Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi
TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ İL GENELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZ ÇALIŞMASI Prof.Dr. Hülya ÇINGI Prof.Dr. Cem KADILAR Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Ankara 2012

2 Bu çalışma’da amaç Yozgat ilinde işgücünü oluşturan işverenlerin yapısını incelemek, ihtiyaçlarını ortaya koymak ve işsizlerin profillerini belirlemektir. Böylece Yozgat ilinin *İstihdam yapısı *İşsizlerin yapısı *Sektörlerin durumu *Sektörlerin ihtiyaç duydukları işgücü özellikleri belirlenerek *İşgücü piyasasının geliştirilmesine yönelik istihdam politikaları geliştirilecektir. Bu amaçla işyerlerinden ve işsizlerden birer örneklem seçilmiş, işyerlerine 40 sorudan oluşan ve işsizlere de 26 sorudan oluşan bir anket formu uygulanarak sonuçlar elde edilmiştir.

3 İŞYERLERİNİN ANALİZİ

4

5 İşveren Temel Bilgileri

6

7

8

9

10 (94 yıllık şirket Aydıncık ilçesinde İnşaat faaliyetlerinde bulunan 2 kişi çalıştıran bir şahıs şirketidir)

11

12 İthalat yapan şirket yerköy ilçesinde inşaat faaliyetinde bulunan bir Limited şirket olup 30 kişi çalıştırmaktadır. İthalat payı %70 dir. İhracat yapan iki şirketi sorgun ilçesinde mobilya faaliyetinde bulunan bir Limited şirket olup biri 14 kişi çalıştırmakta ve ihracat payı %90, diğeri 22 kişi çalıştırmakta ve ihracat payı %15 dir.

13

14 Ekonomik Durum

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 İşgücü Bölümü

32

33 Yaş ortalaması 28,6 bulunmuştur.

34

35

36

37

38 3 7

39

40

41

42 Vasıf İhtiyacı Bölümü

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 1

53

54 İşsizlerin Genel Durumu

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 (Çalışan kişi sayısı ortalaması 1,03 olarak tahmin edilmektedir.)

66 İş Hayatı Tecrübeleri

67 i

68

69

70

71

72

73 İş aradıkları halde bulamamalarının nedenleri incelendiğinde sonuçlar Tablo’da verilmektedir.

74 Tablo 2.18.İş bulamama nedenleri

75 Tablo 2.18.İş bulamama nedenleri

76 Tablo 2.18.İş bulamama nedenleri

77 Tablo 2.18.İş bulamama nedenleri
iş bulamamada

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Yorumlar ve Öneriler Bugün ülkemizde de iller yatırımları kendilerine çekmek için projeler geliştirmekte ve birbirleriyle kıyasıya rekabet etmektedirler. Bilişim Vadisi için Ankara ve Kocaeli arasındaki rekabet buna örnek gösterilebilir. İller arasında süregelen bu rekabette Yozgat, önemli ölçüde geride kalmaktadır. Yozgat, iller arası rekabet sıralamasında 34,1 puanla 81 il arasında 64’üncü sırada yer almaktadır. Yozgat’ın iller arası rekabet sıralamasında aşağılarda yer almasına yol açan nedenlerden biri ekonominin göreli kapalılığıdır. Yozgat en az ihracat yapan illerimiz arasındadır yılında 14,6 milyon dolar ile Yozgat’ın toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 0.01’dir. Yozgat ekonomisinin bu göreli kapalılığı, ilin çağdaş ekonomilerin en fazla ihtiyaç duyduğu yaratıcı sermaye, beşeri sermaye ve sosyal sermaye endekslerinde de alt sıralarda yer almasına yol açmaktadır. Çünkü esas olarak iç ve yerel pazara yönelik üretim yapan Yozgat sanayii daha çok niteliksiz emek yoğun sektörlerde yoğunlaşmıştır. Nitelikli işgücüne olan talebin ve dolayısıyla da ücretlerin düşüklüğü, Yozgat’ın göç vermesinin en önemli nedenlerinden biridir.

90 Yozgat’ın Emek Piyasaları Endeksinde aşağı sıralarda yer almasına yol açan en önemli neden hem erkek hem de kadın nüfusta işgücüne katılım oranının düşüklüğüdür. Bu nedenle, özellikle kadınların işgücüne katılımını artıracak ve kısa süreli mesleki eğitim gerektiren ve az bir yatırımla gerçekleştirilebilecek projeler geliştirilmelidir. Böyle yatırımlara, hizmet sektöründen “çağrı merkezleri” (Türkcell’in Erzurum’da açtığı çağrı merkezi), imalat sanayiinden “elektrikli ev aletleri imalatı” (Çankırı-Şabanözü elektrikli ev aletleri üretimine yapılan yatırımlar, göç veren Şabanözü’nün göç almaya başlamasına neden olmuştur) örnek gösterilebilir. Yozgat’ta işgücüne katılmamanın ya da ücretsiz aile işçiliğinin alternatif maliyetini artıracak projelerle işgücüne katılım oranını yükseltilebilir.

91 Yeni kurulan Bozok Üniversitesi, kısa sürede ilin beşeri ve sosyal sermayesine katkı sağlayarak, Yozgat’ın gelişimini destekleyecek ve işgücü piyasasında nitelikli işgücü arzını artıracaktır. Bu konuda yerel yönetimlere , üniversiteden yetişenlerin en azından bir bölümünün Yozgat’ta kalmasını sağlayacak projeleri hazırlamaya başlamaları önerilebilir.

92 Çalışmamızın Öncelikle Yozgat İline ve Ülkemize Yararlı Olması Dileğimizle..
Teşekkürler


"Hacettepe Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları