Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hareket Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hareket Sistemi."— Sunum transkripti:

1 Hareket Sistemi

2 Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.
İç organları dış etkenlere karşı korur İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri depolar. Kemiklerin içindeki ilik dokusu, alyuvar ile bazı akyuvarı üretir. Vücudun dik durmasını sağlar

3 Systema skeletale Systema articulare Systema musculare
Kas- İskelet Sistemi - Lokomotor Sistem Systema skeletale Systema articulare Systema musculare

4 Hareket Sistemi

5 İskelet Sistemi Toplam 206 kemik Os: tekil, Ossa: çoğul
Skeleton axiale Baş-boyun-gövdeye ait Skeleton appendiculare Üst ve alt taraf, kol bacak kemikleri 80 126

6 Kemik Çeşitleri Yassı Havalı Kemikler: Os Pneumaticum
Düzensiz:İrregüler Uzun Kısa Sesamoid

7 Os Osteologia Os longum Os breve Os planum Os irregulare Skeleton Skeleton axiale Kemik Kemik bilimi Uzun kemik Kısa kemik Yassı kemik Düzensiz kemik İskelet Gövde ve baş iskeleti

8 Substantia compacta Dışta,sert kemik doku Substantia spongiosa İçte,süngerimsi doku Epifiz Uzun kemiklerin uç kısmı Diafiz Uzun kemiklerin gövdeleri Metafiz Diafiz ile Epifizin arası Cavitas medullaris Kemik içi boşluk( k. İliği )

9 Anatomik Düzlemler ve Eksenler
Sagital düzlem Vücudu sağ-sol bölümlere ayıran düzlem Horizontal, Transversal Düzlem Yere paralel (transvers)düzlem Coronal, Vertikal Düzlem Dikey, ön ve arkaya ayıran düzlem Sagital Aks (Eksen) Önden arkaya,yere paralel eksen Tranversal , Horizontal Aks Sağdan sola, yere paralel eksen Vertical, Coronal Aks Yukarıdan aşağı,yere dik eksen

10 HAREKET SİSTEMİ yön bildiren Anatomik terimler

11 Yön bildiren Anatomik Terimler
Superior İnferior Anterior Posterior Medial Lateral İnternal External Superficial Profundus Dextra sinistra

12 Hareket bildiren Anatomik Terimler
Rotasyon Dönme hareketi Pronasyon İçe dönme Supinasyon Dışa dönme Fleksiyon Bükülme,açı küçülmesi Ekstansiyon Gerilme,açı büyümesi Abdüksiyon Orta hattan uzaklaşma Addüksiyon Orta hatta yaklaşma

13 HAREKET SİSTEMİ Anatomik terimler

14 Genel Anatomik terimler
Yüz Yarık Delik Çukur Çizgi Uzun Kenar büyük Facies Fissura,Hiatus Foramen Fossa Linea Longus Margo Major/magnus

15 Baş Bölgesi (Cranium )Anatomik Terimleri
Os periatale Yan Kafa Kemiği Os occipitale Ard Kafa Kemiği Os sfenoidale Temel Kemik Ossa cranii Kafa Kemikleri Os frontale Alın Kemiği Os temporale Şakak Kemiği

16 Os palatinum Damak kemiği Os lakrimale Gözyaşı kemiği Os zygomaticum Elmacık kemiği Os nasale Burun kemiği Mandibula Alt çene kemiği Maksiller Üst çene kemiği Orbita Göz çukuru

17

18 İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER
Göğüs Kafesi (Toraks)Anatomik Terimleri ANLAMLARI İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER

19 Göğüs Kafesi Anatomik Terimleri
Kaburga Göğüs kemiği Göğüs kafesi Köprücük kemiği Kürek kemiği Costa Sternum Thorax Clavicula Scapula

20 Omurga (Vertebral Kolon) Anatomik Terimleri
Vertebra thoracicae, Göğüs Omurları (12) Vertebra lumbales Bel Omurları (5) Os sacrum Kuyruk Sokumu Kemiği Columna vertebrales Omurga Vertebra Omur Vertebrae cervicales Boyun Omurları (7) Canalis vertebralis Omurların ortasındaki Kanal

21 Üst Ekstremite Humerus Kol kemiği Ulna Dirsek kemiği Radius
Döner kemik Ossa carpi Bilek kemikleri Ossa metacarpi El tarak kemikleri (5 ) Digiti Parmaklar Falanks El parmak kemikleri Skapula Kürek Kemiği

22 İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER
ANLAMLARI İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER

23 Ossa coxae Kalça Kemikleri
Leğen Kemiği Oturga kemikleri Çatı kemiği Os İlium Os ischum Os pubis PELVİS ( LEĞEN KEMİĞİ)

24 İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER
ANLAMLARI İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER

25 Alt Ekstremite Femur Uyluk kemiği Tibia Kaval kemiği Fibula
Baldır kemiği Patella Diz kapağı kemiği Ossa tarsi ayak bilek kemikleri Ossa metatarsi Ayak tarak kemikleri Falamks Ayak parmak kemikleri

26 Eklemler (Articulationes)
Eklem bilimi Eklem Oynamaz eklemler Oynar eklemler Eklem yüzü Eklem kıkırdağı Eklem boşluğu İki kemik testere dişi gibi kaynaşmıştır Arthrologia Articulation Articulationes fibrosae Articulationes synoviales Facies articularis Cartilagea articularis Cavum articulare Sutura

27 HAREKET SİSTEMİ Anatomik terimler
ANLAMLARI HAREKET SİSTEMİ Anatomik terimler

28 Capsula articularis Eklem kapsülü Sinovyal Membran Ek.kaps.iç yüzünü örten zar Synovial sıvı Sinovial zarların salgıladığı sıvı Menisküs Eklem içinde yarım ay şeklinde fibröz kıkırdak oluşum

29

30

31 Kas Sistemi Myologia Kas bilim Musculus Kas Endomysium
Kas liflerini saran gevşek bağ doku Perimysium Kas demetini (Fasikül) saran gevşek bağ doku Epimysium Kasların tümünü saran gevşek bağ doku

32 Kas Sistemi İskeletle birlikte vücudumuza şekil verir.
Kemiklere destek görevi yapar. İskeleti oluşturan kemik ve eklemleri hareket ettirir. Kas Sistemi KASLAR ( 217) KALP KASI DÜZ KASLAR İstemsiz İstemsiz ÇİZGİLİ KASALAR İstemli

33 Pronatör Kas İçe döndürme Supinatör Kas Dışa döndürme Abduktör Kas Uzaklaştırma Adduktör Kas Yaklaştırma fonksiyonlu kas Tendon Kiriş Sfinkter Kas Büzme fonksiyonlu kas Dilatör Kas Açma Fleksör Kas Bükme Ekstensör Kas Germe

34 Semptomlar Arthralgia Eklem ağrısı Arthrodynia Arthrocele Eklem fıtığı
Arthr ödem Eklem Ödemi Deformite Şekil Bozukluğu

35 Semptomlar Ostealgia /osteodynia Kemik ağrısı Hypertrophy Ostemia
Kemikte kanlanma artışı Pannus Arthritli hastada inflmasyonlu sinovya sıvı Rheumatalgia Kronik romatizmal ağrı Hypertrophy Kasların hacimlerinin büyümesi Atrophy Kasların hacimce küçülmesine bağlı fonksiyon katbı Myalgia /myodynia Kas ağrısı Nekroz Doku/organın bir nedenle ölümü

36 Semptomlar Rigor Kastaki sertlik Spasm Kasılma Spastic Kasılı olan
Tenalgia Tendon ağrısı Tetany Tremor Titreme

37 Diagnostik Terimler Anklyloz Chondroliz Hareketsiz Eklem
Chondrosit, Chondroblast Chondroblastoma Epifiz Tümörü Chondros Kıkırdak Chondroliz Kıkırdak erimesi Kıkırdak Doku Hücreleri Arthritis Eklem İltihabı

38 Diagnostik Terimler Myeloma Kemik İliği Tümörü Fibroma Myositis
Kas İltihabı Miyom Kas doku tümörü Romatizma Bağ dokunun metabolik dejenerasyonu ve enflamasyonu ile karakterize hastalık Fibroma Bağ Doku Tümörü Fibrolipoma Bağ,ve Yağ doku Tümörü Fibrosarcoma Fibroblast kaynaklı kötü huylu tm. Fraktür Kemik Kırılması

39 Ca kaybı sonucu gelişen atrofi Spondylosis
Osteoporoz Ca kaybı sonucu gelişen atrofi Spondylosis İki omurun birbirine kaynaşması Tendonitis Tendon iltihabı Osteitis Kemik iltihabı Osteoma Kemik tümörü Osteomalacia Kemik doku yumuşaması(Ca,D vit.) Osteomyelitis Kemik ve kemik iliği iltihabı

40 Diagnostik Testler Arthrography
Eklem boşluğuna radyopak madde vererek röntgen filmi çekilmesi Rheumatoid factor(RF) Eklem hast.da serumda bakılan antikor Erythrocyte sedimentation rate(ESR) Eritrosit Çökme Hızı

41 Electromyography(EMG) Kas Aktivitesi değerlendirme tekniği
Radiography Kemik/eklemin X ışını ile filminin alınması Tomography X ışınıyla kesitsel görüntüleme, (kesit halinde röntgen filmi alınır) Electromyography(EMG) Kas Aktivitesi değerlendirme tekniği Magnetic resonance imaging (MRI) Radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışını ile görüntüleme Scintigram –Scan Eklem/kemikteki patoloji tespiti için iyonize olmayan görüntüleme Sintigrafi R.i.verilen dokulardan, radyoaktivite dağılımının iki boyutlu görüntüsünün alınması

42 Operatif Terimler Amputation
Gövdenin bir uzvunun(kol,bacak gibi)tamamının/bir kısmının çıkarılması Arthostomy Eklemde toplanan sıvı/cerahatın boşaltılması için eklem boşluğunda açılan delik Kemik grefti Bir kemik parçasından alınıp,diğer kemiğe eklenen canlı kemik parçası Myorrhaphy Kasta meydana gelen yırtığı dikme Osteotomy Kemiğin cerrahi yollar ile kesilmesi Osteoplasty Kemik üzerinde yapılan estetik ameliyat

43 Terapötik Terimler Fizik Tedavi
Tedavide, ilaçla birlikte sıcak/soğuk, ışık,egzersiz vb.fiziksel ajanların rehabilitasyon uzmanınca uyg. Protez Çıkarılmış bir organın(kol,bacak gibi)yerine,onun görevini yapmak için yerleştirilen yapay oluşum Immobilization Hareketsizleştirme,harekete mani olma Intraarticular injection Eklem içi enjeksiyon,ağrı ve iltihabı fazla olan eklem içine ilaç vermek

44 İlaçlar Analjezik Ağrıyı azaltıcı/giderici ilaçlar Antienflamatuar
İltihap giderici ilaçlar Antipiretik Ateş düşürücü ilaçlar Myorelaksan Kas gevşetici ilaçlar


"Hareket Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları