Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.Ç. A. İSKELET SİSTEMİ B. KAS SİSTEMİ A.Ç B İ L G İ İ Ş L E M B Ö L Ü M Ü A.Ç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.Ç. A. İSKELET SİSTEMİ B. KAS SİSTEMİ A.Ç B İ L G İ İ Ş L E M B Ö L Ü M Ü A.Ç."— Sunum transkripti:

1 A.Ç

2 A. İSKELET SİSTEMİ B. KAS SİSTEMİ A.Ç

3

4 B İ L G İ İ Ş L E M B Ö L Ü M Ü A.Ç

5 Kemikleri birbirlerine bağlayan yapılara EKLEM adı verilir. A.Ç

6 EKLEMİN YAPISI

7 A.Ç EKLEMLER Bacağımızı her büktüğümüzde ya da yumruğumuzu her sıktığımızda eklemlerimiz çalışır. Eklemlerimiz,kemiklerin birleştiği yerlerde bulunur. Onlar olmadan,vücudumuz hareket edemez ve dimdik dururdu. Eklemlerin çoğu kapı menteşesinin kapıyı açıp kapaması gibi,kemiklerin serbestçe hareket etmesini sağlarlar.

8 A.Ç EKLEM ÇEŞİTLERİ 1.OYNAR ( HAREKETLİ) EKLEMLER 2. YARI OYNAR YARI HAREKETLİ )EKLEMLER 3. OYNAMAZ ( HAREKETSİZ) EKLEMLER

9 A.Ç

10

11

12 Bacağımızı her büktüğümüzde ya da yumruğumuzu her sıktığımızda eklemlerimiz çalışır. Eklemlerimiz kemiklerin birleştiği yerlerde bulunur. Onlar olmadan vücudumuz hareket edemez, dimdik dururdu. A.Ç Kemikleri birbirlerine bağlayan yapılara EKLEM adı verilir.

13 Eklemler hareket yeteneklerine göre üç çeşittir : A.Ç 3- HAREKETSİZ EKLEMLER 2- YARI HAREKETLİ EKLEMLER 1- HAREKETLİ EKLEMLER

14 Hareketli eklemler, oldukça esnektirler ve vücutta büyük oranda bulunurlar. İki kemik arasındaki eklemler rahatlıkla hareket ederler. A.Ç

15 EKLEMLER NASIL HAREKET EDERLER? Vücut eklemlerinin büyük kısmı hareketli eklemlerdir. Her birinin içindeki boşluk hareket sırasında eklemi yağlayan bir çeşit sıvı ile doludur. Eklem, ligaman olarak adlandırılan kemiklerin hareketi sırasında birbirinden ayrılmamasını sağlayan,yumuşak şeritlerle birarada tutulur. Dört çeşit hareketli eklem vardır. Her biri farklı derecelerde vüvuda hareket kaabiliyeti sağlarlar.

16 A.Ç

17

18

19

20

21 HAREKETLİ ( OYNAR ) EKLEMLER İki kemik arasındaki eklemler rahatlıkla hareket ederler. ÖRNEK : A.Ç OMUZ EKLEMİ,DİRSEK EKLEMİ, EL BİLEĞİ EKLEMİ,KALÇA EKLEMİ,DİZ EKLEMİ,ALT ÇENE EKLEMİ

22 OMUZ EKLEMİ: Kürek Kemiği - Kol Kemiği DİRSEK EKLEMİ : Kol Kemiği -Döner kemik ve Dirsek Kemiği EL BİLEĞİ EKLEMİ : Ön kol Kemiği - El bileği Kemikleri EKLEMLER VE BAĞLANTI YAPTIĞI KEMİKLER A.Ç

23 KALÇA EKLEMİ: Kalça Kemiği - Uyluk Kemiği DİZ EKLEMİ: Uyluk kemiği - İncik kemiği ALT ÇENE EKLEMİ : Alt Çene Kemiği - Şakak Kemiği A.Ç EKLEMLER VE BAĞLANTI YAPTIĞI KEMİKLER

24 Çok az hareket edebilen eklemler, belkemiğinde olduğu gibi, kemiklerin kısıtlı hareketlerini sağlarlar. A.Ç ÖRNEK : OMURLAR ARASINDAKİ EKLEMLER.

25 Bu eklemler, kemiklerin kafatasında olduğu gibi sabit ve sıkı şekilde tutturulduğu yerlerde bulunurlar. ÖRNEK : BAŞ EKLEMLERİ A.Ç

26

27 S O R U L A R 1. Bir eklemin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Eklem sıvısı B. Eklem kıkırdağı C. Eklem kapsülü D. Kas demeti

28 2. Kol ve uyluk kemiklerinin komşu kemiklerle yaptıkları eklemler hangi çeşit eklemdir? A. Oynamaz B. Yarı oynar C. Oynar D. Bunlar eklem yapmaz

29 3. Yarı oynar eklem nerede bulunur ? A. Omurgalar arasında. B. Kol-ön kol arasında C. Üst çene - şakak D. Kalça - uyluk arasında

30 4. Kafa tasını oluşturan kemikler arasındaki eklem ne tür eklemdir? A. Hareketli eklem B. Yarı hareketli C. Hareketsiz D. Eklem yoktur

31 5. İki kemiğin eklemleştiği yerde zorlama olursa,hangi olay olur? A. KırılmaB. Çıkma C. BurkulmaD. Kopma

32 6. İki kemik arasındaki eklemlerin hareketi sınırlıdır. Bu eklemlere ne ad verilir? A. Hareketsiz eklem B. Yarı hareketli C. Hareketli eklem D. Biri hareketli

33

34 1. D 2. C 3. A 4. C 5. C 6. B FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

35

36 A.Ç

37

38

39 Kaslar,vücudun hareket sistemini oluşturan yapılardır.Kasların önemli özelliği kasılıp-gevşeme ( Uzayıp - Kısalma )yeteneğidir. A.Ç Vücudun hemen hemen yarısını kaslar oluşturur.

40 KASLAR,KİMYASAL ENERJİYİ HAREKET ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜREREK ORGANLARI ÇALIŞTIRIR. Kas hücrelerinin sitoplazmasında boyuna uzanan kasılıp gevşeme özelliği olan telciklere MİYOFİBRİL adı verilir. A.Ç

41 UYARI : Kaslar iskeletle beraber canlıya hem destek olur,hem de canlının hareketini sağlar.İskeletin dikliği ve canlının şekil alması kaslar sayesinde olur. A.Ç Ayrıca kaslar bazı organların yapısını oluşturarak çalışmasını sağlar.

42 KASLARIMIZ ÇOK MİKTARDA ENEJİ HARCADIĞINDAN BOL MİKTARDA KAN DAMARI İLE BESLENİRLER. A.Ç

43

44

45 KAS ÇEŞİTLERİ Vücudumuz,bütün hareketlerden sorumlu olan üç çeşit kas içerir. Bütün kas tipleri sinirlerce uyarıldıklarında kasılan lifleri kapsar. Bu kaslar bazı yönlerden farklılıklar gösterirler. İskelet kası ( çizgili kas) kemiklere bağlıdır ve her çeşit istemli harekete sebep olur.Düz ( çizgisiz) kaslar organların içinde plakalar oluşturur ve güçlü kalp kası sadece kalpte bulunur. Son iki kas tipi istemsiz hareketlere neden olur.

46 KASLAR YAPI VE GÖREVLERİNE GÖRE ÜÇE AYRILIR: A.Ç

47 KAS ÇEŞİTLERİ

48 İskeletimizi oluşturan kaslardır.Bu kaslara iskelet kasları da denir. İsteğimize bağlı olarak çalışır. A.Ç

49 KAS ÇEŞİTLERİ

50 BULUNDUKLARI YERLER: Ağızda,gözde,parmaklarda,üyel er gibi organlarda yer alır. A.Ç

51 NOT Kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapılara KAS KİRİŞLERİ (Tendonlar )adı verilir. A.Ç

52 KAS ÇEŞİTLERİ

53 İsteğimiz dışında yaşam boyu çalışan kaslardır. ÖRNEK : Midemiz hiçbir zaman bizim isteğimizle çalışmaz. Kendi yapacağı işe göre çalışır. A.Ç

54 DÜZ KASLARIN ÇALŞMALARI YAVAŞTIR, KASILMALARI GÜÇSÜZDÜR. A.Ç Sindirim,Solunum Boşaltım ve Üreme sisteminde yer alan organlarda Düz kaslar bulunur.

55 A.Ç KAS ÇEŞİTLERİ

56 A.Ç KALP KASI Vücudumuzda bulunan üç temel kas çeşidinden birini oluşturan kalp kası,kalp duvarında bulunur. Kalp kası lifleri çubuk şeklindedir ve uzunlamasına dallara ayrılırlar. Kalp kası istem dışı olarak,kendi özel ritmiyle kasılır ( yaklaşık dakikada 70 kere) ve kalbimizden vücudumuza hiç yorulmadan kan pompalar.

57 KIRMIZI KAS OLMASINA RAĞMEN İSTEĞİMİZ DIŞI ÇALIŞIR. KALP KASININ ÇALIŞMASINI OTONOM SİNİR SİSTEMİ TARAFINDAN DÜZENLENİR. A.Ç

58

59 1. İSKELETİMİZİN HAREKETİNİ,ORGANLARIN ÇALIŞMASINI SAĞLAR. 2. SİNDİRİM SONUCU KANA GEÇEN GLÜKOZU GLİKOJEN ŞEKLİNDE DEPO EDER. A.Ç

60 3. KANIN VÜCUT İÇİNDE DOLAŞIMINI SAĞLAR. 4. SİNDİRİME,SOLUNUMA VE KONUŞMAMIZA YARDIM EDER. A.Ç

61 VÜCUDUN İDMAN YAPMASI

62 A.Ç

63

64 1. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi,düz kaslara ait özellik değildir? A. Tek bir çekirdek taşımak B. İstemli çalışmak C. İç organlarda bulunur D. Düzenli,ritmik çalışmak A.Ç

65 2. İskelet kasları hangi sistemin denetiminde çalışır? A. Sindirim sistemi B. Solunum sistemi C. Sinir sistemi D. İç salgı organları A.Ç

66 3. Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Hızlı kasılmaları B. İstemli çalışmaları C. Çabuk yorulmaları D. Enerji kullanmaları A.Ç

67 4. Bir kolun kaslarla hareket ettirilmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez ? A. Kasların hepsi gevşer B. ATP kullanımı olur. C. Isı açığa çıkar D. Kasların bazıları kasılır A.Ç

68 5. I. Enerji tüketimi fazladır II. İstemsiz olarak çalışır III. Çabuk yorulurlar Yukarıdaki özelliklerden hangileri düz kaslara ait özelliktir ? A. Yalnız IB. I - II C. I - II D. I - II - III A.Ç

69 6. I. Kolun bükülmesi II. Yer değiştirebilme III. Böbreklerde kanın süzülmesi İnsanda yukarıdaki olayların hangileri kasların hareketleriyle sağlanır ? A. Yalnız I B. I ve II C. I ve III D. II ve III A.Ç

70

71 CEVAPLAR 1. B 2. C 3. D 4. A 5. A 6. B A.Ç DERME İLKÖĞRETİM - BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜ

72

73 DERMEDERME İLKÖĞRETİM A.Ç


"A.Ç. A. İSKELET SİSTEMİ B. KAS SİSTEMİ A.Ç B İ L G İ İ Ş L E M B Ö L Ü M Ü A.Ç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları