERE YÖNELİK OLARAK KURULUŞUNDAN BU YANA ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR GÖSTERMEKTEDİR

29 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
4. ÇOK YILLI PROGRAMI 6. ÇERÇEVE PROGRAMI KOBİ’LERİN PHARE, ISPA, SAPARD, MEDA, CARDS VE TACIS FONLARINDAN FAYDALANMA İMKANLARI KOBİ’LER İÇİN KREDİ İMKANLARI AYB KREDİLERİ

30 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
4. ÇOK YILLI PROGRAM TÜRKİYE 6 OCAK 2003’TEN İTİBAREN, KOBİ’LERE FİNANSMAN OLANAKLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ALANDA DESTEK SAĞLAYAN BU PROGRAMA KATILMIŞTIR. ÇOK YILLI PROGRAMIN HEDEFLERİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAMAKTADIR: ·BİLGİYE DAYALI EKONOMİK ORTAMDA İŞ DÜNYASININ BÜYÜMESİNİN VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI, ·GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ, ·İŞ ORTAMININ BASİTLEŞTİRİLMESİ, İDARİ VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVENİN İYİLEŞTİRİLMESİ, BÖYLECE ARAŞTIRMA, YENİLİK VE YENİ İŞ OLANAKLARININ YARATILMASINA İMKAN SAĞLANMASI,  ·KOBİ'LER BAŞTA OLMAK ÜZERE İŞLETMELERİN FİNANSAL ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ, ·İŞLETMELERİN, TOPLULUĞUN DESTEK BİRİMLERİ, PROGRAMLARI VE İLETİŞİM AĞLARINA (AVRUPA BİLGİ MERKEZİ) ULAŞMALARININ KOLAYLAŞTIRILMASI.

31 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
4. ÇOK YILLI PROGRAM ÇOK YILLI PROGRAM PROJELERİNE KATILIM KOSGEB KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR VE ÖNCELİKLE TEKNOLOJİ VE BİLGİ TABANLI, YENİLİKÇİ KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİNDE AB’NİN GELİŞTİRDİĞİ; BAŞLANGIÇ SERMAYESİ, RİSK SERMAYESİ, KREDİ GARANTİSİ GİRİŞİMCİLERE BANKA DIŞI FİNANSMAN ARAÇLARI SAĞLAYAN ÖZEL FİNANS KURULUŞLARI VB. MEKANİZMALARIN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR.

32 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
6. ÇERÇEVE PROGRAMI 6. ÇERÇEVE PROGRAMI, KOBİ’LERİN TEKNOLOJİK TABANLARINI GELİŞTİRMELERİNİ, YENİ ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR KURMALARINI, BİLGİ TABANLARINI GENİŞLETMELERİNİ SAĞLAYACAK TÜM PROJELERE DESTEK VERMEKTEDİR. PROGRAM, KOBİ TANIMINI YAPARKEN; ÇALIŞAN SAYISININ 250’DEN AZ OLMASI, YILLIK CİROSUNUN 40 MİLYON EURO’YU GEÇMEMESİ, 27 MİLYON EURO’YU GEÇMEYEN YILLIK BİLANÇONUN OLMASI, KOBİ OLMAYAN KURULUŞLARLA ORTAK OLUNMASI HALİNDE, SÖZ KONUSU KURULUŞLARIN HİSSELERİNİN % 25’İ GEÇMEMESİ GİBİ İLKELERİ DİKKATE ALMAKTADIR.

33 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
6. ÇERÇEVE PROGRAMI 6.ÇERÇEVE PROGRAMINDA KOBİ KATILIMINA DESTEK 7 ÖNCELİKLİ ALANDAKİ PROJELER BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ PROJELER, ÖZEL HEDEFLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ, MÜKEMMELİYET AĞLARI, GELENEKSEL ARAÇLAR, EŞGÜDÜM ETKİNLİKLERİ, ÖZEL DESTEK ETKİNLİKLERİ BURADA KOBİ'LER, PROJE ÇERÇEVESİNDE, HER TÜRLÜ CİHAZI ALABİLİR, PERSONELE ÖDEME YAPABİLİRLER. KOBİLER İÇİN ÖZEL (YATAY) PROGRAM KOOPERATİF VE KOLEKTİF ARAŞTIRMALAR BURADA DA KOBİ'LER AB BÜTÇESİYLE ARAŞTIRMACILARIN ARAŞTIRMA YAPMALARINI SAĞLAYABİLİRLER.

34 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
6.ÇERÇEVE PROGRAMINDA KOBİ KATILIMINA DESTEK ÖRNEĞİ ÖZEL HEDEFLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ AVRUPA'NIN REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTECEK BİLGİYİ ÜRETMEK, ÜRÜN, SÜREÇ VE SERVİS VERMEYİ İYİLEŞTİRMEK VE YENİLERİNİ GELİŞTİRMEK, OLASI EKONOMİK GETİRİLERİ OLABİLECEK YENİ TEKNOLOJİLERİN GEÇERLİLİKLERİNİ KANITLAMAK İÇİN DESTEKLENMEKTEDİR. BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ PROJELEREGÖRE DAHA KÜÇÜK ÇAPTA BİR DESTEKLEME SINIFI OLMASI DOLAYISI İLE, KOBİ'LERE DAHA UYGUNDUR. BU TÜR PROJELERİN SÜRESİ BİRKAÇ YIL İLE, BÜTÇE DE BİRKAÇ MİLYON EURO İLE SINIRLIDIR

35 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
6.ÇERÇEVE PROGRAMI 6. ÇERÇEVE PROGRAMI’NDA KOBİ’LERE; ÇERÇEVE PROGRAM KONUSUNDA BİLGİ VE DESTEK SAĞLAYACAK OLAN KOBİ ULUSALTEMAS NOKTALARI’NDAN OLUŞAN BİR AĞ YARATILMASI, KOBİ’LERE YÖNELİK PROGRAMLAR UYGULANMASI (AR-GE YETENEĞİ SINIRLI, ANCAK ORTAK TEKNİK PROBLEMLERİ OLAN KOBİ’LERİN TOPLANARAK GEREKLİ ARAŞTIRMAYI AR-GE KURULUŞLARINA YAPTIRDIKLARI PROJELER İÇİN DESTEK VERİLMESİ (CRAFT) VE ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN PROJELERDE TOPLAM GİDERİN EN FAZLA % 50’SİNE DESTEK VERİLMESİ (KOLLEKTİF ARAŞTIRMA)) BASİTLEŞTİRİLMİŞ BAŞVURU FORMLARI, HIZLI CEVAP ALMA İMKANLARI, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE RİSK SERMAYESİ KONUSUNDA YARDIMLAR SAĞLANMAKTADIR.

36 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
6.ÇERÇEVE PROGRAMI KOBİ’LER BU PROGRAM ALTINDA ALDIKLARI YARDIMLARI GERİ ÖDEMEZLER. FAKAT BU DURUMDA KOBİ’LERİN AB TARAFINDAN VERİLEN MADDİ DESTEĞİ BİRLİĞİN YÖNETİM VE MALİ KURALLARINA UYULMADAN YA DA SÖZ KONUSU PROJEYİ BAŞARISIZLIKLA SONA ERDİREREK YÜRÜTME OLANAKLARI DA DOĞMAMAKTADIR.

37 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
KOBİ’LERİN PHARE, ISPA, SAPARD, MEDA, CARDS VE TACIS FONLARINDAN FAYDALANMASI PHARE, ISPA VE SAPARD PROGRAMLARI KAPSAMINDAKİ İHALELER 2002 YILINDAN İTİBAREN TÜRK GİRİŞİMCİLERE DE AÇILMIŞTIR. PHARE PROGRAMI MERKEZ VE DOĞU AVRUPA’DAKİ ADAY ÜLKELERDE EKONOMİNİN YENİDEN YAPILANMASI, ÖZELLEŞTİRME, ÖZEL İŞLETMELER VE PAZAR EKONOMİLERİNİN OLUŞTURULMASINI HEDEFLER; ISPA PROGRAMI ADAY ÜLKELERDE ALTYAPI STANDARTLARINI GELİŞTİRMEK, ÖZELLİKLE ULAŞIM VE ÇEVRE KONULARINDA TOPLULUK DÜZEYİNE ÇIKMAYI AMAÇLAR; SAPARD İSE ADAY ÜLKELERİN TARIM SEKTÖRÜNDEKİ YAPISAL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ VE KIRSAL BÖLGELERİN KALKINMASINI AMAÇLAMAKTADIR.

38 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
KOBİ’LERİN PHARE, ISPA, SAPARD, MEDA, CARDS VE TACIS FONLARINDAN FAYDALANMASI TÜRK KOBİ’LERİNİN AYRICA MEDA, CARDS VE TACIS KAPSAMINDAKİ İHALELERE DE KATILMA İMKANI VARDIR. BU PROGRAMLARDAN MEDA AB ÜYESİ OLMAYAN AKDENİZ ÜLKELERİNDE UZUN VADELİ BÜYÜME VE İSTİKRARI AMAÇLAR; CARDS ARNAVUTLUK, BOSNA HERSEK, HIRVATİSTAN, SIRBİSTAN-KARADAĞ CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA’DA İSTİKRAR VE ORTAKLIK SÜRECİNİN DESTEKLENMESİNİ AMAÇLAR; TACIS İSE KAFKASYA VE ORTA ASYA ÜLKELERİ İLE MOĞOLİSTAN, MOLDAVYA, UKRAYNA, RUSYA FEDERASYONU’NDA EKONOMİK VE SİYASİ REFORM ÇABALARINI, KIRSAL EKONOMİYİ, ÇEVRE VE ALTYAPIYI DESTEKLEMEYİ HEDEFLER.

39 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI(AYB) KREDİLERİ AYB’NİN YAPTIĞI KOBİ TANIMINA UYMAK GEREKMEKTEDİR. BUNA GÖRE KOBİ OLARAK TANIMLANAN KURUMUN; · ÇALIŞAN SAYISININ 500’ÜN ALTINDA OLMASI, · SON BİLANÇO TARİHİ İTİBARİYLE NET SABİT KIYMETLERİN 75 MİLYON EURO’NUN ALTINDA OLMASI, · FİRMA SERMAYESİNİN 1/3’ÜNDEN FAZLASININ YUKARIDAKİ İKİ MADDEDE BELİRTİLEN KRİTERLERE UYMAYAN KURULUŞLARA AİT OLMAMASI GİBİ BİR TAKIM KRİTERLERE UYGUN OLMASI GEREKMEKTEDİR.

40 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI(AYB) KREDİLERİ AYB’NİN KREDİ VERİRKEN YATIRIMLARIN KİŞİ BAŞI GELİR SEVİYESİ TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA OLAN İLLERDE YA DA EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DURUMUNDA YATIRIMCININ KOBİ NİTELİĞİNE SAHİP OLMASI ŞARTINI ARAMAMAKTADIR. BÖYLECE ÖZELLİKLE ALTYAPI VE SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE KREDİ SAĞLAYAN AVRUPA YATIRIM BANKASI’NIN KOBİ’LERE YÖNELİK KREDİ OLANAKLARI BULUNMAKTADIR: BUNLAR, SANAYİ İŞLETMELERİNE YÖNELİK DEPREM KREDİLERİ, GLOBAL KREDİLER VE SANAYİ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KREDİLER OLMAKLA BERABER, TÜRK SINAİ KALKINMA BANKASI (TSKB), VAKIFLAR BANKASI VE HALK BANKASI ARACILIĞIYLA SAĞLANMAKTADIR.

41 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI(AYB) KREDİLERİ GLOBAL KOBİ KREDİSİ, KOBİ’LERİN YATIRIM İHTİYAÇLARININ FİNANSE EDİLMESİNE YÖNELİK OLARAK KULLANDIRILMAKTADIR. BU AMAÇLA 2001 YILINDA SAĞLANAN 125 MİLYON EURO’LUK KAYNAK İLE 2003 YILINDA ANLAŞMASI İMZALANAN 200 MİLYON EURO’LUK FON, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI GARANTÖRLÜĞÜ ALTINDA SAĞLANAN KREDİ, KOBİ’LERE TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI VE TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI ARACILIĞIYLA SAĞLANMAKTADIR.

42 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI(AYB) KREDİLERİ GLOBAL KOBİ KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR: KREDİ, İMALAT, TARIMA DAYALI SANAYİ, TURİZM VE BU SEKTÖRLERLE İLGİLİ HİZMET YATIRIMLARINDA BULUNAN ÖZEL SEKTÖRE AİT KOBİ’LERİN KULLANIMINA AÇIKTIR. ÖZEL SEKTÖRÜN SAĞLIK VE EĞİTİM SEKTÖRLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIMLAR DA KREDİ KAPSAMINDA YER ALMAKTADIR. KREDİDEN FAYDALANACAK PROJELERİN SABİT YATIRIM TUTARININ 500,000 EURO İLE 20 MİLYON EURO ARASINDA OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU KAYNAKTAN BİR PROJEYE TAHSİS EDİLECEK KREDİ TUTARININ TOPLAM YATIRIM TUTARININ %50’SİNİ AŞMAMASI GEREKMEKTEDİR.

43 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI(AYB) KREDİLERİ KREDİNİN VADESİ, 4 YILI ÖDEMESİZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 YIL OLUP, FAİZİ ARACI BANKALARIN ÇEKİŞ YAPTIKLARI GÜN GEÇERLİ OLAN EURIBOR ORANIDIR. BU FON FİNANSAL KİRALAMA OLARAK DA KULLANILABİLMEKTEDİR. KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN FİRMANIN VE YATIRIMIN ARACI BANKALARIN PROJE DEĞERLENDİRME STANDARTLARINA UYGUN OLMASI GEREKMEKTEDİR.

44 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI(AYB) KREDİLERİ GLOBAL KREDİLERİN KULLANIMINDA YAPAY SENTETİK ELYAF ÜRETİMİ (ELYAFI GİRDİ OLARAK KULLANAN SANAYİLER HARİÇ) DEMİR, ÇELİK, BAKIR, ALÜMİNYUM GİBİ BAZ METALLERİN ÜRETİMİ (GİRDİ OLARAK KULLANAN SANAYİLER HARİÇ), TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ (OTOMOTİV YAN SANAYİ HARİÇ), GEMİ İNŞA VE ONARIMI, UÇAK VE UZAY ARACI ÜRETİMİ SEKTÖRLERİNDE KISITLAMALAR BULUNMAKTADIR. BU SEKTÖRLERDE ÜRETİM ARTIŞLARI DESTEKLENMEMEKLE BİRLİKTE TAŞINMA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTICI VEYA GİDERİCİ YATIRIMLARA KAYNAK SAĞLANMAKTADIR. SİLAH, CEPHANE, ASKERİ ARAÇ, TÜTÜN ÜRETİMİ, KONUT, TİCARİ AMAÇLI OLMAYAN İDARİ BİNALAR, ATIKLARIN YAKIMI, KUMARHANE YATIRIMLARI, GENEL EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER, KAMU İDARESİ ALANLARINDAKİ PROJELERE KREDİ VERİLMEMEKTEDİR.

45 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI(AYB) KREDİLERİ AYB’NİN SAĞLADIĞI ÜÇÜNCÜ TİP KREDİ OLAN SANAYİ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KREDİ İSE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ORTAYA ÇIKACAK KİRLİLİĞİ ÖNLEYİCİ VEYA AZALTICI, ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ TÜRÜ YATIRIMLARA YÖNELİKTİR. KREDİDEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI YARARLANABİLİRLER. KREDİDEN BİR FİRMAYA TAHSİS EDİLEBİLECEK AZAMİ TUTAR 12.5 MİLYON EURO’DUR. KREDİ İLE FİRMALARIN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ YATIRIM TUTARININ EN FAZLA %50’Sİ KARŞILANABİLMEKTEDİR. ÇEVRE KREDİSİNDEN YARARLANACAK KURULUŞLAR İÇİN HERHANGİ BİR ÖLÇEK KISITLAMASI YOKTUR. AYB ÇEVRE KREDİSİ, FİNANSAL KİRALAMA ŞEKLİNDE DE KULLANILABİLMEKTEDİR.

46 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
KOBİ’LERE YÖNELİK KREDİ İMKANLARI 50 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE 1 MİLYON USD’DEN AZ VARLIĞI BULUNAN İŞLETMELER, KÜÇÜK İŞLETME KAPSAMINDA BULUNMAKTADIR. SÖZ KONUSU KREDİ PROGRAMI, AVRUPA İŞ MERKEZLERİ’NİN AÇILDIĞI İZMİT, GAZİANTEP VE İZMİR ŞEHİRLERİNİ KAPSAMAKTADIR. PROJENİN BAŞARILI OLMASI DURUMUNDA DOĞU ANADOLU BAŞTA OLMAK ÜZERE BAŞKA ŞEHİRLERİN DE PROGRAMA DAHİL EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR. PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ 20 MİLYON EURO OLUP TAMAMI AB TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR. GERİ DÖNEN KREDİLER ANA BÜTÇEYE EKLENEREK DÖNEN BİR FON OLUŞTURULACAKTIR. İŞLETME BAŞINA ALINABİLECEK MAKSİMUM KREDİ ORANI 30,000 EURO’DUR. PROJE BAZINDA İŞ GELİŞTİRMEYLE İLGİLİ HER KONUDA KREDİ BAŞVURUSU YAPILABİLİR. PROJE KAPSAMINDA ÜÇ TÜRK BANKASI, AKBANK, İŞ BANKASI VE DIŞBANK, İLE ANLAŞMA İMZALANMIŞTIR. KREDİ İHTİYACI OLAN KÜÇÜK İŞLETMELER BU BANKALARIN İLLERİNDEKİ ŞUBELERİNE BAŞVURABİLİRLER.

47 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
KOBİ’LERE YÖNELİK KREDİ İMKANLARI ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN İSE KREDİ İMKANLARI KAPSAMINDA 150 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE YILLIK CİROSU 27 MİLYON EURO’YU GEÇMEYEN İŞLETMELER BU PROGRAMIN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR. PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ 24 MİLYON EURO OLUP, BUNUN 4 MİLYON EURO’SU AB TARAFINDAN, 20 MİLYON EURO’SU İSE ALMAN YATIRIM BANKASI (KREDİTANSTALT FÜR WİEDERAUFBAU –KFW) TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR. KREDİ HER TÜRLÜ İŞ GELİŞTİRME AMACI İÇİN ALINABİLİR. SEKTÖREL HERHANGİ BİR KISITLAMA YOKTUR.

48 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KOBİ’LERİNE YÖNELİK PROGRAM VE PROJELERİ
KOBİ’LERE YÖNELİK KREDİ İMKANLARI PROJENİN ÜSTLENİCİSİ OLAN ALMAN YATIRIM BANKASI (KREDİTANSTALT FÜR WİEDERAUFBAU –KFW) TÜRK SİNAİ KALKINMA BANKASI ARACILIĞIYLA ÜÇ TÜRK BANKASI, AKBANK, İŞ BANKASI VE DIŞBANK, İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTIR. KREDİ İHTİYACI OLAN ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER, BU BANKALARIN İLLERİNDEKİ ŞUBELERİNE BAŞVURABİLMEKTEDİR. BU İKİ KREDİ OLANAĞI İÇİN DE ANLAŞMAYA VARILAN BANKALARLA YAPILACAK OLAN KREDİ SÖZLEŞMELERİ HENÜZ SONUÇLANMAMIŞTIR. ANCAK, KREDİ FAİZ ORANLARI TÜRK PİYASASI ŞARTLARINA YAKIN YA DA DAHA DÜŞÜK OLACAKTIR. AYRICA, TÜRK BANKALARININ İSTEDİĞİ BELGELER GEREKMEYECEKTİR. ONUN YERİNE NAKİT AKIŞI ANALİZİ SONUÇLARINA ÖNEM VERİLECEKTİR.

49 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIĞI BİRİMİ ABPD
NEDEN ABPD BİRİMİ TÜRKİYE’NİN AB İLE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SOSYO-EKONOMİK KALKINMASINA YARDIMCI OLMAK AMACIYLA, KOBİ’LERİN AB FON VE İHALELERİNDEN PROJELER YARDIMI İLE FAYDALANMASI KOBİ’LER AÇISINDAN KURUMSAL İYİLEŞME, KÜLTÜREL ETKİLEŞİM, BEŞERİ SERMAYEYE YATIRIM, PERSONEL İYİLEŞTİRME VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME GİBİ BİR ÇOK SONUCU BERABERİNDE GETİREREK, MEVCUT İSTİHDAMIN KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÖZELLİKLE YENİ İSTİHDAM ALANLARININ ORTAYA ÇIKMASINA YARDIMCI OLACAKTIR.

50 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIĞI BİRİMİ ABPD
NEDEN ABPD BİRİMİ EGE BÖLGESİ’NDE PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK ALTYAPISININ YETERSİZLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA; HEM BU ALANDAKİ EKSİKLİĞİ GİDERMEK HEM DE TÜRK EKONOMİSİNİN EN BÜYÜK YAPITAŞI OLAN KOBİ’LERİN, PROJELERİNDEN YARARLANMALARINI SAĞLAMAK ABPD’NİN ÖZEL AMACIDIR.

51 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIĞI BİRİMİ ABPD
NEDEN ABPD BİRİMİ BU NOKTADA ABPD, HER ŞEYDEN ÖNCE HEDEF KİTLESİ OLAN KOBİ’LERE PROJELERE BAŞVURMA VE PROJE HAZIRLAMA YETERLİLİĞİNİN KAZANDIRMAYI HEDEFLEMEKTEDİR. BU SAYEDE EGE BÖLGESİ’NDEKİ HEDEF GRUPLARA AB’YE HAZIRLANACAK PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME, DÜZENLİ TAKİP, KONTROL VE NİHAİ RAPORLAMA FAALİYETLERİNİ İÇEREN DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULACAKTIR. BÖYLECE KOBİ’LERİN PROJE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARI SAĞLANACAK VE GELECEK DÖNEMLERDE BÖLGE İTİBARİYLE ÖZELLİKLE EKSİKLİĞİ GÖRÜLEN PROJE BAŞVURULARININ ARTIRILMASINA DESTEK VERİLECEKTİR.

52 ABPD BİRİMİNİN VERECEĞİ HİZMET SONRASI KOBİ’LERİN ELDE EDECEĞİ KAZANÇLAR
ABPD’NİN KOBİ’LERE VERDİĞİ EĞİTİM SONUNDA İŞLETMELERİN TEKNİK VE İDARİ KAPASİTESİNİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ARTTIRILMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR: PROJE DEVRESİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ ALACAĞINDAN KOBİ’LERİN, PROJE HAZIRLAMA, AÇILAN PROJELERE ULAŞMA VE TAKİP KAPASİTELERİ ARTACAKTIR, KENDİ BÜNYELERİ İÇİNDE AB’YE YÖNELİK BİR BİRİM OLUŞTURMA KAPASİTESİ DOĞABİLECEKTİR, AB’NE UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ OLUŞMASINA KATKI SAĞLANACAKTIR, PROJE BAZINDA ÇALIŞARAK AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK KAPASİTELERİNİ ARTTIRABİLECEKLERDİR, YARATICI VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA KATKI SAĞLANACAKTIR VE PROJE ORTAĞININ BULUNMASI VE ORTAKLARLA PROJE HAZIRLAMAYA YÖNELİK ALTYAPININ GELİŞİMİ SAĞLANACAKTIR.

53 ABPD BİRİMİNİN VERECEĞİ HİZMET SONRASI KOBİ’LERİN ELDE EDECEĞİ KAZANÇLAR
VERİLEN HİZMET SONUNDA BU KURUMLAR KENDİLERİNİ GELİŞTİREBİLMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR FİNANSAL KAYNAĞA ULAŞMA YETENEĞİNE SAHİP OLACAKLARDIR. KURUMLARIN VERİLEN HİZMET SONRASINDA HAZIRLADIKLARI PROJELERİ KAZANMALARI İSE ONLARA BÜYÜK BİR PRESTİJ UNSURU DA KAZANDIRACAKTIR.

54 ABPD BİRİMİNİN VERECEĞİ HİZMET SONRASI KOBİ’LERİN ELDE EDECEĞİ KAZANÇLAR
TÜM BUNLARIN YANI SIRA KOBİ’LERDE GERÇEKLEŞECEK OLAN KURUMSAL İYİLEŞME, KÜLTÜREL ETKİLEŞİM, BEŞERİ SERMAYEYE YATIRIM İLE PERSONEL İYİLEŞTİRME VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME GİBİ BİR ÇOK SONUÇ ÇARPAN ETKİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKACAKTIR. BÖYLECE AB’NİN DE BU PROJELERLE AMAÇLADIĞI UNSURLARDAN BİRİ OLAN BÖLGESEL KALKINMAYA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLANACAKTIR.

55 ABPD BİRİMİNİN VERECEĞİ HİZMET SONRASI KOBİ’LERİN ELDE EDECEĞİ KAZANÇLAR
DİĞER TARAFTAN, PROJELERİN YURTDIŞI ORTAKLIĞI KAPSAMASI DURUMUNDA AB KURUMLARIYLA ORTAK ÇALIŞILARAK ONLARA UYUM SAĞLANACAKTIR VE BU, ÖZELLİKLE KOBİ’LER AÇISINDAN, KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ DOĞRULTUSUNDA AB İÇ PAZARINDAKİ REKABETÇİ YAPIYA AYAK UYDURABİLMEK İÇİN GEREKEN GÜCÜN KAZANILMASINA KATKIDA BULUNACAKTIR. AYRICA, PROJELERLE BİRLİKTE KURULACAK OLAN YEREL VE YURTDIŞI ORTAKLIKLAR SAYESİNDE BİLGİ VE DENEYİM ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞECEK, BU ŞEKİLDE BİLGİ TOPLUMUNUN SİNERJİK ETKİSİ ORTAYA ÇIKACAKTIR.


"DOÇ. DR . OĞUL ZENGİNGÖNÜL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları