Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi
1 NURSEN FUAT ÖZDAYI ORTAOKULU 6.SINIF II. DÖNEM SUNU PROGRAMI SUNUSU

2 İşlenecek Konular Şekillerin Kullanılması Grafiklerin kullanımı SmartArt Grafikler Köprü ve Eylem Ekleme Film ve Ses Ekleme

3 Power Pointte Şekiller
Ekle menüsüŞekiller yolu ile ulaştığımız şekillerle amacımıza uygun görseller, şemalar vs oluşturmamızı sağlar. Vektörel çizimlerdir, görüntüde kalite kaybı gerçekleşmez. Çizgi ve dolgu ayarları ile geniş bir tasarım imkanı sunar. Küçük resimler power pointin bu özellikleri kullanılarak hazırlanmış görsellerdir.

4 Bir power point resmi

5

6

7

8 grafik İstatistik çalışmaları sonucu elde edilen bilgilerin şekil,resim ve çizgilerle gösterilmesine grafik denir. Grafik kullanmadaki amaç: toplanan bilgilerin toplu olarak görülebilmesini, kolay anlaşılıp yorumlanabilmesini sağlamaktır.

9 Başlıca grafik çeşitleri :
Çizgi grafiği, Sütun grafiği, Daire grafiğidir Şekil grafiği.

10 Çizgi grafiği, Çizgi grafiğinde yatay ve düşey olmak üzere iki tane eksen vardır. Yatay eksende değerlendirilen verilerin isimleri yazılırken düşey eksende bu verilere göre olan değişim değerleri belirtilir. Daha sonra bu değişim değerleri çizgi ile birleştirilir.

11 Aşağıda bir yerleşim yerinin bir haftalık ölçülen sıcaklık değerleri günlere göre belirtilerek çizgi grafiği şeklinde gösterilmiştir. Pazartesi Salı Çarş Perş Cuma 25 30 35

12 Çizgi Grafiği Kullanım Alanları
meteorolojide, okullarda, mühendislikte, şirketlerde, işletmecilikte, fiziksel ve kimyasal olayların yorumlanmasında, para piyasalarında, borsadaki değerlerin ifadesinde kullanılır. Çizgi grafiğinde artan ve azalan değerler net olarak izlenebilir.

13 Daire Grafiği Daire grafiği, gösterilmek istenen büyüklüklerin bir dairenin dilimleri biçiminde sunulmasıdır. Her alana düşen daire diliminin merkez açısı hesaplanarak daire içinde belirtilir.

14 Daire Grafiği Örneği Günlük Çalışma Saati Kişi Sayısı 1 saat 90 2 saat
120 3 saat 50

15 Daire Grafiğinin Kullanım Alanları
Daire grafikleri ölçülen değerlerin birbiri ile karşılaştırılması için kullanılır. Nüfus sayımları, seçim sonuçlarının partilere göre değerlendirilmesinde, okullarda öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde daire grafikleri kullanılır.

16 Sütun Grafiği Sütun grafiğinde iki eksen vardır.
Yatay eksende ve düşey eksende ölçülen değerlerin birbirine göre durumları sütunlarla (çubuklarla) belirtilir. Yatay eksende incelediğimiz bir değere göre, düşey eksendeki değişimi görebiliriz.

17 Sütun Grafiği Örneği Bir çocuğun yaşına göre kütlesi ölçülerek tablo hazırlanır. Yaş Kütle (kg) 7 21 8 25 9 23 10 26 11 22 12 27 13 30 14 35

18 Sütun Grafiğinin Kullanım Alanları
Sütun grafikleri okullarda, bankalarda, şirketlerde ve verilerin değerlendirilmesinin yapıldığı yerlerde kullanılır.

19 Sizde aşağıdaki verileri kullanarak çizgi, daire ve sütun grafiği oluşturunuz.
1) Sınıfımızda derslerin sevilme oranı nedir? Dersler Kişi Sayısı Türkçe 5 Matematik 7 Fen ve Tek. Resim 8 Beden 9

20 Bir sınıfta “Evinizde Bilgisayar var mı
Bir sınıfta “Evinizde Bilgisayar var mı?” Sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibidir. Verileri kullanarak Daire/pasta grafiği oluşturunuz. Evinizde bilgisayar var mı? Kişi Sayısı Var 10 Yok 19

21 Hastanın haftalık vücut sıcaklığı verilerini kullanarak çizgi grafiği oluşturunuz.
Günler Vücut Sıcaklığı Gün 38 2. Gün 37,5 3. Gün 36,5 4. Gün 37 5. Gün 40 6. Gün 7. Gün

22 SmartArt Grafikler SmartArt grafiği bilgilerin ve fikirlerin görsel bir gösterimi, grafik ise sayısal değerlerin ve verilerin görsel bir çizimidir. Temelde, SmartArt grafikleri metinler için grafikler ise sayılar için tasarlanmıştır.

23 SmartArt Grafikler SmartArt grafiği, mesajınızı veya fikirlerinizi etkili şekilde bildirmek için, farklı pek çok düzen arasından seçim yaparak kolay ve hızlı şekilde oluşturabileceğiniz, bilgilerinizin görsel bir sunumudur.

24 Grafiğin türü, amacına göre seçilmeli ki anlamlı olsun.

25 Alışveriş listesi Liste grafikleri
Temizlik Bulaşık deterjanı Çamaşır deter. Temizlik bezi Kahvaltılık Zeytin Peynir Tereyağ reçel Gıda Pirinç Makarna Sıvı yağ Zeytin yağ Madde işaretli metnin göze çarpmasını istiyorsanız liste düzeni uygundur. İşlem düzenlerinin aksine Liste düzenleri genellikle ok veya yön akışı içermez.

26 Hayvanlar alemi(Dikey resim vurgu listesi örneği)
Kurbağalar Akarsu ve göl kenarlarında yaşar. Yaşamını hem karada hem de suda sürdürür. Böceklerle beslenirler. Böcekleri yakalamak için uzun yapışkan dillerini kullanırlar. Kurbağalar yumurtayla çoğalırlar. Sürüngenler Sürüngenler çoğunlukla karada yaşarlar. Hem karada hem de suda yaşayan sürüngen türleri de vardır. Sürüngenlerin vücutları sert pullarla kaplıdır. Yumurtayla çoğalırlar. Kuşlar Kuşların yeryüzünde geniş yaşama alanları vardır. Vücutları tüylerle kaplıdır. Gaga ve ayak yapısı beslenme şekline göre farklılık gösterir. Memeliler Memeliler çoğunlukla karada yaşarlar. Balina, yunus ve fok gibi suda yaşayan memelilerde vardır. Yarasalar görünüş olarak kuşlara benzer ancak memelidirler. Memeliler, yavrularını doğurarak çoğalır. 

27 İpucu     Çok fazla miktarda metni bir SmartArt grafiğinin içine koymak yerine, yalnızca ana noktaları koyun ve ardından ana görüşlerinizi tanımlayan bir başka slayda veya belgeye geçin.

28 İşlem Grafikleri Bilimsel Yöntem basamakları Soru Sor Konuyla ilgili araştırma yap Bir varsayım oluştur Bir deneyle hipotezini sına Sonuçları analiz et Sonuçları raporlaştır İşlem türü içindeki düzenler genellikle bir yön akışına sahiptir ve bir görevin tamamlanması sürecindeki birbirini izleyen adımlar, ürün geliştirmesi sırasındaki genel evreler veya bir zaman çizelgesi ya da planlama gibi bir işlemdeki veya iş akışındaki adımları ve evreleri göstermek için kullanılırlar. Adımların veya evrelerin bir sonuç üretmek üzere birbirlerini nasıl izlediklerini göstermek istediğinizde İşlem düzenlerini kullanın.

29 Kadim Bilgelik Öğretilerine Göre İnsan (Huni işlem grafiği örneği)
RUH Beden Psikoloji (nefs)

30 Döngüsel grafikler Su Döngüsü Rüzgar ve Bulutlarla taşınması Yağışlarla yeryüzüne inmesi Akarsu ve yer altı suları ile okyanuslara taşınması Suyun Buharlaşması Adım adım bilgileri iletmek için İşlem düzeninden yararlanabiliyor olsanız da, Döngü türü içindeki bir düzen genellikle döngüsel veya yineleyen bir işlemi gösterir. Ürün veya hayvan ömrü döngülerini, öğretim döngülerini, yineleyen veya devam eden işlemleri için kullanılabilir.

31 Yazılım yaşam döngüsü (Metin Döngüsü örneği)
Analiz Tasarım Üretim Test Bakım Planlama

32 Eğitim Personeli (Öğretmenlerimiz)
Hiyerarşik Grafikler Destek Personel Eğitim Personeli (Öğretmenlerimiz) Müdür Yardımcıları Okul Müdürü Ozan DERVİŞOĞLU Nevin BEKAR Esra ŞAHİN M.Zeki ŞENTÜRK ….. E. Rezzan PALA Serpil ULUDAĞ …. Hiyerarşi düzenleri bir şirket kuruluş şeması, karar ağaçları veya bir ürün ailelerinin gösterilmesi amacıyla kullanılabilir.

33 Teyze-Hala-Dayı-amca ve çocukları
İlişki Grafikleri İlişkiler ağı Mahalle arkadaşları Okul arkadaşları Teyze-Hala-Dayı-amca ve çocukları Büyük anne-Büyük baba Anne-Baba-kardeşler İlişki türü, içindeki parçalar (birbiriyle bağlantılı ve örtüşen kavramlar gibi) arasındaki gelişme göstermeyen, hiyerarşik olmayan ilişkileri gösterirler ve genellikle iki veya daha fazla öğe kümesi arasındaki kavramsal ilişkileri tanımlarlar.

34 Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi
Piramit Grafiği Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi Piramit türü içindeki düzenler genellikle yukarıya doğru oluşan orantılı veya hiyerarşik ilişkileri gösterir. Söz konusu düzenler, bilgilerin yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya gösterilmeleri için uygundur. Estetik Bilme anlama Saygı Ait olma Sevme-sevilme Güvenlik İhtiyaçları Fizyolojik İhtiyaçlar

35 Köprü ve Eylem Köprü; Köprüyü taşıyan;
bir slayttan diğerine olan bağlantı, Veya özel bir gösteri, bir Web sayfası ya da bir dosyaya bağlantıdır. Köprüyü taşıyan; bir metin resim, grafik, Şekil veya WordArt gibi bir nesne olabilir. İşlem düğmeleri ise, sununuza ekleyip ilgili köprüler tanımlayabileceğiniz hazır düğmelerdir.

36 Köprü ve Eylem örneği Buraya tıkla ve örneği gör: Köprü Eylem Düğmesi

37 Sizde 5 soruluk bir bilgi yarışmasını köprü ve eylem düğmeleri kullanarak power pointte hazırlayınız hazırlayınız.

38 Film ve Ses Bilgisayarınızda, bir ağda veya Microsoft Clip Organizer'da bulunan dosyalardan sesler ve filmler ekleyebilirsiniz. Ekle => Film/Ses yolu kullanılır.

39 Dosyadan film örneği

40 Dosyadan ses örneği

41 Dikkat edilmesi gerekenler:
Eklediğiniz film ya da ses dosyası desteklenen türlerden olmalı. (Yaygın türlerin çoğu desteklenmektedir) Eklediğiniz dosyanın yerini değiştirdiğinizde ya da sildiğinizde köprü kırılır, ekli dosya açılamaz. En pratik çözüm sununuzda kullanacağınız ekler web üzerinde değilse sununuzla aynı klasör içersinde yer almasıdır.

42 KAYNAKÇA

43 ÇIkarken; Bilgisayarlarımızı doğru yoldan kapatalım,
Taburelerimizi yerleştirelim.


"Bilişim Teknolojileri ve Yazarlık Dersi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları