Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANDIRA ATL METEM BÖLÜMLERİ VE ALAN SEÇİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANDIRA ATL METEM BÖLÜMLERİ VE ALAN SEÇİMİ"— Sunum transkripti:

1 KANDIRA ATL METEM BÖLÜMLERİ VE ALAN SEÇİMİ

2 KANDIRA ATL METEM BÖLÜMLERİ VE ALAN SEÇİMİ
1)GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI 2)MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 3)ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 4) ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI

3 1)GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI

4 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Bu alan, 18. Yüzyılda başlayan Sanayi Devriminin önde gelen endüstrilerinden biridir. Alan, Türkiye’de küçük işletmelerle 1950’lerden beri faaliyet göstermektedir ve son yıllarda bu alanda büyük gelişmeler kaydedilmektedir.Kaydedilen bu gelişmeler, gerek yurt içine, gerekse yurt dışına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve dış ödemeler dengesine önemli katkılar sağlamaktadır. Alan, on binlerce işyerinde yüzbinlerce kişiye istihdam sağlamaktadır.Yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. Vasıflı işgücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır.

5 ALANIN ALTINDAKİ MESLEKLER
Kadın Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği Kadın Terzisi Erkek Terzisi Hazır Giyim Model Makineci( Dokuma, Düz Örme, Yuvarlak Örme, İç Giyim, Deri) Kesimci

6 Kadın Giyim Modelistliği
Kadın giysilerine ait kalıp hazırlama, kalıba uygun şablon, serileme ve pastal planı hazırlama, numune dikiminin yapılmasını sağlama, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

7 Erkek Giyim Modelistliği
Erkek giysilerine ait kalıp hazırlama, kalıba uygun şablon, serileme ve pastal planı hazırlama, numune dikiminin yapılmasını sağlama, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

8 Çocuk Giyim Modelistliği
Çocuk giysilerine ait kalıp hazırlama, kalıba uygun şablon, serileme ve pastal planı hazırlama, numune dikiminin yapılmasını sağlama, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

9 Kadın, Erkek, Çocuk Giyim Modelistlerinin Görevleri
Belirlenen modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlama, Kalıpları serileştirmek, Kalıpları şablonlamak, Kalıp ve modele uygun malzeme tespiti yapmak, Pastal resmi hazırlamak, Numune dikimi yapmak.

10 Kadın Terzisi Siparişe göre erkek giysileri üretmek için müşteriyi model ve malzeme konusunda yönlendirme, kalıp hazırlama, kesme, prova yapma, dikme, süsleme ve ütüleme bilgi ve becerisine sahip, moda ve güncel akımları(trendleri) takip eden nitelikli kişidir.

11 Erkek Terzisi Siparişe göre erkek giysileri üretmek için müşteriyi model ve malzeme konusunda yönlendirme, kalıp hazırlama, kesme, prova yapma, dikme, süsleme ve ütüleme bilgi ve becerisine sahip, moda ve güncel akımları(trendleri) takip eden nitelikli kişidir.

12 Hazır Giyim Model Makineci ( Dokuma, Düz Örme, Yuvarlak Örme, İç Giyim, Deri)
Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre, model ve malzeme özelliğine uygun dikiş tekniklerini uygulayarak numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

13 Görevleri Müşterinin isteği doğrultusunda modeli belirlemek,
Modele uygun kalıp hazırlamak, Kesim yapmak, Müşteri ve manken üzerinde prova yapmak, Provada tespit edilen düzeltmeleri yapmak, Tekniğine uygun olarak dikim işlemlerini yapmak, Giysileri müşterinin isteği doğrultusunda değiştirmek ve onarmak, Kullandığı araç gerecin basit bakım ve onarımını yapmak.

14 Görevleri Ölçüye ve tekniğe uygun olarak kesilmiş parçaların dikimini yapma, Ürünün overlok işlemlerini yapmak, Bitmiş ürün kontrolünü yapmak ve hatalarını yapmak, Makinelerin basit bakım ve onarımlarını yapmak.

15 Kesimci Pastal planını(resmini) yorumlama bilgisi olan, malzeme özelliğine göre alet ve donanımları en verimli şekilde kullanarak pastal serimi, kesim, işaretleme, eşleme, etiketleme yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

16 Görevleri Pastal resmi hazırlamak, Pastal resmini yorumlamak, Pastal serimi yapmak, Malzeme özelliğine göre kesim alet ve donanımlarını kullanmak, İşaretleme, eşleme ve etiketleme yapmak.

17 Giyim Teknolojisi adı altında ayrıca; makastar, makineci, overlokçu, reçmeci, remayözcü, ponterizci, ilik-düğmeci, yıkamacı, el işçisi, ortacı, regulacı, ütücü vb. Meslek elemanları bulunmaktadır.

18 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirmesi, El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmesi, Titiz olması, Bedenen ve ruhen sağlıklı olması, Göz ve ellerini eşgüdümlü olarak kullanabilmesi, Mesleki eğitim almış olması

19 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışmalarını kapalı mekanlarda (işletmelerde) yürütürler. İş, elle ve/veya makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Diğer çalışanlarla işbirliği içinde olmak ve eşgüdümlü çalışmayı gerektirmektedir.

20 İŞ BULMA İMKANLARI Kendi atölyelerini açabilirler. Özel sektörelerdeki tekstil üretim işletmelerinde çalışabilirler.

21 EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI
Bu alanda meslek eğitimi, eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin giyim üretim teknolojisi diploma programında verilecektir. 1.Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler meslek yüksekokullarının -Tekstil -Deri konfeksiyon, -Kostüm tasarımı bölümlerine Sınavsız Geçiş yapabilirler.

22 2.Üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Giyim Öğretmenliği Hazır giyim Öğretmenliği lisans programlarına devam edebilirler.

23 3. Önlisans programlarını başarı ile bitirenleraçılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde ; Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Moda Tasarım, Moda Tasarım Öğretmenliği programlarına devam edebilirler.

24 2)MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

25 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Muhasebecilik ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal Atatürk zamanında çıkartılmış olan Muhasebe-i Umumiye Kanunudur. 1989 tarihli kanun da Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik bu ünvanlara meslek içerisinde kademelendirme getirmiştir.

26 ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
1)Muhasebe Ofis Elemanı 2)Muhasebe Yardımcı Elemanı 3) Muhasebe Elemanı

27 Muhasebe Ofis Elemanı Muhasebenin temel kavramlarını bilen,defter ve belgeleri tanıyan, düzenleyebilme yeteneğine sahip, ofiste kullanılan haberleşme va yazışma araç gereçlerini kullanabilen, muhasebe ile ilgili dökümanları tasnif ederek kayıtları hazır hale getirebilen meslek elemanıdır.

28 Görevleri İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,
İş organizasyonu yapmak, Belgeleri tasnif etmek, Dosya açmak, Evrakları dosyalamak, Ticari belgeleri düzenlemek, Ofiste bulunan araç ve gereçleri kullanmak, Yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapmak, İşyerinde ilgili görüşmeleri sağlamak, Ofis yetkilisinin vereceği iş ve işlemleri yapmak.

29 Muhasebe Yardımcı Elemanı
Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yasal defterleri ve belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen, muhasebede kullanılan bildirge, bordro ve beyannamaleri düzenleyebilen, konu ile ilgili her türlü yazışmayı yapabilecek meslek elemanıdır.

30 Görevleri İş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,
İşyeri açılışı ile ilgili işlemleri takio etmek ilgili evrakları düzenlemek, Ticari belgeleri düzenlemek, Defter kayıtları (İşletme, kasa, günlük,büyük defter) yapmak Gerekli yazışmaları yapmak, Ücret bordrosu düzenlemek, Bildirgeleri düzenlemek.

31 Muhasebe Elemanı Muhasebede yapılan her türlü iş ve işlemleri, analiz ve yorum aşamasına kadar yapabilen nitelikli meslek elemanıdır.

32 Görevleri İş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,
İş organizasyonu yapmak, Tahsilat ve ödemeleri yapmak, Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri düzenlemek, kaydetmek, Bilanço ve diğer mali tabloları düzenlemek, Vergi Dairesi, SSK, Bağkur ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yapmak, Muhasebe ile ilgili iş ve işlemleri raporlama ve yorumlama aşamasına getirmek, Mesleki gelişim ile ilgili faaliyetleri yönetmek.

33 MESLEK ELEMANLARINDA ARANILAN ÖZELLİKLER
Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak, Dikkatli, dürüst, güleryüzlü olmak, Etkili ve güzel konuşmak, İnsan ilişkilerine ve ekip çalışmasına özen göstermek, Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak, İşyeri çalışma prensiplerine uygun davranmak.

34 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan, vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Meslek mensuplarının kazançları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları tarafından bir tarife ile belirlenmektedir.

35 İŞ BULMA İMKANLARI Muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, Sigortacılık ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile Ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.

36 EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI
Ortaöğretimde bu bölümden mezun olanlar, meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak önlisans düzeyinde eğitim alırlar. Önlisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.

37 ÖSYMnin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar, lisans düzeyinde de eğitim alabilirler.
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.

38 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

39 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Okul öncei eğitim çocoğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılamaı nedeniyle bu alan hızla gelişmiştir ve bu durumda okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

40 ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Okul Öncesi Öğretmenliği 0-6 yaş çocuklarının tüm gelişim alanlarını ve özelliklerini tanıyan, mesleki alanda araç-gereç kullanma konusunda yeterli ;çocuk hastalıkları ve sağlığı konusunda bilgili, özel eğitim gerektiren çocukların bakım ve eğitimine yardımcı olma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

41 Görevleri Mesleğiyle ilgili programlama yapma,
Fiziksel ortamın güvenliğini sağlama, Bilişsel, sosyal ve psikomotor gelişimi destekleme, Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak, Mesleki eğitimle ilgili etkinlikleri takip etmek, İnsan ilişkilerini geliştirmek, Öz bakım becerilerini geliştirmek, Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi destekleme. Bu alan altında ayrıca bakıcı annelik ve yardımcı elemanlık meslekleri de bulunmaktadır.

42 MESLEK ELEMANLARINDA ARANILAN ÖZELLİKLER
Mesleki alan bilgisine sahip, Görme-işitme problemi olmayan, İletişim becerisine sahip, Pratik, problem çözme becerisine sahip, Hoşgörülü, sabırlı kişiler bu mesleğe uygundur.

43 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hem kapalı hem de açık ortamda çalışılmaktadır. Çocukları seven, sabırlı ve yaratıcı kişiler bu meslekte mutlu olurlar.

44 İŞ BULMA İMKANLARI Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları; kreş , yuva, anaokulu, anasınıfı ve çocuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

45 EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI
Ortaöğretimde bu bölümden mezun olanlar, Çocuk Gelişimi önlisans programına sınavsız geçiş yaparak önlisans düzeyinde eğitim alırlar. ÖSYMnin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar, lisans düzeyinde de eğitim alabilirler.

46 (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği(Açık öğretim), İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) Ayrıca bölüm mezunları; hastanelerin çocuk oyun odalarında, oyuncak sanayisinde, ana-çocuk sağlığı merkezleerinde ve çocuk kitapları ve tv programları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.

47 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI

48 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Elektrik-Elektronik alanı Türkiye’de montaj sektörü olarak başlamış, 1990’lardan sonra hızlı bir şekilde gelişmiştir. Türkiye’de bu sektör Marmara ve Ege bölgesine yayılmakla birlikte nitelikli personel ihtiyacına gereksinim duymaktadır.

49 ALANIN KAPSADIĞI MESLEKLER
Bilgisayar Teknik Servis Elemanı Bobinajcı Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Elemanı Elektrik Tesisat ve Pano Montörü Endüstriyel Bakım Onarım Elemanı Görüntü ve Ses Sistemleri Teknik Elemanı Güvenlik Sistemleri Teknik Elemanı Haberleşme Sistemleri Teknik Elemanı Kontrol Sistemleri Teknik Elemanı Yüksek Gerilim Sistemleri Teknik Elemanı

50 Bilgisayar Teknik Servis Elemanı
Bilgisayar donanımını kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan, arızayı tespit ederek gideren, ağ bağlantısını ve sistem güvenliğini sağlayan nitelikli kişidir.

51 Bobinajcı Çeşitli DC/AC elektrik motorları, transformatörler vb. özel elektrik makinelerşn sarım, bakım, onarım, montaj ve testlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

52 Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı
Fotokopi, priport, faks makineleri, nokta vuruşlu yazıcı, yazar kasa, lazer yazıcı, mürekkep püskürtmeli yazıcı, para sayma vb. cihazların her türlü elektrik, elektronik ve mekanik arızalarını tespit etme ve onarma ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

53 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Elemanı
Ev ve işyerlerinde soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım, onarım ve montajı ile ilgili işleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

54 Elektrik Tesisat ve Pano Montörü
Bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

55 Endüstrüyel Bakım Onarım Elemanı
Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

56 Görüntü ve Ses Sistemleri Teknik Elemanı
Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, radyo, televizyon, CRT, LCD televizyon, plazma televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema sistemleri, VCD-DVD player, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

57 Güvenlik Sistemleri Teknik Elemanı
Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri, geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulum, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

58 Haberleşme Sistemleri Teknik Elemanı
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde mobil iletişim cihazlarının kontrol bakım ve onarımını, uydu ve TV anten sistemlerinin tesisini, binalarda ve yerel dağıtım şebekesinde haberleşme tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Bu alanda ayrıca Telefon Sistemleri Teknik Servis Elemanı meslek dalı da mevcuttur.

59 Kontrol Sistemleri Teknik Elemanı
Otomatik kumanda, hidrolik-pnömatik, PLC, servo motor, robot kolları, mikrodenetleyici ve SCADA sistemleriyle ilgili işleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

60 Yüksek Gerilim Sistemleri Teknik Elemanı
Yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu, bakım onarımı ile ilgili işleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

61 MESLEK ELEMANLARINDA ARANILAN ÖZELLİKLER
Tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Sabırlı, dikkatli, tadbirli ve titiz olmalıdır. Mekanik konulara ilgili ve yetenekli olmalıdır. Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, yükseklik korkusu olmayan, bedenen güçlü ve dayanıklı olmalıdır.

62 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayar teknik servis elemanları; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı ortamlarda Bobinajcılar; fabrika ve atölyelerde Büro makineleri teknik servis elemanları; iş yerlerinin ve fabrikaların ofislerinde ve kapalı mekanlarda, Elektrikli ev aletleri arıza bakım onarım elemanları; evlerde ve bakım onarım atölyelerinde

63 Elektrik tesisatçısı ve pano montörleri; inşaatlarda, elektrik santrallerinde, şantiyelerde, ev ve işyerlerinde Endüstriyel bakım-onarım elemanları; istihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kağıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb. ) farklı ortam ve koşullarda Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elemanları; kapalı mekanlarda ve uygun koşullarda Güvenlik sistemleri teknik elemanı; ev, işyerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekanlarında

64 Haberleşme sistemleri elemanları; binalarda ve yüksek yerlerde
Kontrol sistemleri elemanları; atölye, fabrika ve laboratuvar ortamlarında Yüksek gerilim sistemleri teknik elemanları; inşaatlarda, elektrik santrallerinde, şantiyelerde, fabrika ve işyerlerinde çalışırlar

65 İŞ BULMA İMKANLARI Marmara ve Ege bölgelerinde başta olmak üzere mesleğin istihdam alanı geniştir.

66 EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI
Ortaöğretim düzeyinde elektrik-elektronik alanından mezun olan öğrencilerin sınavsız geçişle yerleşebilecekleri önlisans programları şunlardır: -İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği -Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -Elektirik -Elektrik-Elektronik Teknikerliği -Elektronik Haberleşme -Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim) -Endüstriyel Elektronik - Endüstriyel Elektronik ( Uzaktan Eğitim)

67 - Endüstriyel Otomasyon
- Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim) - Ev Cihazları Teknolojisi - Hidroelektrik Santralleri - Mekatronik - Mekatronik (Uzaktan Eğitim) - Otomotiv - Radyo ve Televizyon Tekniği - Termik Santral Makineleri - Termik Santrallerde Enerji Üretimi Bu pogramlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri DGS ile lisans programlarına geçiş de yapabilirler.

68 HAZIRLAYAN: AYDAN YILMAZ PSİK. DAN. VE REHB. ÖĞRT.
KANDIRA-2013


"KANDIRA ATL METEM BÖLÜMLERİ VE ALAN SEÇİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları