Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Embriyo Değerlendirmesinde Temel Amaçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Embriyo Değerlendirmesinde Temel Amaçlar"— Sunum transkripti:

1 Embriyo Seçimi İçin Yeni Teknolojiler Ersan Dönmez Memorial Ataşehir Hastanesi Üreme Sağlığı Bölümü

2 Embriyo Değerlendirmesinde Temel Amaçlar
İyi kalitede embriyoların transfer için seçilmesi Gebelik oranlarının yükseltilmesi Gebelik kayıplarının önlenmesi Çoğul gebeliklerin önlenmesi Dondurulacak embriyoların seçilmesi Fertilizasyon sonrası embriyoların takip edilmesi (multinükleasyon vs embriyo transferinin önlenmesi)

3 IVF’ de Morfolojik Embriyo Değerlendirmesi
Pronukleus morfolojisi Hücre sayısı Hücrelerin eşit büyüklükte olması (even -uneven) Fragmantasyon miktarı Blastosist morfolofisi (ICM, trofektoderm)

4

5 Pronuklear polarizasyon
İyi kalitedeki embryo pronukleusunda olması gereken özellikler: Nukleolar prekursor cisimcik İri ve 3-5 adet NPC her iki PN da polarize, Pronukleus aksisinden en uzakta olan PB nin 50o az olmasi. β Enjeksiyon sonrasi 16. – 18. saat

6 Embryo Morfolojisi & Fragmantasyon GrI GrII GrIII GrIV
Blastomerler (even) eşit büyüklükte Fragmantasyon yok

7 Blastokist Değerlendirme Kriterleri Veeck L. L. 2000
Hücrelerin Açılması ve Hatching Durumu ICM (İç Hücre Kitlesi) Değerlendirmesi Trofoektoderm Değerlendirmesi

8 IVF’ de Morfolojik Embriyo Değerlendirmesi
Erken klivaj Çok çekirdeklilik (multinucleation)

9 Erken Klivaj Inseminasyondan sonra, 25-27. saatlerde 2 hücreli embriyo
Yüksek implantasyon ve blastosiste gidiş oranı

10 Erken Klivaj

11 Erken Klivaj

12 Erken Klivaj

13 Multinukleasyon

14 Multinukleasyon

15 Multinukleasyon

16 Multinukleasyon

17 Erken Kompaksiyon

18 Erken Kompaksiyon

19 Erken Kompaksiyon

20 Erken Kompaksiyon

21 Graduated Embryo Scoring (GES)

22 Graduated Embryo Score (GES)
Degerlen-dirme Inseminasyon sonrasi Embryo bolunmesinde onemli donemler Puan 1 16-18 Pronukleus polarizasyonu 20 2 44-46 Bolunme duzenli ve simetrik 30 Fragmentasyon: Yok <20% >20% 25 3 64-67 Hucre Sayisi & Kalite: 7GrI, 8GrII, , 9GrI,7GrII, 9GrII, 10-11, GrI-GrII 10 Total Fisch et al., Fertility and Sterility, 2001 & 2003

23 Graduated Embryo Score (GES)
Hasta Sayisi 1635 Ortalama yas (SD) 34 ± 4.3 Toplam 2 PN 18675 Blastosist safhasina kulture edilen embryo sayisi 14745

24

25

26 GES ve Implantasyon Oranları

27 GES + Soluble HLA-G

28 HLA-G: Non-classical major histocompatibility complex
(MHC) antigen. Cytotrophoblast hücreleri tarafından üretilir. Fetusu maternel immun sistem etkilerinden korur.

29 Soluble HLA-G: S HLA-G Preimplantasyon dönemde, embryo tarafından da salgılandığı, embryo bölünmesini hızlandırdığı, ve implantasyon potansiyelini arttırdığı gösterilmiştir. sHLA-G,embryonun implantasyonunda endometrium ile iletisimi sağlar. Özellikle CD8 T hücrelerinin zararlı etkisini ortadan kaldırarak apaptosisi önler. Jurisicova et al.

30 GES + Soluble HLA-G

31 GES + Soluble HLA-G

32 GES + s HLA-G Implantasyon ve gebelik oranlarını arttırmakta ve transfer için en uygun tek embryonun seçimine yardımcı olmaktadır. Çalışma süresi uzun Maliyet yüksek

33 METABOLOMİKSLER

34 METABOLOMİK NEDİR? Metabolom; küçük moleküller, ATP, yağ asidi, glikoz, kolesterol, hormonlar ve diğer sinyal molekülleri ve sekonder metabolitlerin tam dökümünden oluşan biyolojik örneklerdir. 34

35 METABOLOMİKLER Metabolomik; Genomik ve Proteomik alanlarından gelişen bir daldır. Genomik; DNA zincirindeki bilgilerin analizi, Proteomik; proteinlerin analizi 35

36 METABOLİTLERİN TANIMLANMASI?
1- Ayırma metodları Gaz kromotografisi (GC) Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC) Kapiller Elektroforezi (CE) 2- Tarama yöntemleri Kütle spektrometre (MS) Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR) Fourier Transform infrared spektroskopisi (FTIR) RAMAN ve near infrared spektroskopisi (NIR) 36

37 İnsan metabolom projesi (HMP,2005)
Metabolomik çalışmalar için çeşitli işbirlikleri oluşturulmuştur. İlk olarak başlayan ve tamamlanan proje İnsan Metabolom Projesi (Human Metabolome Project)’dir. (http://www.metabolomicssociety.org ) 37

38 Metabolitlere göre embriyo seçimi
Embriyolardaki metabolomik profilin non-invazif bir yöntemle incelenmesi tek embriyo transferi ile elde edilebilecek implantasyonun başarı oranı hakkında veri sağlaması amaçlanmıştır. IVF’deki non-invazif metabolomik profili embriyo gelişmesinde ve seçim prosedüründe de etkilidir ve böylece gebelik oranlarına ödün vermeden embriyo transfer sayısı düşürülebilir. 38 38

39 Embriyo kültür ortamından Metabolomik örnek alımı
39

40 A) C=C, SH NH bağları sarı sütunlarda sırası ile incelenmiş.
Biyoinformatik analiz yapılmış. B)Biyoinformatik analize göre implantasyon indeksi oluşturulmuş. 20 kültür ortamı örneği kullanılmış. Mavi: non-viable embriyo Kırmızı: viable embriyo (Bu gruplardaki örneklerin hassaslığı ve özgüllüğü sırasıyla %100 ve %90 duyarlıdır.) 40

41

42 Tek embryo transferi 3.gün: 304 olgu 2.gün: 181 olgu Viability Index: 0.3 (<0.3 ; ≥0.3) Morfolojiden bağımsız tüm embryolar incelenmis

43 Toplam implantasyon oranları(2-3.gün)

44 3.Gün ET

45 2.Gün ET

46

47 3. gün tek ET 309 olgu (2 veya daha fazla en iyi kalitede embryoya sahip) Kontrol: 163 olgu, Çalışma:146 olgu Gebelik oranları Kontrol grubu: %41.7 Çalışma grubu: %41.8


"Embriyo Değerlendirmesinde Temel Amaçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları