Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜSİAD - KalDer KALİTE ÖDÜLÜ’nün AMACI ve ULUSAL KALİTE HAREKETİ İLE İLİŞKİSİ Kalite bilincini ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışını ülke çapında yaymak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜSİAD - KalDer KALİTE ÖDÜLÜ’nün AMACI ve ULUSAL KALİTE HAREKETİ İLE İLİŞKİSİ Kalite bilincini ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışını ülke çapında yaymak."— Sunum transkripti:

1 TÜSİAD - KalDer KALİTE ÖDÜLÜ’nün AMACI ve ULUSAL KALİTE HAREKETİ İLE İLİŞKİSİ
Kalite bilincini ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışını ülke çapında yaymak Kalite düzeyimize uluslararası platformda rekabet gücü kazandırmak Toplam Kalite Yönetiminde başarılı kuruluşları belirlemek ve başarılı uygulamaları ülke yararına sunmak Özdeğerlendirme uygulamalarını ülke çapında yaygınlaştırmak

2 İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ
ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ ÇALIŞANLARIN TATMİNİ L İ D E R K S Ü R E Ç L S O N U Ç L A R ı POLİTİKA VE STRATEJİLER MÜŞTERİLERİN TATMİNİ KAYNAKLAR TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ GİRDİLER (BAŞARIYI SAĞLAYANLAR) % 50 SONUÇLAR % 50 Müşteri Tatmini, Çalışanların Tatmini ve Toplum Üzerindeki Etki konularında başarı, Politika ve Strateji, Çalışanların, Kaynaklar ve Süreçlerin uygun bir Liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi sonucunda sağlanabilir ve böylece İş Sonuçları’nda mükemmelliğe erişilebilir.

3 Modelin temel özellikleri
TKY’nin temel ilkeleri üzerine oluşturulmuştur Tüm kriterler arasında güçlü ya da zayıf ilişkiler vardır İnsan odaklıdır Tek yönlü değildir TKY’de zamana göre ilerlemeyi ölçme olanağı sağlar Kurumsal bir ortak dil oluşturur

4 İş Mükemmelliği Modelinde Temel Kavramlar
Müşteri odaklılık Tedarikçi ortaklığı Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı Süreçler ve verilerle yönetim Sürekli iyileştirme ve yaratıcılık Liderlik ve amacın tutarlılığı Toplumsal sorumluluk Sonuç odaklılık

5 GİRDİ KRİTERLERİ “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. 1d 1c
ALT KRİTERLER 1b 1a 1 5e LİDERLİK 5d 5c Alt kriter açıklamaları 5b 5a 5 SÜREÇLER Alt kriter açıklamaları

6 SONUÇ KRİTERLERİ “NE” elde edildiğini incelemektedir.
6b 6a Kuruluşun gerçek performansı Kuruluşun hedefleri ile karşılaştırma UYGUN YERLERDE Rakip performansları Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma 6 MÜŞTERİ TATMİNİ 9b 9a 9 İŞ SONUÇLARI

7 Değerlendirmenin Temel Boyutları
Girdi (Başarıyı Sağlayanlar) kriterlerinde: Sistematik yaklaşım Gözden geçirme ve entegrasyon Çalışanlar, süreçler ve iş yerlerine iyi yayılım Sonuç kriterlerinde: olumlu eğilimler iç hedefler ve dış kuruluşlarla karşılaştırmalar sunulan sonuçların geniş bir kapsamı ve kesidi yansıtabilir olması

8 YAKLAŞIM Kullanılan yöntem, araç ve tekniklerin uygunluğu
Yaklaşımın sistematik ve önleyici olması Etkinliğin gözden geçirilmesi Gözden geçirme sonucu iyileştirme yapılması Yaklaşımın günlük işlere entegre olma derecesi

9 YAYILIM İlgili her düzeyde düşey eksende
İlgili her alan ve işlevde yatay eksende İlgili tüm süreçlerde İlgili tüm ürün ve hizmetlerde


"TÜSİAD - KalDer KALİTE ÖDÜLÜ’nün AMACI ve ULUSAL KALİTE HAREKETİ İLE İLİŞKİSİ Kalite bilincini ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışını ülke çapında yaymak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları