Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS : ENTEGRE OFİS KONU : POWERPOİNT MENÜLERİ VE ALT MENÜLERİNİN AÇIKLANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS : ENTEGRE OFİS KONU : POWERPOİNT MENÜLERİ VE ALT MENÜLERİNİN AÇIKLANMASI."— Sunum transkripti:

1 DERS : ENTEGRE OFİS KONU : POWERPOİNT MENÜLERİ VE ALT MENÜLERİNİN AÇIKLANMASI

2 POWERPOİNT HAKKINDA Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir tasarım hazırlama programıdır.Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız.Powerpoint dosyalarının uzantısı .ppt dir.Powerpoint de slaytları otomatik veya tıklama yöntemiyle geçmesini sağlarız.

3 MENÜ ÇUBUĞU Powerpoint menü çubuğunda diğer Word Excel’ deki menülerden farklı menüler bulunuyor.Menü çubuğunda (Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar, Slayt gösterisi, Pencere, Yardım) menüleri yer alıyor.

4 DOSYA MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Yeni : Buradan yeni bir sunu hazırlamak için boş sunu açarız. Aç : Daha önceden hazırlamış olduğumuz sunuları açmada kullanırız. Kapat : Açık olan sunu sayfasını kapatmada kullanırız. Kaydet : Yapmış olduğumuz sunuları kaydetmek için kullanılır. Farklı kaydet : Yapmış olduğumuz sunuyu farklı bir yere kaydetmede kullanılır. Web sayfası olarak kaydet: Hazırladığımız sunuyu web sayfasına koyacağımız da kullanılır.

5 Dosya ara : Bir kelime ile bilgisayarda bulunan bir sunuyu aramak için kullanılır.
İzin : Hazırlanmış olan sununun içeriğine girmek için hazırlayan tarafından belirlenen seçenektir. CD için paketle : Bilgisayarda Powerpoint bulunmadığında içeriği görüntülemek için kullanılır. Web sayfası önizleme : Sunumun web de nasıl görüntüleneceğini gösterir. Sayfa yapısı : Burada slaydın yönünü ve boyutlarını ayarlarız. Baskı önizleme : Sunumu kağıda aktarmak istediğimizde kağıtta nasıl görüneceğini gösterir. Yazdır : Sunuyu yazıcıya aktarmada kullanılır.

6 Gönder : Bu seçenekten sunuyu denetlemek için birine, ek olarak veya sunudaki yazıları Word’e gönderme işlemlerini yapabiliriz. Özelliler : Sunun adını hazırlandığı tarihi , özet bilgileri görüntüleriz ve değiştirebiliriz. 1,2,3,4 : Bunlar ise bilgisayarda bulunan Powerpoint dosyalarını gösterir. Çıkış : Powerpoint programını tamamen kapatmak için kullanılır.

7 DÜZEN MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Geri al : Yaptığımız son işlemi geri almada kullanırız. Yinele :Yapılan işlemi çoğaltır. Kes : Bir resmi veya yazıyı bir yere taşımak için kullanılır. Kopyala : Seçtiğimiz bir bölgeyi veya resmi panoya kopyalar. Office panosu : Kopyalanan verilerin bulunduğu yerdir. Yapıştır : Panoya kopyalanan verileri seçili olan yere yapıştırır. Özel yapıştır : Panodaki veriyi herhangi bir nesne ile sunuya yapıştırmak için kullanılır.

8 Çoğalt : Bir resmi seçtiğimizde o resim çoğaltmak için kullanırız.
Slayt sil : Üzerinde bulunduğumuz slaydı silmek için kullanırız. Bul : Sunum içerisinden anahtar kelime ile bir slaydı bulmak için kullanırız. Değiştir : Bir kelimeyi başka bir kelime ile değiştirmede kullanırız. Nesne : Üzerinde çalıştığımız yerin nesnesini belirtir. Temizle : Seçtiğimiz sunuyu veya bölgeyi siler. Tümünü seç : Sayfada bulunan tüm verileri seçer.

9 GÖRÜNÜM MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Normal : Standart sunum hazırlamada kullanırız. Slayt sıralayıcısı : Tüm slaytları bir sayfada gösteren ve düzenlemek istediğimizi seçmemizi sağlayan seçenektir. Slayt gösterisi : Hazırladığımız sunuyu gösteriye sunmak için kullanılır.Klavyeden F5 tuşu ile de kullanabiliriz. Not sayfası : Bir slaydın altına açıklama metin eklemek için kullanılır. Görev bölmesi : Ekranın sağında çıkan kısmı ekrana getirip götürmede kullanılır.

10 Asıl : Slayt hakkındaki bilgileri izleyicilerin düşüncelerini ve slayt için gerekli notların verildiği bölümdür. Renkli gri tonlamalı : Buradan slaydın renk ayarlarını yaparız. İstediğimiz şekilde tasarlamak için bize bazı seçenekler sunulmuştur.Renkli , Gri tonlamalı Sade siyah beyaz seçenekleri verilmiştir. Araç çubukları : Ekranda bulunan araçlardan istediğimizi ekranda bulundurup, istediğimizi kaldırdığımız araçların bulunduğu menüdür. Cetvel : Slaydın etrafında bulunan ayarlarının bulunduğu yeri ekranda gösterip gizlemekte kullanılır. Üst ve alt bilgi : Slaytların üstüne ve altına konulan bilgilerdir. Yakınlaştır : Slaytları belirli düzeyde yakınlaştırmada kullanılır.

11 EKLE MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Yeni slayt : Yeni boş bir slayt sayfası verir. Slayt çoğalt : Üzerinde bulunulan slaydın aynısından yaratır. Slayt numarası : Her slayda yeni bir numara verir. Tarih ve saat : Slaytlara tarih ve saat eklemek için kullanılır. Açıklama : Slayda kısa bir not eklemek için kullanırız. Dosyadan slayt al : Bilgisayarda bulunan Powerpoint dosyasından slayt almak için kullanılır. Ana hattan slayt al : Herhangi bir ana hattan slayt almak için kullanılır.

12 Resim : Slayda küçük resim, bilgisayardan resim, kameradan veya tarayıcıdan resim ve Wordart tan şekil eklemek için kullanırız. Diyagram : Şema eklemek için kullanılır. Metin kutusu : Slayda metin kutusu eklemek için kullanılır. Film ve sesler : Dosyadan veya clip organizerden ses ve film eklemek için kullanılır. Grafik : Slayda grafik eklemek veya varolan grafikleri düzenlemek için kullanılır. Tablo : Slayda tablo koymak için kullanılır. Nesne : Slayda bir nesne eklemek için kullanılır.

13 BİÇİM MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Yazı tipi : Slayt da kullanacağımız metinlerdeki yazıların fontunu tipini boyutunu belirlemek için kullanılır. Madde işaretleri ve numaralandırma : Slayt da yazdığımız maddeleri belirtmek için yanına sayı ve simgelerden işaret koymak için kullanılır. Hizalama : Yazdığımız metinleri sağa sola ve iki yana hizalı olmasını sağlamak için kullanılır. Satır aralığı : İki satır arasındaki genişliği belirtmek için kullanılır. Büyük küçük harf değiştir : İstediğimiz harflerin boyutlarını değiştirmek için kullanılır.

14 Yazı tipini değiştir : Kullanılan yazı fontunu başka bir fontla değiştirme işlemi gerçekleştirilir.
Slayt tasarımı : Buradan slaydın arkasında kullanacağımız şablonlar seçilir. Slayt düzeni : Metin düzenleri, içerik düzenleri ve diğer düzenler seçilir. Arka plan : Slaydın arka planını belirlemek için kullanılır.resim koyabilir renk seçebiliriz. Yer tutucu :Buradan otomatik şekil ve biçimlendirme yapabiliriz.

15 ARAÇLAR MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Yazım kılavuzu : Metinleri hazırlarken yaptığımız kelime hatalarını düzeltmede kullanırız. Araştır : Herhangi bir kelimeyi seçerek arama yapmak için kullanılır. Dil : Metin hazırlarken metnin hangi dile uygun olacağını belirleriz. Paylaşılan çalışma alanı : Ağ üzerinde çalışma yaptığımızda bu seçenek kullanılır. Sunuları karşılaştır ve birleştir : Ekranda açık olan sunu ile bilgisayarda bulunan bir sunuyu birleştirmek için kullanırız.

16 Çevrimiçi işbirliği : Sunumu hazırlayan ağ üzerinden çalışan kişilerle haberleşmede kullanılır.
Makro : Slayda yeni bir makro eklemek veya varolan makroları düzenlemek için kullanılır. Eklentiler : Yeni bir eklenti eklemek veya var olan eklentileri kullanmak için kullanılır. Otomatik düzeltme seçenekleri Bazı gerekli olan imla kurallarını uygulamak için bize kolaylık sağlayan seçenektir. Özelleştir : Kullandığımız araç çubuklarını, simgeleri,komutları özelleştirmek için kullanılır. Seçenekler : Burada menüde bulunan bir çok araçların ayarları yapılır. Güvenlik işlemleri yapılır. Yazdırma seçenekleri belirlenir.

17 SLAYT GÖSTERİSİ MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Gösteriyi görüntüle : Yapmış olduğumuz slaytları tam ekran halinde gösterir. Gösteri ayarları : Slaytlarına hangi türde, hangi slaytların gösterileceğinin belirlendiği seçenektir. Zamanlama provası : Slaytların kaç sn de bir değiştirilmesi gerektiğini belirleriz. Konuşma kaydet : Mikrofon olduğunda konuşma yapıldığında konuşmayı kaydetmeyi sağlar. Animasyon düzenleri :Sunumda yazıların ekrana gelirken efektli olarak gelmesini sağlayan seçenektir.

18 Eylem düğmeleri : Yandaki resimde bulunan simgelerden oluşur bu simgeler kısayol olarak bize yardımcı olur. Özel animasyon : Eylem düğmelerinin efektlerini kullanarak animasyon hazırlamamızı sağlar. Slayt geçişi : Slayt geçişlerinin nasıl olacağını belirleriz. Hızını geçiş efektleri,kaç sn geçeceği buradan belirlenir. Slayt gizle : Bir slaydı gizlediğimizde görüntülenirken o slayt görünmez. Özel gösteriler : Slaytlara özel olarak başka bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

19 PENCERE MENÜSÜNÜN ALT MENÜLERİ
Yeni pencere : Ekranda olan pencerenin aynısından yeni bir tane oluşturur. Tümünü yerleştir : Ekranda açık olan pencereleri ekrana hepsi görünecek şekilde yerleştirilmesini sağlar Basamakla : Pencereleri küçük ekranda ekrana basaklar. Sonraki bölme : Çalışma yaptığımız yerden bir sonraki yere geçmek için kullanılır. 1 Sunu1 : Açık olan sunumları gösterir.İstediğimiz sunuya buradan geçiş yapabiliriz.

20 YARDIM MENÜSÜ Word ve Excel de olduğu gibi bu menü Powerpoint’te de bulunmaktadır.Sunu hazırlarken karşılaştığımız zorluklarda bize yardımcı olan menüdür.Bu menünün kısayol düğmesi klavyeden F1 tuşudur.


"DERS : ENTEGRE OFİS KONU : POWERPOİNT MENÜLERİ VE ALT MENÜLERİNİN AÇIKLANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları