Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hareket Sistemi.  Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.  İç organları dış etkenlere karşı korur  İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hareket Sistemi.  Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.  İç organları dış etkenlere karşı korur  İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri."— Sunum transkripti:

1 Hareket Sistemi

2  Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.  İç organları dış etkenlere karşı korur  İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri depolar.  Kemiklerin içindeki ilik dokusu, alyuvar ile bazı akyuvarı üretir. alyuvar akyuvarıalyuvar akyuvarı  Vücudun dik durmasını sağlar

3 Kas- İskelet Sistemi - Lokomotor Sistem  Systema skeletale  Systema articulare  Systema musculare

4 Hareket Sistemi

5 İskelet Sistemi Toplam 206 kemik Os: tekil, Ossa: çoğul Skeleton axiale Baş-boyun-gövdeye ait Skeleton appendiculare Üst ve alt taraf, kol bacak kemikleri 80 126

6 Kemik Çeşitleri Uzun Kısa Yassı Düzensiz:İrregüler Sesamoid Havalı Kemikler: Os Pneumaticum

7  Os  Osteologia  Os longum  Os breve  Os planum  Os irregulare  Skeleton  Skeleton axiale Kemik Kemik bilimi Uzun kemik Kısa kemik Yassı kemik Düzensiz kemik İskelet Gövde ve baş iskeleti

8  Substantia compacta  Dışta,sert kemik doku  Substantia spongiosa  İçte,süngerimsi doku  Epifiz  Uzun kemiklerin uç kısmı  Diafiz  Uzun kemiklerin gövdeleri  Metafiz  Diafiz ile Epifizin arası  Cavitas medullaris  Kemik içi boşluk( k. İliği )

9  Sagital düzlem  Vücudu sağ-sol bölümlere ayıran düzlem  Horizontal, Transversal Düzlem  Yere paralel (transvers)düzlem  Coronal, Vertikal Düzlem  Dikey, ön ve arkaya ayıran düzlem  Sagital Aks (Eksen)  Önden arkaya,yere paralel eksen  Tranversal, Horizontal Aks  Sağdan sola, yere paralel eksen  Vertical, Coronal Aks  Yukarıdan aşağı,yere dik eksen Anatomik Düzlemler ve Eksenler

10 HAREKET SİSTEMİ yön bildiren Anatomik terimler

11 Yön bildiren Anatomik Terimler SuperiorİnferiorAnteriorPosteriorMedialLateral İnternalExternalSuperficialProfundusDextrasinistra

12 Hareket bildiren Anatomik Terimler  Fleksiyon  Bükülme,açı küçülmesi  Ekstansiyon  Gerilme,açı büyümesi  Abdüksiyon  Orta hattan uzaklaşma  Addüksiyon  Orta hatta yaklaşma  Rotasyon  Dönme hareketi  Pronasyon  İçe dönme  Supinasyon  Dışa dönme

13 HAREKET SİSTEMİ Anatomik terimler

14 Genel Anatomik terimler Genel Anatomik terimler FaciesFissura,HiatusForamenFossaLineaLongusMargoMajor/magnus YüzYarıkDelikÇukurÇizgiUzunKenarbüyük

15  Ossa cranii  Kafa Kemikleri  Os frontale  Alın Kemiği  Os temporale  Şakak Kemiği  Os periatale  Yan Kafa Kemiği  Os occipitale  Ard Kafa Kemiği  Os sfenoidale  Temel Kemik Baş Bölgesi (Cranium )Anatomik Terimleri

16  Os palatinum  Damak kemiği  Os lakrimale  Gözyaşı kemiği  Os zygomaticum  Elmacık kemiği  Os nasale  Burun kemiği  Mandibula  Alt çene kemiği  Maksiller  Üst çene kemiği  Orbita  Göz çukuru

17

18 İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER  ANLAMLARI Göğüs Kafesi (Toraks)Anatomik Terimleri Göğüs Kafesi (Toraks)Anatomik Terimleri

19  Costa  Sternum  Thorax  Clavicula  Scapula Kaburga Göğüs kemiği Göğüs kafesi Köprücük kemiği Kürek kemiği Göğüs Kafesi Anatomik Terimleri Göğüs Kafesi Anatomik Terimleri

20  Columna vertebral e s  Omurga  Vertebra  Omur  Vertebrae cervical e s  Boyun Omurları (7)  Canalis vertebralis  Omurların ortasındaki Kanal  Vertebra thoracicae,  Göğüs Omurları (12)  Vertebra lumbales  Bel Omurları (5)  Os sacrum  Kuyruk Sokumu Kemiği Omurga (Vertebral Kolon) Anatomik Terimleri Omurga (Vertebral Kolon) Anatomik Terimleri

21 Üst Ekstremite Humerus Kol kemiği Ulna Dirsek kemiği Radius Döner kemik Ossa carpi Bilek kemikleri Ossa metacarpi El tarak kemikleri (5 ) DigitiParmaklarFalanks El parmak kemikleri Skapula Kürek Kemiği

22 İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER  TERİMLER  ANLAMLARI

23 Os İlium Os İlium Os ischum Os ischum Os pubis Os pubis Leğen Kemiği Oturga kemikleri Çatı kemiği PELVİS ( LEĞEN KEMİĞİ) Ossa coxae Kalça Kemikleri

24 İSKELET SİSTEMİ ANATOMİK TERİMLER  TERİMLER  ANLAMLARI

25  Femur  Uyluk kemiği  Tibia  Kaval kemiği  Fibula  Baldır kemiği  Patella  Diz kapağı kemiği  Ossa tarsi  ayak bilek kemikleri  Ossa metatarsi  Ayak tarak kemikleri  Falamks  Ayak parmak kemikleri Alt Ekstremite

26  Arthrologia  Articulation  Articulationes fibrosae  Articulationes synoviales  Facies articularis  Cartilagea articularis  Cavum articulare  Sutura Eklem bilimi Eklem Oynamaz eklemler Oynar eklemler Eklem yüzü Eklem kıkırdağı Eklem boşluğu İki kemik testere dişi gibi kaynaşmıştır Eklemler (Articulationes)

27 HAREKET SİSTEMİ Anatomik terimler  TERİMLER  ANLAMLARI

28  Capsula articularis  Eklem kapsülü  Sinovyal Membran  Ek.kaps.iç yüzünü örten zar  Synovial sıvı  Sinovial zarların salgıladığı sıvı  Menisküs  Eklem içinde yarım ay şeklinde fibröz kıkırdak oluşum

29

30

31  Myologia  Kas bilim  Musculus  Kas  Endomysium  Kas liflerini saran gevşek bağ doku  Perimysium  Kas demetini (Fasikül) saran gevşek bağ doku  Epimysium  Kasların tümünü saran gevşek bağ doku Kas Sistemi

32  İskeletle birlikte vücudumuza şekil verir.  Kemiklere destek görevi yapar.  İskeleti oluşturan kemik ve eklemleri hareket ettirir. KASLAR ( 217) DÜZ KASLAR ÇİZGİLİ KASALAR KALP KASI İstemsiz İstemli İstemsiz Kas Sistemi

33 TendonKiriş Sfinkter Kas Büzme fonksiyonlu kas Dilatör Kas Açma Fleksör Kas Bükme Ekstensör Kas Germe Pronatör Kas İçe döndürme Supinatör Kas Dışa döndürme Abduktör Kas Uzaklaştırma Adduktör Kas Yaklaştırma fonksiyonlu kas

34 Semptomlar  Arthralgia  Eklem ağrısı  Arthrodynia  Eklem ağrısı  Arthrocele  Eklem fıtığı  Arthr ödem  Eklem Ödemi  Deformite  Şekil Bozukluğu

35  Hypertrophy  Kasların hacimlerinin büyümesi  Atrophy  Kasların hacimce küçülmesine bağlı fonksiyon katbı  Myalgia /myodynia  Kas ağrısı  Nekroz  Doku/organın bir nedenle ölümü  Ostealgia /osteodynia  Kemik ağrısı  Ostemia  Kemikte kanlanma artışı  Pannus  Arthritli hastada inflmasyonlu sinovya sıvı  Rheumatalgia  Kronik romatizmal ağrı Semptomlar

36  Rigor  Kastaki sertlik  Spasm  Kasılma  Spastic  Kasılı olan  Tenalgia  Tendon ağrısı  Tetany  Kasılma  Tremor  Titreme Semptomlar

37  Anklyloz  Hareketsiz Eklem  Chondrosit, Chondroblast  Chondroblastoma  Epifiz Tümörü  Chondros  Kıkırdak  Chondroliz  Kıkırdak erimesi  Kıkırdak Doku Hücreleri  Arthritis  Eklem İltihabı Diagnostik Terimler

38  Fibroma  Bağ Doku Tümörü  Fibrolipoma  Bağ,ve Yağ doku Tümörü  Fibrosarcoma  Fibroblast kaynaklı kötü huylu tm.  Fraktür  Kemik Kırılması  Myeloma  Kemik İliği Tümörü  Myositis  Kas İltihabı  Miyom  Kas doku tümörü  Romatizma  Bağ dokunun metabolik dejenerasyonu ve enflamasyonu ile karakterize hastalık Diagnostik Terimler

39  Osteitis  Kemik iltihabı  Osteoma  Kemik tümörü  Osteomalacia  Kemik doku yumuşaması(Ca,D vit.)  Osteomyelitis  Kemik ve kemik iliği iltihabı  Osteoporoz  Ca kaybı sonucu gelişen atrofi  Spondylosis  İki omurun birbirine kaynaşması  Tendonitis  Tendon iltihabı

40  Arthrography  Eklem boşluğuna radyopak madde vererek röntgen filmi çekilmesi  Rheumatoid factor(RF)  Eklem hast.da serumda bakılan antikor  Erythrocyte sedimentation rate(ESR)  Eritrosit Çökme Hızı Diagnostik Testler

41  Electromyography(EMG) Kas Aktivitesi değerlendirme tekniği  Magnetic resonance imaging (MRI)  Radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışını ile görüntüleme  Scintigram –Scan  Eklem/kemikteki patoloji tespiti için iyonize olmayan görüntüleme  Sintigrafi  R.i.verilen dokulardan, radyoaktivite dağılımının iki boyutlu görüntüsünün alınması  Radiography  Kemik/eklemin X ışını ile filminin alınması  Tomography  X ışınıyla kesitsel görüntüleme, (kesit halinde röntgen filmi alınır)

42  Amputation  Gövdenin bir uzvunun(kol,bacak gibi)tamamının/bir kısmının çıkarılması  Arthostomy  Eklemde toplanan sıvı/cerahatın boşaltılması için eklem boşluğunda açılan delik  Kemik grefti  Bir kemik parçasından alınıp,diğer kemiğe eklenen canlı kemik parçası  Myorrhaphy  Kasta meydana gelen yırtığı dikme  Osteotomy  Kemiğin cerrahi yollar ile kesilmesi  Osteoplasty  Kemik üzerinde yapılan estetik ameliyat Operatif Terimler

43  Fizik Tedavi  Tedavide, ilaçla birlikte sıcak/soğuk, ışık,egzersiz vb.fiziksel ajanların rehabilitasyon uzmanınca uyg.  Protez  Çıkarılmış bir organın(kol,bacak gibi)yerine,onun görevini yapmak için yerleştirilen yapay oluşum  Immobilization  Hareketsizleştirme,harekete mani olma  Intraarticular injection  Eklem içi enjeksiyon,ağrı ve iltihabı fazla olan eklem içine ilaç vermek Terapötik Terimler

44  Analjezik  Ağrıyı azaltıcı/giderici ilaçlar  Antienflamatuar  İltihap giderici ilaçlar  Antipiretik  Ateş düşürücü ilaçlar  Myorelaksan  Kas gevşetici ilaçlar İlaçlar


"Hareket Sistemi.  Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.  İç organları dış etkenlere karşı korur  İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları