Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007."— Sunum transkripti:

1 11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007 Hollanda Maliye Bakanlığı Türkiye Maliye Bakanlığı

2 22 Bu Sabahki Eğitimin Hedefleri  Tanışma  Hollanda politika belirleme ve bütçe süreçlerinde yer alan aktörler ve rolleri  FEZ’in Hollanda’daki konumu  Bu haftaki eğitim programının başlıkları

3 33 Giriş  Konu: Kamu maliyesindeki amaçlar  Genel mali disiplin  Dağılımda etkinlik  Üretimde etkinlik  Hollanda: 13 bakanlık  Hollanda : Her bakan meclise karşı kendi politikalarından ve bütçesinden sorumludur.  Hollanda : Politikaların belirlenmesi ve uygulanması fonksiyonlarının birbirinden ayrılması

4 4 Bakanlık GM1 GM2 GM3 GM4 FEZ Diğer İDD Müdürlükler: Politikaların belirlenmesinden çok uygulanması sürecinde yer alır

5 55 Bakan Genel Sekreter MD’s: FEZ, IDD Gelirler Genel Müdürlüğü Politika Tahsilat hizmeti Hazine Mali ve ekonomik politika Mali piyasalar Kurum Dış Mali İlişkiler. Bütçe Genel Müdürlüğü Bütçe Bütçe Uzmanları Denetim Politikası Müdürlüğü

6 66 FEZ’in Görev ve Sorumlulukları  Bütçe tasarısının düzenlenmesi ve hazırlanması  Bütçenin uygulanmasının kontrol edilmesi: yasalara uygun ve etkin harcama  Merkezi bütçe idaresi ve hesapların düzenlenmesi ve devam ettirilmesi; taşra idaresinin denetimi  Planlama ve kontrol ve politika değerlendirmesinin gelişmesine imkan verecek araçların kullanımının sağlanması

7 77 Politika ve Yönetim Amaçları Politika Etkinliği (maliyet etkililiği) Yönetim Etkinliği Ekonomi Politika etkinliği ÜrünÇıktı GirdiAraçlar

8 88 Bilgi İhtiyacı  Bütçe sürecinin tüm aşamalarında mali olmayan bilgi (örn: performans göstergeleri) mali bilgiden (örn: giderler) farklıdır.  Bilginin her iki çeşidinin güvenilirliği de farklılık gösterir.  İç denetim, Değerlendirme programı

9 99 Politikaların gerçekleştirilmesini ve kurum hedeflerine ulaşılmasını engelleyen etmenler nelerdir?  Kontrol kapsamına giren ve bu kapsam dışında kalanlar nelerdir?  Risk yönetimi  Bilgi eksikliği  Şeffaflıkta eksiklik ve/veya şeffaflığı sağlayan etmenlerin yetersizliği

10 10 Mali dayanak: aktörler Maliye Bakanı FEZ; IA Bütçe GM Md. 3Md. 2Md. 1 VS GM 2GM 1 Y Bakanlığı X Bakanlığ ı Bakanlar Kurulu Medya AB İlgili gruplar

11 11 Bütçe sürecinde yer alan diğer aktörler  Bakanlıklar: harcamacı ve danışman niteliğinde personel (FEZ, ID)  Maliye Bakanlığı  Bakanlar Kurulu (kararlar)  Meclis (iki alt komisyon, komisyonlar)  Sayıştay (SAI). Meclis adına dış denetim  Medya ve kamuoyu

12 12 FEZ’e daha yakından bakalım Politikanın hazırlık sürecinde ilk aşamada yer alır. İşler yollunda gitmediğinde önceden FEZ’e bilgi verilir. FEZ teşkilat şeması FEZ’de kimler çalışıyor? Bu kişilerin yeterlilik ve becerileri neler?

13 13 CoM MB MoY FEZ DGB: Insp., BAD, APD MoX GM 2 GM 1 DFEZ Md. 1Md. 2Md. 3 Yerel kontrolör VS Mali dayanak

14 14 Özet 1: Mali fonksiyondaki görevler 1. İdare Muhasebe,harcama sonrası mali kontrol/mali denetim, kasa işlevi 2. Kontrol Planlama & Kontrol süreci, İç ve dış raporlar (gerçekleşmeler,raporlar), Çok yıllı planların bütçeleri. Politika değişikliklerinin bütçe üzerindeki sonuçlarının incelenmesi 3. Performansın geliştirilmesi Teşkilatlanmanın geliştirilmesi. Yeni araçlar. Etkililik, etkinlik. Fayda maliyet analizi, kıyaslama, risk yönetimi, stratejik seçimler üzerindeki etki.

15 15 Özet 2: Mali fonksiyonda yer alan kişiler 1. İdari personel Muhasebeci, destek personeli. Politika süreci ile bir bağlantıları yok. 2. Kontrolör Mali kontrol üzerinde yoğunlaşır. Rakamları kontrol eden, politika değişikliklerini inceleyen danışman niteliğindedir. Politikaların bütçe üzerindeki etkilerini bir araya getirir. 3. MBB(Mali Hizmetler Birim Başkanı) Yönetimin bir üyesi. Yaratıcı, değişime açık, daha iyi performansa odaklanmış kişi. Stratejik karar sürecinde doğrudan yer alır.

16 16 Özet 3: Mali fonksiyondaki sorumluluk basamakları İdari personel Kontrolör MBB İdareTam KontrolSınırlıTam Performansın geliştirilmesi YokSınırlıTam

17 17 HOLLANDA: FEZ, IDD TÜRKİYE: SGB  Benzerlikler/ farklılıklar  Zayıf ve güçlü yönleri  SGB’nin karşılaştığı zorluklar

18 18 SGB’nin karşılaştığı diğer zorluklar  Strateji Geliştirme Birimleri. Stratejik kavramı nedir?  Düzenleyici etki analizi  Etkililik, etkinlik ve ekonomiye dair bilgi ihtiyacının karşılanması  Sabit olmayan destek personeli

19 19 Eğitim programının geri kalan kısmı  Politika ve bütçe süreci  Yönetim bilgi sistemi  Program ve Performans esaslı bütçeleme  Çok yıllı bütçe çerçevesi  İç kontrol ve risk yönetimi  Hollanda'daki idari sürecin simülasyonu  Türkiye’de Engelliler Kanunu’nun bütçelenmesi ve uygulanması ile ilgili simülasyon

20 20 Bu sabahki dersin amaçlarının kontrol edilmesi  Tanışma  Hollanda politika ve bütçe sürecinde yer alan aktörler ve rolleri  FEZ’in Hollanda’daki mali konumu  Bu haftaki eğitim programının başlıkları

21 21 Sorular  Türkiye’de bütçenin bakanlar kurulunda ve mecliste görülmesi sırasında performans ne gibi bir rol oynamaktadır?  Bütçe disiplininin sürdürülmesi gibi bütçe politikasındaki diğer amaçlarla karşılaştırıldığında performansın önemini nedir? …

22 22 Sonuçlar  Bütçe disiplinine öncelik verilmeli!  Mevcut bütçe sürecine dair performansın talimatlar ve araçlarla birleştirilmesi, fakat  Performansı aynı detay düzeyinde düzenlemeye, izlemeye ve yönlendirmeye çalışmayın!  PEB bütçe sürecinin çok önemli bir unsurudur, fakat detaylı olarak performansın ayarlanması için değil sadece politikaların etkinliği ve etkililiği ile ilgili siyasi tartışmaları ve şeffaflığı geliştirmek için bir araç olarak kullanılmalıdır


"11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları